Diagrammer

Føj en tendenslinje eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram

Føje en tendens- eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Føje en tendenslinje til dit diagram til at få vist visuelle datatendenser.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bemærk!: Denne fremgangsmåde gælder kun for Office 2013 og nyere versioner. Leder du efter trinnene til Office 2010?

Tilføj en tendenslinje

 1. Vælg et diagram.

 2. Vælg + øverst til højre i diagrammet.

 3. Vælg Tendenslinje.

Formatér en tendenslinje

 1. I ruden Formatér tendenslinje skal du vælge Indstillinger for tendenslinje for at vælge den relevante tendenslinje til diagrammet. Formatering af en tendenslinje er en statistisk måde at måle data på:
  Tendenslinjer

 2. Angiv en værdi i felterne Fremad og Bagud for at projektere dataene ud i fremtiden.

Føje en tendens- eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram i Office 2010

 1. Klik på dataserie, som du vil føje en tendenslinje eller det glidende gennemsnit, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at markere dataserien fra en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Bemærk!: Hvis du vælger et diagram, der har mere end én dataserie uden at markere en dataserie, viser Excel dialogboksen Tilføj tendenslinje. Klik på den dataserie, du vil, på listen, og klik derefter på OK.

 3. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 4. Gør et af følgende:

  1. Klik på en indstilling for foruddefinerede tendenslinje, du vil bruge.

   Bemærk!: Dette gælder en tendenslinje uden at gøre det muligt at markere bestemte indstillinger.

  2. Klik på Flere indstillinger for tendenslinje, og klik derefter på typen tendenslinje, du vil bruge under Tendens/Regression Type i kategorien Indstillinger for tendenslinje.

  Skal du bruge denne type

  Oprette

  Lineær

  En lineær tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater passer til en linje:

  Ligning

  hvor m er hældningen, og b er skæringen.

  Logaritmisk

  Der passer til en logaritmisk tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

  Ligning

  hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunktion.

  Polynomisk

  Der passer til en polynomisk eller buet tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

  Ligning

  hvor b og Variabel er konstanter.

  Power

  Der passer til en polynomisk tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

  ligning

  hvor c og b er konstanter.

  Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

  Eksponentiel

  Der passer til en eksponentiel tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

  Ligning

  hvor c og b er konstanter, og e er den naturlige logaritmes grundtal.

  Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

  Bevægeligt gennemsnit

  En tendenslinje med glidende gennemsnit ved hjælp af følgende ligning: ligning

  Bemærk!: Antallet af punkter i en bevægeligt gennemsnit tendenslinje er lig med det samlede antal punkter i en serie minus det nummer, du angiver for perioden.

  R-kvadreret værdi

  En tendenslinje, der viser en R-kvadreret værdi i et diagram ved hjælp af følgende ligning:

  Ligning

  Denne indstilling for tendenslinje findes under fanen Indstillinger i dialogboksen Tilføj tendenslinje eller Formatér tendenslinje.

  Bemærk!: Den R-kvadreret værdi, du kan vise med en tendenslinje er ikke en justeret R-kvadreret værdi. For logaritmisk, eksponentielle og tendenslinjer bruger Excel en transformerede regressionsmodel.

  • Hvis du markerer polynomisk, skal du skrive den højeste potens for den uafhængige variabel i feltet rækkefølge.

  • Hvis du markerer Glidende gennemsnit, skrive antallet perioder, du vil bruge til at beregne det glidende gennemsnit i feltet periode.

  • Hvis du tilføjer et glidende gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

  • Hvis du føjer en tendenslinje til en kurve, kolonne, område eller liggende søjlediagram, tendenslinjen beregnes baseret på den antagelse, at x-værdier er 1, 2, 3, 4, 5, 6, osv. Denne antagelse er gjort, uanset om x-værdierne er numerisk eller tekst. Hvis du vil basere en tendenslinje på numeriske x-værdier, skal du bruge et xy-(punkt) diagram.

