Føje sporingsnumre til gavekort eller kuponer

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Gavekort og reklamekuponer kan spille en vigtig rolle i din marketingsstrategi ved at tiltrække nye og gamle kunder til forretningen. Men hvordan kan du finde ud af, om de virkelig er med til at udvikle din forretning? Hvis du vil udnytte din tid og dit marketingbudget til fulde, skal du kunne registrere marketingtiltagenes virkning, så du kan beslutte, hvilke marketingtaktikker der er effektive over for hvilke kunder.

En af de nemmeste måder at registrere virkningen af marketingobjekter såsom gavekort og reklamekuponer er at tilføje et sporingsnummer eller en sporingskode til hvert gavekort eller hver kupon, som du distribuerer. Når gavekortene eller kuponerne indløses, kan du bruge disse sporingsnumre til at registrere og kategorisere kundesvar.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan føje sporingsnumre til sæt med gavekort eller kuponer, som du opretter i Microsoft Office Publisher.

Denne artikel indeholder

Metoder til registrering

Oprette en datakilde, der viser sporingsnumre

Brug Publisher til at oprette et gavekort eller en kupon

Bruge brevfletning til at føje registrering-koder til din publikation

Sporingsmetoder

Der findes flere forskellige metoder, du kan bruge, når du inkorporerer sporingsoplysninger i dine publikationer. Du kan f.eks. benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Føje entydige numre til gavekort     Hvis du bruger et entydigt sporingsnummer til hvert gavekort, kan du holde styr på, hvornår gavekort indløses, af hvem, og for hvilket produkt eller hvilken tjeneste. Du kan også sikre, at gavekortene ikke kopieres eller indløses mere end én gang, ved at tilføje entydige sporingsnumre.

 • Føje specifikke koder til kuponer for at registrere kundesvar     Brug forskellige koder til dine forskellige marketingmeddelelser, annoncer og reklamer. Disse koder vil give dig mulighed for at registrere, hvordan kunderne har fået kendskab til dit tilbud. Jo mere du lærer om, hvem der tiltrækkes af din forretning, og hvad der tiltrækker kundernes opmærksomhed, jo bedre kan du afgrænse fokus for fremtidige marketingkampagner.

Gavekort med et entydigt sporingsnummer

Bemærk!: Du kan benytte den samme metode, når du har brug for at tilføje fortløbende numre til adgangsbilletter og lodsedler, fakturaer og andre typer publikationer.

Toppen af siden

Oprette en datakilde med en liste over entydige sporingsnumre

Hvis du vil bruge brevfletning til at oprette en stak gavekort eller kuponer med sporingsnumre, skal du oprette en datakilde, der indeholder en kolonne med sporingsnumre. Hvis du kun vil medtage sporingsnumrene i dine publikationer, skal du oprette en datakilde til sporingsnumrene. Hvis du også vil bruge brevfletning til at indsætte yderligere oplysninger i dine publikationer, f.eks. kundenavne eller -adresser, kan du føje kolonnen med sporingsnumre til en datakilde, der også indeholder de navne- og adressedata, du vil bruge.

Du kan bruge Microsoft Office Publisher, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Microsoft Office Outlook eller Microsoft Office Outlook med Business Contact Manager til at oprette en datakilde til brevfletningsprojektet. Hvis du vil oprette en omfattende liste med entydige, fortløbende numre, der skal bruges som sporingskoder til gavekort eller kuponer, kan du dog bruge Excel til hurtigt at oprette en sådan liste.

Bruge Excel til at oprette en liste med entydige sporingsnumre

 1. Åbn en ny eller eksisterende Excel-projektmappe i Microsoft Office Excel.

 2. I kolonnens første celle, hvor du vil tilføje sporingsnumrene, skal du skrive en etiket, f.eks. Sporingsnummer, og derefter trykke på ENTER for at flytte til rækken nedenunder.

 3. I den anden celle i kolonnen skal du skrive nummeret for det første sporingsnummer i rækken. Du kan f.eks. skrive 1.000.

 4. I cellen nedenunder skal du lægge 1 til det nummer, du har indtastet i cellen over, og derefter skrive dette nummer. Skriv f.eks. 1.001.

