Føje et gruppefelt eller et kontrolelement i en tekstrude til et regneark

Excel til Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge et gruppefelt eller et kontrolelement i en tekstrude til at gruppere relaterede kontrolelementer, f.eks. alternativknapper, afkrydsningsfelter eller relateret indhold, i en visuel enhed.

Gruppefelter og kontrolelementer i tekstruder er rektangulære objekter med valgfrie navne. Brug et tekstfelt eller et kontrolelement i en tekstrude til visuelt at organisere relaterede elementer i en formular. I et kundeordreprogram kan du f.eks. gruppere navnet, adressen og kontonummeret for en kunde. Eller i en ordreformular kan du gruppere en liste over de varer, der findes.

Gruppefelt (kontrolelement i formular)

Eksempel på kontrolelement af typen gruppeboks på en formularværktøjslinje

Kontrolelement i tekstrude (ActiveX-objekt)

Eksempel på et ActiveX-objekt af typen gruppeboks

Hvilken type kontrolelement vil du bruge?

 1. Sørg for, at fanen udvikler er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på Filer>Indstillinger>Tilpas båndet.

  2. Klik på hovedfaner under Tilpas båndet, på rullelisten.

  3. Markér afkrydsningsfeltet udvikler, og klik derefter på OK.

  4. Sørg for, at du er i designtilstand. Klik på Designtilstand Knapflade under fanen udvikler.

 2. Klik på Indsæt under fanen udvikler, og klik derefter på gruppefelt Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  gruppen kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af gruppefeltet skal placeres.

 4. Placer de relaterede kontrolelementer inden for kanten af gruppefeltet.

  Eksempel:

  1. Afkrydsningsfelter, f.eks. en liste over relaterede produkter for køb.

  2. Navne og tekstfelter, som navn- og adresseoplysninger.

  3. Alternativknapper, som angiver et sæt af valgmuligheder, der udelukker hinanden, f.eks. Lille, Medium eller Stor.

 5. Hvis du vil angive kontrolelementegenskaberne, skal du højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

 1. Sørg for, at fanen udvikler er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på Filer>Indstillinger>Tilpas båndet.

  2. Klik på hovedfaner under Tilpas båndet, på rullelisten.

  3. Markér afkrydsningsfeltet udvikler, og klik derefter på OK.

  4. Sørg for, at du er i designtilstand. Klik på Designtilstand Knapflade under fanen udvikler.

 2. Klik på Indsæt under fanen udvikler, og klik derefter på Flere kontrolelementer Knapflade under ActiveX-objekter.

  gruppen kontrolelementer

 3. Vælg Microsoft Forms 2.0 Frame på listen over tilgængelige kontrolelementer på computeren i dialogboksen Flere kontrolelementer.

 4. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kontrolelementet i tekstruden skal placeres.

 5. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, under fanen udvikler, skal du klikke på Egenskaber for Knapflade .

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  I dialogboksen Egenskaber vises. Vælg egenskaben kan finde detaljerede oplysninger om hver egenskab, og derefter trykke på F1 for at få vist et Visual Basic Hjælp-emne. Du kan også skrive navnet, i Visual Basic Hjælp søgning.

  I denne tabel opsummeres efter funktionelle kategorier de egenskaber, der er tilgængelige.

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Billede:

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Placeringen af et baggrundsbillede (øverst til venstre, øverst til højre, centreret osv.).

Billedjustering (formular)

Sådan får du vist baggrundsbilledet i kontrolelementet (beskær, stræk eller zoom).

TilpasBilledstørrelse (formular)

Om du vil have flere kopier af billedet ved siden af hinanden i kontrolelementet.

BilledeSideOmSide (Form)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifikt for tekstrude:

Den type af kant, der bruges, enten en enkelt linje eller ingen linje.

Rammetype (formular)

Om kontrolelementet har lodrette rullepaneler, vandrette rullepaneler eller begge.

