Føje video, lyd eller billeder til en klassisk side

Føje video, lyd eller billeder til en klassisk side

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilføje medier (som video, lyd eller et billede) til en klassisk SharePoint side. Mediefilen, komme fra din computer, fra SharePoint eller fra en anden placering som et filshare. Du kan integrere en video fra et websted som YouTube, Vimeo eller Hulu til videodeling.

Advarsel!: Hvis du overfører en lydfil i den. WAV-format, du muligvis vist en meddelelse, der ikke er korrekte for de fleste browsere. De meddelelse stater "Webdelen Media Player kan ikke afspille filer i dette format." Dette er forkert for alle understøttede browsere undtagen Chrome. Ignorere meddelelsen, og fortsæt med at overføre filen.

Vigtigt!: Du skal have tilladelse til at redigere sider for at benytte denne fremgangsmåde.

Indsæt video i en klassisk SharePoint Online, 2016 eller 2013

 1. Gå til den side, hvor du vil tilføje medier.

 2. Vælg fanen Side. Klik derefter på Rediger på båndet.

 3. Klik inde i et område på siden, som kan redigeres.

 4. Vælg under fanen Indsæt, og klik på Video og lyd i gruppen medier på båndet.

  Indsæt Video eller lyd knappen på båndet Rediger

 5. Der vises følgende indstillinger:

  • Fra Computer

  • Integrer

  • Fra SharePoint

  • Fra adresse

  Klik på et af følgende links for at få oplysninger om, hvordan du indsætter medier vha. en af disse indstillinger.

Hvis du vil overføre en fil fra computeren, skal du følge disse trin.

 1. Klik på Fra computer.

 2. Gå til placeringen for den fil, du vil overføre, markér filen, og klik derefter på Åbn.

 3. Angiv en destinationsbibliotek, hvor du vil gemme filen.
  Vi anbefaler, at du angiver et Aktivbibliotek som destination. Aktivbibliotek er udviklet specielt til medier og omfatter automatisk funktioner som Billedeksempel og miniaturebilleder for videoer. Disse funktioner gør det nemmere for dig at arbejde med dine mediefiler.
  For at lære at konfigurere et Aktivbibliotek til mediefiler, skal du se konfigurere et aktivbibliotek til lagring af billed-, lyd- og videofiler.

 4. Klik på OK.

Hvis du vil integrere en video fra et videodelingswebsted som YouTube, Vimeo, Hulu eller lignende websteder, skal du følge disse grundlæggende trin.

På webstedet Video kan du gøre følgende:

 1. Få vist den video, du vil bruge.

 2. Find og klik på del til videoen.

 3. Du skal muligvis klikke på et link af typen Integrer afhængigt af webstedet, eller det kan være direkte. Klik på den integrerede kode og trykke påCtrl+CKopiér, eller Højreklik, og klik på Kopiér i genvejsmenuen.

Sikkerhedsnote!:  Af sikkerhedsmæssige årsager understøtter SharePoint kun integreringskode med en iframe-kode.

Gør følgende under dit SharePoint-websted:

 1. Klik på Integrer.

 2. Indsæt derefter integreringskoden i dialogboksen.

  Screenshot of embed code for a video that was copied from a video sharing site. The embed code is fictional.

  Tip!:  Det er som regel nemt at få integreringskoden til en video fra populære videodelingswebsteder. Du skal bare se efter en indstilling, der hedder Integrer eller Del, og så følge instruktionerne på skærmen for at få vist integreringskoden. Når integreringskoden vises, skal du kopiere den og sætte den ind, sådan som det er vist på det foregående billede.

 3. Klik på Indsæt.

Hvis du vil tilføje en video fra en placering på et SharePoint-websted, skal du følge disse trin.

 1. Klik på fra SharePoint. Dette åbner datovælgeren aktiv, hvor du kan søge efter den mappe eller det bibliotek, du vil.

 2. Find en placering på dit websted, f.eks. et Aktivbibliotek, hvor video- og lydfiler gemmes.

 3. Vælg den ønskede fil, og klik derefter på Indsæt.

Hvis du vil tilføje en video fra et andet sted på internettet, skal du følge disse trin.

