Føje et rullepanel eller et skalafelt til et regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du bruger et rullepanel eller et skalafelt til hurtigt at angive eller ændre et område med værdier.

Rullepanel    Ruller gennem en række værdier, når du klikker på de lodrette rullepile, eller når du trækker i rullefeltet. Du kan flytte gennem en side (et foruddefineret interval) med værdier ved at klikke på området mellem rullefeltet og en af rullepilene. En bruger kan typisk skrive en tekstværdi direkte i den tilhørende celle eller det tilhørende tekstfelt. Brug et rullepanel til at angive eller justere et stort område med værdier eller i de tilfælde, hvor nøjagtighed ikke er vigtig. Brug f.eks. et rullepanel til et område med procenttal, som er estimater, eller til justering af farvevalg på en gradvis måde.

Rullepanel (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen rullepanel på en formularværktøjslinje

Rullepanel (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen rullepanel

Skalafelt    Gør det nemmere at øge eller mindske en værdi, f.eks. et fortløbende tal, tid eller dato. Klik på pil op for at øge værdien og pil ned for at mindske den. En bruger kan også skrive en tekstværdi direkte i den tilhørende celle eller det tilhørende tekstfelt. Brug et skalafelt for at gøre det nemmere at angive en måned, dag, årstal eller øge et lydstyrkeniveau.

Skalafelt (kontrolelement i formular)

Eksempel på et kontrolelement af typen skalaknap på en formularværktøjslinje

Skalafelt (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen skalaknap

Bemærk!: Før du føjer kontrolelementer til dit regneark, er det nødvendigt at aktivere under fanen udvikler. Yderligere oplysninger finder du se få vist fanen udvikler.

Tilføje et rullepanel (kontrolelement i formular)

 1. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på rullepanel Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af rullefeltet skal placeres.

  Bemærk!: Rullefeltet tilføjes med en retning fra top til bund.

 3. Hvis du vil ændre retningen for rullelisten, så den bliver fra venstre mod højre, skal du trække et af størrelseshåndtagene i en diagonal retning.

 4. Klik på Egenskaber for Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler.

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Bemærk!: Før du klikker på Egenskaber, skal du sørge for, at det objekt, du vil undersøge eller redigere egenskaber for, er markeret.

  Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Angiv den første værdi i området med tilladte værdier i feltet Aktuel værdi. Værdier under denne værdi, svarer til placeringen af rullefeltet i rullepanelet. Værdien må ikke være:

   • Mindre end værdien i Minimumværdi. Ellers bruges værdien i Minimumværdi.

   • Større end værdien i Maksimumværdi. Ellers bruges værdien i Maximumværdi.

  2. Angiv i feltet Minimumværdi den laveste værdi, som en bruger kan angive, ved at placere rullefeltet tættest på toppen af det lodrette rullepanel eller i venstre ende af et vandret rullepanel.

  3. Angiv i feltet Maksimumværdi den højeste værdi, som en bruger kan angive, ved at placere rullefeltet længst væk fra toppen af det lodrette rullepanel eller i højre ende af et vandret rullepanel.

  4. Angiv i feltet Ændring i tilvækst den mængde, som værdien stiger eller falder med, og hvor meget rullefeltet flyttes, når der klikkes på pilen i en af enderne af rullepanelet.

  5. Angiv i feltet Sideændring den mængde, som værdien stiger eller falder med, og hvor meget rullefeltet flyttes, når du klikker i området mellem rullefeltet og en af rullepilene. Hvis du f.eks. angiver egenskaben Sideændring til 2 i et rullefelt med en minimumværdi på 0 og en maksimumværdi på 10, vil værdien stige eller falde med 2 – i dette tilfælde 20 % af rullefeltets værdiområde – når du klikker på området mellem rullefeltet og en af rullepilene.

  6. Angiv en cellereference, der indeholder den aktuelle placering af rullefeltet, i feltet Cellekæde:

   Den sammenkædede celle returnerer den aktuelle værdi, der svarer til placeringen af rullefeltet.

   Brug værdien i en formel for at modvirke værdien i den celle, der er angivet i feltet Cellekæde, som svarer til den aktuelle placering af rullefeltet. Du opretter f.eks. et risikofaktorrullepanel ved hjælp af følgende egenskaber:

Egenskab

Værdi

Aktuel værdi

100

Minimumværdi

0

Maksimumværdi

100

Ændring i tilvækst

1

Sideændring

5

Cellekæde

C1

Med disse indstillinger kan brugeren bruge rullepanelet til at angive et nøjagtigt tal eller klikke på området mellem rullepanelet og pilen for at ændre værdien med 5 hver gang.

Følgende formel i celle D1 returnerer den nøjagtige værdi, som er baseret på den aktuelle værdi i den sammenkædede celle:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Følgende matrixformel i celle D1 tildeler en karakter til risikofaktoren baseret på den aktuelle værdi i den sammenkædede celle.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Bemærk!: Det påvirker ikke den værdi, der returneres, at klikke på den venstre eller øverste rullepil, efter at minimumværdien er nået, eller at klikke på den højre eller den nederste pil, efter at maksimumværdien er nået. Rullepanelet forbliver på enten minimum- eller maksimumværdien og fortsætter ikke gennem området af tilladte værdier.

