Føje punkttegn eller tal/bogstaver til tekst

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver til at organisere teksten eller vise en fortløbende proces i præsentationen PowerPoint.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
 1. Klik på Normal i gruppen Præsentationsvisninger under fanen Visning.

  Få vist båndet med Normal fremhævet
 2. I venstre side af PowerPoint-vinduet, skal du klikke på en slideminiature, du vil tilføje opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver til.

  Venstre miniature galleriet med slide er valgt
 3. På slidet skal du markere de tekstlinjer i en tekstpladsholder eller en tabel, du vil føje punkttegn eller tal/bogstaver til.

 4. Klik på Billede af knappen Punkttegn for punkttegn eller Nummerering Knapflade i gruppen afsnit under fanen Startside.  

  Markeret tekst med punkttegn, der er anvendt

  Bemærkninger!: 

Brug punkttegn eller tal/bogstaver til at præsentere masser af tekst eller en fortløbende proces i en Microsoft PowerPoint 2010 præsentation.

 1. Under fanen Vis i gruppen Præsentationsvisninger. Klik på Normal.

  Få vist båndet med knappen normal markeret
 2. I venstre side af PowerPoint-vinduet i den rude, der indeholder fanerne Disposition og dias, skal du klikke på fanen dias, og klik derefter på en slideminiature, du vil tilføje opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver til. Ruden, der indeholder fanerne Disposition og Dias

 3. På slidet skal du markere de tekstlinjer i en tekstpladsholder eller en tabel, du vil føje punkttegn eller tal/bogstaver til.

  Markeret tekst og knappen punkttegn fremhævet
 4. Klik på Billede af knappen Punkttegn for punkttegn eller Nummerering Knapflade i gruppen afsnit under fanen Startside.  

  Bemærkninger!: 

Brug punkttegn eller tal/bogstaver til at præsentere en masse tekst eller en fortløbende proces i en Microsoft Office PowerPoint 2007 præsentation.

 1. Under fanen Vis i gruppen Præsentationsvisninger. Klik på Normal.

  Få vist båndet med knappen normal markeret
 2. Klik på en slideminiature i den rude, der indeholder fanerne Disposition og dias.

  Venstre miniature galleriet med slide er valgt
 3. På slidet skal du markere de tekstlinjer i en tekstpladsholder eller en tabel, du vil føje punkttegn eller tal/bogstaver til.

  Tekst er markeret med knappen punkttegn fremhævet
 4. Klik på Punktopstilling i gruppen Afsnit under fanen Hjem, eller klik på Opstilling med tal eller bogstaver.

  Bemærk!: For at øge eller mindske indrykningen og ændre afstanden mellem et punkttegn eller tal og teksten, se hvordan øge eller mindske afstanden mellem et punkttegn eller tal og tekst i en linje jeg? i denne artikel.

Formatere tekst som en liste

 1. Gå til den slide, du vil tilføje listeformatering til.

 2. På slidet skal du markere de tekstlinjer i en tekstpladsholder eller en tabel, du vil føje punkttegn eller tal/bogstaver til.

 3. Klik på Billede af knappen Punkttegn for punkttegn eller Nummerering Knapflade i gruppen afsnit under fanen Startside.  

  Markeret tekst med punkttegn, der er anvendt

  Bemærk!: Hvis du vil ændre alle tekstlinjer, kan du vælge disposition for boksen pladsholderen eller tekst, der indeholder teksten, og derefter anvende punkttegn eller tal/bogstaver.

  Punkttegn eller nummerering er øjeblikkeligt bliver anvendt i den markerede tekst. For at få vist et galleri med formateringsindstillinger til listen, skal du klikke på den lille nedadvendt pil på punkttegn eller tal/bogstaver knappen:

  Galleri med punktopstilling typografier

  Figur 1: Punktopstilling: typografigalleriet

  Opstilling med tal typografigalleriet i PowerPoint Online

  Figur 2: Opstilling med tal: typografigalleriet

 4. Vælg på listen for at ændre indrykningsniveauet på listen, og klik derefter på Forøg indrykning Knappen Forøg indrykning eller Formindsk indrykning Knappen Formindsk indrykning under fanen Startside på værktøjslinjen på båndet.

