Føje et link til en slide

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Den hurtigste måde at oprette et grundlæggende web-link på en PowerPoint slide er at trykke på ENTER, når du har skrevet adressen på en eksisterende webside (såsom http://www.contoso.com).

Office-medarbejdere kan nu ændre farven på et link.

Hvis du vil ændre den viste tekst af det link, du har oprettet, skal du højreklikke på den og vælge Rediger Link.

Du kan oprette et link til en webside, link til et andet sted i præsentationen, Åbn en anden præsentation, åbne en ny fil eller oprette en meddelelse til en mailadresse.

Link til et websted eller en fil fra internettet

 1. I normal visning skal du markere teksten, figuren eller billedet, som du vil bruge som et link.

 2. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 3. Klik på eksisterende fil eller webside under Link til, og klik derefter på Søg på World Wide Web Knapflade .

  Viser dialogboks, hvor "muligheden for at indsætte et link til et websted" er markeret
 4. Find og vælg den side, et websted eller en fil, du vil oprette et link til, og klik derefter på OK.

 1. I normal visning skal du markere teksten, figuren eller billedet, som du vil bruge som et link.

 2. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

  En visning på båndet, der viser fanen Indsæt og knappen link
 3. Klik på Placer i dette dokument under Link til, i dialogboksen Indsæt link.

  Viser dialogboks, hvor "indsætte link i samme dokument" er markeret
 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil linke til en slide i den aktuelle præsentation, under Vælg en placering i dette dokument, skal du klikke på det dias, der repræsenterer linkets destination.

  • Hvis du vil oprette et link til et brugerdefineret diasshow (en gruppe af udvalgte dias) i den aktuelle præsentation, under Vælg en placering i dokumentet under Brugerdefinerede diasshow, skal du klikke på det brugerdefinerede diasshow, der repræsenterer linkets destination. Marker afkrydsningsfeltet Vis og vend tilbage.

Yderligere oplysninger finder du se ændre farven på hyperlinktekst og fjerne understregningen under linktekst.

Bevare dit arbejde med links:    Hvis du tilføjer et link fra din præsentation til en anden præsentation, og derefter kopiere præsentationen til en anden PC, skal du også kopiere de øvrige præsentationsindstillinger til samme mappe. Hvis du ikke kan kopiere præsentationen du kædet sammen med – eller hvis du omdøber, flytter eller sletter den – linket virker ikke.

 1. I normal visning skal du markere teksten, figuren eller billedet, som du vil bruge som et link.

 2. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 3. Klik på Eksisterende fil eller webside under Hyperlink til.

 4. Find og vælg den præsentationsfil, der indeholder den slide, du vil oprette et link til.

 5. Klik på bogmærke, og klik derefter på titlen på det dias, du vil oprette et link til.

  Viser dialogboks, hvor "indsætte et link til en anden fil" er markeret

 1. I normal visning skal du markere teksten, figuren eller billedet, som du vil bruge som et link.

 2. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 3. Klik på Mailadresse under Hyperlink til.

 4. Skriv den e-mailadresse, du vil sammenkæde med, i feltet E-mailadresse, eller klik på en e-mailadresse i feltet Senest anvendte e-mail-adresser.

 5. Skriv emnet for mailmeddelelsen i feltet Emne.

  Viser dialogboks, hvor "indsætte et link til en mail" er markeret

 1. I normal visning skal du markere teksten, figuren eller billedet, som du vil bruge som et link.

 2. Klik på Link i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 3. Klik på Opret et nyt dokument under Hyperlink til.

 4. Skriv navnet på den fil, du vil oprette og sammenkæde med, i feltet navn på nyt dokument.

  Hvis du vil oprette et dokument i en anden placering, under hele stien, klik på Skift, skal du gå til den placering, hvor du vil oprette filen, og klik derefter på OK.

 5. Klik på om du vil redigere det nye dokument senere eller Rediger det nye dokument nu under tidspunkt for redigering.

  Dialogboks, hvor du kan oprette et link til et nyt dokument

Se også

Fjerne understregningen under linktekst

Ændre farven på linktekst i en hel præsentation

Du kan oprette et link til en webside, link til et andet sted i præsentationen, åbne en anden præsentation eller oprette en meddelelse til en mailadresse.

2016

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og se den detaljerede vejledning.

Opret link til en webside

 1. I normal visning skal du markere teksten, figuren eller billedet, som du vil bruge som et link.

 2. Klik på Hyperlink på fanen Indsæt.

  Dialogboksen Indsæt link vises.

  Dialogboksen Link i Office til Mac

  1 – Tekst, der skal vises: Den tilknyttede tekst i dokumentet.

  2 – skærmtip: tekst, der vises, når du peger med musen på den sammenkædede tekst på sliden.

