Føje en dataforbindelse til en webtjeneste

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan føje en eller flere sekundære dataforbindelser til formularskabelonen, der kan enten forespørge på eller sende data til en webtjeneste.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Kompatibilitetsovervejelser

Inden du begynder

Tilføje en dataforbindelse for en forespørgsel

Tilføje en dataforbindelse til afsendelse

Oversigt

En sekundær dataforbindelse er en dataforbindelse til en ekstern datakilde, du føjer til en formularskabelon. Denne dataforbindelse er forskellig fra den primære dataforbindelse, som oprettes, når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, webtjeneste eller indstillinger i et bibliotek for dataforbindelser. Du kan tilføje en sekundær dataforbindelse, kun, hvis du ikke kan forespørgsel eller sende data via den primære dataforbindelse.

Når du tilføjer en sekundær dataforbindelse til din formularskabelon, der forespørgsler data, Microsoft Office InfoPath opretter en sekundær datakilde med datafelter og grupper, der svarer til XML-skema for webtjenesten. Da datastruktur i den sekundære datakilde skal svare XML-skemaet, kan du ikke ændre eksisterende felter eller grupper i den sekundære datakilde. Når du tilføjer en dataforbindelse til formularskabelonen, kan du konfigurere formularskabelonen til at tillade brugere at sende deres formulardata, og du konfigurere indstillinger for afsendelse for de formularer, der er baseret på skabelonen.

Toppen af siden

Kompatibilitetsovervejelser

Du kan ikke konfigurere dataforbindelsen til afsendelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon for at tillade brugere at sende ændringsoplysninger sammen med formulardata til en webtjeneste, der accepterer et Microsoft ADO.NET DataSet. Ændringsoplysninger består af de ændringer, som en bruger foretager i de data, der er lagret i en database. Databasen bruger en webtjeneste til at forbinde brugere til databasen. ADO.NET kan bruge ændringsoplysninger til at bestemme, hvordan dataene i databasen skal opdateres. Spørg administratoren af webtjenesten, om webtjenesten skal bruge ændringsoplysninger for at opdatere en database. Hvis den skal det, skal du udforme en formularskabelon, hvis formularer kan udfyldes udelukkende ved hjælp af InfoPath.

Toppen af siden

Inden du begynder

Før du føjer en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, skal du bruge følgende oplysninger fra administratoren af webtjenesten:

 • Placeringen af webtjenesten.

 • Bekræftelse af, at webtjenesten bruger dokument-/konstantkodning. InfoPath kan kun bruge webtjenester, der bruger dokument-/konstantkodning.

 • Navnet på den webtjeneste, der sender data til eller modtager data fra formularer, der er baseret på denne formularskabelon.

Toppen af siden

Tilføje en dataforbindelse til forespørgsel

For at tillade brugere at forespørge på data fra en webtjeneste ved hjælp af formularskabelonen skal du gøre følgende i formularskabelonen:

 1. Tilføje en sekundær dataforbindelse.

 2. Konfigurere formularskabelonen til brug sammen med den sekundære dataforbindelse.

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til, klik på Modtage data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Webtjeneste under Hvor skal dataene hentes fra, og klik derefter på Næste.

 5. Angiv placeringen af webtjenesten på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du vil søge efter en webtjeneste ved hjælp af en Universal beskrivelse registrering og Integration (UDDI) server, skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en tjeneste, der leveres, indtaste et nøgleord til søgning og derefter klikke på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 6. Klik på den webtjenestehandling, der returnerer data til formularen, på listen Vælg en handling på den næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 7. Hvis guiden Dataforbindelse støder på et ukendt element i webtjenestens skema, bliver du på næste side i guiden muligvis bedt om at angive eksempelværdier for hver parameter for at bestemme, hvilke felter eller grupper der skal føjes til hoveddatakilden.

  Hvordan?

  1. Vælg en parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Angiv værdi for eksempel.

  2. Skriv en værdi, brugeren kan bruge til dette felt, og klik derefter på OK i feltet eksempelværdi.

  3. Gentag disse trin for hver parameter i tabellen parametre, og klik derefter på Næste.

  Tekniske detaljer

  Når du konfigurerer en dataforbindelse til en webtjeneste i guiden Dataforbindelse, Microsoft Office InfoPath opretter forbindelse til webtjenesten og anmoder om Web Service beskrivelse sprog (WSDL)-fil. WSDL-filen indeholder skemaet bruges af webtjenesten. Webtjenesten besvarer anmodningen ved at sende denne fil til InfoPath. InfoPath bruger oplysningerne i denne fil til at føje de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde i formularskabelonen. Hvis InfoPath finder en ukendt elementtype i WSDL-filen, InfoPath anvender eksempeldata til at bestemme definitionen af ukendt elementtype og lægger derefter de relevante felter og grupper til den sekundære datakilde.

