Føje sporingsnumre til gavekort eller kuponer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Gavekort og salgsfremmende kuponer kan afspille en vigtig rolle i din strategi for marketing ved at tegne nye og gamle kunder til din virksomhed. Men hvordan ved du, hvis de virkelig arbejder kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed? For at sikre det bedste ud af din tid og dit marketingbudget, skal du registrere resultatet af dine marketingkampagner, så du kan bestemme, hvilke marketing taktikker er effektive til hvilke kunder.

Den nemmeste måde at spore en vellykket marketing stykker som gavekort og kuponer er at føje en sporingsnummer eller kode til hver gavekort eller kupon, som du distribuerer. Når gavekort eller kuponer, der har indløst, kan du bruge disse sporingsnumre til at registrere og kategorisere kundesvar.

Denne artikel forklares, hvordan du kan føje sporingsnumre til batches med gavekort eller kuponer, som du opretter i Publisher.

Metoder til registrering

Du kan tage et par forskellige måder, når du indarbejder sporingsoplysningerne er opdateret i dine publikationer. For eksempel kan du gøre et af følgende:

 • Tilføj entydige numre til gavekort     Ved hjælp af et entydigt tal på hvert enkelt certifikat, kan du spore, hvornår gavekort er indløst, af hvem, og til hvilket produkt eller tjeneste. Desuden ved at tilføje entydige sporingsnumre, kan du sikre, at gavekortene ikke er dubleret eller har indløst mere end én gang.

 • Tilføj specifikke koder til kuponer for at spore kundesvar     Bruge forskellige koder til din forskellige marketing meddelelser, reklamer eller salgsfremstød. Disse koder gør det muligt at holde styr på, hvordan kunder lært dit tilbud. Jo mere du få mere at vide om der er tegnet i din virksomhed, og hvad vækker kundernes opmærksomhed, jo bedre kan du fokusere fremtidige marketingkampagner.

Gavekort med et entydigt sporingsnummer

Bemærk!: Du kan bruge den samme metode, når du har brug at føje fortløbende tal til optagelse og lodsedler, fakturaer og enhver anden type publikation.

Trin 1: Oprette en datakilde, der viser sporingsnumre

Hvis du vil bruge brevfletning til at oprette et sæt gavekort eller kuponer med sporingsnumre, skal du konfigurere en datakilde, der indeholder en kolonne med sporingsnumre. Hvis du vil føje kun sporingsnumre til dine publikationer, oprette en datakilde til sporingsnumre. Hvis du også planlægger at bruge brevfletning til at indsætte flere oplysninger i dine publikationer, som kundenavne eller adresser, kan du tilføje kolonnen med sporingsnumre til en datakilde, der også viser de navn og adresse data, du vil bruge.

Du kan bruge Publisher, Excel, Access eller Outlook til at oprette en datakilde for projektet brevfletning. Hvis du vil oprette en lang liste over entydige, fortløbende tal, der skal bruges som registrering koderne for gavekort eller kuponer, men kan du bruge Excel til hurtigt for at oprette denne liste.

Bruge Excel til at oprette en liste over entydige sporingsnumre

 1. Åbn et nyt eller eksisterende regneark i Excel.

 2. Skriv et navn, som Sporing af tal, i den første celle i kolonnen hvor du vil føje sporingsnumre, og tryk derefter på ENTER for at flytte til rækken nedenfor.

 3. Skriv tallet for det første sporingsnummer i serien i den anden celle i kolonnen. For eksempel Skriv 1.000.

 4. Føj 1 til det nummer, du har angivet i cellen ovenfor i cellen nedenunder, og derefter skrive dette nummer. For eksempel Skriv 1,001.

  Dette opretter et mønster for serien af tal, du opretter.

 5. Markér de celler, der indeholder startværdierne.

 6. Træk fyld håndtere Fyldhåndtag over området af celler, du vil udfylde.

 7. Når du har oprettet så mange sporingsnumre, som du vil have, kan du gemme filen.

Tilføje bestemte foruddefinerede sporingskoder til en datakilde

Hvis du allerede har udviklet talsæt bestemt kode, du vil bruge til at registrere og kategorisere kundesvar, kan du skrive tallene i en kolonne i den datakilde, du vil bruge til brevfletningen.

