Føje brugerdefineret Hjælp til en formularskabelon

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan hjælpe brugerne med at forstå formålet med en formular og give dem en vejledning i, hvordan de skal udfylde formularen, ved at tilføje instruktioner i formularskabelonen.

I denne artikel beskrives, hvordan du finder ud af, hvilken type Hjælp der bedst passer til formularskabelonen, ved at overveje faktorer som den formulartype, du opretter, dit publikum, formularens udbredelse, og om brugerne skal udfylde formularer, derer baseret på formularskabelonen, ved hjælp af en webbrowser.

Denne artikel indeholder

Kompatibilitetsovervejelser

Typer af Hjælp

Oprette en visning til Hjælp

Oprette en brugerdefineret opgaverude til at vise Hjælp

Bruge betinget formatering til at vise kontekstafhængig Hjælp

Oprette et hyperlink til en ekstern Hjælp-fil eller et eksternt websted

Tilføje vejledning i brug af InfoPath Hjælp

Kompatibilitetsovervejelser

Når du designer en formularskabelon i Microsoft Office InfoPath 2007, kan du vælge at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, er nogle funktioner er ikke tilgængelig. For eksempel brugerdefinerede opgaveruder, der ofte bruges til at vise brugerdefineret Hjælp-tekst, der ikke understøttes i browserkompatible formularskabeloner. Hvis du vil tilføje Hjælp til en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du overveje at en anden måde at tilføje Hjælp, som bruger betinget formatering til at vise kontekstafhængig hjælp til.

Øverst på siden

Typer af Hjælp

Afhængigt af formularens kompleksitet og brugernes behov kan du tilføje forskellige typer Hjælp vha. forskellige fremgangsmåder. Du kan vælge at bruge mere end én type Hjælp i formularskabelonen. Her er en liste over de mest almindelige måder at vise Hjælp på i en formularskabelon:

 • Hjælp-visning    Opret en separat visning til Hjælp, hvor du kan give detaljerede instruktioner til brugerne. Du kan oprette en Hjælp-visning der kun indeholder Hjælp, eller du kan kopiere de kontrolelementer, du har tilføjet i formularskabelonens standardvisning, og medtage ledsagende Hjælp. Ved at tilføje kontrolelementerne sammen med Hjælp kan du tilbyde en alternativ visning til udfyldning af formularen – en visning, der indeholder kontekstafhængig Hjælp til alle sektioner eller kontrolelementer. Dette kan være nyttigt, når dit publikum både omfatter nye brugere, som har brug for ekstra assistance, og erfarne brugere, som allerede ved, hvordan de skal udfylde formularen.

  Tip!: Da webbrowserkompatible formularskabeloner ikke understøtter brugerdefinerede opgaveruder, kan du i stedet bruge Hjælp-visninger til at vise Hjælp.

 • Brugerdefineret opgaverude    En brugerdefineret opgaverude er en HTML-fil, hvis indhold vises i en InfoPath-opgaverude, når en bruger udfylder en formular. Du kan kun angive én HTLM-fil, der skal åbnes i formularskabelonens brugerdefinerede standardopgaverude, men du kan føje yderligere HTML-filer til formularskabelonen som ressourcefiler og derefter oprette hyperlinks mellem dem. Kun HTML-filer kan vises i brugerdefinerede opgaveruder. Brugerdefinerede opgaveruder kan indeholde formularspecifikke kommandoer og Hjælp-indhold. Hvis du f.eks. har planer om at opdatere Hjælp-indholdet hyppigt, men ikke vil udgive formularskabelonen, hver gang der sker en opdatering af HTML-filen, er det en god ide at gemme HTML-filen et andet sted og oprette et hyperlink til den fra den brugerdefinerede opgaverude. Husk, at webbrowserkompatible formularskabeloner ikke understøtter brugerdefinerede opgaveruder, så du skal kun oprette en brugerdefineret opgaverude til formularer, der bliver udfyldt i InfoPath.