 1. Klik på Fra adresse.

 2. Skriv URL-adressen til den fil, du vil bruge, og klik derefter på OK. URL-adressen skal pege direkte til en videofil. For eksempel: http://contoso.com/VideoFile.wmv.

Når du føjer video eller lyd til en side, indsættes SharePoint webdelen medier. Når du har tilføjet medier, kan du tilpasse webdelen. Du vil muligvis ændre dets størrelse eller placering, redigere titlen eller tilføje et logo i kataloget.

Når du føjer en video til en side, skal du sørge for at medtage billedtekster og lydbeskrivelser af indholdet. Billedtekster giver hørehæmmede brugerne mulighed for at få mere at vide om indholdet, og de hjælper fremmedsprogede, der ser videoen.

Hvis du vil ændre webdelen Medier på en side, skal du følge disse trin:

 1. Gå til den side, der indeholder videoen.

 2. Vælg fanen Side, og klik derefter på Rediger.

 3. Når videoen vises på siden, skal du klikke et vilkårligt sted på video for at åbne fanen medier og det tilhørende bånd.

  Fanen Medier på redigeringsbåndet

 4. Peg på Skift billede i gruppen Eksempel på båndet, og vælg den billedfil, du vil have vist som eksempel for lyd- eller videofilen. Hvis du ikke vil opdatere eksempelbilledet, vises standardbilledet for filtypen.

 5. I gruppen Egenskaber kan du angive eller ændre den titel, der vises. Du kan også angive, om filen skal afspilles automatisk, når siden indlæses, eller om den skal køre i sløjfe, indtil den stoppes.

 6. Peg på Temaer i gruppen Temaer til afspiller på båndet, og vælg det ønskede tema til afspilleren.

 7. I gruppen Størrelse på båndet kan du også vælge at angive de ændringer, du vil foretage for størrelsen Vandret og Lodret for afspilleren.

 8. Hold musen på medietitel for at redigere webdelen medier, og klik derefter på den pil, der vises for at åbne menuen medier webdel.

  Webdelsmenu, som giver mulighed for at vælge Rediger webdel

 9. Vælg Rediger webdel for at åbne redigeringsvinduet i skærmens ene side.

 10. Rediger panel i webdelen skal du vælge de egenskaber, du vil ændre. Klik på Anvend, når du er færdig med ændringerne.

  Skærmbillede af redigeringspanelet for webdelen Medier, som viser nogle af de egenskaber, som du kan konfigurere

 11. Klik på OK for at lukke redigeringsvinduet og vende tilbage til siden.

 12. Når du er færdig med at foretage ændringer på siden, skal du klikke på fanen Side og derefter klikke på Gem. Hvis siden er tjekket ud til dig, får du vist en advarselsmeddelelse sammen med et link til at tjekke den ind.

Her er, hvordan du kan placere en meget mindre, reduceret kontrollinjen til en webside. Denne kontrollinjen fungerer bedst med lydfiler, som podcasts, hvor webdelen fuld medier ville være for store.

 1. Overfør lydfilen og afskriftsfilen til mappen Webstedsaktiver.

  1. For at åbne menuen Indstillinger i øverste højre hjørne skal du vælge Indstillinger.

  2. Vælg linket Webstedsindhold.

  3. Gå til mappen Webstedsaktiver.

  4. Træk lyd- og afskrift-filen til mappen.

  5. Hent URL-adresserne til filerne. For at åbne menuen med filhandling skal du vælge ellipsen ud for filnavnet. Kopiér linket fra handlingsmenuen, og indsæt det i en anden fil. Du skal bruge dette link senere i lydens integreringskode.

 2. For at åbne båndet Redigering og åbne tilstanden Rediger skal du på den side, hvor du ønsker videoen skal vises, vælge linket Rediger.

 3. Markér, hvor du ønsker, videoen skal vises.

 4. For at åbne dialogboksen Integrer skal du fra fanen Indsæt åbne gruppen Video og lyd og vælge Integrer.

  Skærmbillede af dialogboksen Integrer i SharePoint Online til at indsætte script eller integreringskode for video- eller lydfiler og efterfølgende indsættelse af koden.
 5. Indsæt integreringskoden i feltet med URL-adressen til din lydfil efter "src =" og mellem anførselstegnene.

