Office
Log på

Føje en tabel til en slide

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan føje en tabel til et dias ved at oprette den direkte i PowerPoint. Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra Word eller Excel.

Det er ikke muligt at konvertere eksisterende tekst til en tabel. Indsætte en tom tabel, og derefter føje tekst til den.

Markér en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Vælg Tabel under fanen Indsæt.

  Viser indstillingen Tabel under fanen Indsæt på båndet i PowerPoint

 3. Gør et af følgende i dialogboksen Indsæt tabel:

  • Brug musen til at markere det ønskede antal rækker og kolonner.

  • Vælg Indsæt tabel, og angiv derefter et tal på listerne Antal kolonner og Antal rækker.

   Viser dialogboksen Indsæt tabel i PowerPoint

 4. Hvis du vil tilføje tekst i tabelcellerne, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten. Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

  Tip!: 

  • Du kan hurtigt indsætte en ny række i slutningen af tabellen ved at klikke i den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

  • Hvis du vil tilføje rækker eller kolonner, skal du højreklikke på Indsæt på miniværktøjslinjen og vælge, hvor du vil indsætte rækken eller kolonnen.

  • Hvis du vil slette rækker eller kolonner, skal du højreklikke på Slet på miniværktøjslinjen og vælge, hvad du gerne vil slette.

Øverst på siden

 1. I Word skal du klikke på den tabel, du vil kopiere, og derefter gå til Layout > Markér > Vælg tabel.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 3. Vælg den slide i din PowerPoint-præsentation, som du vil kopiere tabellen til, og klik derefter på Sæt ind under fanen Startside i gruppen Udklipsholder.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen i et regneark eller et dokument fra PowerPoint-præsentationen til et Excel-regneark eller et Word-dokument.

Øverst på siden

 1. Hvis du vil kopiere en gruppe celler fra et Excel-regneark, skal du klikke i den øverste celle til venstre i den gruppe, du vil kopiere, og derefter trække for at markere de ønskede rækker og kolonner.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 3. Vælg den slide i din PowerPoint-præsentation, som du vil kopiere gruppen med celler til, og klik derefter på Sæt ind under fanen Startside i gruppen Udklipsholder.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen i et regneark eller et dokument fra PowerPoint-præsentationen til et Excel-regneark eller et Word-dokument.

Øverst på siden

Når du indsætter et Excel-regneark i din præsentation, bliver det et integreret OLE-objekt. Hvis du ændrer tema (farver, skrifttyper og effekter) i din præsentation, opdaterer temaet ikke det regneark, du har indsat fra Excel. Du kan også ikke redigere tabellen ved hjælp af indstillinger i PowerPoint.

 1. Markér den slide, hvor du vil indsætte et Excel-regneark.

 2. Gå til Indsæt > Tabel, og vælg derefter Excel-regneark.

 3. Hvis du vil indsætte tekst i en tabelcelle, skal du klikke på cellen og derefter skrive teksten.

  Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

  Tip!: Du kan redigere Excel-regnearket ved at dobbeltklikke på tabellen, når du har fjernet markeringen af det.

Når du føjer en tabel til din præsentation, kan du bruge Tabelværktøjer i PowerPoint til at foretage formatering, typografi eller andre typer ændringer i tabellen. Hvis du vil lære at redigere, hvad du har føjet til din PowerPoint-præsentation, skal du se ændre udseendet af en tabel.

Øverst på siden

Se også

Tilføj eller slet rækker og kolonner i tabeller

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Gør et af følgende:

  • Flyt markøren for at markere det antal rækker og kolonner, du skal bruge, og klik derefter.

  • Klik på Indsæt tabel, og angiv derefter et tal på listerne Antal kolonner og Antal rækker.

 4. Hvis du vil indsætte tekst i tabelceller, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten.

  Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

Du kan indsætte en række i slutningen af en tabel ved at klikke på den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

Bemærk!: Vil du konvertere eksisterende tekst til en tabel, skal du først føje en tabel til sliden og derefter kopiere teksten til tabelcellerne.

Øverst på siden

 1. Klik på den tabel, du vil kopiere.

 2. Placer markøren på de fleste udvendige kant i tabellen (men ikke på prikkerne), og når markøren bliver til en Firdobbelt pil , tryk på CTRL + C.

 3. Flyt til den slide, hvor du vil tilføje tabellen, og tryk derefter på Ctrl+V.

  Bemærkninger!: 

  • Før du indsætter tabellen på sliden, skal du sørge for at have klikket på selve sliden og ikke på en pladsholder med et punkttegn for at tilføje tekst.

  • Du kan også duplikere en hel slide. Du kan finde flere oplysninger i Dupliker slides i en præsentation.

Øverst på siden

Du kan ikke kopiere formateringen af en tabel direkte til en anden eksisterende tabel. Du kan dog kopiere tabellen og erstatte celledataene.

