Office
Log på

Fejlfinding af Project Online-arbejdsprocesser

Det er normalt, at en Project Web App-administrator skal foretage fejlfinding af projektarbejdsprocesser. Afhængigt af hvordan arbejdsprocessen er defineret for organisationen, kan der være tilfælde, hvor en administrator skal handle for, at arbejdsprocesforekomsten skrider fremad. Der er felter, som en bruger kan føje til Projektcenter, forespørge OData eller Project Online Rest-slutpunktet for bedre at forstå tilstanden for hver projektarbejdsproces. Med oplysningerne i disse felter kan en Projekt Web App-administrator tage de nødvendige korrigerende handlinger for at fjerne blokeringen for projektarbejdsprocessens fremgang.

Der er tre trin til fejlfinding af Project Online-arbejdsprocesser:

 1. Konfiguration af visninger og rapporter for at få vist fejlene

 2. Gennemse fejlene

 3. Reager på fejl, og tag yderligere skridt

Konfiguration af visninger og rapporter for at få vist fejlene

En administrator kan se fejl i projektarbejdsprocessen på to måder:

 • Opret en projektcentervisning for at se arbejdsprocessens tilstand

 • Forespørg Project OData-tjenesten eller Project REST-API

Opret en projektcentervisning for at se arbejdsprocessens tilstand

Vi anbefaler, at du opretter en ny projektcentervisning for at fejlfinde projektarbejdsprocesser. For at oprette visningen eller redigere en projektcentervisning skal brugeren have den globale tilladelse til at administrere Project Web App-visninger

Bemærk!: Få mere at vide om at administrere sikkerhed i -videoserien: Sådan fungerer sikkerhedstilladelser i Project Server

Sådan opretter du visningen

 1. I Project Web App skal du klikke på tandhjulsikonet og derefter PWA-indstillinger.

 2. På indstillingssiden skal du klikke på Administrer visninger. Der vises en liste over visninger.

 3. Klik på Ny visning.

 4. I sektionen Navn og type skal du i listen Visningstype vælge Projektcenter.

 5. Skriv navnet på den nye visning i feltet Navn. F.eks. "Projektarbejdsprocesser".

 6. Lav en beskrivelse af den nye visning i feltet Beskrivelse.

 7. I afsnittet Tabeller og felter skal du fjerne standardfelterne Start til afslutning fra listen Viste felter. Tilføj følgende felter fra listen Tilgængelige felter:

  • Arbejdsprocessens fejlkode

  • Fejl i arbejdsproces

  • Arbejdsprocessen blev oprettet

  • Arbejdsprocessens id

  • Arbejdsprocessens sidste kørsel

  • Arbejdsprocessens ejer

  • Arbejdsprocessens fasenavn

  • Arbejdsprocessens trinnavn

  • Arbejdsprocessens tilstand

  • Tjekket ud

  • Tjekket ud af

 8. Rul til bunden af siden, og klik på Filtrer.

 9. Tilføj filteret ved hjælp af feltet "Workflow-fejlkode er større end 1", og klik på OK.

 10. Klik på Gem.

  Bemærk!: Når du klikker på Gem, får du følgende meddelelse: "Du har ikke tildelt en sikkerhedskategori til denne visning. Gør du ikke dette, forhindrer det andre i at se visningen i rullemenuen eller ved hjælp af visningen. Vil du gemme alligevel?" Klik på OK, da det kun er medlemmer af gruppen PWA-Administratorer, der vil kunne se visningen Project Workflows Project Center.

Forespørg Project OData-tjenesten eller Project REST-API

Brugere kan vælge at anmode om disse oplysninger fra Project OData-tjenesten eller ved hjælp af et program via Project REST-API.

