Føje et felt til en formular eller en rapport

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hurtigt føje felter til en formular eller rapport ved hjælp af Feltliste. Hvis du dobbeltklikker på et felt i Feltliste (eller hvis du trækker et felt fra listen til en formular eller rapport), opretter Microsoft Access 2010 automatisk et kontrolelement, der bruges til at vise feltet – f.eks. et tekstfelt eller et afkrydsningsfelt – og binder derefter kontrolelementet til feltet.

Hvis du ikke har en eksisterende formular eller rapport, som feltet kan føjes til, kan du gå til Introduktion til formularer eller Introduktion til rapporter for at få hjælp til at komme i gang.

Hvad vil du foretage dig?

Føje et felt til en formular eller rapport ved hjælp af Feltliste

Få mere at vide om Feltliste

Føje et felt til en formular eller rapport uden at bruge Feltliste

Føje et felt til en formular eller rapport ved hjælp af Feltliste

 1. Højreklik på den formular eller rapport i navigationsruden, du vil ændre, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning.

  Hvis Feltliste ikke vises, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj eksisterende felter i gruppen Funktioner under fanen Design.
   ELLER

  • Tryk på ALT+F8.

 2. Find tabellen med det felt, der skal tilføjes, i Feltliste. Hvis du vil vise eller skjule listen over felter i en tabel, skal du klikke på plustegnet (+) eller minustegnet (-) ud for tabelnavnet.

  Bemærk!: Hvis databasen ikke indeholder nogen tabeller, er Feltliste tom.

 3. Når du har fundet det felt, der skal tilføjes, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at føje det til formularen eller rapporten:

  • Dobbeltklik på feltet.

  • Træk feltet fra Feltliste til rapporten eller formularen.

  • Hold Ctrl nede, og klik på flere felter. Træk derefter alle felterne til formularen eller rapporten på én gang.

   Bemærk!: Disse teknikker kan kun bruges i forbindelse med felter i sektionen Tilgængelige felter til denne visning i Feltliste.

  • Du kan føje et feltområde fra Feltliste til formularen eller rapporten ved hjælp af følgende fremgangsmåde:

  • Klik på det første felt i området.

  • Tryk på og holde Skift nede, og klik derefter på det sidste felt i området.

   Access markerer de felter, du har klikket på, samt alle felterne midt imellem.

  • Træk alle de markerede felter til formularen eller rapporten.

   Bemærk!: Disse teknikker kan kun bruges i forbindelse med felter i sektionen Tilgængelige felter til denne visning i Feltliste.

 4. Access opretter det kontrolelement, der skal bruges til at vise hvert felt, og binder kontrolelementet til feltet. Desuden oprettes der en vedhæftet etiket til kontrolelementet. Hvis du vil redigere etiketten, skal du klikke på den én gang og derefter klikke igen for at placere indsætningspunktet i etiketten. Herefter kan du redigere etiketten på samme måde, som du redigerer tekst i et dokument.

 5. Hvis du vil have vist et af felterne i en anden type kontrolelement, kan du ændre det kontrolelement, der oprettes automatisk i Access. Du kan dog kun ændre det til en type, der passer til det pågældende felt. Du kan f.eks. ændre en kombinationsboks til en tekstboks eller en liste, men du kan ikke ændre en kombinationsboks til en kommandoknap.

Ændre et kontrolelement til en anden type

Bemærk!:  Denne fremgangsmåde gælder ikke for kontrolelementer i webobjekter (objekter, der er designet til at være kompatible med funktionen Publicer på Access Services).

 1. Åbn formularen eller rapporten i designvisning ved at højreklikke i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade .

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Skift til.

  Hvis menupunktet Skift til ikke er tilgængeligt, findes der ikke andre kontrolelementer, som passer til feltet. Ellers vises der en liste over kontrolelementtyper.

 3. Klik på en af de tilgængelige kontrolelementtyper for at ændre kontrolelementet til denne type.

  Kontrolelementet forbliver bundet til feltet, men du skal angive nogle egenskaber for at få den nye kontrolelementtype til at fungere på den ønskede måde. Hvis du vil have vist egenskabsarket for et kontrolelement, skal du markere det pågældende kontrolelement og derefter trykke på F4.

