Føj et baggrundsbillede (eller et vandmærke) til slides

Føj et baggrundsbillede (eller et vandmærke) til slides

En god måde at vise et logo eller et andet relevant billede frem i dine slides er at bruge en grafik som et vandmærke i baggrunden af teksten. PowerPoint giver dig mulighed for at justere billedets gennemsigtighed, efter du har sat det ind på sliden.

Eksempel på en slide, der har et baggrundsbillede
Eksempel på et billedvandmærke

En anden mulighed: Tekstvandmærke

Vil du gerne tilføje et tekstvandmærke i stedet?    Det findes der en anden proces til. Se Føj et KLADDE-vandmærke til en slide for flere instruktioner.

Eksempel på et tekstvandmærke ("KLADDE") brugt som baggrund i en PowerPoint-slide.
Eksempel på et tekstvandmærke

Markér en sektionsoverskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner:

Udfyld hele baggrunden på dine slides med et billede, og juster derefter gennemsigtigheden på billedet, så den ikke dækker det andet indhold på sliden.

 1. Vælg det billede, som du gerne vil bruge. Billedet passer bedre, hvis dens retning (enten liggende eller stående) passer til slidens retning.

  Hvorfor?   PowerPoint ændrer størrelsen på billedet, så hele slidens baggrund bliver udfyldt. Hvis et billede har en anden form end sliden, som den sættes ind på, kan de ydre dele af billedet muligvis strække sig ud over slidens kanter og derfor ikke blive vist.

 2. Gå til den slide, hvor du gerne vil indsætte billedet. Vælg Formatér baggrund på fanen Design i værktøjslinjebåndet.

  Du kan finde knappen Formatér baggrund på fanen Design i PowerPoint-båndet
 3. I ruden Formatér baggrund i højre side skal du vælge Billed- eller strukturfyld.

  Du kan indsætte et baggrundsbillede ved at vælge "Billed- eller strukturfyld"
 4. Vælg Filer under Indsæt billede fra.

 5. Find det billede, som du gerne vil tilføje, i dialogboksen Indsæt billede, markér det, og vælg derefter Indsæt.

  Du kan også indsætte et billede fra Windows Udklipsholder (med Udklipsholder-indstillingen) eller fra internettet eller OneDrive (med Online-indstillingen).

  Dialogboksen Indsæt billede
 6. Når du har indsat billedet, skal du gå tilbage til ruden Formatér baggrund og trække i skyderen for Gennemsigtighed for at angive procentdelen af gennemsigtighed.

  Træk skyderen for gennemsigtighed for at justere billedet
 7. (Valgfrit) Hvis du vil anvende dette baggrundsbillede på alle slides i din præsentation, skal du vælge Anvend på alle i bunden af ruden Formatér baggrund.

 8. Klik på Filer > Gem for at gemme dine ændringer.

  Det valgte billede tilpasses for at udfylde hele slidebaggrunden. Det kan ikke tilpasses på samme måde som f.eks. et forgrundsbillede. Du kan dog bruge indstillingenForskydning for at justere placeringen. Du kan også bruge indstillingen Vis billedet side om side som struktur for at gentage billedet vandret og lodret overalt i baggrunden.

Tegn en figur, udfyld den med et billede, og juster derefter billedets gennemsigtighed:

 1. På fanen Indsæt på båndet skal du markere Figurer og derefter markere en figur, f.eks. et rektangel, i det viste galleri.

 2. Tegn figuren på sliden.

  Det er vigtigt, at figurens proportioner svarer til det billede, du er ved at tilføje. Hvis billedets og figurens proportioner er forskellige, vil billedet blive forvrænget.

 3. Hvis du vil fjerne konturen på figuren, skal du højreklikke på figuren og derefter klikke på knappen Disposition, som dukker op. I galleriet, der åbnes, skal du vælge Ingen disposition.

 4. Højreklik på figuren igen, og klik derefter på Formatér figur.

  Ruden Formatér figur åbner.