Project OData-tjenesten

Feltet Projektcenter

Enhed

Egenskab

Arbejdsprocessens fejlkode

Projekter

WorkflowErrorResponseCode

Fejl i arbejdsproces

Projekter

WorkflowError

Arbejdsprocessen blev oprettet

Projekter

WorkflowCreatedDate

Arbejdsprocessens id

Projekter

WorkflowInstanceId

Arbejdsprocessens sidste kørsel

ProjectWorkflowStageData

StageLastSubmittedDate

Arbejdsprocessens ejer

Projekter

WorkflowOwnerName

Arbejdsprocessens fasenavn

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Arbejdsprocessens trinnavn

ProjectWorkflowStageData

StageName

Arbejdsprocessens tilstand

ProjectWorkflowStageData

StageStatus

Bemærk!: Få mere at vide om Project OData-tjenesten under ProjectData – Project OData-tjenestereference.

Project REST-API

Feltet Projektcenter

Enhed

Egenskab

Arbejdsprocessens fejlkode

ProjectWorkflowInstance

WorkflowErrorResponseCode

Fejl i arbejdsproces

ProjectWorkflowInstance

WorkflowError

Arbejdsprocessen blev oprettet

ProjectWorkflowInstance

WorkflowCreatedDate

Arbejdsprocessens id

ProjectWorkflowInstance

Id

Arbejdsprocessens sidste kørsel

ProjectWorkflowInstance

LastSubmittedDate

Arbejdsprocessens ejer

Projekter

ProjectOwnerName

Arbejdsprocessens fasenavn

ProjectWorkflowStageData

PhaseName

Arbejdsprocessens trinnavn

ProjectWorkflowStageData

StageName

Arbejdsprocessens tilstand

ProjectWorkflowInstance

WorkflowState

Kodeeksempler

Læs en filtreret række projekter, og hent projektarbejdsprocesforekomster. Hvis anmodningen indeholder flere end 20 projekter, skal du tilføje yderligere filtrering, ellers mislykkes anmodningen:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects?$Filter=startswith(Name,'Budget')&$Expand=ProjectWorkflowInstance,ProjectWorkflowInstance/WorkflowInstance

Læs alle arbejdsprocesser med svarfejlkoder, der er større end eller lig med 400, herunder ejeren og minimale oplysninger om projektet:

GET https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances?$FILTER=WorkflowErrorResponseCode ge 400&$SELECT=Id,WorkflowError,WorkflowErrorResponseCode,WorkflowState,Project/Id,Project/Name&$EXPAND=WorkflowInstanceOwner,Project

 

Bemærk!: Få mere at vide om udvikling af Project Online på Projekt Udviklingscenter.

Gennemse fejlene

Hvis administratoren har oprettet en projektcentervisning som beskrevet ovenfor, kan du få adgang til visningen ved at følge disse trin:

 1. Fra Project Web App skal du gå til Projektcenter ved at klikke på Projekter fra Hurtigstart.

 2. Klik på Projekter på båndet.

 3. Vælg den visning, der blev oprettet, ved at følge trinnene ovenfor, i rullelisten Visning:.

  Dette giver brugeren en liste over alle projekterne og den aktuelle status for hvert projekts arbejdsproces, herunder fejl.

Brugeren kan også gennemse fejlene via en brugerdefineret rapport eller ved hjælp af et program, som beskrevet ovenfor.

Bemærk!: Arbejdsprocessen blev oprettet, og arbejdsprocessens sidste kørsel viser dato og klokkeslæt i UTC.

Bemærk!: Det tager op til 24 timer, før status opdateres i Projektcenter, Project OData-tjeneste og Project REST-API, efter du har reageret på fejlene.

Sådan handler på fejlene og tager yderligere skridt

Følgende fejl kan opstå i en projektarbejdsproces:

Fejl

Handling

Vi kunne ikke opdatere status for projektet PROJECT_GUID

Typisk vil problemet blive løst, hvis der ikke foretages en handling i et stykke tid. Hvis du har brug for, at fejlen løses straks, kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen.

Vi kunne ikke opdatere status for fasen STAGE_GUID på projektet PROJECT_GUID

Typisk vil problemet blive løst, hvis der ikke foretages en handling i et stykke tid. Hvis du har brug for, at fejlen løses straks, kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen.