 1. Åbn et nyt eller eksisterende regneark i Excel.

 2. Klik på den første celle i kolonnen, hvor du vil angive dataene.

 3. Skriv et navn, som Sporing af kode, og tryk derefter på ENTER for at flytte til rækken nedenfor.

 4. Skriv en sporingskode, og tryk derefter på ENTER for at flytte til rækken nedenfor.

 5. Gentag, indtil du har angivet alle de sporingskoder, du vil bruge.

  Bemærk!: Hvis du vil oprette flere kopier af et gavekort eller en kupon, at alle dele en bestemt sporingskode, kan du skrive det samme tal flere gange i kolonnen.

 6. Når du har oprettet så mange sporingskoder, du skal bruge, kan du gemme filen.

Trin 2: Brug Publisher til at oprette et gavekort eller en kupon

Du kan oprette et gavekort eller kuponpublikation i Publisher, ved at starte med en foruddefineret gavekortpublikation eller ved at designe et gavekort fra bunden.

 • For at vælge en foruddefineret publikation, skal du vælge kategorien gavekort til at finde skabelonen gavekort, du vil, og derefter åbne, designe og gemme dit certifikat, der er baseret på skabelonen.

 • Hvis du vil designe et certifikat fra bunden, kan du starte med en fuldstændig tom publikation eller tilpasse en eksisterende publikation. Lille publikationstyper, som visitkort, postkort og etiketter kan tilpasses til at fungere som kuponer. Løbesedler eller brochurer kan tilpasses til brug som gavekort. Få mere at vide under oprette en publikation i Publisher.

Trin 3: Brug af brevfletning til at føje registrering-koder til din publikation

Når du har konfigureret din liste over sporingsnumre i datakilden og designe publikationen, er du klar til at flette listen med sporingsnumre med publikationen for at oprette et sæt gavekort eller kuponer, hver viser et entydigt sporingsnummer.

Denne bestemt brevfletning projektet omfatter fire generelle trin:

 1. Tilslut din gavekort eller kupon publikation til datakilden.

 2. Indsætte et felt i en publikation som en pladsholder for tal sporingsoplysningerne.

 3. Gennemse fletningen for at justere layoutet

 4. Udskrive den flettede publikation for at oprette eller udskrive en mængde gavekort eller kuponer, der viser sporingsnumre fra datakilden.

Oprette en forbindelse til datakilden

 1. Gem og luk den datakilde, der indeholder listen med sporingsnumre.

 2. Åbn din Publisher gavekort eller kupon publikation.

 3. Klik på menuen Brevfletning under fanen forsendelser, og klik derefter på Guiden Trinvis brevfletning.

 4. I opgaveruden Brevfletning under Opret modtagerliste, Vælg Brug en eksisterende liste, og klik derefter på Næste: Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

 5. Find den datakilde, der indeholder dine sporingsnumre i dialogboksen Vælg datakilde, Vælg fil, og klik derefter på Åbn.

 6. Hvis datakilden er et Excel-regneark, skal du vælge det regneark, du vil på listen i dialogboksen Vælg tabel.

 7. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge registrering koderne, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil udelukke.

  Hvis du kun vil bruge nogle poster på listen, kan du filtrere listen efter et bestemt felt eller kriterium. Når du har filtreret listen, kan du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for at medtage eller udelade poster.

  Filtrere elementer på listen

  1. Klik på pilen ud for kolonneoverskriften for det element, du vil filtrere efter.

  2. Klik på en af følgende:

   • (Tomme) viser alle poster, hvor det tilsvarende felt er tomt.

   • (Ikke tomme) viser alle poster, hvor det tilsvarende felt indeholder oplysninger.

   • (Avanceret) åbner dialogboksen Filtrer og Sorter, som du kan bruge til at filtrere ved hjælp af flere kriterier. Du kan også klikke på Filtrer under Indskrænk modtagerliste i dialogboksen Brevfletning-modtagere for at åbne dialogboksen Filtrer og Sorter.

    Tip!: Hvis datakilden indeholder poster, der deler de samme oplysninger, og der er ti eller færre entydige værdier i kolonnen, kan du filtrere efter bestemte oplysninger. Eksempelvis hvis der er flere poster listen Australien som land/området, kan du filtrere på Australien.