  <audio src="your-audio-file-URL-here.mp3"controls="controls"></audio>

  Denne kode placerer kontrollinjen for medier på siden. Linjen giver brugere mulighed for at starte og stoppe afspilningen.

  Tip!: Hvis din integreringskode ikke er formateret korrekt, eller hvis den peger på en filplacering, der ikke findes, er knappen Indsæt ikke aktiv.

 6. Når du er færdig, skal du vælge indsætte placere dine lydkontrolelement på siden. Integreret lyd kontrolelementet ser sådan ud:

  Skærmbillede af SharePoint Online med lydkontrollinjen for kodestykket, der viser den samlede varighed af en lydfil samt muligheden for at kontrollere start og stop af afspilning af filen.
 7. Markér slutningen af kodestykket for lydkontrollen, og tryk på Enter for at gå til den næste linje.

 8. Indsæt et link til din lydafskriftsfil.

  1. For at åbne dialogboksen Vælg et aktiv skal du fra fanen Indsæt vælge Link og Fra SharePoint.

  2. Vælg din lydudskriftsfil, og tryk på Indsæt. Dette indsætter et hyperlink med navnet på filen som tekst i linket.

  3. Markér linket lige før det sidste tegn i filnavnet. Tryk langsomt på tilbage for at slette alle tegn i filnavnet undtagen det første og sidste.

   Tip!: Dette efterlader linket intakt og holder markøren nøjagtigt, hvor den skal være, så du kan ændre teksten i linket.

  4. Skriv den ønskede tekst til linket. For en lydafskriftsfil kan du f.eks. skrive Få vist lydafskrift.

  5. Slet de resterende tegn i filnavnet.

 9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst på siden for at gemme dine ændringer.

Hvis du bruger SharePoint Online klassisk, kan du tilføje Office 365 Video eller Microsoft Stream til siden. Se integrere en video fra Office 365 Video eller Brug webdelen Stream.

Når du bruger fotos, billeder, clipart eller lyd, er du ansvarlig for at overholde lovgivningen om copyright.

 1. Åbn båndet Redigering, og vælg derefter linket Rediger på den side, du vil redigere, for at åbne tilstanden Rediger.

 2. Markér, hvor du ønsker, billedet skal vises.

 3. For at åbne dialogboksen Overfør billede skal du fra fanen Indsæt åbne gruppen Billede og vælge Fra computer.

  Skærmbillede af båndet i SharePoint Online. Vælg fanen Indsæt, og vælg derefter Billede for at vælge at overføre en fil fra din computer, en webadresse eller SharePoint-placering.

  Tip!: Hvis du vil indsætte et billede fra internettet ved at indsætte en URL-adresse til billede, Vælg Fra adresse. For at indsætte et billede fra webstedet SharePoint, skal du vælge Fra SharePoint.

 4. Vælg filen, Vælg en destinationsmappe på webstedet SharePoint (valgt som standard er mappen Webstedsaktiver ), og Medtag alle noterne om andet billede-versionen.

 5. Hvis du vil indsætte billedet, og aktivere fanen billede, skal du vælge OK.

  Skærmbillede, der viser et udsnit af SharePoint Online-båndet med fanen Billede valgt og de valg, der er tilgængelige under grupperne Markér, Egenskaber, Typografier, Størrelse og Afstand.

  Tip!: Fanen Billede er kun synlig, når et billede er valgt.

 6. Gå til feltet Alternativ tekst på fanen Billede, og skriv din alternative tekst til billedet.

 7. Klik på Gem, når du er færdig.

Tip til Hjælp til handicappede   

 • Alternativ tekst bør være kort, men beskrivende.

 • God alternativ tekst fortæller lytteren, hvorfor billedet er vigtigt.

Du kan få mere at vide om alternativ tekst, inklusive eksempler og links til yderligere oplysninger, på siden WebAIM Alternative Text.