  Dette etablerer et mønster for den nummerserie, du opretter.

 5. Marker cellerne, der indeholder startværdierne.

 6. Træk fyld håndtere Fyldhåndtag over området af celler, du vil udfylde.

 7. Når du har oprettet det antal sporingsnumre, du har brug for, skal du gemme filen.

Tilføje bestemte foruddefinerede sporingsnumre til en datakilde

Hvis du allerede har udviklet et sæt specifikke kodenumre, som du vil bruge til at registrere og kategorisere kundesvar, kan du skrive disse numre i en kolonne i den datakilde, som du regner med at bruge til brevfletningen.

 1. Åbn en ny eller eksisterende Excel-projektmappe i Microsoft Office Excel.

 2. Klik på den første celle i kolonnen, hvor du vil indtaste dataene.

 3. Skriv en etiket, f.eks. Sporingskode, og tryk derefter på ENTER for at flytte til rækken nedenunder.

 4. Skriv en sporingskode, og tryk derefter på ENTER for at flytte til rækken nedenunder.

 5. Gentag, indtil du har alle de sporingskoder, du vil bruge.

  Bemærk!: Hvis du vil oprette flere kopier af et gavekort eller en kupon, der alle deler en specifik sporingskode, kan du skrive det samme nummer flere gange i kolonnen.

 6. Når du har oprettet det antal sporingskoder, du har brug for, skal du gemme filen.

Toppen af siden

Bruge Publisher til at oprette et gavekort eller en kupon

Du kan oprette en gavekort- eller kuponpublikation i Publisher på en af følgende to måder. Du kan:

Starte med en foruddesignet gavekortpublikation

 1. Start Publisher.

 2. Klik på Gavekort på listen Publikationstype, og klik derefter på det ønskede design.

 3. Tilpas publikationen ved at foretage evt. ønskede ændringer. Du kan f.eks. vælge en anden farve eller skrifttype.

 4. Klik på Opret.

 5. Hvis du vil udskifte pladsholdertekst og -billeder med dine egne oplysninger, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil udskifte pladsholdertekst, skal du klikke på pladsholderteksten og derefter skrive.

   I de fleste tilfælde tilpasses teksten automatisk, så den kan være i tekstboksen. Hvis du vil kontrollere tekststørrelsen, skal du klikke på tekstboksen. Peg på Tilpas tekst automatisk i menuen Formater, og klik derefter på Tilpas ikke automatisk. Marker teksten, og vælg derefter en ny skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse på værktøjslinjen.

   Bemærk!: Hvis du allerede har oprettet et firmaoplysningssæt, erstatter dine kontaktoplysninger og logo automatisk nogle af pladsholderteksten. Få mere at vide under oprette, ændre eller fjerne firmaoplysninger.

  • Hvis du vil erstatte pladsholderbillederne (ikke publikationsdesign) med dine egne billeder, skal du højreklikke på pladsholderbilledet, klikke på Skift billede og derefter vælge kilden til det nye billede.

   Hvis du ikke kan se Skift billede, når du højreklikker, kan du klikke på billedet igen, indtil der er grå cirkler omkring det, og derefter højreklikke på billedet.

   Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om at ændre størrelse, flytte og andre aspekter ved at arbejde med billeder i Publisher Hjælp.

 6. Når gavekortet ser ud, som du gerne vil have det, skal du gemme filen.

Starte publikationen fra bunden

Hvis du designer et gavekort eller en kupon fra bunden, kan du enten starte med en fuldstændig tom publikation eller tilpasse en eksisterende publikation. Mindre publikationstyper, f.eks. visitkort, postkort og etiketter kan tilpasses, så de fungerer som kuponer. Løbesedler eller brochurer kan tilpasses, så de kan bruges som gavekort.

 1. Start Publisher.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Publikationstyper:

  • Hvis du vil starte med en tom publikation, skal du klikke på Størrelser - tomme sider og derefter klikke på den ønskede størrelse.

  • Hvis du vil tilpasse et bestemt publikationsdesign, skal du klikke på den ønskede publikationstype og derefter klikke på det ønskede design.