    Dialogboksen Brevfletning-modtagere viser kun de angivne poster. Hvis du vil have vist alle posterne igen, skal du klikke på (alle)

  Sortere elementer på listen

  1. Klik på kolonneoverskriften for det element, du vil sortere efter, i dialogboksen Brevfletning-modtagere.

  2. Hvis du hurtigt vil markere eller rydde alle elementer, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil sortere ved hjælp af flere kriterier, skal du klikke på Sortér under Indskrænk modtagerliste i dialogboksen Brevfletning-modtagere. Vælg de kriterier, du vil sortere efter, i dialogboksen Filtrer og Sorter.

 8. Klik på OK.

 1. Gem og luk den datakilde, der indeholder listen med sporingsnumre.

 2. Åbn din Publisher gavekort eller kupon publikation.

 3. Peg på Brevfletning og Katalogfletning, og klik derefter på Brevfletning i menuen Funktioner.

 4. Klik på Brug en eksisterende liste i opgaveruden Brevfletning under oprette en liste over modtagere, og klik derefter på Næste: Opret eller oprette forbindelse til en liste over modtagere.

 5. Find den datakilde, der indeholder dine sporingsnumre i dialogboksen Vælg datakilde, Vælg fil, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk!: Som standard åbnes Publisher mappen Datakilder først. Hvis du har gemt datakilden i en anden placering end mappen Datakilder skal du gå til den placering, hvor du har gemt datakilden.

 6. Hvis datakilden er et Excel-regneark, skal du vælge det regneark, du vil på listen i dialogboksen Vælg tabel.

 7. I dialogboksen Brevfletning-modtagere, kan du vælge registrering koderne, du vil medtage i fletningen. Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil udelukke.

  Hvis du kun vil bruge nogle poster på listen, kan du filtrere listen efter et bestemt felt eller kriterium. Når du har filtreret listen, kan du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for at medtage eller udelade poster.

  Filtrere elementer på listen

  1. Klik på pilen ud for kolonneoverskriften for det element, du vil filtrere efter.

  2. Klik på en af følgende:

   • (Tomme) viser alle poster, hvor det tilsvarende felt er tomt.

   • (Ikke tomme) viser alle poster, hvor det tilsvarende felt indeholder oplysninger.

   • (Avanceret) åbner dialogboksen Filtrer og Sorter, som du kan bruge til at filtrere ved hjælp af flere kriterier. Du kan også klikke på Filtrer under Indskrænk modtagerliste i dialogboksen Brevfletning-modtagere for at åbne dialogboksen Filtrer og Sorter.

    Tip!: Hvis datakilden indeholder poster, der deler de samme oplysninger, og der er ti eller færre entydige værdier i kolonnen, kan du filtrere efter bestemte oplysninger. Eksempelvis hvis der er flere poster listen Australien som land/området, kan du filtrere på Australien.

    Dialogboksen Brevfletning-modtagere viser kun de angivne poster. Hvis du vil have vist alle posterne igen, skal du klikke på (alle)

  Sortere elementer på listen

  1. Klik på kolonneoverskriften for det element, du vil sortere efter, i dialogboksen Brevfletning-modtagere.

  2. Hvis du hurtigt vil markere eller rydde alle elementer, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil sortere ved hjælp af flere kriterier, skal du klikke på Sortér under Indskrænk modtagerliste i dialogboksen Brevfletning-modtagere. Vælg de kriterier, du vil sortere efter, i dialogboksen Filtrer og Sorter.

 8. Klik på OK.

 9. Nederst i opgaveruden Brevfletning, skal du klikke på Næste: Opret flettede publikationer.

Indsætte et datafelt i din publikation

Når du forbinder din publikation til den datakilde, du vil bruge, kan du indsætte et datafelt i publikationen på den placering, hvor du vil sporingsnummer skal vises.

 1. Klik på feltet registrering tal data i opgaveruden Brevfletning under Forbered din publikation, og træk den derefter til din foretrukne placering på gavekortet.

 2. Hvis du vil indsætte datafelter kan finde flere oplysninger i datakilden, såsom kundenavne eller adresser, kan du trække disse feltnavne i publikationen.

 3. Hvis du vil anvende formatering på et felt til at ændre udseendet af de flettede data, Vælg feltet, skal du klikke på fanen Formatér, og vælg de indstillinger, du vil.