Toppen af siden

Få mere at vide om Feltliste

Listen nedenfor indeholder en række gode råd om brugen af Feltliste. Disse råd kan være en hjælp, når du skal føje felter til en formular eller rapport. Hvis du vil have vist Feltliste, skal du åbne en formular eller en rapport i layoutvisning eller designvisning og derefter trykke på Alt+F8.

 • Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er tom, og du trækker et felt fra Feltliste til formularen eller rapporten, udfylder Access automatisk egenskaben Postkilde.

 • Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er en SELECT-sætning eller et tabelnavn, kan du skifte mellem følgende to tilstande for visningen af Feltliste:

  • Alle databasefelter    Viser afsnittet Tilgængelige felter til denne visning, afsnittet Tilgængelige felter i relaterede tabeller (hvis sådanne tabeller findes) og afsnittet Tilgængelige felter i andre tabeller (hvis sådanne tabeller findes).

  • Kun postkildefelter    Viser sektionen Tilgængelige felter til denne visning.

   Hvis du vil skifte mellem de to tilstande, skal du klikke på enten Vis kun felter i den aktuelle postkilde eller Vis alle tabeller øverst i Feltliste.

   Bemærk!: Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er angivet til en gemt forespørgsel, viser Feltliste kun sektionen Tilgængelige felter til denne visning (indstillingen Vis alle tabeller findes ikke øverst i Feltliste). Hvis du vil redigere postkilden, skal du højreklikke på et af felterne og derefter klikke på Rediger postkilde.

 • Hvis egenskaben Postkilde for formularen eller rapporten er angivet til en tabel, og du derefter trækker et felt fra sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller i Feltliste til formularen eller rapporten, ændrer Access indstillingen Postkilde for formularen eller rapporten til en SELECT-sætning, der omfatter det felt, du tilføjer. Hvis Access ikke kan relatere tabellerne, vises dialogboksen Vælg relation, hvor du kan vælge den korrekte relation.

 • Hvis du trækker et felt fra sektionen Tilgængelige felter i andre tabeller i Feltliste til formularen eller rapporten, viser Access dialogboksen Angiv relation. I denne dialogboks skal du angive en relation mellem den anden tabel og formularen eller rapportens postkilde. Hvis du ikke er sikker på, hvilke felter der skal angives i dialogboksen, kan du eventuelt klikke på Annuller og derefter undersøge tabelrelationerne.

  Flere oplysninger om relationer finder du i Vejledning i tabelrelationer eller Oprette, redigere eller slette en relation.

  Et felt i sektionen Tilgængelige felter i andre tabeller i Feltliste kan være indirekte relateret til formularens eller rapportens postkilde via en af tabellerne i sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller. Hvis det er tilfældet, bliver en eller flere tabeller muligvis flyttet fra sektionen Tilgængelige felter i andre tabeller til sektionen Tilgængelige felter i relaterede tabeller, når du trækker et felt fra en af de relaterede tabeller til formularen eller rapporten.

 • Hvis formularens eller rapportens postkilde er en SELECT-sætning eller en gemt forespørgsel, kan du få vist og redigere postkilden i forespørgselsgeneratoren ved at højreklikke på et felt i Feltliste og derefter klikke på Rediger postkilde. Hvis postkilden er en tabel, starter denne kommando forespørgselsgeneratoren for tabellen. Access spørger, om du vil oprette en forespørgsel, der er baseret på en tabel. Klik på Ja for at ændre postkilden til en forespørgsel, eller klik på Nej, hvis du ikke vil ændre postkilden.

 • Du kan åbne en tabel i dataarkvisning ved at klikke på Rediger tabel ud for tabelnavnet eller ved at højreklikke på tabelnavnet i Feltliste og derefter klikke på Åbn tabel i dataarkvisning.