 • Betinget formatering     Du kan bruge betinget formatering til at angive forskellige formateringsindstillinger for et kontrolelement, der er baseret på betingelser, der findes i formularen. Hvis de angivne betingelser er opfyldt, når en bruger udfylder en formular, er den betingede formatering anvendt. Når du føjer Hjælp-tekst til en sektion i formularskabelonen og føjer betinget formatering til, skal du tillade, at brugeren til at vise eller skjule kontekstafhængig Hjælp-tekst for en sektion eller kontrolelement efter behov, uden at overflytte visninger. Dette er en god måde at give indbygget hjælp til bestemte sektioner eller kontrolelementer for brugere, der vil Hjælp.

 • Ekstern Hjælp     Du kan tilføje et hyperlink til en ekstern fil, f.eks. en HTML-fil på et websted. Hvis din virksomheds websted for teknisk support f.eks. indeholder en webside til start af en direkte chat med en tekniker, kan du føje et hyperlink til formularskabelonen, der giver brugerne mulighed for at åbne den pågældende side i deres webbrowser. Det er nyttigt, når du designer en formularskabelon for en anden afdeling i virksomheden, og den pågældende afdeling er bedst kvalificeret til at give brugerne Hjælp eller teknisk support.

 • InfoPath Hjælp til brugere, som udfylder formularer     InfoPath indeholder Hjælp, der er specielt udarbejdet til brugere, som udfylder formularer. Du kan instruere dine brugere i at trykke på F1, mens de udfylder en formular, så de får adgang til disse emner i Hjælp om standardfunktionaliteten i InfoPath. Brug denne fremgangsmåde ved formularer, som brugerne kun udfylder ved hjælp af InfoPath.

Øverst på siden

Oprette en visning til Hjælp

Når du vil oprette en separat visning i formularskabelonen, hvor brugerne kan få vist Hjælp til udfyldning af formularen, skal du først oprette en Hjælp-visning til formularskabelonen og derefter føje en knap til standardformularvisningen, som brugerne kan klikke på for at få adgang til Hjælp-visningen.

Oprette en Hjælp-visning

 1. Klik på Administrer visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Tilføj en ny visning under Handlinger i opgaveruden Visninger.

 3. Skriv et navn til Hjælp-visningen i boksen Navn på ny visning, og klik derefter på OK.

  Skriv f.eks. Hjælp.

 4. Klik i den visning, du netop har tilføjet på formularskabelonen, og skriv eller indsæt den ønskede Hjælp-tekst.

 5. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 6. Klik på Knap i opgaveruden Kontrolelementer.

 7. Højreklik på den knap, du lige har tilføjet, og klik derefter på Knapegenskaber i genvejsmenuen.

 8. Klik på fanen Generelt.

 9. Skriv et navn til knappen i feltet navn. For eksempel Skriv vende tilbage til formular.

 10. Klik på Regler.

 11. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 12. Klik på Tilføj handling.

 13. Klik på Skift visninger i boksen Handling.

 14. Klik på navnet på standardvisningen i boksen Visning.

 15. Klik på OK fire gange for at vende tilbage til formularskabelonen.

Når du har oprettet Hjælp-visningen til formularskabelonen, skal du føje en knap til standardvisningen, så brugerne nemt kan få adgang til Hjælp-visningen, når de udfylder formularen.

Føje en knap til standardvisningen

 1. Klik på Administrer visninger i menuen Vis.

 2. Klik på navnet på standardvisningen i opgaveruden Visninger.

 3. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 4. Klik på Knap i opgaveruden Kontrolelementer.