 3. Indtast webadressen i feltet adresse. (Eksempel: https://www.contoso.com)

Ændre farven på et link

Den nye funktion findes i PowerPoint 2016 til Mac version 16.14.18061000. Finde din version af Office

 1. Markér det link, du vil farvelægge igen.

 2. Under fanen Startside på båndet, vælge pil ned ud for knappen Skriftfarve at åbne menuen farver.

  Vælge en skriftfarve
 3. Vælg den farve, du vil bruge til linket.

 1. Klik på Dette dokument i dialogboksen Indsæt link.

 2. Klik på den slide, du vil linke til, under Vælg en placering i dokumentet.

 1. Klik på Webside eller fil i dialogboksen Indsæt link.

 2. Klik på Vælg, og klik derefter på den præsentation eller fil, du vil linke til.

  Bemærk!: PowerPoint til Mac linke ikke til en bestemt slide i en anden præsentation.

 1. Klik på Mailadresser i dialogboksen Indsæt link.

 2. Skriv den e-mailadresse, du vil sammenkæde med, i feltet E-mailadresse, eller klik på en e-mailadresse i feltet Senest anvendte e-mail-adresser.

 3. Skriv emnet for mailmeddelelsen i feltet Emne.

2011

Vælg en overskrift nedenfor for at åbne den og se den detaljerede vejledning.

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil gøre til et link.

 2. Under Indsæt på fanen Startside skal du klikke på Tekst og derefter klikke på Link.

  Gruppen Indsæt under fanen Hjem

 3. Skriv webadressen i feltet Kæde til.

  Bemærk!: Hvis du vil oprette et link til en bestemt placering på en webside, skal du klikke på fanen Webside og følge vejledningen under Anker.

Du kan tilføje tekst eller et objekt som et link, der åbnes et bestemt dias i en PowerPoint-præsentation eller et brugerdefineret diasshow. Du kan også oprette et link til et Word-dokument, en Excel-projektmappe, en fil eller en e-mailadresse.

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil gøre til et link.

 2. Under Indsæt på fanen Startside skal du klikke på Tekst og derefter klikke på Link.

  Gruppen Indsæt under fanen Hjem

 3. Klik på fanen Dokument eller Mailadresse for den type link, du vil indsætte.

 4. Følg vejledningen for at oprette et link.

  Bemærk!: Linket er aktivt i diasshowvisningen.

Du kan sammenkæde forskellige steder hen i en præsentation, som første slide, sidste slide, næste slide eller slidetitlerne.

 1. Markér den tekst eller det objekt, du vil gøre til et link.

 2. Under Indsæt på fanen Startside skal du klikke på Tekst og derefter klikke på Link.

  Gruppen Indsæt under fanen Hjem

 3. Klik på fanen Dokument, og klik derefter på Find under Anker.

 4. Vælg det sted i dokumentet, du vil linke til.

  Bemærk!: Linket er aktivt i diasshowvisningen.

Et brugerdefineret diasshow med links er en hurtig måde at navigere til andre brugerdefinerede diasshows fra din primære præsentation. Du kan også oprette et dias med en indholdsfortegnelse at linke fra. Ved at designe din præsentation på denne måde kan du navigere fra diasset med indholdsfortegnelsen til forskellige sektioner i præsentationen, så du kan vælge, hvilke sektioner du vil vise tilhørerne på et bestemt tidspunkt. Følgende instruktioner beskriver, hvordan du kan oprette et eller flere brugerdefinerede diasshow og derefter føje et link fra den primære præsentation til de brugerdefinerede diasshow.

Bemærk!: Hvis du vil oprette et link fra en præsentation til en helt anden præsentation, kan du føje et link til det andet dokument. Du kan få mere at vide i afsnittet Oprette, redigere eller fjerne et link.

 1. Åbn den præsentation, du vil bruge til at oprette et brugerdefineret diasshow med links.

 2. Klik på Brugerdefinerede diasshow under Afspil diasshow på fanen Diasshow, og klik derefter på Rediger brugerdefinerede diasshow.

  Fanen Slideshow, gruppen Afspil slideshow

 3. Klik på Ny.

 4. Klik på de dias, der skal medtages i det brugerdefinerede diasshow, under Dias i præsentationen, og klik derefter på Tilføj.

  Tip!: Hvis du vil markere flere sekventielle dias, skal du klikke på det første dias og holde Shift nede, mens du klikker på det sidste dias, du vil markere. Hvis du vil markere flere ikke-sekventielle dias, skal du holde Kommando nede, mens du klikker på hvert af de dias, du vil markere.

 5. Hvis du vil ændre diasrækkefølgen, skal du klikke på et dias under Dias i det brugerdefinerede diasshow og derefter klikke på Op-pilen Skift rækkefølge  eller Ned-pilen Skift rækkefølge  for at flytte diasset op eller ned på listen.