 8. Hvis resultaterne af forespørgslen skal være tilgængelige, når formularen ikke er forbundet til et netværk, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem en kopi af dataene i formularskabelonen.

  Sikkerhedsnote!: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gemmes forespørgselsresultaterne i formularskabelonen. Da data, der er gemt i formularskabelonen, er den tilgængelig i formularer, som brugere udfylder, selvom computeren ikke er tilsluttet et netværk. Hvis du får følsomme data fra denne dataforbindelse, kan du vil deaktivere denne funktion for at beskytte data, i tilfælde af, at computeren har mistet eller stjæles.

 9. Klik på Næste.

 10. Skriv et beskrivende navn til dataforbindelsen til forespørgsel på næste side i guiden.

 11. Du kan aktivere formularer, der er baseret på denne formularskabelon, til automatisk at modtage data, når de åbnes, ved at markere afkrydsningsfeltet Hent data automatisk, når formularen åbnes.

 12. Bekræft, at oplysningerne i sektionen Oversigt er korrekte, og klik derefter på Udfør.

 13. Klik på Luk.

Trin 2: Konfigurere formularskabelonen til brug sammen med den sekundære dataforbindelse

Når du føjer en forespørgselsdataforbindelse til en formularskabelon, bruges dataforbindelsen som standard i de formularer, der er baseret på denne formularskabelon, når de åbnes af en bruger. Du kan også konfigurere formularskabelonen, så forespørgselsdataforbindelsen bruges på en af følgende måder:

 • Tilføj en regel    Du kan konfigurere en regel for at bruge dataforbindelsen forespørgsel, når betingelsen i reglen indtræffer.

 • Tilføj en knap    Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at hente data ved hjælp af forespørgselsdataforbindelse.

 • Brug brugerdefineret kode    Hvis du ikke kan tilføje en regel eller en knap, kan du bruge brugerdefineret kode til at hente data ved hjælp af forespørgselsdataforbindelse. Ved hjælp af brugerdefineret kode kræver, at en udvikler til at oprette den brugerdefinerede kode.

Tilføje en regel

Du kan føje en regel til en formularskabelon for at hente data fra dataforbindelsen til forespørgsel, når betingelsen for reglen er opfyldt. I den følgende procedure antages det, at du har oprettet en dataforbindelse til forespørgsel til formularskabelonen, og at du har konfigureret et kontrolelement på formularskabelonen for at få vist dataene fra den pågældende dataforbindelse.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på navnet på visning i menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist data fra den sekundære datakilde.

 2. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil føje en regel til.

 3. Klik på fanen Data.

 4. Klik på Regler under Validering og regler.

 5. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 6. Skriv et navn til reglen i boksen Navn.

 7. Hvis du vil angive en betingelse, når reglen skal køres, skal du klikke på Angiv betingelse, og derefter angive betingelsen. Reglen køres, når der udsendes betingelsen. Hvis du ikke angiver en betingelse, køres reglen, når brugeren ændrer værdien i kontrolelementet og derefter flytter hans eller hendes markøren væk fra kontrolelementet.

 8. Klik på Tilføj handling.

 9. Klik på Forespørgsel vha. en dataforbindelse på listen Handling.

 10. Klik på den dataforbindelse til forespørgsel, du vil bruge, på listen Dataforbindelse, og klik derefter på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 11. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilføje en knap

Du kan føje en knap til formularskabelonen, som brugerne kan klikke på for at hente data fra dataforbindelsen til forespørgsel. I følgende fremgangsmåde antages det, at du har oprettet en dataforbindelse til forespørgsel for formularskabelonen.

 1. Hvis formularskabelonen har flere visninger, skal du klikke på navnet på visning i menuen Vis for at gå til visningen med kontrolelementet, hvor du vil have vist data fra den sekundære datakilde.

 2. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 3. Træk en knap til formularskabelonen.

 4. Dobbeltklik på den knap, du lige har føjet til formularskabelonen.

 5. Klik på fanen Generelt.

 6. Klik på Opdater på listen Handling.

 7. Skriv det navn, der skal vises på knappen i formularskabelonen, i boksen Etiket.

 8. Klik på Indstillinger.

 9. Klik på En sekundær datakilde i dialogboksen Opdater.

 10. Klik på den sekundære datakilde, der er knyttet til dataforbindelse til forespørgsel, på listen Vælg den sekundære datakilde, og klik derefter på OK for at lukke de åbne dialogbokse.

 11. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilbage til toppen

Tilføje en dataforbindelse til afsendelse

Du kan tillade, at brugere kan sende formularer, der er baseret på en formularskabelon, til en webtjeneste ved først at føje en sekundær dataforbindelse til formularskabelonen, der afsender data, og derefter konfigurere formularskabelonen til at tillade, at brugerne sender deres formulardata.