Fasen STAGE_GUID er ikke den aktuelle fase for projektet PROJECT_GUID

Denne fejl opstår, når du forsøger at angive en status, der ikke er gyldig, for en arbejdsprocesfase. I denne situation skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Det brugerdefinerede felt CUSTOM_FIELD_GUID har ikke en værdi angivet for projektet PROJECT_GUID

Et brugerdefineret felt er ikke angivet korrekt, og arbejdsprocessen er ikke i stand til at gå videre, før den brugerdefinerede feltværdi er opdateret. Se afsnittet Sådan får du et brugerdefineret felt fra et brugerdefineret felt-GUID for at finde navnet på det brugerdefinerede felt, der skal opdateres. Når du opdaterer det brugerdefinerede felt, skal du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen.

Bemærk!: Som bedste praksis anbefales det for sand/falsk-brugerdefinerede felter, der er tilknyttet en arbejdsproces, at bruge en opslagstabel frem for et brugerdefineret flagfelt for at forhindre dette problem for brugerdefinerede felter af denne type.

Det brugerdefinerede felt CUSTOM_FIELD_GUID findes ikke.

Dette sker, når arbejdsprocessen forsøger at læse eller skrive værdien for et brugerdefineret felt, der er fjernet fra PWA. Du skal redigere arbejdsprocessen og sikre, at det korrekte brugerdefinerede felt er knyttet til arbejdsprocessen.

Kunne ikke indsende indtjekningsjobbet for projektet PROJECT_GUID

Typisk vil problemet blive løst, hvis der ikke foretages en handling i et stykke tid. Hvis du har brug for, at fejlen løses straks, kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Kunne ikke indsende publiceringsjob for projektet PROJECT_GUID

Typisk vil problemet blive løst, hvis der ikke foretages en handling i et stykke tid. Hvis du har brug for, at fejlen løses straks, kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Kunne ikke indsende publiceringsopsummeringsjob for projektet PROJECT_GUID

Typisk vil problemet blive løst, hvis der ikke foretages en handling i et stykke tid. Hvis du har brug for, at fejlen løses straks, kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Kunne ikke oprette et projekt fra listeelementet

Dette er en fejl, der påvirker CreateProjectFromListItem-aktiviteten. Prøv først at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du gennemse PWA-køen for at se, om der er et mislykket køjob for projektoprettelsen.

Kunne ikke finde listeelementet for at oprette et projekt for web WEB_ID-listens LIST_ID-element LIST_ITEM_ID

Listeelementet findes ikke længere. Du kan kontrollere Papirkurv for at se, om du kan gendanne elementet på listen.

Kunne ikke finde en idé, der er knyttet til projektets PROJECT_GUID, når du forsøger at opdatere status

Dette sker, når idéen, der oprindeligt blev brugt til projektoprettelse, slettes. Du kan kontrollere Papirkurv for at se, om du kan gendanne elementet på listen.

Job-id'et JOB_GUID er ugyldigt

Kontakt Microsoft Support, hvis du får vist denne fejlmeddelelse.

Arbejdsprocesejeren har ikke tilladelse til at tjekke projekt PROJECT_GUID ind

Administrator skal give tilladelse til indtjekning til ejeren af arbejdsprocessen. Efter tildeling af tilladelser kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Ejeren af arbejdsprocessen har ikke kategoritilladelserne Rediger felter i projektoversigt, Gem projekt i Project Server eller Udgiv projekt i projektet PROJECT_GUID

Administratoren skal give den relevante tilladelse til ejeren af arbejdsprocessen. Efter tildeling af tilladelser kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Ejeren af arbejdsprocessen har ikke globale tilladelser til et nyt projekt

Dette sker, når du forsøger at oprette et projekt fra et listeelement i SharePoint, og brugeren, der starter arbejdsprocesforekomsten, ikke kan oprette nye projekter i PWA.