Tilføje et rullepanel (ActiveX-objekt)

 1. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på Rullepanel Knapflade under ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af rullefeltet skal placeres.

 3. For at redigere kontrolelementet, skal du kontrollere, at du er i designtilstand. Klik på Designtilstand Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler.

 4. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, skal du klikke på Egenskaber for Knapflade .

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om hver formateringsegenskab ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i søgefeltet i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de formateringsegenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Om retningen er lodret eller vandret.

Orientation (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifikt for rullepanel:

Forsinkelsen i millisekunder, efter at du har klikket på rullepanelet én gang.

Delay (formular)

Den mængde af bevægelse, der er, når en bruger klikker på området mellem rullefeltet og en af rullepilene.

LargeChange (formular)

De maksimalt og minimalt tilladte værdier.

Max, Min (formular)

Om størrelsen på rullefeltet er enten proportionalt eller fast i forhold til rulleområdet.

ProportionalThumb (formular)

Den mængde af bevægelse, der sker, når brugeren klikker på en rullepil i kontrolelementet.

SmallChange (formular)

Tilføje et skalafelt (kontrolelement i formular)

 1. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på Skalafelt Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik i regnearket på det sted, hvor det øverste venstre hjørne af skalafeltet skal vises.

 3. Klik på Egenskaber for Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen udvikler.

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

  Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Angiv den første værdi i skalafeltet inden for området af tilladte værdier nedenfor, i feltet Aktuel værdi. Værdien må ikke være:

   • Mindre end værdien i Minimumværdi. Ellers bruges værdien i Minimumværdi.

   • Større end værdien i Maksimumværdi. Ellers bruges værdien i Maximumværdi.

  2. Angiv den laveste værdi, som en bruger kan angive ved at klikke på den nederste pil i skalafeltet, i feltet Minimumværdi.

  3. Angiv den højeste værdi, som en bruger kan angive ved at klikke på den øverste pil i skalafeltet, i feltet Maksimumværdi.

  4. Angiv, hvor meget værdien stiger eller falder med, når der klikkes på pilene, i feltet Ændring i tilvækst.

  5. Angiv en cellereference, der indeholder den aktuelle placering af skalafeltet, i feltet Cellekæde:

   Den sammenkædede celle returnerer skalafeltets aktuelle placering.

   Brug værdien i en formel for at modvirke værdien i den celle, der er angivet i feltet Cellekæde, som svarer til den aktuelle placering af skalafeltet. Du opretter f.eks. et skalafelt, som bruges til at angive en medarbejders alder, ved hjælp af følgende egenskaber:

Egenskab

Værdi

Aktuel værdi

35

Minimumværdi

21

Maksimumværdi

70

Ændring i tilvækst

1

Cellekæde

C1

Med disse indstillinger kan brugeren klikke på skalafeltet for at angive en alder inden for et område med en minimum- og maksimumalder. Medarbejdernes gennemsnitsalder er 35, og derfor er 35 et godt valg at angive som startværdi.

Følgende formel i celle D1 finder ansættelsesperioden, som er baseret på den aktuelle aldersværdi i den celle, som er sammenkædet med skalafeltet, og medarbejderens alder ved ansættelsestidspunktet – værdien i B1, som er hentet fra en anden datakilde. Formlen beregner derefter en feriebonus i procent, som er baseret på anciennitet:

=(C1 - B1)* .01

Bemærk!: Det påvirker ikke den værdi, der returneres, at klikke på den øverste pil, efter at minimumværdien er nået, eller at klikke på den nederste pil, efter at maksimumværdien er nået. Skalafeltet forbliver på enten minimum- eller maksimumværdien og fortsætter ikke gennem området af tilladte værdier.

Tilføje et skalafelt (ActiveX-objekt)

 1. Klik på Indsæt under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, og klik derefter på Skalafelt Knapflade under ActiveX-objekter.

  Gruppen Kontrolelementer

 2. Klik i regnearket på det sted, hvor det øverste venstre hjørne af skalafeltet skal vises.

 3. For at redigere kontrolelementet, skal du kontrollere, at du er i designtilstand. Slå Designtilstand Knapflade under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

 4. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, skal du klikke på Egenskaber for Knapflade .

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises. Du kan få flere oplysninger om hver formateringsegenskab ved at markere egenskaben og derefter trykke på F1 for at få vist et emne i Hjælp til Visual Basic. Du kan også skrive egenskabsnavnet i søgefeltet i Visual Basic Hjælp. I følgende afsnit opsummeres de formateringsegenskaber, der er tilgængelige.

  Oversigt over egenskaber efter funktionelle kategorier

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Data og binding:

Det område, der er knyttet til værdien i kontrolelementet.

Sammenkædet celle (Excel)

Indholdet i eller tilstanden for kontrolelementet.

Værdi (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Om retningen er lodret eller vandret.

Orientation (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifikt for skalafelt:

Forsinkelsen i millisekunder, efter at du har klikket på skalafeltet én gang.

Delay (formular)

De maksimalt og minimalt tilladte værdier.

Max, Min (formular)

Den mængde af bevægelse, der sker, når brugeren klikker på en pil i kontrolelementet.

SmallChange (formular)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×