 5. Klik på Billed- eller strukturfyld under Udfyld i ruden Formatér figur.

  Knappen Billed- eller strukturfyld i ruden Formatér figur

 6. Klik på knappen Filer. I dialogboksen Indsæt billede skal du finde den billedfil, du vil indsætte. Markér billedet, og vælg derefter knappen Indsæt.

 7. Billedet vises nu inde i figuren, og du kan flytte skyderen Gennemsigtighed i ruden Formatér figur for at justere billedet efter behov.

  Skyderen for gennemsigtighed i ruden Formatér figur

Denne fremgangsmåde gælder for et billede eller en struktur, der udfylder slidebaggrunden helt.

 1. I visningen Normal skal du vælge en slide, der har det baggrundsmønster eller -billede, du vil fjerne.

 2. På værktøjslinjen Design på båndet skal du i gruppen Tilpas yderst til højre vælge Formatér baggrund.

  Du kan finde knappen Formatér baggrund på fanen Design i PowerPoint-båndet
 3. I ruden Formatér baggrund skal du vælge Massiv udfyldning under Udfyld.

  Klik på Massiv udfyldning i ruden Formatér baggrund
 4. Vælg pil ned ud for knappen Farve. Der vises et farvegalleri. Vælg farven hvid.

  Den aktuelle baggrund fjernes, og slidens baggrund er nu hvid.

 5. Hvis du vil foretage samme ændring på de andre slides i præsentationen, skal du vælge Anvend på alle nederst i ruden Formatér baggrund.

Klik på en sektionsoverskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner:

Udfyld hele baggrunden på dine slides med et billede, og juster derefter gennemsigtigheden på billedet, så den ikke dækker det andet indhold på sliden.

 1. Beslut dig for, hvilket billede du gerne vil bruge. Billedet passer bedre, hvis dens retning (enten liggende eller stående) passer til slidens retning.

  Hvorfor?   PowerPoint ændrer størrelsen på billedet, så hele slidens baggrund bliver udfyldt. Hvis et billede har en anden form end sliden, som den sættes ind på, kan dele af billedet muligvis strække sig ud over slidens kanter og derfor ikke blive vist.

 2. Vælg den slide, som du vil indsætte billedet på i miniatureruden til venstre på PowerPoint-vinduet. Højreklik på miniaturen, og vælg Formatér baggrund.

  Højreklik på slideminiaturen for at føje et baggrundsbillede til sliden.
 3. Klik på Billed- eller strukturfyld i dialogboksen Formatér baggrund.

  Dialogboksen Formatér baggrund
 4. Vælg Filer under Indsæt billede fra.

 5. I dialogboksen Indsæt billede skal du finde det billede, som du gerne vil tilføje, og derefter klikke på Åbn.

  Dialogboksen Indsæt billede

  Du også kan indsætte clipart eller et billede fra Windows Udklipsholder.

 6. Når du har indsat billedet, skal du trække skyderen for Gennemsigtighed mod højre for at indstille den ønskede procentdel af gennemsigtighed. Ændringen vises i billedet med det samme.

  Dialogboksen Formatér baggrund har en skyder til at justere gennemsigtigheden for et billede
 7. (Valgfrit) Hvis du vil anvende dette baggrundsbillede på alle slides i din præsentation, skal du klikke på Anvend på alle i bunden af dialogboksen Formatér baggrund.

 8. Du gemmer dine ændringer og lukker dialogboksen ved at klikke på Luk.

  Det valgte billede tilpasses for at udfylde hele slidebaggrunden. Det kan ikke tilpasses på samme måde som f.eks. et forgrundsbillede. Du kan dog bruge indstillingen Forskydning i dialogboksen Formatér baggrund til at justere placeringen. Du kan også bruge indstillingen Placer billedet side om side som struktur for at gentage billedet vandret og lodret overalt i baggrunden.