Markere tekst

Markere et ord: Peg på ord, og dobbeltklik på musen.

Markere et afsnit: punkt på et ord i afsnit og klikke tre gange.

Ændre farven og typografien for punkttegn og forstår begrænsningerne

Du kan ændre farve, typografi eller størrelsen på punkttegn eller tal i præsentationen PowerPoint, og du kan ændre det nummer, du vil starte fra.

 1. Hvis du vil ændre punkttegn eller tal/bogstav, skal du placere markøren i starten af den linje, som du vil ændre. Hvis du vil ændre flere punkttegn eller tal/bogstaver, skal du markere teksten i alle de punkttegn eller tal/bogstaver, som du vil ændre.

 2. Klik på Startside, klik på pilen ud for Opstilling med punkttegn eller Nummerering, og klik derefter på punkttegn og nummerering.

  Knapperne til Punkttegn og tal/bogstaver

  Tip!: Du kan hurtigt ændre typografien for en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver ved blot at klikke på den ønskede typografi på listen, som vises, når du klikker på pilen ud for Punkttegn eller Tal/bogstaver.

 3. Dialogboksen punkttegn og nummerering under fanen punkttegn eller tal og bogstaver fanen (afhængigt af hvilken type liste du arbejder med), Vælg de ændringer, du vil foretage, som f.eks.:

  • Punkttegn, tal eller punkttegn eller tal

  • Farve

  • Størrelse (Hvis du vil ændre størrelsen på et punkttegn eller tal, så det er en bestemt størrelse i forhold til teksten, klikke på størrelse og angive en procentdel)

  • Starte tal (Angiv under fanen tal og bogstaver det nummer, du vil i feltet Begynd med )

  • Billeder (Hvis du vil bruge et billede som et punkttegn, under fanen punkttegn, skal du klikke på billede og rulle for at finde et billede)

  • Symboler (for at tilføje midlertidigt et tegn fra listen symbol under fanen punkttegn under fanen punkttegn, klik på Tilpas, skal du klikke på et symbol, og klik derefter på OK. Du kan anvende symbolet på dine slides fra listerne typografi)

  • SmartArt-grafik (Hvis du vil konvertere en eksisterende opstilling med punkttegn eller tal / bogstaver til en SmartArt-grafik, skal du klikke på Hjem > Konverter til SmartArt-grafik )

  Tip!: 

  • Hvis du vil ændre formatet for kun én eller nogle af de punkttegn eller tal typografier på en liste, som farve eller størrelse skal du placere markøren i starten af den streg, du vil ændre inden du åbner dialogboksen punkttegn og nummerering. Ændringerne gælder kun for de valgte linjer.

  • Hvis du vil justere justering af elementer på en liste, skal du se hvordan øge eller mindske afstanden mellem et punkttegn eller tal og tekst i en linje jeg? i denne artikel.

Anvend brugerdefinerede typografier på flere slides

Der er den bedste måde at anvende brugerdefineret listetypografier på alle dias i præsentationen til at redigere slidemasteren. En hvilken som helst liste tilpasning, du foretager i diasmasteren gemmes, og anvendt på alle dine slides. Du kan også redigere eller oprette en eller flere slidelayout , der indeholder dine brugerdefinerede typografier og føje disse layout til din præsentation, uanset hvor du vil bruge din liste over typografier.

Liste over begrænsninger i PowerPoint

Der er et par ting, du ikke kan gøre med lister i PowerPoint, kan du i andre Office programmer, som Word. For eksempel understøtter PowerPoint ikke:

 • Decimal nummererede lister (1.1, 1.2 osv.).

 • Definere nye talformater (du skal vælge mellem standardsættet af typografier, der tilbydes i dialogboksen punkttegn og nummerering under fanen tal og bogstaver ).

 • Anvendelse af fed, kursiv eller understreget formatering på punkttegn eller tal (al formatering anvendes på hele den markerede linje eller liste).

 • Indlejret lister (du kan trykke på tabulatortasten eller klikke på Forøg listeniveau Knappen Forøg indrykning for at oprette den samme effekt, men et nyt indrykkede punkttegn eller punkttegn eller tal er ikke angivet automatisk af PowerPoint).