 1. Klik på tabellen med den formatering, du vil kopiere.

 2. Placer markøren på de fleste udvendige kant i tabellen (men ikke på prikkerne), og når markøren bliver til en Firdobbelt pil , tryk på CTRL + C.

 3. Flyt til sliden, der indeholder den tabel, du vil kopiere formateringen til, og tryk derefter på Ctrl+V.

  Bemærk!: Før du indsætter tabellen på sliden, skal du sørge for at have klikket på selve sliden og ikke på en pladsholder med et punkttegn for at tilføje tekst.

 4. Ret antallet af rækker og kolonner i den nye tabel, så det svarer til antallet af rækker og kolonner i den eksisterende tabel.

 5. Markér alle cellerne i den eksisterende tabel, og tryk derefter trykke på Ctrl+C.

 6. Klik i den øverste venstre celle i den nye tabel, og tryk derefter på Ctrl+V.

Øverst på siden

 1. Gør et af følgende:

  • Vil du kopiere en tabel fra et Office Excel 2007-regneark, skal du klikke på øverste venstre celle i den tabel, du vil kopiere, og derefter trække for at markere tabellen.

  • Hvis du vil kopiere en tabel fra et Office Word 2007-dokument, skal du klikke på den tabel, som du vil kopiere, og derefter gå til gruppen Tabel under fanen Layout i Tabelværktøjer og klikke på pilen ved siden af Vælg og derefter klikke på Vælg tabel.

   Billede af fanen Layout under Tabelværktøjer i Word

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

  Billede af bånd i gruppen Udklipsholder

 3. Vælg den slide i din Office PowerPoint 2007-præsentation, som du vil kopiere tabellen til, og klik derefter på Sæt ind under fanen Hjem.

Bemærk!: Før du indsætter tabellen på sliden, skal du sørge for at have klikket på selve sliden og ikke på en pladsholder med et punkttegn for at tilføje tekst.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen til et regneark eller et dokument.

Øverst på siden

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Tegn tabel.

  Billede af fanen Indsæt

  Markøren ændres til en blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller .

 3. Når du vil definere de yderste tabelgrænser, skal du trække diagonalt til den ønskede størrelse.

 4. Klik på Tegn tabel i gruppen Tegn kanter for at oprette kolonner og rækker grænserne, under Tabelværktøjer under fanen Design, og derefter bruge blyant Blyant, der bruges til at tegne tabeller tegn grænserne kolonner og rækker, du vil i den tabel, men ikke på tabelkanterne.

  Fanen Design under Tabelværktøjer

  Tegne en tabel

 5. Når du er færdig med at tegne tabellen, skal du trykke på ESC.

Øverst på siden

Du kan oprette en ny tabel i Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, eller du kan kopiere og indsætte en eksisterende tabel fra Office Excel 2007 eller Office Word 2007 til din præsentation.

Når du indsætter en ny Office Excel 2007-tabel i præsentationen, kan du nyde godt af funktionerne i Excel-tabeller. Men hvis du ændrer tema i præsentationen, opdateres det tema, der er anvendt til tabellen, ikke, fordi tabellen er et OLE-Integreret objekt. Det er desuden ikke muligt at redigere tabellen ved hjælp af indstillingerne i Office PowerPoint 2007.

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Excel-regneark.

  Billede af fanen Indsæt

 3. Hvis du vil indsætte tekst i en tabelcelle, skal du klikke på cellen og derefter skrive teksten.

  Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

Hvis du vil redigere Excel-tabellen, når du har klikket uden for den, skal du dobbeltklikke på tabellen.

Du kan finde flere oplysninger om integrering af indhold, herunder Office Excel 2007-tabeller, i en Office PowerPoint 2007-slide, i Opret, rediger eller slet et OLE-objekt.

Øverst på siden

 1. Klik på Viskelæder i gruppen Tegn kanter under fanen Design under Tabelværktøjer, eller tryk på og hold Skift nede, mens tegneværktøjet er aktivt.

  Fanen Design under Tabelværktøjer

  Markøren ændres til et viskelæder Viskelæder, der bruges til sletning af tabeller .

 2. Klik på den streg, du vil slette.

 3. Når du er færdig med at slette streger, skal du klikke uden for tabellen.

Øverst på siden

En tabeltypografi (eller hurtig typografi) er en kombination af forskellige formateringsindstillinger, herunder farvekombinationer, der er afledt af temafarver i præsentationen. Alle tabeller, du tilføjer, får automatisk tildelt en tabeltypografi. Miniaturer af tabeltypografier vises i galleriet Hurtige typografier i gruppen Tabeltypografier. Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

 1. Klik på den tabel, du vil anvende en ny eller anden tabeltypografi på.

 2. Klik på den tabeltypografi, du vil i gruppen Tabeltypografier under fanen Design under Tabelværktøjer. For at se flere tabeltypografier skal du klikke på den flere knappen knappen Mere .