Administratoren skal give den relevante tilladelse til brugeren. Efter tildeling af tilladelser kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Arbejdsprocessens ejer har ikke kategoritilladelserne Åbn og Gem projekt i Project Server i projektet PROJECT_GUID

Administratoren skal give tilladelse til brugeren. Efter tildeling af tilladelser kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Arbejdsprocessens ejer har ikke kategoritilladelsen Åbn projekt i projektet PROJECT_GUID

Administratoren skal give tilladelse til brugeren. Efter tildeling af tilladelser kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Arbejdsprocessens ejer har ikke kategoritilladelsen Udgiv projekt i projektet PROJECT_GUID

Administratoren skal give tilladelse til brugeren. Efter tildeling af tilladelser kan du prøve at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Projektarbejdsprocessen kan ikke have flere igangværende faser

Denne fejl vises, hvis arbejdsprocesforekomsten forsøger at gå ind i en fase uden at lukke den forrige fase. Kontakt Microsoft Support for at få mere hjælp med fejlen.

Projektarbejdsprocessen skal have en igangværende fase

Denne fejl vises, hvis arbejdsprocesforekomsten forsøger at forlade en fase uden at angive den næste igangværende fase. Kontakt Microsoft Support for at få mere hjælp med fejlen.

Projektet PROJECT_GUID kan ikke have en arbejdsproces

Denne fejl opstår, når du forsøger at starte en arbejdsprocesforekomst på en ikke-understøttet projekttype. Kontakt Microsoft Support for at få mere hjælp med fejlen.

Projektet PROJECT_GUID kunne ikke tjekke ind

Et PWA-køjob mislykkedes, hvilket forhindrede arbejdsprocessen i at gå videre. Gennemse det mislykkede køjob fra siden Administrer køjob i PWA.

Projekt {0} kunne ikke tjekke ind, efter den brugerdefinerede feltværdi {1} blev opdateret

Et PWA-køjob mislykkedes, hvilket forhindrede arbejdsprocessen i at gå videre. Gennemse det mislykkede køjob fra siden Administrer køjob i PWA.

Projektet PROJECT_GUID kunne ikke tjekke ind, efter egenskabsværdien PROPERTY blev opdateret

Et PWA-køjob mislykkedes, hvilket forhindrede arbejdsprocessen i at gå videre. Gennemse det mislykkede køjob fra siden Administrer køjob i PWA.

Projektet PROJECT_GUID er tjekket ud i en anden session

Administratoren skal enten gennemtvinge indtjekning af projektet eller bede brugeren om at tjekke projektet ind. Når projektet er tjekket ind, kan du prøv at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Projektet PROJECT_GUID er tjekket ud til en anden bruger

Administratoren skal enten gennemtvinge indtjekning af projektet eller bede brugeren om at tjekke projektet ind. Når projektet er tjekket ind, kan du prøv at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte projektarbejdsprocessen.

Projektet PROJECT_GUID har ikke en arbejdsproces

Kontakt Microsoft Support, hvis du får vist denne fejlmeddelelse.

Projektet PROJECT_GUID ikke er tjekket ud

Administratoren skal gennemse arbejdsprocesdefinitionen og bekræfte, at der ikke har været forsøg på projektopdateringer, før projektet tjekkes ud.

Projektet PROJECT_GUID findes ikke

Kontakt Microsoft Support, hvis du får vist denne fejlmeddelelse.

Projektet PROJECT_GUID kan ikke publiceres, fordi PROJ_PWA_SHORT_NAME er i skrivebeskyttet tilstand

Typisk vil problemet blive løst, hvis der ikke foretages en handling i et stykke tid. Hvis fejlen skal løses med det samme, skal du bekræfte, at PWA-webstedet ikke er i skrivebeskyttet tilstand ved at navigere til webstedet og se, om der er en meddelelse øverst på siden. Hvis der ikke er en meddelelse, skal du forsøge at genoptage SharePoint-arbejdsprocessen.

Kunne ikke opdatere projektet PROJECT_GUID

Et PWA-køjob mislykkedes, hvilket forhindrede arbejdsprocessen i at gå videre. Gennemse det mislykkede køjob fra siden Administrer køjob i PWA.