Ofte stillede spørgsmål

Markér en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

Kontrollér for at sikre at du vil placere punkttegn eller tal/bogstaver i et tekstfelt, og ikke en titelfeltet. I et tekstfelt får du et tal eller punkttegn hver gang du trykker påEnter. Hvis du trykker påCtrl+Enter, får du ekstra linjer uden punkttegn (egnet til oplysninger eller noter på en opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver linje).

Billede af feltet tom titel og tom tekstboks til at vise, hvor punkttegn fungerer.

I en Titel forventes teksten skal være en enkelt linje overskrift eller titel. Du kan bruge tal eller punkttegn, men det behandler alle tekstlinjer som en enkelt linje, hvilket resulterer i et enkelt punkttegn eller tal.

Hvis du vil standse oprettelse af punkttegn eller tal/bogstaver og vende tilbage til tekst, skal du klikke på Billede af knappen Punkttegn for punkttegn eller Nummerering Knapflade igen for at deaktivere den.  

Du kan også trykke påEnter og derefter trykke på Tilbageslette det punkttegn eller tal. Du kan derefter begynde at tilføje tekst, eller tryk påEnterSådan tilføjes ekstra tomme linjer.

For at oprette en indrykket (underordnet) liste i en liste, Placer markøren i starten af den streg, du vil indrykke, og klik derefter på Forøg listeniveau i gruppen afsnit under fanen Startside.

Knapperne Formindsk listeniveau og Forøg listeniveau

1. Formindsk listeniveau (indrykning)

2. Forøg listeniveau (indrykning)

Placer markøren i starten af linjen for at flytte tekst tilbage til et mindre indrykket niveau på listen, og klik derefter på Formindsk listeniveau i gruppen afsnit under fanen Startside.

Hvis du vil øge eller reducere afstanden mellem et punkttegn eller tal og tekst i en linje, skal du placere markøren i starten af tekstlinjen. Klik på afkrydsningsfeltet lineal for at få vist linealen, i gruppen Vis under fanen visning. Klik på den hængende indrykning (som vist i diagrammet nedenfor) på linealen, og træk for at ændre afstanden mellem punkttegnet eller tal og den tilhørende tekst.

Der findes tre forskellige datapunkter, der vises på linealen til at angive indrykningen defineret for et tekstfelt.

Indrykningsmarkører

1. indrykning af første linje – angiver placeringen af det faktiske punkttegn eller tal tegn. Hvis afsnittet ikke er punktopstilling angiver placeringen af den første linje tekst.

2. venstre indrykning – justerer førstelinje og hængende indrykningsmarkører og vedligeholder deres relative afstand.

3. hængende indrykning – angiver placeringen af de faktiske tekstlinjer. Hvis afsnittet ikke er punktopstilling angiver placeringen af den anden linje (og efterfølgende linjer) med tekst.

Hvis du vil ændre standardpunkttegn i PowerPoint på din Windows-PC, skal du følge disse trin.

 1. Klik på Slidemaster under fanen Vis.

  viser knappen Slidemaster på båndet i PowerPoint

 2. Vælg den Master slide (første, større slide i panelet miniature).

  Diasmasteren markeret fra miniature panel
 3. Klik på fanen Startside.

 4. Vælg en eller flere af linjerne opstilling med punkttegn i eksemplerne.

 5. Klik på pil ned på knappen punkttegn, og vælg den typografi, du vil bruge til standard.

  Angive punkttegn for alle niveauer
 6. Gentag, hvis du har forskellige punkttegn for forskellige linjer.

 7. Når du er færdig opdatering til typografien for punkttegn, skal du klikke på fanen Slidemaster, og klik derefter på Luk mastervisning.

Når du indsætter et dias eller en tekstboks til punkttegn, afspejles den nye punkttegn standardindstillinger.

Du kan finde flere oplysninger arbejde med mastere for Skift en diasmaster.

Se også

Gøre ord, der vises en linje ad gangen i PowerPoint

Anvende eller ændre et slidelayout

Hvad er en diasmaster?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×