Office
Log på
Føje en tendens- eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram

Føje en tendens- eller bevægelig gennemsnitslinje til et diagram

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil have vist datatendenser eller glidende gennemsnit i et diagram, du har oprettet, kan du tilføje en tendenslinje. Du kan også udvide en tendenslinje ud over dine aktuelle data for at kunne forudsige fremtidige værdier. Følgende lineære tendenslinje prognosticerer f.eks. to kvartaler fremad og viser tydeligt en opadgående tendens, der lover godt for kommende salg.

Diagram med tendenslinje

Du kan tilføje en tendenslinje til et 2D-diagram, der ikke er stablet, herunder område-, liggende, kolonne-, linje-, aktie-, punkt- og boblediagrammer.

Du kan ikke føje en tendenslinje tilet stablet, 3D-, radar-, cirkel-, grundflade- eller kransediagram.

Tilføj en tendenslinje

 1. I dit diagram, skal du klikke på dataserie, som du vil føje en tendenslinje eller det glidende gennemsnit.

  Tendenslinjen starter på det første datapunkt i dataserien, du vælger.

 2. Klik på knappen Diagramelementer Knappen Diagramelementer ud for diagrammets øverste højre hjørne.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Tendenslinje.

 4. Du kan vælge en anden type tendenslinje ved at klikke på pilen ud for Tendenslinje og derefter klikke på Eksponentiel, Lineær prognosetendenslinje eller Glidende gennemsnit for to perioder. Klik på Flere indstillinger for at få vist flere tendenslinjer.

 5. Hvis du vælger Flere indstillinger, skal du klikke på den ønskede indstilling i ruden Formatér tendenslinje under Indstillinger for tendenslinje.

  Ruden Formatér tendenslinje

  • Hvis du markerer Polynomisk, skal du angive den højeste potens for den uafhængige variabel i feltet Rækkefølge.

  • Hvis du markerer Glidende gennemsnit, skal du angive det antal perioder, der skal benyttes ved beregningen af det glidende gennemsnit, i feltet Periode.

  • Vælg Angiv SKÆRING for at angive det punkt, hvor tendenslinjen krydser den lodrette (værdi) akse, og angiv værdien af punktet på den lodrette akse.

Tip!: En tendensline er mest nøjagtig, når den R-kvadrerede værdi (et tal fra 0 til 1, der viser, hvor nært de anslåede værdier for tendenslinjen svarer til dine faktiske data) er på eller i nærheden af 1. Når du føjer en tendenslinje til dine data, beregner Excel automatisk dens R-kvadrerede værdi. Du kan få vist denne værdi i dit diagram ved at markere feltet Vis R-kvadreret værdi i diagram (ruden Formatér tendenslinje, Indstillinger for tendenslinje).

Tip

 • Hvis du ændrer et diagram eller den dataserie, så den ikke længere kan understøtte den tilknyttede tendenslinje – for eksempel ved at ændre diagramtypen til et 3D-diagram eller ved at ændre visningen af en Pivotdiagram-rapport eller tilknyttet pivottabelrapport – tendenslinjen vises ikke længere i diagrammet.

 • Du kan bruge Autofyld eller en af de statistiske funktioner, som f.eks., for at oprette data for tilpasset lineær eller eksponentiel linjer for lineære data uden et diagram.

Tilføj en tendenslinje

 1. Klik på dataserie, som du vil føje en tendenslinje eller det glidende gennemsnit, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at markere dataserien fra en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Bemærk!: Hvis du vælger et diagram, der har mere end én dataserie uden at markere en dataserie, viser Excel dialogboksen Tilføj tendenslinje. Klik på den dataserie, du vil, på listen, og klik derefter på OK.

 3. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 4. Gør et af følgende:

  1. Klik på en indstilling for foruddefinerede tendenslinje, du vil bruge.

   Bemærk!: Dette gælder en tendenslinje uden at gøre det muligt at markere bestemte indstillinger.

  2. Klik på Flere indstillinger for tendenslinje, og klik derefter på typen tendenslinje, du vil bruge under Tendens/Regression Type i kategorien Indstillinger for tendenslinje.

Skal du bruge denne type

Oprette

Lineær

En lineær tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater passer til en linje:

ligning

hvor m er hældningen, og b er skæringen.

Logaritmisk

Der passer til en logaritmisk tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunktion.

Polynomisk

Der passer til en polynomisk eller buet tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

Ligning

hvor b og Variabel er konstanter.

Power

Der passer til en polynomisk tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Eksponentiel

Der passer til en eksponentiel tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner de mindste kvadrater gennem punkter:

Ligning

hvor c og b er konstanter, og e er den naturlige logaritmes grundtal.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Bevægeligt gennemsnit

En tendenslinje med glidende gennemsnit ved hjælp af følgende ligning: ligning

Bemærk!: Antallet af punkter i en bevægeligt gennemsnit tendenslinje er lig med det samlede antal punkter i en serie minus det nummer, du angiver for perioden.