 5. Højreklik på den knap, du lige har tilføjet, og klik derefter på Knapegenskaber i genvejsmenuen.

 6. Klik på fanen Generelt.

 7. Skriv et navn til knappen i boksen Etiket. Skriv f.eks. Hjælp.

 8. Klik på Regler.

 9. Klik på Tilføj i dialogboksen Regler.

 10. Klik på Tilføj handling.

 11. Klik på Skift visninger i boksen Handling.

 12. Klik på navnet på den Hjælp-visning, du tilføjede i forrige fremgangsmåde, i boksen Visning.

 13. Klik på OK fire gange for at vende tilbage til formularskabelonen.

Tip!: Du kan også vælge at føje de samme kontrolelementer til Hjælp-visningen som dem, der er indeholdt i standardvisningen. Herved får brugerne mulighed for at vælge mellem at udfylde formularen i standardvisning, hvis de ikke har brug for assistance, eller i Hjælp-visningen, hvis de har brug for at se instruktionerne i Hjælp.

Øverst på siden

Oprette en brugerdefineret opgaverude til at vise Hjælp

Bemærkninger!: Inden du opretter en brugerdefineret opgaverude til at vise Hjælp i formularskabelonen, skal du overveje følgende:

 • Browserkompatible formularskabeloner understøtter ikke brugerdefinerede opgaveruder.

 • Inden du aktiverer en brugerdefineret opgaverude, skal du oprette en HTML-fil til den brugerdefinerede opgaverude ved hjælp af en HTML-editor som f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Sådan oprettes og aktiveres en brugerdefineret opgaverude:

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Programmering under Kategori.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver brugerdefineret opgaverude.

 4. Skriv det navn, der skal vises øverst i den brugerdefinerede opgaverude, i boksen Navn på opgaverude. Skriv f.eks. Hjælp.

 5. Klik på Ressourcefiler for at føje en fil til formularskabelonen.

  Bemærk!: Hvis du vil oprette et hyperlink mellem en fil og formularskabelonen, skal du skrive den absolutte sti til placeringen af HTML-filen i boksen Placering af opgaverude og derefter klikke på OK.

  Sikkerhedsnote!: Det anbefales, at du opretter et hyperlink til en HTML-fil, der er placeret på samme domæne som formularskabelonen. Ellers vises en advarsel for brugere, der åbner en formular, som er baseret på formularskabelonen.

 6. Klik på Tilføj i dialogboksen Ressourcefiler.

 7. Find og marker den ønskede HTML-fil i dialogboksen Tilføj fil, og klik derefter på OK.

 8. Hvis den HTML-fil, du har tilføjet, henviser til yderligere filer, f.eks. overlappende typografiark, skal du også tilføje disse filer.

  Tip!: Du kan kun angive én HTML-fil, der skal åbnes i den brugerdefinerede standardopgaverude for formularskabelonen, men du kan føje yderligere HTML-filer til formularskabelonen som ressourcefiler og derefter oprette hyperlinks mellem dem.

 9. Klik på navnet på den HTML-fil, du lige har tilføjet, i boksen Placering af opgaverude i dialogboksen Formularindstillinger.

 10. Klik på eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på CTRL + SHIFT + B for at teste ændringerne. Den brugerdefinerede opgaverude, som du lige har oprettet skal vises som standard, når du får vist formularskabelonen.

Øverst på siden

Bruge betinget formatering til at vise kontekstafhængig Hjælp

I følgende fremgangsmåde beskrives, hvordan du kan bruge betinget formatering til at vise eller skjule kontekstafhængig Hjælp.

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Klik på Afkrydsningsfelt i opgaveruden Kontrolelementer, og klik derefter på Sektion.

 3. Klik på den sektion, du netop har tilføjet på formularskabelonen, og skriv den ønskede Hjælp-tekst.

 4. Slet standardteksten for afkrydsningsfeltet, og skriv Klik her for at vise eller skjule Hjælp.

 5. Klik på fanen for sektionen på formularskabelonen, og klik derefter på Betinget formatering i menuen Formater.

 6. Klik på Tilføj.

 7. Klik på Marker et felt eller en gruppe under Hvis denne betingelse er opfyldt i den første boks.

 8. Vælg det felt, der svarer til det afkrydsningsfelt, du tilføjede i trin 2, i dialogboksen Marker et felt eller en gruppe, og klik derefter på OK.