Tilføje webdelen medier til en side

Du kan bruge webdelen medier til at afspille lyd- eller videoklip på en side. Finde oplysninger om de specifikke video og lyd-formater, der understøttes af webdelen medier, skal du se understøttede medieformater og protokoller i Silverlight.

Du skal have tilladelse til at redigere sider for at benytte denne fremgangsmåde.

 1. Gå til den side, du vil opdatere.

 2. Klik på Rediger under fanen side på båndet.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du redigerer en wiki-side eller en publiceringsside, skal du klikke på en redigerbare placering på siden, hvor du vil tilføje webdelen medier, skal du klikke på fanen Indsæt under Redigeringsværktøjer på båndet og derefter klikke på Video og lyd.

  • Hvis du redigerer en webdelsside, skal du klikke på Tilføj en webdel i kolonnen, eller zone, hvor du vil integrere medier. Klik på medier og indhold under kategorier. Klik på Medier webdel under Webdele, og klik derefter på Tilføj.

 4. Når webdelen medier vises på siden, skal du klikke på den tekst, hvor der står Klik her for at konfigurere.
  Den indsatte webdel Medie

 5. Klik på fanen Medieindstillinger på båndet.

 6. For at konfigurere webdelen medier for at få vist en bestemt lyd eller video-eller lydfil, peg på Skift medier, og vælg derefter et af følgende:

  • Hvis du vil overføre en fil fra computeren, skal du klikke på Fra Computer, gå til placeringen for den fil, du vil, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil integrere en video, der allerede er gemt på et SharePoint-websted, skal du klikke på Fra SharePoint, og derefter og derefter gå til en placering på dit websted, som en Aktiver bibliotek, hvor video og lyd filer skal gemmes. Vælg den fil, du vil, og klik derefter på OK.

  • Klik på Fra adresse for at integrere en video fra et videodelingswebsted, og skriv derefter URL-adressen til den fil, du vil bruge, og klik derefter på OK.

   Webdelen medier understøtter afspilning af filer fra URL-adresser, der henviser direkte til en videofil. For eksempel: http://contoso.com/VideoFile.wmv. Hvis du bruger integreringskode eller dele links til sider, der hoster video, de fungerer ikke. Oplysninger om integrering af videoer ved hjælp af integreringskode, skal du se integrere en video på en side ved hjælp af integreringskode.

 7. Når du har valgt den ønskede fil, skal du klikke på OK.

 8. Peg på Skift billede i gruppen eksempel, og vælg den billedfil, du vil have vist som et eksempelbillede for lyd- eller filen. Hvis du ikke opdaterer billedet, vises standardbillede for filtypen.

 9. Angiv den titel, du vil have vist for webdelen i gruppen Egenskaber. Du kan også angive, om du ønsker, at filen skal afspilles automatisk, når siden indlæses, eller hvis den skal Gentag indtil afbrudt.

 10. Peg på typografier i gruppen Temaer til afspiller på båndet, og vælg den typografi, du tema til afspilleren.

 11. Du kan eventuelt angive de ændringer, du vil foretage for størrelsen vandret og lodret for afspilleren i gruppen størrelse på båndet.

Du kan bruge webdelen til forespørgsel til at føje en dynamisk visning af video-eller lydfiler til en side. Dette er nyttigt, hvis du vil tilføje en sektion på siden, der indeholder "højeste vurdering" videoer eller alle videoer til et bestemt metadata mærke.

Eksempel på en webdel af typen Indholdsforespørgsel

Når du føjer webdelen forespørgsel til en side, kan du konfigurere det til forespørgsel for alle indhold elementer på et websted, der opfylder bestemte kriterier. Derefter vises resultaterne af denne forespørgsel på siden. Hvis der tilføjes nyt indhold til webstedet, og den opfylder kriterierne for forespørgslen, vises den også i webdelen. Webdelen forespørgsel kan returnere indhold fra en enkelt liste eller et bibliotek eller fra flere lister og biblioteker på tværs af en gruppe af websteder.

Du skal have tilladelse til at redigere sider for at benytte denne fremgangsmåde.

Denne procedure antages det, du vil have vist videoer, men det fungerer også for lyd eller billede filer.