  Når du placerer markøren på et miniaturebillede af en hurtig typografi, kan du se, hvordan den hurtige typografi påvirker tabellen.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du vil fjerne en tabeltypografi, under Tabelværktøjer under fanen Design i gruppen Tabeltypografier, skal du klikke på den flere knappen knappen Mere , og klik derefter på Ryd tabel.

  • Hvis du vil redigere din tabel ved hjælp af en tidligere version af PowerPoint, når du har klikket på flere knappen knappen Mere , gælder ikke nogen af typografierne under Passer bedst til dokumentet, med undtagelse af de første to til venstre (ingen typografi, ingen Gitter, og ingen typografien tabelgitter ). De fleste typografier under Passer bedst til dokument bevirker, at tabellen konverteres til et billede, når du gemmer præsentationen som en fil i en tidligere version af PowerPoint.

  • Du kan også ændre tabellens disposition eller kant eller føje fyld eller en effekt til tabellens celler.

  • Tekst i tabeller vises ikke under fanen Disposition (i ruden yderst til venstre i programvinduet i Normal visning). Kun tekst i pladsholdere vises under fanen Disposition.

Du kan ændre udseendet af teksten i tabelcellerne eller i hele tabellen ved at vælge indstillingerne i gruppen Skrifttype under fanen Hjem eller indstillingerne under fanen Design i gruppen WordArt-typografier under Tabelværktøjer.

Øverst på siden

Du kan føje en tabel til et dias, tilføje eller fjerne rækker og kolonner og anvende grundlæggende tabel formatering i PowerPoint 2016 til Mac.

Indsætte en tabel

 1. Marker det dias, hvor du vil tilføje en tabel.

 2. Klik på tabel under fanen Indsæt.

 3. I menuen Indsæt tabel skal du gøre et af følgende:

  • Flyt markøren over gitteret, indtil du fremhæve antallet af kolonner og rækker, du vil, og klik derefter på for at indsætte tabellen.

   Indsætte en tabel med gitteret

  • Klik på Indsæt tabel, og angiv derefter et tal i felterne antallet af kolonner og antal rækker.

   Menuvalget Indsæt tabel

 4. Føje tekst til celler i en tabel, skal du klikke på en celle, og angiv derefter din tekst. Når du indtaster din tekst, skal du klikke på uden for tabellen.

Tip!: 

 • Du kan hurtigt indsætte en ny række i slutningen af tabellen ved at klikke i den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

 • Hvis du vil tilføje kolonner eller rækker, Ctrl + Klik eller Højreklik på en celle, peg på Indsæt, og vælg derefter en indstilling.

 • Hvis du vil slette rækker eller kolonner, Ctrl + Klik eller Højreklik på en celle, pege på Slet, og vælg derefter en indstilling.

Du kan føje en tabel til et dias ved at oprette den direkte i PowerPoint Online. Du kan også kopiere og indsætte fra Word Online, Outlook på internettet eller Office programmer (Word, Excel, PowerPoint ).

Markér en overskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner.

 1. Markér den slide, som du vil føje en tabel til.

 2. Vælg Tabel under fanen Indsæt.

 3. I gitteret på rullelisten skal du bruge musen til at vælge antallet af rækker og kolonner, du vil.

  Vælg tabel under fanen Indsæt.

  En tom tabel føjes til slide.

 4. Hvis du vil tilføje tekst i tabelcellerne, skal du klikke på en celle og derefter skrive teksten. Når du har skrevet teksten, skal du klikke uden for tabellen.

  • Du kan hurtigt indsætte en ny række i slutningen af tabellen ved at klikke i den sidste celle i den sidste række og derefter trykke på tabulatortasten.

  • Hvis du vil tilføje rækker eller kolonner, skal du højreklikke på Indsæt på miniværktøjslinjen og vælge, hvor du vil indsætte rækken eller kolonnen.

  • Hvis du vil slette rækker eller kolonner, skal du højreklikke på Slet på miniværktøjslinjen og vælge, hvad du gerne vil slette.

 1. Word Online, klik på den tabel, du vil kopiere, og gå derefter til Layout > Markér > Vælg tabel.

 2. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

 3. Vælg det dias, du vil kopiere tabellen for at i præsentationen PowerPoint Online, og klik derefter på Indsæt i gruppen Udklipsholder under fanen Startside.

Tip!: Du kan også kopiere og indsætte en tabel fra præsentationen PowerPoint Online til et Word Online dokument.

Du kan kopiere en gruppe af celler eller et helt regneark fra Excel Online i PowerPoint Online.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×