 9. Klik på er lig med i den anden boks i dialogboksen Betinget formatering.

 10. Klik på FALSK i den tredje boks.

 11. Marker afkrydsningsfeltet Skjul dette kontrolelement under Skal denne formatering anvendes.

  Bemærk!: Betingelsen angiver nu, at hvis afkrydsningsfeltet er markeret, bliver sektionen vist.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilbage til toppen

Oprette et hyperlink til en ekstern Hjælp-fil eller et eksternt websted

I følgende fremgangsmåde beskrives, hvordan du føjer et hyperlink fra en formularskabelon til en ekstern Hjælp-fil, f.eks. en HTML-fil eller en kompileret Hjælp-fil (.chm), eller til et websted, f.eks. et websted, der tilbyder teknisk support.

Bemærkninger!: 

 • Sørg for, at den eksterne Hjælp-fil eller et websted, du opretter et link til er tilgængelig for dine brugere. Hvis du vil føje et link til en HTML-fil i en formularskabelon, der kun er kompatibel med InfoPath (med andre ord, brugerne skal bruge InfoPath til at udfylde formularer, der er baseret på denne formularskabelon), du kan føje HTML-filer til formularskabelonen ved at tilføje dem som ressourcefiler, der åbnes i en brugerdefineret opgaverude. Browserkompatibel formularskabelon, skal du publicere HTML-filer på et websted, der er tilgængelige for brugerne, helst det samme websted hvor formularskabelonen er placeret, og oprette et statisk hyperlink i en formularskabelon, der peger på den eksterne HTML-fil.

 • Hvis du beslutter at bruge et andet format til Hjælp-filen, f.eks. en .chm-fil, skal du huske at kontrollere, at det filformat, du vælger, understøttes i operativsystemerne på brugernes computere.

Oprette et statisk hyperlink til en ekstern fil

 1. Klik det sted på formularskabelonen, hvor du vil indsætte et hyperlink, eller marker en tekst eller et billede, du vil gøre til et hyperlink.

 2. standardværktøjslinjen skal du klikke på Indsæt link   Knapflade .

 3. Klik på fanen Generelt.

 4. Skriv den URL-adresse, du vil oprette et hyperlink til, i boksen Adresse.

 5. Hvis du vil ændre den hyperlinktekst, der vises på formularskabelonen, skal du skrive den ønskede tekst i boksen Tekst.

  Bemærk!: Hvis du markerede et billede i trin 1, er denne indstilling ikke tilgængelig.

 6. Hvis du vil have vist et skærmtip, når en bruger flytter markøren over hyperlinket, skal du klikke på fanen Avanceret og derefter skrive den tekst, der skal vises, i boksen Skærmtip.

 7. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Tilbage til toppen

Tilføje vejledning i brug af InfoPath Hjælp

InfoPath indeholder specielt udarbejdet Hjælp, som folk kan bruge, når de udfylder formularer. Denne Hjælp indeholder oplysninger om almindelige opgaver, f.eks. aktivering eller deaktivering af Autofuldførelse og stavekontrol af tekst i en formular. Som formulardesigner kan du åbne InfoPath Hjælp til formularbrugere ved at trykke på F1, når du får vist en formular i eksempelvinduet.

Hjælp til formularbrugere er begrænset til opgaver, der gælder for alle formularer, så det er en god ide at tilbyde brugerdefineret Hjælp til de formularskabeloner, du designer. Du kan føje instruktioner til en formularskabelon, der forklarer, hvordan brugerne får adgang til InfoPath Hjælp, når de udfylder formularen. Du kan f.eks. medtage et af følgende eksempler i formularskabelonen:

 • Tryk på F1 for at åbne InfoPath Hjælp.

 • Klik på Microsoft Office InfoPath Hjælp i menuen Hjælp for at åbne InfoPath Hjælp.

Øverst på siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×