 1. Gå til den side, du vil opdatere.

 2. Klik på Rediger under sidefanen på båndet. Gør et af følgende:

  • Hvis du redigerer en wiki-side eller en publiceringsside, skal du klikke på et redigerbart område på siden, hvor du vil tilføje webdelen til forespørgslen. Klik på fanen Indsæt på båndet Redigeringsværktøjer, og klik derefter på Webdel. Klik på Opsummering af indhold under kategorier. Klik på Indholdsforespørgsel under Webdele, og klik derefter på Tilføj.

  • Hvis du redigerer en webdelsside, skal du klikke på Tilføj en webdel i kolonnen, eller zone, hvor du vil føje webdelen til forespørgslen. Klik på Opsummering af indhold under kategorier. Klik på Indholdsforespørgsel under Webdele, og klik derefter på Tilføj.

 3. Klik på pilen i den webdelen til indholdsforespørgsel, og klik derefter på Rediger webdel.

 4. Klik på linket Åbn værktøjsruden.

 5. Klik for at udvide forespørgsel i værktøjsruden indholdsforespørgsel.

 6. Angiv placeringen for de elementer, du vil gerne vise under kilde. Hvis det er nødvendigt, gå til placeringen på det specifikke websted, underordnet websted eller liste.

 7. Hvis du har tilpasset din forespørgsel på websted, under listetype, skal du angive typen liste, hvorfra du vil vise elementer. Hvis du har valgt en bestemt liste eller et bibliotek i trin 6, derefter udfyldes feltet automatisk for dig.

 8. Vælg Indholdstyper for digitale aktiver under Vis elementer af denne indholdstype gruppe under Content Type.

 9. Vælg Video under få vist elementer af denne indholdstype. Hvis organisationen har oprettet tilpassede versioner af digitale aktiver indholdstyper, kan du også at markere afkrydsningsfeltet Medtag underordnede indholdstyper.

 10. Under Målretning, kan du eventuelt vælge for at anvende målgruppe filtrering, som vises bestemte elementer til bestemte målgrupper, afhængigt af hvordan målretning til målgruppe er konfigureret for webstedet.

 11. Du kan bruge elementmetadata til at filtrere, hvad der bliver vist under Ekstra filtre. Eksempelvis hvis du vil vise videoer, der er blevet mærket med et bestemt nøgleord, Vælg Virksomhedsnøgleord med den operator, der indeholder et af, og skriv derefter de ønskede værdier.

 12. Hvis du vil tilføje flere filtre, skal du klikke på og eller eller og angive ekstra filtre.

 13. Udvid præsentation, Foretag eventuelt ændringer, du vil under gruppering og sortering, typografier og felter, der skal vises. Det er praktisk at sikre, at afkrydsningsfeltet Afspil medielinks i browseren er markeret, hvis du vil besøgende på webstedet skal kunne afspille medieklip direkte i browseren under typografier.

  Når du konfigurerer indledningsvis på webdelen til indholdsforespørgsel, kan du ikke ved, hvordan du vil konfigurere elementerne under præsentationen. Det kan være praktisk at først gennemse forespørgslen i webdelen og derefter redigere den igen for at lave tilpasninger udseendet af oplysningerne.

  Eksempelvis hvis du ikke tilpasse en af indstillingerne under præsentationen, kan videoer vise med et stort eksempelbillede, som ikke fungerer muligvis i designet af siden. Det er tilfældet, kan du få Vælg fast billedstørrelse under typografier | Elementet typografi til at give besøgende small eksempelbilleder, de kan klikke på for at afspille videoer. I følgende eksempel viser en webdelen til indholdsforespørgsel, der viser tre videoer. Det er blevet konfigureret med en fast billedstørrelse.
  Webdelen Indholdsforespørgsel konfigureret med en fast billedstørrelse

 14. Klik på OK.

 15. Gem dine ændringer til siden.

Du kan finde flere oplysninger om webdelen forespørgsel, Vis en dynamisk visning af indhold på en side ved at tilføje webdelen forespørgsel.

Hvis du vil bruge integreringskoden fra en tredjepart videodelingswebsted til at føje en video til en side, kan du gøre det ved at føje integreringskoden til webdelen Indholdsredigering.