R-kvadreret værdi

En tendenslinje, der viser en R-kvadreret værdi i et diagram ved hjælp af følgende ligning:

Ligning

Denne indstilling for tendenslinje findes under fanen Indstillinger i dialogboksen Tilføj tendenslinje eller Formatér tendenslinje.

Bemærk!: Den R-kvadreret værdi, du kan vise med en tendenslinje er ikke en justeret R-kvadreret værdi. For logaritmisk, eksponentielle og tendenslinjer bruger Excel en transformerede regressionsmodel.

 1. Hvis du markerer polynomisk, skal du skrive den højeste potens for den uafhængige variabel i feltet rækkefølge.

 2. Hvis du markerer Glidende gennemsnit, skrive antallet perioder, du vil bruge til at beregne det glidende gennemsnit i feltet periode.

 3. Hvis du tilføjer et glidende gennemsnit i et XY-punktdiagram, er gennemsnittet baseret på den rækkefølge, hvormed X-værdierne er afbildet i diagrammet. Det kan være nødvendigt at sortere X-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit, for at opnå det bedste resultat.

 4. Hvis du føjer en tendenslinje til en kurve, kolonne, område eller liggende søjlediagram, tendenslinjen beregnes baseret på den antagelse, at x-værdier er 1, 2, 3, 4, 5, 6, osv. Denne antagelse er gjort, uanset om x-værdierne er numerisk eller tekst. Hvis du vil basere en tendenslinje på numeriske x-værdier, skal du bruge et xy-(punkt) diagram.

 5. Excel tildeles automatisk et navn til tendenslinjen, men du kan ændre den. Klik på brugerdefineret i dialogboksen Formatér tendenslinje i kategorien Indstillinger for tendenslinje under Tendenslinje navn, og skriv derefter et navn i feltet brugerdefinerede.

Tip

 • Du kan også oprette bevægeligt gennemsnit, der udjævner ud udsving i data og viser mønsteret eller tendensen mere tydeligt.

 • Hvis du ændrer et diagram eller den dataserie, så den ikke længere kan understøtte den tilknyttede tendenslinje – for eksempel ved at ændre diagramtypen til et 3D-diagram eller ved at ændre visningen af en Pivotdiagram-rapport eller tilknyttet pivottabelrapport – tendenslinjen vises ikke længere i diagrammet.

 • Du kan bruge Autofyld eller en af de statistiske funktioner, som f.eks., for at oprette data for tilpasset lineær eller eksponentiel linjer for lineære data uden et diagram.

Hvad kunne du ellers tænke dig at gøre?

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Klik på Stregfarve, Stregtypografi eller skygge kategori for at ændre farve, typografi eller indstillinger for skygge på tendenslinjen skal, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Hvis du vil angive antallet perioder, du vil medtage i en prognose under Forecast, skal du klikke på et tal i feltet perioder, der fremad eller bagud perioder.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Vælg den angive SKÆRING = afkrydsningsfeltet, og klik derefter på den angive SKÆRING = Skriv værdien for at angive sted på den lodrette (værdi) akse, hvor tendenslinjen skærer akse.

  Bemærk!: Du kan gøre dette, når du bruger en eksponentiel, lineær eller polynomisk tendenslinje.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil ændre, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge det på en liste over diagramelementer.

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. For at få vist tendenslinje ligningen på diagrammet skal du markere afkrydsningsfeltet Vise ligning i et diagram.

  Bemærk!: Du kan ikke vise tendenslinje ligninger for et bevægeligt gennemsnit.

Tip!: Ligningen tendenslinje rundes for at gøre det lettere at læse. Du kan dog ændre antallet af cifre for et markeret tendenslinje navn i feltet antal decimaler under fanen tal i dialogboksen Formatér tendenslinje etiket. (Under fanenFormater, gruppen Aktuel markering, knappen Formater markering ).

 1. Klik på den tendenslinje, som du vil have vist R-kvadreret værdi på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller Benyt følgende fremgangsmåde for at vælge tendenslinjen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og klik derefter på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

 3. Vælg Vis R-kvadreret værdi i diagram under fanen Indstillinger for tendenslinje.

Bemærk!: Du kan ikke vise en R-kvadreret værdi for et bevægeligt gennemsnit.

 1. Klik på den tendenslinje, du vil fjerne, på en stablede, 2D-område, søjle, kolonne, kurve, aktie, xy-punkt- eller boblediagram, eller gør følgende for at vælge tendenslinjen på en liste over diagramelementer:

  1. Klik et sted i diagrammet.

   Dette viser Diagramværktøjer, som tilføjer fanerne Design, Layout og Format.