Rullepaneler (formular)

Den handling, der skal udføres, når brugeren forlader det sidste kontrolelement i en tekstrude eller på en side (alle formularer eller den aktuelle formular).

Cyklus (formular)

Om rullepaneler skal være synlige, når de ikke bruges.

KeepScrollBarsVisible (formular)

Højden eller bredden i punkter af det samlede område, som kan ses ved at flytte rullepanelerne.

ScrollHeight, ScrollWidth (formular)

Afstanden i punkter mellem den venstre eller øverste kant i den logiske formular fra den venstre eller øverste kant i tekstruden.

ScrollLeft, ScrollTop (formular)

Hvor meget størrelsen på et billede i tekstruden skal ændres.

Zoom (formular)

Bemærkninger!: 

 • Hvis du planlægger at bruge kontrolelementet i tekstruden ofte, kan du føje det til et regneark med "gemte kontrolelementer" og derefter gemme regnearket, så du kan genbruge det. Næste gang du skal bruge kontrolelementet i en tekstrude, skal du åbne regnearket og derefter kopiere det til den regnearksformular, du redigerer.

 • Alle alternativknapper i en tekstrude udelukker som standard hinanden.

 • Du kan også bruge en til/fra-knap i en tekstrude for at vælge et eller flere elementer fra en relateret gruppe. Du kan f.eks. oprette en ordreformular, som indeholder en liste over varer med en til/fra-knap foran hver vare.

Hvilken type kontrolelement vil du bruge?

 1. Sørg for, at fanen udvikler er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Gruppefelt Knapflade under Kontrolelementer til formular.

  gruppen kontrolelementer

 3. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af gruppefeltet skal placeres.

 4. Placer de relaterede kontrolelementer inden for kanten af gruppefeltet.

  Eksempel:

  1. Afkrydsningsfelter, f.eks. en liste over relaterede produkter for køb.

  2. Navne og tekstfelter, som navn- og adresseoplysninger.

  3. Alternativknapper, som angiver et sæt af valgmuligheder, der udelukker hinanden, f.eks. Lille, Medium eller Stor.

 5. Hvis du vil angive kontrolelementegenskaberne, skal du højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Formatér kontrolelement.

 1. Få vist fanen Udvikler, hvis den ikke er tilgængelig.

  Sådan får du vist fanen Udvikler

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapbillede , og klik derefter på Excel-indstillinger.

  2. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet i kategorien Populær under Vigtigste indstillinger for arbejde med Excel, og klik derefter på OK.

 2. Klik på Indsæt under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer, og klik derefter på Flere kontrolelementer Knapflade under ActiveX-objekter.

  gruppen kontrolelementer

 3. Vælg Microsoft Forms 2.0 Frame på listen over tilgængelige kontrolelementer på computeren i dialogboksen Flere kontrolelementer.

 4. Klik på den placering i regnearket, hvor det øverste venstre hjørne af kontrolelementet i tekstruden skal placeres.

 5. For at redigere ActiveX-objektet, skal du kontrollere, at du er i designtilstand. Slå Designtilstand Knapflade under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer.

 6. Hvis du vil angive egenskaber for kontrolelementer, under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer, skal du klikke på Egenskaber for Knapflade .

  Tip!: Du kan også højreklikke på kontrolelementet og derefter klikke på Egenskaber.

  I dialogboksen Egenskaber vises. Vælg egenskaben kan finde detaljerede oplysninger om hver egenskab, og derefter trykke på F1 for at få vist et Visual Basic Hjælp-emne. Du kan også skrive navnet, i Visual Basic Hjælp søgning.

  I denne tabel opsummeres efter funktionelle kategorier de egenskaber, der er tilgængelige.

Hvis du vil angive

Skal du bruge denne egenskab

Generelt:

Om kontrolelementet er indlæst, når projektmappen åbnes. Ignoreres ved ActiveX-objekter.