Du skal have tilladelsesniveauet Designer for at følge denne fremgangsmåde.

 1. Find den video, du vil integrere på siden, og kopiere integreringskoden.

 2. Gå til den side, du vil opdatere.

 3. Klik på Rediger under fanen side på båndet. Gør et af følgende:

  • Hvis du redigerer en wiki-side, skal du klikke på en placering på siden, hvor du vil tilføje webdelen Indholdsredigering, skal du klikke på fanen Indsæt på båndet Redigeringsværktøjer og klik derefter på Webdel. Klik på medier og indhold under kategorier. Klik på Indholdsredigering under Webdele, og klik derefter på Tilføj.

  • Hvis du redigerer en webdelsside, skal du klikke på Tilføj en webdel i kolonnen, eller zone, hvor du vil integrere medier. Klik på medier og indhold under kategorier. Klik på Indholdsredigering under Webdele, og klik derefter på Tilføj.

 4. Peg på pilen i webdelen Indholdsredigering, og klik på Rediger webdel.

 5. Skriv den tekst, du vil have vist for at introducere videoen i webdelen Indholdsredigering.

 6. Klik på HTML på fanen Formatér tekst på båndet i gruppen markeringRedigeringsværktøjer, og klik derefter på Rediger HTML-kilde.
  Kommandoen Rediger HTML-kilde

 7. Indsæt integreringskoden i dialogboksen HTML-kilde, og klik derefter på OK.
  HTML-kildeeditor for webdelen Indholdsredigering med integreringskoden til en video

 8. Gemme siden (eller Gem, og tjekke ind, hvis udtjekning er påkrævet til sider på webstedet).

 9. Klik på afspilningsknappen i den integrerede video afspiller at afspille videoen.

Tilføje billeder med alternativ tekst

Hvis du vil gøre dit indhold tilgængeligt for alle brugere, skal du følge disse retningslinjer.

Når du bruger fotos, billeder, clipart eller lyd, er du ansvarlig for at overholde lovgivningen om copyright.

 1. Åbn båndet Redigering, og vælg derefter linket Rediger på den side, du vil redigere, for at åbne tilstanden Rediger.

 2. Markér, hvor du ønsker, billedet skal vises.

 3. Åbn gruppen billede for at tilføje et billede fra fanen Indsæt, og vælg Fra Computer.

  Klik på knappen billede på båndet, og vælg fra computer, adresse eller SharePoint.

  Tip!: Hvis du vil indsætte et billede fra internettet ved at indsætte en URL-adresse til billede, Vælg Fra adresse. For at indsætte et billede fra webstedet SharePoint, skal du vælge Fra SharePoint.

 4. Vælg filen, Vælg en destinationsmappe på webstedet SharePoint (valgt som standard er mappen Webstedsaktiver ), og Medtag alle noterne om andet billede-versionen.

 5. Hvis du vil indsætte billedet, og aktivere fanen Billedværktøjer, skal du vælge OK.

  I Billedværktøjer under fanen kan du angive størrelse, typografi, placering og alternativ tekst på billeder.

  Tip!: Fanen Billedværktøjer vises kun, når et billede er markeret.

 6. Gå til feltet Alternativ tekst på fanen Billede, og skriv din alternative tekst til billedet.

 7. Klik på Gem, når du er færdig.

Tip til Hjælp til handicappede   

 • Alternativ tekst bør være kort, men beskrivende.

 • God alternativ tekst fortæller lytteren, hvorfor billedet er vigtigt.

Du kan få mere at vide om alternativ tekst, inklusive eksempler og links til yderligere oplysninger, på siden WebAIM Alternative Text.

Understøttede videoformater

Webdelen medier bruger HTML5 video og understøtter .asf, .avi, .mpg, .mp3, .mp4, .ogg, .ogv, .webm, .wma og .wmv videoformater.

Klassisk Silverlight webdelen medier understøtter .asf, .mp3, .mp4, .wma og .wmv.

Note: Mens alle ovenstående formater understøttes, er ikke alle tilgængelige af feltet (for eksempel .wmv). Brug .mp4 formatet for den mest tilgængelige løsning.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×