Tegn en figur, udfyld den med et billede, og juster derefter billedets gennemsigtighed:

 1. På fanen Indsæt på båndet skal du markere Figurer og derefter markere en figur, f.eks. et rektangel, i det viste galleri.

 2. Tegn figuren på sliden.

  Sørg for, at proportionerne på det billede, du er ved at tilføje, matcher figurens proportioner. Hvis billedets og figurens proportioner er forskellige, bliver billedet forvrænget.

 3. Fjern konturen på den markerede figur: Mens figuren stadig er markeret, vælger du fanen Tegnefunktioner på båndet på værktøjslinjen, vælger Figurkontur og derefter Ingen kontur.

  Vælg Kontur til figur og Ingen kontur i den viste menu
 4. Højreklik på figuren, og vælg Formatér figur.

  Dialogboksen Formatér figur åbnes.

 5. Under Fyld, vælger du Billed- eller strukturfyld, og derefter knappen Filer.

  Dialogboksen Formater billede

  Dialogboksen Indsæt billede åbnes.

 6. I dialogboksen Indsæt billede, finder du det billede, du vil tilføje, og klikker derefter på Indsæt.

  Dialogboksen Indsæt billede

  Billedet er føjet til sliden, inden i figuren. Du skal muligvis flytte dialogboksen Billedformatering for at kunne se det. Hold dialogboksen åben for at justere gennemsigtigheden.

 7. Billedet vises nu inde i figuren, og du kan flytte skyderen Gennemsigtighed mod højre i ruden Formatér figur for at justere billedet efter behov.

  Under gennemsigtighed skal du trække skyderen mode højre for at justere baggrundsbilledet

 8. Vælg derefter Luk for at lukke dialogboksen.

Denne fremgangsmåde gælder for et billede eller en struktur, der udfylder slidebaggrunden helt.

 1. I visningen Normal skal du vælge en slide, der har det baggrundsmønster eller -billede, du vil fjerne.

 2. På værktøjslinjen Design på båndet skal du i gruppen Baggrund yderst til højre vælge Baggrundstypografier og derefter vælge Formatér baggrund.

  Vælg Baggrundstypografier yderst til højre på fanen Design, og vælg derefter Formatér baggrund

  Dialogboksen Formatér baggrund åbnes.

 3. I dialogboksen skal du på fanen Udfyld vælge Massiv udfyldning.

  Formatér baggrund
 4. Vælg pil ned ud for knappen Farve, og vælg den hvide farve i galleriet med indstillinger.

  Den aktuelle baggrund fjernes, og slidens baggrund er nu hvid.

 5. Hvis du vil foretage samme ændring på de andre slides i præsentationen, skal du vælge Anvend på alle.

 6. Vælg Luk.

Klik på en sektionsoverskrift nedenfor for at åbne den og få vist de detaljerede instruktioner:

Udfyld hele baggrunden på dine slides med et billede, og juster derefter gennemsigtigheden på billedet, så den ikke dækker det andet indhold på sliden.

 1. Beslut dig for, hvilket billede du gerne vil bruge. Billedet passer bedre, hvis dens retning (enten liggende eller stående) passer til slidens retning.

  Hvorfor?   PowerPoint ændrer størrelsen på billedet, så hele slidens baggrund bliver udfyldt. Hvis et billede har en anden form end sliden, som den sættes ind på, kan dele af billedet muligvis strække sig ud over slidens kanter og derfor ikke blive vist.

 2. Vælg den slide, som du vil indsætte billedet på i miniatureruden til venstre på PowerPoint-vinduet. Højreklik på miniaturen, og vælg Formatér baggrund.

  Højreklik på slideminiaturen for at føje et baggrundsbillede til sliden.
 3. Klik på Billed- eller strukturfyld i dialogboksen Formatér baggrund.

  Dialogboksen Formatér baggrund
 4. Vælg Filer under Indsæt fra.