 6. Skriv et navn i feltet under Navn på diasshowet, og klik derefter på OK. Hvis du vil oprette flere brugerdefinerede diasshow med dias i præsentationen, skal du gentage trin 2 til 6.

 7. Hvis du vil oprette et link fra den primære præsentation til et sekundært brugerdefineret diasshow, skal du markere den tekst eller det objekt, der skal repræsentere linket. Du kan også oprette en indholdsfortegnelse og et link fra hvert tekstelement som en metode til at navigere gennem et brugerdefineret diasshow. Hvis du vil gøre dette, skal du indsætte et nyt dias i din præsentation, skrive en indholdsfortegnelse og derefter linke fra hver indtastning.

 8. Klik på Handlingsindstillinger under Konfiguration på fanen Diasshow.

  Fanen Slideshow, gruppen Konfigurer

 9. Vælg, hvordan handlingen skal påbegyndes, ved at gøre et af følgende i dialogboksen Handlingsindstillinger:

 1. Markér det link, du vil ændre.

 2. I menuen Indsæt skal du klikke på Link.

 3. Foretag de ønskede ændringer.

 1. Markér den tekst eller det objekt, der repræsenterer det link, du vil fjerne.

 2. Under Indsæt på fanen Startside skal du klikke på Tekst, Link og derefter klikke på Fjern link.

  Gruppen Indsæt under fanen Hjem

 1. Markér den tekst, der skal fungere som link.

  Fremhæv teksten
 2. Klik på Hyperlink på fanen Indsæt.

  Klik på Hyperlink på fanen Indsæt.

  Dialogboksen Link åbnes.

 3. Skriv den tekst, du skal være synlige på slide til linket i feltet tekst, der vises.

  Indsætte et link
 4. Indtast webadressen i feltet adresse. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 5. Vælg Indsæt.

 6. Hvis du vil afprøve linket ved vælge fanen Vis på båndet, Vælg Fra aktuel Slide i gruppen Start diasshow og derefter klikke for at følge linket.

Bemærkninger!: 

 • Du kan også oprette links til mailadresser. I stedet for at skrive webadressen i feltet Adresse (trin 3 ovenfor) skal du skrive: mailto://<EmailAddress>

 • I modsætning til PowerPoint-Computerprogrammet, kan du ikke linke til slides i samme præsentation eller til en anden præsentation fra slides i PowerPoint Online. Desuden; Du kan ikke i øjeblikket føje et link til et billede eller en figur.

Indsætte et link

 1. Skriv den tekst, du vil lave til et link på sliden.

 2. Tryk på teksten for at markere den.

 3. Vælg Link under fanen Indsæt på båndet.

 4. Vælg Indsæt Link.

  Eller: Du kan lave en kæde til en seneste webadresse eller senest åbne fil ved at markere elementet på listen Seneste elementer, der vises.

 5. Skriv den adresse, du vil sammenkæde med, i dialogboksen Link i feltet adresse. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Vælg Anvend.

Ændre farven på et link

Funktionen er kun tilgængelig for Office Insiders Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for Office-insidere.

 1. Markér det link, du vil farvelægge igen.

 2. Tryk på knappen Skriftfarve for at åbne menuen farver under fanen Startside på båndet.

  Knappen Skriftfarve
 3. Tryk på den farve, du vil bruge til linket.

Indsætte et link

 1. Skriv den tekst, du vil lave til et link på sliden.

 2. Tryk på teksten for at markere den.

 3. Vælg Link under fanen Indsæt på båndet.

 4. Vælg Indsæt Link.

  Eller: Du kan lave en kæde til en seneste webadresse eller senest åbne fil ved at markere elementet på listen Seneste elementer, der vises.

 5. Skriv den adresse, du vil sammenkæde med, i dialogboksen Link i feltet adresse. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Vælg Anvend.

Ændre farven på et link

 1. Markér det link, du vil farvelægge igen.

 2. Under fanen Startside på båndet, tryk på pilen ud for knappen Skriftfarve for at åbne menuen farver.

  Knappen Skriftfarve
 3. Tryk på den farve, du vil bruge til linket.

Indsætte et link

 1. Skriv den tekst, du vil lave til et link på sliden.

 2. Markér teksten.

 3. Vælg Link under fanen Indsæt på båndet.

 4. Vælg Indsæt Link.

  Eller: Du kan oprette et link til en fil, der senest har åbnet ved at markere den på listen Seneste elementer, der vises.

 5. Skriv den adresse, du vil sammenkæde med, i den dialogboks, der åbnes, i feltet adresse. (Eksempel: https://www.contoso.com)

 6. Vælg Indsæt.

Ændre farven på et link

 1. Markér det link, du vil farvelægge igen.

 2. Under fanen Startside på båndet, tryk på pilen ud for knappen Skriftfarve for at åbne menuen farver.

  Knappen Skriftfarve
 3. Tryk på den farve, du vil bruge til linket.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×