 4. Nederst i opgaveruden Brevfletning, skal du klikke på Næste: Opret flettede publikationer.

 5. Gem din publikation.

 1. Klik på sted, hvor du vil indsætte datafeltet sporing tal i publikationen brevfletning. Først skal du oprette et tekstfelt for data feltet placering, hvis der ikke allerede findes.

 2. Find det feltnavn, der svarer til kolonneoverskriften for listen med sporingsnumre i din datakilde i opgaveruden Brevfletning på listen under Forbered din publikation. Hvis du har brugt Sporing Number som kolonneoverskriften for listen med sporingsnumre i dit regneark, Find Sporing af tal. Træk feltet registrering tal i tekstfeltet, du har oprettet for den.

 3. Hvis du vil indsætte datafelter kan finde flere oplysninger i datakilden, såsom kundenavne eller adresser, kan du trække disse feltnavne i publikationen.

 4. Hvis du vil anvende formatering på et felt til at ændre udseendet af de flettede data, Vælg feltet, skal du klikke på skrifttype i menuen Formater og derefter vælge de ønskede indstillinger.

 5. Når du har indsat alle datafelterne, Gem din publikation.

Gennemse fletningen

Før du udfører brevfletningen, kan du få vist resultatet af fletningen for at sikre dig, at sporingsnumre vises, som du vil have dem i dine publikationer. Du kan gennemse fletningen på to måder: mens du finjustere layout for at gennemgå layoutet af den enkelte kupon eller gavekort, eller når du er ved at forberede skal udskrives, til at få vist opsætning af kuponer eller gavekort på det udskrevne ark.

 1. Klik på Vis resultater under fanen forsendelser.

 2. Klik på navigation knapperne knappen Frem Knappen Tilbage for at se, hvordan de andre poster fra datakilden ud i publikationen.

Få vist layoutet af kupon eller gavekort

Datafelterne udfyldes med oplysningerne fra den første post i datakilden. Du kan bruge navigationsknapperne til at få vist oplysninger fra de resterende dataposter for kilde.

 1. Klik på navigation knapperne knappen Frem Knappen Tilbage for at se, hvordan de andre poster fra datakilden ud i publikationen i opgaveruden Brevfletning.

  Du kan ikke redigere data fra datakilden her, men du kan formatere, flytte eller slette data ved at formatere, flytte eller slette datafelterne.

 2. Hvis tallene vises skal klippes ud, kan du tilpasse formateringen og layoutet af din publikation. Du kan være nødvendigt at øge størrelsen på den tekstboks, der indeholder datafeltet for din sporingsnummer f.eks., eller det være nødvendigt at mindske skriftstørrelsen i datafeltet.

 3. Hvis du er tilfreds med eksemplerne i bunden af opgaveruden skal du klikke på Næste: Opret flettede publikationer.

Få vist det udskrevne ark

Du kan foretage en endelig kontrol af flettepublikationen inden udskrivning ved at få vist fletningen.

 1. I menuen Filer skal du klikke på Indstil printer.

 2. Klik på flere sider på hvert ark i dialogboksen Indstil printer, og klik derefter på OK.

 3. I opgaveruden Brevfletning under Opret flettede publikationer, ved at klikke på Vis udskrift for at sikre, at oplysninger, der er justeret korrekt på ark gavekort eller kuponer.

 4. Klik på Luk for at lukke vinduet Vis udskrift.

Udskrive den flettede publikation

 1. Klik på Udskriv under Opret flettede publikationer, i opgaveruden Brevfletning.

 2. Få vist din udskriftslayoutet på siden Udskriv, vælge udskriftsindstillinger, du vil, og klik derefter på Udskriv.

 1. Klik på Udskriv under Opret flettede publikationer, i opgaveruden Brevfletning.

 2. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Gem for at gemme publikationen i menuen filer.

  Bemærk!: Husk på, hvad du gemmer ikke er sæt af kuponer eller gave certifikater, som du har udskrevet. Du i stedet gemme publikationen med forbindelsen til datakilden og dens pladsholderfelter. Ved at gemme publikationen, kan du hurtigt oprette et ekstra sæt kuponer eller gavekort, når behov. Publikationen med kæde til datakilden, som du oprettede forbindelse til så du kan springe frem til filvisning trin.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×