 5. Find det billede, som du gerne vil tilføje, i dialogboksen Indsæt billede, markér det, og vælg derefter Indsæt.

  Dialogboksen Indsæt billede

  Du også kan indsætte clipart eller et billede fra Windows Udklipsholder.

 6. Når du har indsat billedet, skal du trække skyderen for Gennemsigtighed mod højre for at indstille den ønskede procentdel af gennemsigtighed. Ændringen vises i billedet med det samme.

  Træk skyderen mod højre for at justere gennemsigtigheden på baggrundsbilledet
 7. (Valgfrit) Hvis du vil anvende dette baggrundsbillede på alle slides i din præsentation, skal du vælge Anvend på alle i bunden af dialogboksen Formatér baggrund.

 8. Du gemmer dine ændringer og lukker dialogboksen ved at klikke på Luk.

  Det valgte billede tilpasses for at udfylde hele slidebaggrunden. Det kan ikke tilpasses på samme måde som f.eks. et forgrundsbillede. Du kan dog bruge indstillingen Forskydning i dialogboksen Formatér baggrund til at justere placeringen. Du kan også bruge indstillingen Placer billedet side om side som struktur for at gentage billedet vandret og lodret overalt i baggrunden.

Indsæt et billede i en figur i nøjagtig den størrelse, du ønsker, og juster derefter gennemsigtigheden:

 1. På fanen Indsæt på båndet vælger du Figurer og markerer derefter en figur, f.eks. et rektangel, i det viste galleri. Tegn figuren hen over det billede, du indsatte i trin 1.

 2. Tegn figuren på sliden.

  Sørg for, at proportionerne på det billede, du er ved at tilføje, matcher figurens proportioner. Hvis billedets og figurens proportioner er forskellige, bliver billedet forvrænget.

 3. Fjern konturen på den markerede figur: På fanen Tegnefunktioner på båndet på værktøjslinjen skal du vælge Figurkontur og derefter Ingen kontur.

  Vælg Kontur til figur og Ingen kontur i den viste menu
 4. Højreklik på figuren, og vælg Formatér figur.

  Dialogboksen Formatér figur åbnes.

 5. Under Fyld vælger du Billed- eller strukturfyld og derefter knappen Filer.

  Dialogboksen Formater billede

  Dialogboksen Indsæt billede åbnes.

 6. I dialogboksen Indsæt billede, finder du det billede, du vil tilføje, og klikker derefter på Indsæt.

  Dialogboksen Indsæt billede

  Billedet er føjet til sliden, inden i figuren. Du skal muligvis flytte dialogboksen Billedformatering for at kunne se det. Hold dialogboksen åben for at justere gennemsigtigheden.

 7. Billedet vises nu inde i figuren, og du kan flytte skyderen Gennemsigtighed mod højre i ruden Formatér figur for at justere billedet efter behov.

  Træk skyderen mod højre for at justere gennemsigtigheden på baggrundsbilledet

 8. Vælg derefter Luk for at lukke dialogboksen.

Denne fremgangsmåde gælder for et billede eller en struktur, der udfylder slidebaggrunden helt.

 1. I visningen Normal skal du vælge en slide, der har det baggrundsmønster eller -billede, du vil fjerne.

 2. På værktøjslinjen Design på båndet skal du i gruppen Baggrund yderst til højre vælge Baggrundstypografier og derefter vælge Formatér baggrund.

  Billede af fanen Design

  Dialogboksen Formatér baggrund åbnes.

 3. I dialogboksen skal du på fanen Udfyld vælge Massiv udfyldning.

  Klik på Massiv udfyldning i dialogboksen Formatér baggrund
 4. Vælg pil ned ud for knappen Farve. Der vises et farvegalleri. Vælg farven hvid.

  Den aktuelle baggrund fjernes, og slidens baggrund er nu hvid.

 5. Hvis du vil foretage samme ændring på de andre slides i præsentationen, skal du vælge Anvend på alle.

 6. Vælg Luk.

Se også

Føje en video til baggrunden i dine slides

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×