  • Excel tildeles automatisk et navn til tendenslinjen, men du kan ændre den. Klik på brugerdefineret i dialogboksen Formatér tendenslinje i kategorien Indstillinger for tendenslinje under Tendenslinje navn, og skriv derefter et navn i feltet brugerdefinerede.

Tip!: 

 • Du kan også oprette bevægeligt gennemsnit, der udjævner ud udsving i data og viser mønsteret eller tendensen mere tydeligt.

 • Hvis du ændrer et diagram eller den dataserie, så den ikke længere kan understøtte den tilknyttede tendenslinje – for eksempel ved at ændre diagramtypen til et 3D-diagram eller ved at ændre visningen af en Pivotdiagram-rapport eller tilknyttet pivottabelrapport – tendenslinjen vises ikke længere i diagrammet.

 • Du kan bruge Autofyld eller en af de statistiske funktioner, som f.eks., for at oprette data for tilpasset lineær eller eksponentiel linjer for lineære data uden et diagram.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Klik på Stregfarve, Stregtypografi eller skygge kategori for at ændre farve, typografi eller indstillinger for skygge på tendenslinjen skal, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Hvis du vil angive antallet perioder, du vil medtage i en prognose under Forecast, skal du klikke på et tal i feltet perioder, der fremad eller bagud perioder.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Vælg den angive SKÆRING = afkrydsningsfeltet, og klik derefter på den angive SKÆRING = Skriv værdien for at angive sted på den lodrette (værdi) akse, hvor tendenslinjen skærer akse.

  Bemærk!: Du kan gøre dette, når du bruger en eksponentiel, lineær eller polynomisk tendenslinje.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. For at få vist tendenslinje ligningen på diagrammet skal du markere afkrydsningsfeltet Vise ligning i et diagram.

  Bemærk!: Du kan ikke vise tendenslinje ligninger for et bevægeligt gennemsnit.

Tip!: Ligningen tendenslinje rundes for at gøre det lettere at læse. Du kan dog ændre antallet af cifre for et markeret tendenslinje navn i feltet antal decimaler under fanen tal i dialogboksen Formatér tendenslinje etiket. (Under fanenFormater, gruppen Aktuel markering, knappen Formater markering ).

 1. Klik på den tendenslinje, som du vil have vist R-kvadreret værdi på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller Benyt følgende fremgangsmåde for at vælge tendenslinjen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Vælg Vis R-kvadreret værdi i diagram under fanen Indstillinger for tendenslinje.

Bemærk!: Du kan ikke vise en R-kvadreret værdi for et bevægeligt gennemsnit.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil fjerne, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge tendenslinjen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Gør et af følgende:

  1. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og derefter klikke på ingen.

   Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

  2. Tryk på Delete.

Tip!: Du kan også fjerne en tendenslinje med det samme, når du har tilføjet den til diagrammet ved at klikke på Fortryd Knappen Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på CTRL + Z.

Tilføj en tendenslinje

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Markere den dataserie, du vil tilføje en tendenslinje i diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

  Fanen Design i diagrammet

 3. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Diagramdesign, og klik derefter på tendenslinje.

  Tilføj en tendenslinje

 4. Vælg en indstilling for tendenslinje, eller klik på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Indstillinger for tendenslinje

  Du kan vælge mellem følgende:

  • Eksponentiel

  • Lineær

  • Logaritmisk

  • Polynomisk

  • Power

  • Bevægeligt gennemsnit

  Du kan også give din tendenslinje et navn og vælge prognoser indstillinger.

Fjerne en tendenslinje

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet med tendenslinjen, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

  Fanen Design i diagrammet

 3. Klik på Tilføj diagramelement, skal du klikke på tendenslinjen og derefter klikke på ingen.

  Fjerne trandline

  Du kan også klikke på tendenslinjen og derefter trykke på Delete.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Indstillinger for tendenslinje i Office

Oprette et diagram fra start til slut

Formateringselementer i et diagram

Tilføje dataetiketter til et diagram

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×