Trin 1: Tilføje en sekundær dataforbindelse

 1. Klik på Dataforbindelser i menuen Funktioner.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Dataforbindelser.

 3. Klik på Opret en ny forbindelse til, klik på Sende data, og klik derefter på Næste i guiden Dataforbindelse.

 4. Klik på Til en webtjeneste under Hvordan skal dataene sendes, og klik derefter på Næste.

 5. Skriv adressen til den webtjeneste, som brugerne skal sende deres data til, på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

  Bemærk!: Hvis du vil søge efter en webtjeneste ved hjælp af en Universal beskrivelse registrering og Integration (UDDI) server, skal du klikke på Søg i UDDI, angive URL-adressen til den UDDI-server, du vil søge efter, angive, om du vil søge efter udbyder eller efter en tjeneste, der leveres, indtaste et nøgleord til søgning og derefter klikke på Søg. Web-tjenester, der svarer til dit søgeord vises på listen søgeresultat. Vælg den webtjeneste, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 6. Klik på den webtjenestehandling, der modtager formulardataene, på listen Vælg en handling, og klik derefter på Næste.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder på den næste side i guiden for at vælge, hvilke data i formularen der skal sendes for hver parameter i webtjenesten:

  Sende dataene i et felt eller en gruppe

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på Felt eller gruppe i Parameterindstillinger.

  3. Klik på Rediger Knappen Datakilde .

  4. Klik i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe på det felt eller den gruppe, hvis data du vil sende, og klik derefter på OK.

  5. Klik på Kun tekst og underordnede elementer i boksen Medtag for kun at sende dataene i dette felt og feltets eller gruppens underordnede elementer, eller klik på XML-undertræ med det markerede element for at sende feltnavnet, dataene i feltet og de underordnede elementer i den markerede gruppe eller det markerede felt.

  Sende alle data i formularen

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under parameterindstillinger.

  Sende dataene som en streng

  1. Klik på den webtjenesteparameter, der skal modtage dataene fra formularen, på listen Parametre.

  2. Klik på hele formularen (XML-dokument, herunder behandlingsinstruktioner) under parameterindstillinger.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Send data som en streng.

   Bemærk!: Du markerer typisk dette afkrydsningsfelt for at sende digitalt signerede data. Fjern i de fleste tilfælde markeringen i dette afkrydsningsfelt.

  Teknisk bemærkning om ADO.NET DataSet-objekter

  Hvis webtjenesten kræver et ADO.NET DataSet-objekt, skal du vælge en dataset-node, når du konfigurerer denne dataforbindelse. Hvis du bruger en anden type node for en dataforbindelse til en webtjeneste, som kræver et ADO.NET DataSet-objekt, mislykkes afsendelsen.

 8. Klik på Næste.

 9. Skriv et navn til dataforbindelsen på den næste side i guiden.

 10. Bekræft, at oplysningerne i sektionen Oversigt er korrekte, og klik derefter på Udfør.

 11. Klik på Luk.

Når du har tilføjet den sekundære dataforbindelse til afsendelse, skal du konfigurere formularskabelonen, så brugere kan sende deres formulardata ved hjælp af denne dataforbindelse til afsendelse.

Trin 2: Aktiver afsendelse på formularskabelonen

Når du konfigurerer formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen Filer i formularen. Du kan også tilpasse afsendelsesindstillingerne for en formularskabelon på følgende måder:

 • Ændre den tekst, der vises på knappen Send og kommandoen Send.

 • Ændre genvejstasten til knappen Send og kommandoen Send.

 • Oprette brugerdefinerede meddelelser, der vises til brugerne, når de sender deres formularer.

 • Angive, om formularen skal være åben, skal lukkes, eller en anden tom formular skal åbnes, når formularen er sendt.

 • Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

 • Marker afkrydsningsfeltet Tillad brugere at afsende denne formular, klik på Send formulardata til en enkelt destination i dialogboksen Indstillinger for afsendelse, og klik derefter på Webtjeneste på listen.

 • Klik på navnet på dataforbindelsen til afsendelse til den webtjeneste, du oprettede i de foregående trin, på listen Vælg en dataforbindelse til afsendelse.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send, der vises i menuen filer, når brugerne indtaster i formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

   Tip!: Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 • Hvis du ikke ønsker andre til at bruge kommandoen Send eller knappen Send på værktøjslinjen Standard, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Som standard, når brugerne har sendt en formular, InfoPath holder formularen åben og viser en meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt. Ændre funktionsmåden, klik på Avanceret, og gør derefter et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny tom formular, når brugeren indsender en udfyldt formular skal du klikke på den indstilling, du vil på listen efter sende.

   • Markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser for at oprette en brugerdefineret meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt, og skriv derefter dine meddelelser i felterne på succes og fejl.

    Tip!: Brug en meddelelse i feltet på fejl ved for at fortælle brugerne, hvad du skal gøre, hvis de ikke kan sende formularen. Du kan for eksempel foreslår, at brugere gemme deres formular og kontakte nogen for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil have vist en meddelelse, når brugeren sender en formular, du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vellykkede og mislykkede meddelelser.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×