Automatisk indlæsning (Excel)

Om kontrolelementet kan modtage fokus og reagere på hændelser, der er oprettet af brugere.

Aktiveret (formular)

Om kontrolelementet kan redigeres.

Låst (formular)

Navnet på kontrolelementet.

Navn (formular)

Hvordan kontrolelementet er knyttet til cellen under det (flydende, kan flyttes, men ikke tilpasses eller kan flyttes og tilpasses).

Placering (Excel)

Om kontrolelementet kan udskrives.

Udskriv objekt (Excel)

Om kontrolelementet er synligt eller skjult.

Synlig (formular)

Tekst:

Skrifttypeattributter (fed, kursiv, størrelse, gennemstreget, understreget og tykkelse).

Fed, Kursiv, Størrelse, Gennemstreget, Understreget, Tykkelse (formular)

Beskrivende tekst om kontrolelementet, der identificerer eller beskriver det.

Titeltekst (formular)

Størrelse og placering:

Højden eller bredden i punkter.

Højde, Bredde (formular)

Afstanden mellem kontrolelementet og venstre eller øverste kant i regnearket.

Venstre, Top (formular)

Formatering:

Baggrundsfarven.

Baggrundsfarve (formular)

Rammefarven

Rammefarve (formular)

Forgrundsfarven.

Forgrundsfarve (formular)

Om kontrolelementet har en skygge.

Skygge (Excel)

Det visuelle udseende af rammen (flad, hævet, sænket, indrammet eller bulet).

Reliefvirkning (formular)

Billede:

Den bitmap, der skal vises i kontrolelementet.

Billede (formular)

Placeringen af et baggrundsbillede (øverst til venstre, øverst til højre, centreret osv.).

Billedjustering (formular)

Sådan får du vist baggrundsbilledet i kontrolelementet (beskær, stræk eller zoom).

TilpasBilledstørrelse (formular)

Om du vil have flere kopier af billedet ved siden af hinanden i kontrolelementet.

BilledeSideOmSide (Form)

Tastatur og mus:

Et brugerdefineret museikon.

Museikon (formular)

Den type markør, der vises, når brugeren anbringer musen på et bestemt objekt (f.eks. standard, pil eller tekstmarkør).

Musemarkør (formular)

Specifikt for tekstrude:

Den type af kant, der bruges, enten en enkelt linje eller ingen linje.

Rammetype (formular)

Om kontrolelementet har lodrette rullepaneler, vandrette rullepaneler eller begge.

Rullepaneler (formular)

Den handling, der skal udføres, når brugeren forlader det sidste kontrolelement i en tekstrude eller på en side (alle formularer eller den aktuelle formular).

Cyklus (formular)

Om rullepaneler skal være synlige, når de ikke bruges.

KeepScrollBarsVisible (formular)

Højden eller bredden i punkter af det samlede område, som kan ses ved at flytte rullepanelerne.

ScrollHeight, ScrollWidth (formular)

Afstanden i punkter mellem den venstre eller øverste kant i den logiske formular fra den venstre eller øverste kant i tekstruden.

ScrollLeft, ScrollTop (formular)

Hvor meget størrelsen på et billede i tekstruden skal ændres.

Zoom (formular)

Bemærkninger!: 

 • Hvis du planlægger at bruge kontrolelementet i tekstruden ofte, kan du føje det til et regneark med "gemte kontrolelementer" og derefter gemme regnearket, så du kan genbruge det. Næste gang du skal bruge kontrolelementet i en tekstrude, skal du åbne regnearket og derefter kopiere det til den regnearksformular, du redigerer.

 • Alle alternativknapper i en tekstrude udelukker som standard hinanden.

 • Du kan også bruge en til/fra-knap i en tekstrude for at vælge et eller flere elementer fra en relateret gruppe. Du kan f.eks. oprette en ordreformular, som indeholder en liste over varer med en til/fra-knap foran hver vare.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×