 • I en klientdatabase kan du bruge Feltliste til at føje et Opslagsfelt til en tabel ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  Bemærk!:  Denne fremgangsmåde gælder ikke for tabeller i webdatabaser (databaser, der er designet til at være kompatible med funktionen Publicer på Access Services).

 • Klik på Rediger tabel ud for den tabel, som opslagsfeltet skal føjes til.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 • Træk et felt fra Feltliste til dataarket.

 • Guiden Opslag startes. Følg instruktionerne i guiden. Klik på Udfør på den sidste side.

 • Du kan frigøre opgaveruden Feltliste fra højre side af Access-arbejdsområdet ved at placere markøren i titellinjen på Feltliste, indtil markøren bliver til en flyttemarkør Flyttemarkør , og derefter trække Feltliste til venstre. Du kan placere listen ethvert sted på arbejdsområdet, eller du kan fastgøre den til venstre side af arbejdsområdet ved at trække den helt til venstre.

Toppen af siden

Føje et felt til en formular eller rapport uden at bruge Feltliste

Det er generelt nemmest at bruge Feltliste, når du skal føje et felt til en formular eller en rapport. Men du kan også tilføje et felt ved først at oprette et kontrolelement og derefter binde det til et felt. I så fald skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på formularen eller rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning eller Designvisning.

  Kontrolelementguider    Du kan bruge kontrolelementguiderne til at få hjælp til at oprette kommandoknapper, lister, underformularer, kombinationsbokse og gruppebokse. Når du starter en kontrolelementguide, skal du først angive, hvordan kontrolelementet skal se ud og fungere. Derefter opretter guiden kontrolelementet og angiver dets egenskaber baseret på dine angivelser. Under fanen Design i gruppen Kontrolelementer skal du klikke på pil ned ud for kontrolelementgalleriet. Hvis Brug kontrolelementguider ikke er markeret, skal du klikke for at markere det.

  Knapflade

  Hvis du foretrækker at oprette kontrolelementer uden hjælp fra guiderne, skal du klikke på Brug kontrolelementguider for at fjerne markeringen.

  Knapflade

 2. Klik på værktøjet for den type kontrolelement, du vil tilføje, i galleriet Kontrolelementer under fanen Design.

  Hvis du vil have vist navnet på et værktøj, skal du pege med markøren på værktøjet. Access viser herefter navnet på værktøjet.

 3. Klik på det sted i formularen eller rapporten, hvor kontrolelementet skal placeres.

 4. Hvis du har valgt Brug kontrolelementguider, og du placerer et kontrolelement, der er tilknyttet en guide, startes guiden, og du får hjælp til at foretage kontrolelementindstillingerne.

 5. Hvis du ikke får placeret kontrolelementet helt rigtigt i første forsøg, kan du flytte det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på kontrolelementet for at vælge det. Hvis der er knyttet en etiket til kontrolelementet, skal du holde Ctrl nede og derefter klikke på navnet for at markere det også.

  2. Placer markøren over kontrolelementet, indtil markøren bliver til en flyttemarkør Flyttemarkør .

  3. Klik på kontrolelementet, og træk det til den ønskede placering.

Kontrolelementguiden indeholder muligvis trin, hvor du kan binde kontrolelementet til et felt. Hvis guiden ikke binder kontrolelementet til et felt, og kontrolelementet er af en type, der kan vise data (f.eks. en tekstboks eller en kombinationsboks), skal du angive et feltnavn eller et udtryk i egenskabsboksen Kontrolelementkilde for det pågældende kontrolelement, før det kan vise data. Benyt følgende fremgangsmåde til at binde et kontrolelement til et felt.

 1. Åbn egenskabsarket for kontrolelementet ved at klikke på kontrolelementet og derefter trykke på F4.

 2. Klik på rullepilen ud for egenskaben Kontrolelementkilde under fanen Data, og vælg det felt, der skal vises i kontrolelementet. Du kan også skrive et udtryk i boksen Kontrolelementkilde.

  Du kan finde flere oplysninger om udtryk i artiklen Oprette et udtryk.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×