Egenskaben PROPTERY har ikke en værdi angivet for projektet PROJECT_GUID

Administratoren skal gennemse arbejdsprocesdefinitionen og bekræfte, at egenskaberne er angivet korrekt.

Egenskaben PROPRERTY findes ikke

Kontakt Microsoft Support, hvis du får vist denne fejlmeddelelse.

Kunne ikke udføre handlingen Udgiv på projektet PROJECT_GUID

Et PWA-køjob mislykkedes, hvilket forhindrede arbejdsprocessen i at gå videre. Gennemse det mislykkede køjob fra siden Administrer køjob i PWA.

Kunne ikke udføre handlingen Publicer oversigt på projektet PROJECT_GUID

Et PWA-køjob mislykkedes, hvilket forhindrede arbejdsprocessen i at gå videre. Gennemse det mislykkede køjob fra siden Administrer køjob i PWA.

401 Bruger blev ikke fundet/brugeren er inaktiv

Du skal genstarte projektarbejdsprocessen.

System.InvalidOperationException: Der er registreret en ufuldstændig lukning under indlæsning af subrutiner for arbejdsprocessen WORKFLOW_GUID.

Du skal genstarte projektarbejdsprocessen.

Hvis fejlen ikke er angivet, eller du ønsker flere oplysninger om den fejl, du får, kan du se afsnittet Sådan får du den detaljerede fejlmeddelelse for en SharePoint-arbejdsproces.

Hvis du finder andre fejl, der ikke er angivet ovenfor, kan du kontakte os. Der er to måder at kontakte os på, enten via vores User Voice-forum eller ved at kontakte Microsoft support. Angiv følgende oplysninger.

 • Projektnavn

 • Arbejdsprocessens fejlkode

 • Fejl i arbejdsproces

 • Arbejdsprocessen blev oprettet

 • Arbejdsprocessens id

 • Arbejdsprocessens sidste kørsel

 • Arbejdsprocessens ejer

 • Meddelelse om mislykkede køjob og tidsstempel, hvis det er relevant

Sådan kan du fortsætte en SharePoint-arbejdsproces

I nogle tilfælde skal en arbejdsproces genstartes for at prøve det aktuelle trin i arbejdsprocessen igen.

Sådan kan du fortsætte en SharePoint-arbejdsproces

 1. Fra Project Web App skal du gå til Projektcenter ved at klikke på Projekter fra Hurtigstart.

 2. Klik på projektnavnet.

 3. Klik på projektnavnet fra Hurtigstart.

 4. Udvid sektionen Alle stadier i arbejdsproces.

 5. Klik på linket Flere arbejdsprocesdata.

 6. Klik på ikonet "i" ud for Intern status.

 7. Klik på linket Genoptag denne arbejdsproces.

Sådan genstartes en projektarbejdsproces

Når du genstarter en projektarbejdsproces, sættes den tilbage til starten af arbejdsprocessen. Brugere skal flytte arbejdsprocessen tilbage til det aktuelle trin. Før du genstarter projektarbejdsprocessen, kan du først prøve at genoptage arbejdsprocessen for at forsøge de aktuelle trin igen. Se Sådan kan du fortsætte en SharePoint-arbejdsproces for at få en vejledning til at fortsætte med en arbejdsproces.

Sådan genstartes en projektarbejdsproces

 1. Fra Project Web App skal du gå til Projektcenter ved at klikke på Projekter fra Hurtigstart.

 2. Klik på projektnavnet.

 3. Fra fanen Projekt skal du klikke på Indstillinger og derefter Genstart arbejdsproces.

  Bemærk!: Projektet skal være tjekket ind, før arbejdsprocessen kan genstartes. Du kan få mere at vide om at tjekke ind i et projekt i Manuel indtjening af projekter og ressourcer, som er tjekket ud af en anden bruger.