  2. Klik på pilen ud for feltet Diagramelementer i gruppen Aktuel markering under fanen Formater, og klik derefter på det ønskede diagramelement.

   Gruppen Aktuel markering under fanen Layout (diagramværktøjer)

 2. Gør et af følgende:

  1. Klik på tendenslinje i gruppen analyse under fanen Layout, og derefter klikke på ingen.

   Gruppen Analyse under fanen Layout (diagramværktøjer)

  2. Tryk på Delete.

Tip!: Du kan også fjerne en tendenslinje med det samme, når du har tilføjet den til diagrammet ved at klikke på Fortryd Knappen Fortryd på værktøjslinjen Hurtig adgang eller ved at trykke på CTRL + Z.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Markere den dataserie, du vil tilføje en tendenslinje i diagrammet, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

  I et kurvediagram skal du eksempelvis klikke på en af linjerne i diagrammet, og så markeres hele datamarkør for det pågældende dataserie.

  Fanen Design i diagrammet

 3. Klik på Tilføj diagramelement på fanen Diagramdesign, og klik derefter på tendenslinje.

  Tilføj en tendenslinje

 4. Vælg en indstilling for tendenslinje, eller klik på Flere indstillinger for tendenslinje.

  Indstillinger for tendenslinje

  Du kan vælge mellem følgende:

  • Eksponentiel

  • Lineær

  • Logaritmisk

  • Polynomisk

  • Tænd/sluk

  • Bevægeligt gennemsnit

  Du kan også give din tendenslinje et navn og vælge prognoser indstillinger.

 1. I menuen Vis skal du klikke på Udskriftslayout.

 2. Klik på diagrammet med tendenslinjen, og klik derefter på fanen Design i diagrammet.

  Fanen Design i diagrammet

 3. Klik på Tilføj diagramelement, skal du klikke på tendenslinjen og derefter klikke på ingen.

  Fjerne trandline

  Du kan også klikke på tendenslinjen og derefter trykke på Delete.

Word

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Markér den dataserie i diagrammet, hvor du vil tilføje en tendenslinje, og klik derefter på fanen Diagramlayout

  Klik f.eks. i et kurvediagram på en af linjerne i diagrammet, så hele datamarkør heraf dataserie bliver markeret.

 3. Klik på Tendenslinje under Analyse, og klik derefter på den tendenslinje, du ønsker.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Hvis dialogboksen Tilføj tendenslinje er åben, skal du markere den serie, hvor du vil tilføje tendenslinjen.

  Du kan tilpasse en tendenslinjes navn eller tilføje en ligningsetiket under Analyse ved at klikke på Tendenslinje og derefter klikke på Indstillinger for tendenslinje. Klik i navigationsruden på Indstillinger, og foretag derefter de ønskede ændringer.

 1. Klik på Udskriftslayout i menuen Vis.

 2. Klik på diagrammet med tendenslinjen, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 3. Klik på Tendenslinje under Analyse, og klik derefter på Ingen tendenslinje.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Du kan også klikke på tendenslinjen og derefter trykke på Delete.

PowerPoint

 1. Markér den dataserie i diagrammet, hvor du vil tilføje en tendenslinje, og klik derefter på fanen Diagramlayout

  Klik f.eks. i et kurvediagram på en af linjerne i diagrammet, så hele datamarkør heraf dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Tendenslinje under Analyse, og klik derefter på den tendenslinje, du ønsker.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Hvis dialogboksen Tilføj tendenslinje er åben, skal du markere den serie, hvor du vil tilføje tendenslinjen.

  Du kan tilpasse en tendenslinjes navn eller tilføje en ligningsetiket under Analyse ved at klikke på Tendenslinje og derefter klikke på Indstillinger for tendenslinje. Klik i navigationsruden på Indstillinger, og foretag derefter de ønskede ændringer.

 1. Klik på diagrammet med tendenslinjen, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tendenslinje under Analyse, og klik derefter på Ingen tendenslinje.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Du kan også klikke på tendenslinjen og derefter trykke på Delete.

Excel

 1. Markér den dataserie i diagrammet, hvor du vil tilføje en tendenslinje, og klik derefter på fanen Diagramlayout

  Klik f.eks. i et kurvediagram på en af linjerne i diagrammet, så hele datamarkør heraf dataserie bliver markeret.

 2. Klik på Tendenslinje under Analyse, og klik derefter på den tendenslinje, du ønsker.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Hvis dialogboksen Tilføj tendenslinje er åben, skal du markere den serie, hvor du vil tilføje tendenslinjen.

  Tip!: Du kan tilpasse en tendenslinjes navn eller tilføje en ligningsetiket under Analyse ved at klikke på Tendenslinje og derefter klikke på Indstillinger for tendenslinje. Klik i navigationsruden på Indstillinger, og foretag derefter de ønskede ændringer.