  • Foretag de ønskede ændringer under Tilpas.

 3. Klik på Opret.

 4. Tilføj tekst, billeder og evt. andre objekter i publikationen.

  Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med tekst, billeder og objekter i Publisher Hjælp.

 5. Når publikationen ser ud, som du gerne vil have det, skal du gemme filen.

Toppen af siden

Bruge Brevfletning til at føje sporingskoderne til dine publikationer

Når du har oprettet listen med sporingsnumre i datakilden og designet din publikation, er du klar til at flette listen med sporingsnumre med publikationen for at oprette et sæt gavekort eller kuponer, der alle indeholder entydige sporingsnumre.

Det pågældende brevfletningsprojekt indeholder fire hovedtrin:

 1. Tilslut din gavekort eller kupon publikation til datakilden.

 2. Indsætte et felt i en publikation som en pladsholder for tal sporingsoplysningerne.

 3. Gennemse fletningen for at justere layoutet

 4. Udskrive den flettede publikation for at oprette eller udskrive en mængde gavekort eller kuponer, der viser sporingsnumre fra datakilden.

Forbinde publikationen med datakilden

 1. Gem og luk den datakilde, der indeholder listen med sporingsnumre.

 2. Åbn gavekort- eller kuponpublikationen fra Publisher.

 3. Peg på Brevfletning og Katalogfletning i menuen Funktioner, og klik derefter på Brevfletning.

 4. Klik på Brug en eksisterende liste i opgaveruden Brevfletning under Opret modtagerliste, og klik derefter på Næste: Opret eller etabler forbindelse til en modtagerliste.

 5. Find den datakilde, der indeholder sporingsnumrene, i dialogboksen Vælg datakilde, marker filen, og klik derefter på Åbn.

  Bemærk!: Som standard åbnes mappen Datakilder først. Hvis du gemte datakilden på en anden placering end mappen Datakilder, skal du gå til den placering, hvor du gemte datakilden.

 6. Hvis datakilden er et Excel-regneark, skal du markere det ønskede regneark på listen i dialogboksen Vælg tabel.

 7. I dialogboksen Brevfletning - modtagere kan du vælge de sporingsnumre, du vil medtage i fletningen. Marker afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil udelukke.

  Hvis du kun vil bruge bestemte modtagerposter på listen, kan du filtrere listen ud fra et bestemt felt eller kriterium. Når du har filtreret listen, kan du medtage eller udelukke poster ved hjælp af afkrydsningsfelterne.

  Filtrere elementer på listen

  1. Klik på pilen ud for kolonneoverskriften på den post, du vil filtrere efter.

  2. Klik på en af følgende:

   • (Tomme) viser alle de poster, hvori det tilsvarende felt er tomt.

   • (Ikke-tomme) viser alle poster, hvori det tilsvarende felt indeholder oplysninger.

   • (Avanceret) åbner dialogboksen Filtrer og sorter, som du kan bruge til at filtrere vha. flere kriterier. Du kan også klikke på Filtrer under Indskrænk modtagerliste i dialogboksen Brevfletning - modtagere for at åbne dialogboksen Filtrer og sorter.

    Tip!: Hvis datakilden indeholder poster med ens data, er der ti eller færre entydige værdier i kolonnen, som du kan filtrere efter bestemte data. Hvis der f.eks. er flere poster med Australien som land/område, kan du filtrere på Australien.

    Dialogboksen Brevfletning - modtagere indeholder kun de angivne poster. Hvis du vil se alle posterne igen, skal du klikke på (Alle).

  Sortér elementer på listen

  1. Klik på kolonneoverskriften for den post, du vil sortere efter, i dialogboksen Brevfletning - modtagere.

  2. Hvis du hurtigt vil markere eller fjerne markeringerne ud for alle poster, skal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet i kolonneoverskriften.

  3. Hvis du vil sortere efter flere kriterier, skal du klikke på Sorter under Indskrænk modtagerliste i dialogboksen Brevfletning - modtagere. Vælg det kriterium, du vil sortere efter, i dialogboksen Filtrer og sorter.