 4. Klik på OK

Sådan genstarter du projektarbejdsprocesser for et sæt projekter

 1. I Project Web App skal du klikke på tandhjulsikonet og derefter PWA-indstillinger.

 2. Klik på Rediger eller genstart arbejdsprocesser.

 3. Vælg Virksomhedsprojekttype fra listen over projekter.

 4. Vælg de sæt af projekter, hvor arbejdsprocessen skal genstartes.

  Bemærk!: Projekter skal være tjekket ind, før de vises på listen. Du kan få mere at vide om at tjekke ind i et projekt i Manuel indtjening af projekter og ressourcer, som er tjekket ud af en anden bruger.

 5. Vælg Genstart den aktuelle arbejdsproces for de valgte projekter.

 6. Klik på OK.

Projektarbejdsprocesser kan også automatisk genstartes. Der er to metoder for at genstarte projektarbejdsprocesser for ProjectWorkflowInstance:

 • RestartWorkflow()

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projects('PROJECT_GUID')/ProjectWorkflowInstance/RestartWorkflow()

 • RestartWorkflowSkipToStage(stageId)

  POST https://CONTOSO.sharepoint.com/teams/project/PWA/_api/projectserver/projectworkflowinstances('WORKFLOW_INSTANCE_GUID')/RestartWorkflowSkipToStage('STAGE_GUID')

Bemærk!: Hvis projektarbejdsprocesser genstartes flere ad gangen, kan det medføre begrænsninger. Du kan få mere at vide i SharePoint 2013 begrænsning af arbejdsprocesser og ydeevne i SharePoint Online og Project Online.

Sådan får du en detaljeret fejlmeddelelse for en SharePoint-arbejdsproces

Hvis den fejlmeddelelse, der er angivet i Projektcenter, ikke indeholder nok oplysninger til at foretage fejlfinding af problemet, kan du gennemgå den detaljerede SharePoint-arbejdsprocesfejlmeddelelse.

Sådan får du en detaljeret fejlmeddelelse for en SharePoint-arbejdsproces

 1. Fra Project Web App skal du gå til Projektcenter ved at klikke på Projekter fra Hurtigstart.

 2. Klik på projektnavnet.

 3. Klik på projektnavnet fra Hurtigstart.

 4. Udvid sektionen Alle stadier i arbejdsproces.

 5. Klik på linket Flere arbejdsprocesdata.

 6. Klik på ikonet "i" ud for Intern status for at få vist den detaljerede fejlmeddelelse.

Sådan får du et brugerdefineret felt fra et brugerdefineret felt-GUID

 1. I Project Web App skal du klikke på tandhjulsikonet og derefter PWA-indstillinger.

 2. Klik på Brugerdefinerede virksomhedsfelter og opslagstabeller.

 3. Klik på et brugerdefineret felt.

 4. Rul til bunden af siden.

 5. Udvid sektionen Systemidentifikationsdata for at gennemgå det brugerdefinerede felt-GUID.

Sådan gennemgås PWA-køjob

I nogle tilfælde vil en fejl være resultatet af et mislykket PWA-køjob. PWA indeholder detaljerede fejlmeddelelser for mislykkede køjob.

Sådan gennemgås PWA-køjob

 1. I Project Web App skal du klikke på tandhjulsikonet og derefter PWA-indstillinger.

 2. Klik på Administrer køjob.

 3. Find det mislykkede køjob, der er relateret til arbejdsprocesfejlen, og klik på fejlen for at få flere oplysninger.

Bemærk!: Du skal ændre Joboversigt, hvis arbejdsprocesfejlen er ældre end en uge, før den vises på listen.  

Yderligere trin

Dato for arbejdsprocessens sidste kørsel er for langt tilbage for et aktivt projekt

Projektet kan tjekkes ud i en anden session, og arbejdsprocessen er ikke i stand til indtil gå videre, før projektet er tjekket ind. Administratoren kan eventuelt overveje at gennemtvinge indtjekning i projektet, så arbejdsprocessen kan fortsætte. Du kan få mere at vide om at tjekke ind i et projekt i Manuel indtjening af projekter og ressourcer, som er tjekket ud af en anden bruger.

Bemærk!: Dato for arbejdsprocessens seneste kørsel kaldes Sidst indsendt dato i Project Service OData og Project Service REST-API.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×