 1. Klik på diagrammet med tendenslinjen, og klik derefter på fanen Diagramlayout.

 2. Klik på Tendenslinje under Analyse, og klik derefter på Ingen tendenslinje.

  Fanen Diaslayout, gruppen Analyse

  Du kan også klikke på tendenslinjen og derefter trykke på Delete.

Se også

Redigere data i et diagram

Animere tekst, objekter og diagrammer i PowerPoint til Mac

Få flere oplysninger om hver indstilling for tendenslinje

Brug denne type tendenslinje til at oprette en ret linje til enkle, lineære datasæt. Dataene er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter ser ud som en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

En lineær tendenslinje bruger denne ligning til at beregne tilpasningen af de mindste kvadrater for en linje:

ligning

hvor m er hældningen, og b er skæringen.

Den følgende lineære tendenslinje viser, at salget af køleskabe er steget konsekvent over en periode på 8 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi (et tal fra 0 til 1, som viser, hvor nært de estimerede værdier for tendenslinjen svarer til dine faktiske data) er 0,979, hvilket viser, at linjen passer godt til dataene.

Punktdiagram med en lineær tendenslinje

Denne tendenslinje, der viser den bedst tilpassede kurve, er nyttig, når hastigheden af ændringer i dataene øges eller reduceres hurtigt og derefter udjævnes. I en logaritmisk tendenslinje kan der bruges negative og positive værdier.

En lineær tendenslinje anvender denne ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter, og ln er den naturlige logaritmefunktion.

Følgende logaritmiske tendenslinje viser en forventet vækst i bestanden af dyr med en bestemt mængde plads, hvor bestanden udjævnede sig, efterhånden som pladsen til dyrene blev mindre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,933, hvilket viser, at linjen passer relativt godt til dataene.

Punktdiagram med logaritmisk tendenslinje

Denne tendenslinje er nyttig, når der er udsving i dataene, f.eks. når du analyserer gevinster og tab på grundlag af en stor mængde data. Den polynomiske rækkefølge kan fastlægges ud fra antallet af udsving i dataene eller ud fra, hvor mange buer (top og dal) der forekommer i kurven. Normalt har en 2. ordens polynomisk tendenslinje kun en top eller en dal, en 3. ordens polynomisk tendenslinje har en eller to toppe eller dale, og en 4. ordens polynomisk tendenslinje kan have op til tre toppe eller dale.

En polynomisk eller buet tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

Ligning

hvor b og Variabel er konstanter.

Følgende polynomiske tendenslinje af 2. orden (én top) viser forholdet mellem fart og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,979, hvilket er tæt på 1, og hvilket betyder, at linjen passer godt til dataene.

Punktdiagram med polynomisk tendenslinje

Denne tendenslinje, der viser en kurvet linje, er nyttig til datasæt, der sammenligner de målinger, der forøges med et bestemt interval, f.eks. en racerbils acceleration med et-sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

En potenstendenslinje bruger denne ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

ligning

hvor c og b er konstanter.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig, når dine data indeholder negative værdier eller nulværdier.

Følgende afstandsmålingsdiagram viser afstand i meter gange sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,986, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Punktdiagram med potenstendenslinje

Denne tendenslinje viser en kurve, der er meget praktisk, når dataværdier stiger eller falder i konstant større intervaller. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

En eksponentiel tendenslinje ved hjælp af følgende ligning, der beregner tilpasningen af de mindste kvadrater gennem punkter:

Ligning

hvor c og b er konstanter, og e er logaritmens grundtal.

Den følgende eksponentielle tendenslinje viser den faldende mængde af kulstof 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,990, hvilket betyder, at linjen passer næsten perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Denne tendenslinje udjævner svingninger i data, så et mønster eller en tendens vises mere tydeligt. En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger et bestemt antal datapunkter (fastlægges i indstillingen Periode), beregner gennemsnittet for dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis Periode f.eks. fastlægges til 2, bruges gennemsnittet for de to første datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit. Gennemsnittet for det andet og tredje datapunkt bruges som det andet punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit og så videre.

En tendenslinje med glidende gennemsnit bruger følgende ligning:

ligning

Antallet af punkter i en tendenslinje for et bevægeligt gennemsnit er lig med det samlede antal punkter i en serie minus det antal, du angiver for perioden.

I et punktdiagram er tendenslinjen baseret på rækkefølgen af x-værdier i diagrammet. Du kan opnå et bedre resultat ved at sortere x-værdierne, før du tilføjer et glidende gennemsnit.

Følgende glidende gennemsnitstendenslinje viser et mønster for antallet af boliger solgt over en periode på 26 uger.

Punktdiagram med tendenslinje med glidende gennemsnit

Se også

Opret et diagram fra start til slut

Formateringselementer i et diagram

Føj datanavne til et diagram

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×