 8. Klik på OK.

 9. Klik på Næste: Opret flettede publikationer i opgaveruden Brevfletning.

Indsætte et datafelt i publikationen

Når du har forbundet publikationen med den datakilde, du vil bruge, kan du indsætte et datafelt i publikationen på den placering, hvor sporingsnummeret skal vises.

 1. I brevfletningspublikationen skal du klikke der, hvor du vil indsætte sporingsnummerdatafeltet. Du skal muligvis først oprette en tekstboks til fletfeltplaceringen, hvis der ikke er en i forvejen.

 2. Find det feltnavn, der svarer til kolonneoverskriften for listen med sporingsnumre i din datakilde i opgaveruden Brevfletning på listen under Forbered din publikation. Hvis du har brugt Sporing Number som kolonneoverskriften for listen med sporingsnumre i dit regneark, Find Sporing af tal. Træk feltet registrering tal i tekstfeltet, du har oprettet for den.

 3. Hvis du vil indsætte datafelter til ekstra oplysninger i datakilden, f.eks. kundenavne eller adresser, skal du trække de pågældende feltnavne til publikationen.

 4. Hvis du vil anvende formatering på et datafelt for at ændre udseendet af de flettede data, skal du markere feltet, klikke på Skrifttype i menuen Formater og derefter vælge den ønskede indstilling.

 5. Når du har indsat alle datafelterne, skal du gemme publikationen.

Gennemse fletningen

Før du fuldfører fletningen, kan du gennemse fletteresultaterne for at sikre, at sporingsnumrene bliver vist, som du ønsker det, i publikationerne. Du kan gennemse fletningen på to måder: Når du finjusterer layoutet og gennemser layoutet for den enkelte kupon eller det enkelte gavekort, eller når du under forberedelsen af udskrivningen gennemser arrangementet af kuponerne eller gavekortene på det udskrevne ark.

Gennemse layoutet af kuponen eller gavekortet

Datafelterne udfyldes med dataene fra den første post i datakilden. Du kan bruge navigationsknapperne til at gennemse oplysningerne fra de resterende datakildeposter.

 1. Klik på navigation knapperne knappen Frem Knappen Tilbage for at se, hvordan de andre poster fra datakilden ud i publikationen i opgaveruden Brevfletning.

  Du kan ikke redigere datakildeposterne her, men du kan formatere, flytte eller slette data ved at formatere, flytte eller slette datafelterne.

 2. Hvis numrene ser ud til at være beskårede, skal du justere publikationens formatering og layout. Det kan f.eks. være nødvendigt at øge størrelsen på den tekstboks, der indeholder datafeltet til sporingsnummeret eller at mindske skriftstørrelsen i datafeltet.

 3. Hvis du er tilfreds med det, du ser, skal du klikke på Næste: Opret flettede publikationer nederst i opgaveruden.

Gennemse det udskrevne ark

Du kan foretage en sidste kontrol af flettepublikationen, før du udskriver, ved at gennemse fletningen.

 1. Klik på Sideopsætning i menuen Filer.

 2. Klik på Flere sider pr. ark i dialogboksen Sideopsætning, og klik derefter på OK.

 3. I opgaveruden Brevfletning skal du under Opret flettede publikationer klikke på Vis udskrift for at sikre, at oplysningerne står korrekt på gavekortene eller kuponerne.

 4. Klik på Luk for at lukke eksempelvinduet.

Udskrive den flettede publikation

 1. Klik på Udskriv under Opret flettede publikationer i opgaveruden Brevfletning.

 2. Vælg de ønskede udskriftsindstillinger i dialogboksen Udskriv, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Gem i menuen Filer for at gemme publikationen.

  Bemærk!: Husk, at det, du gemmer, ikke er det sæt kuponer eller gavekort, du har udskrevet. I stedet for gemmer du publikationen og tilknytningen af datakilden og pladsholderfelterne. Når du gemmer publikationen, kan du hurtigt oprette et andet sæt kuponer eller gavekort, når du har brug for det. Publikationen bevarer hyperlinket til den datakilde, du forbinder den med, så du kan komme videre med trinnet for gennemsyn.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×