Få vist og redigere projektproblemer og risici

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Alle projekter udfordres af problemer og risici. En risiko er en hændelse eller situation, der kan have negativ indflydelse på et projekt, hvis den finder sted. Problemer derimod er hændelser, der allerede finder sted. Risici kan blive problemer, hvis der ikke tages effektivt hensyn til dem. Hvis du aktivt identificerer, analyserer og udreder projektproblemer og -risici, er du med til at føre projektet til en succesrig afslutning.

Bemærk!: Før du kan få vist og redigere problemer eller risici, skal du være forbundet til Microsoft Office Project Server 2007, og du skal have oprettet et websted til arbejdsområde for projektet på denne server. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om konfiguration af en webserver til håndtering af problemer og risici, skal du kontakte serveradministrator. Nogle websteder til arbejdsområde skal måske oprettes manuelt af en administrator.

Hvad vil du foretage dig?

Vis projektproblemer eller risici

Oprette eller ændre et problem

Oprette eller ændre en risiko

Sammenkæde problemer eller risici på andre problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver

Se projektproblemer eller -risici

Hvis du vil se problemer og risici, der er forbundet med det aktuelle projekt, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Problemer, eller klik på Risici i menuen Samarbejd.

  Alle problemer og risici for det aktuelle projekt, der er aktive, udsatte eller lukkede, vises på siden Problemer eller siden Risici.

  Tip!: Hvis du vil filtrere listen over problemer eller risici, skal du klikke på Vis Grafikknap , og vælg derefter et filter. Markere Alle elementer til at se alle problemer eller risici.

 2. Klik på navnet på projektet for at få vist flere oplysninger om problemet eller risikoen.

Toppen af siden

Oprette eller redigere et problem

 1. Klik på Opdater projektstatus i menuen Samarbejd.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Problemer:

  • Oprette et nyt problem, skal du klikke på Ny Menuen Ny , og klik derefter på Nyt element.

  • Hvis du vil ændre et problem, peg på det spørgsmål, der vises en pil Pil ned , klik på pilen, og klik derefter på Rediger element.

 3. Skriv en titel til opgaven i afsnittet Titel.

 4. Klik på Gennemse Knapflade for at bruge tjenesten medlemskab udbyder, der bruges til godkendelse i din organisation til at finde en bruger, der kan administrere problemet i afsnittet ejer.

  Bemærk!: Hvis du foretrækker at skrive et brugernavn, skal du klikke på Kontrollér navne for Knapflade at bestemme, om brugeren er en del af organisationens medlemskab provider-tjeneste.

 5. Skriv et navn, eller søg efter en person, der skal være ansvarlig for at løse problemet, i afsnittet Tildelt.

 6. Klik på problemets status i afsnittet Status.

 7. Klik på et kategorinummer i afsnittet Kategori for at gruppere lignende problemer.

 8. Klik på en prioritet i afsnittet Prioritet for at angive problemets relative vigtighed i forhold til andre problemer i projektet.

 9. Angiv datoen og klokkeslættet, hvor hvor problemet skal være løst, i afsnittet Forfaldsdato.

  Tip!: Brug dato datovælger Knapflade til hurtigt for at angive en dato.

 10. Skriv en beskrivelse af problemet og andre oplysninger, der er relevante for at forstå og løse problemet, i afsnittet Diskussion.

 11. Skriv, hvordan problemet kan løses, i afsnittet Løsning.

 12. Klik på OK for at gemme problemet og returnere til siden Problemer. Problemet er nu føjet til den liste over problemer, der er associeret med projektet.

Toppen af siden

Oprette eller redigere en risiko

 1. Klik på Risici i menuen Samarbejd.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Risici:

  • Klik på Ny Menuen Ny for at oprette en ny risiko, og klik derefter på Nyt element.

  • Hvis du vil ændre en risiko, peg på det spørgsmål, der vises en pil Pil ned , klik på pilen, og klik derefter på Rediger element.

 3. Skriv en titel til risikoen i afsnittet Titel.

 4. Klik på Gennemse Knapflade for at bruge tjenesten medlemskab udbyder, der bruges til godkendelse i din organisation til at finde en bruger, der kan administrere risikoen i afsnittet ejer.

  Bemærk!: Hvis du foretrækker at skrive et brugernavn, skal du klikke på Kontrollér navne for Knapflade at bestemme, om brugeren er en del af organisationens medlemskab provider-tjeneste.

 5. Skriv et navn, eller søg efter en person, der skal være ansvarlig for at afhjælpe eller håndtere risikoen, i afsnittet Tildelt.

 6. Klik på risikoens status i afsnittet Status.

 7. Klik på et kategorinummer i afsnittet Kategori for at gruppere lignende risici.

 8. Angiv datoen og klokkeslættet, hvor hvor risikoen skal være afhjulpet, i afsnittet Forfaldsdato.

  Tip!: Brug dato datovælger Knapflade til hurtigt for at angive en dato.

 9. Skriv en procentværdi, der repræsenterer, hvor sandsynligt det er, at risikoen vil forekomme, i afsnittet Sandsynlighed.

 10. Skriv en værdi mellem 1 og 10, der repræsenterer alvorligheden af virkningen, i afsnittet Virkning. 10 er den alvorligste virkning. Senere kan du søge efter risici, der f.eks. har en virkning, som er større end 5.

 11. Skriv en værdi (uden et valutasymbol), der repræsenterer risikoens økonomiske virkning, i afsnittet Omkostninger.

 12. Skriv en beskrivelse af risikoen i afsnittet Beskrivelse.

 13. Skriv en beskrivelse af en plan, som projektlederen kan bruge til at reducere eller eliminere risikoens sandsynlighed, risikoens virkning eller begge, i afsnittet Plan for afhjælpning.

 14. Skriv en beskrivelse af en alternativ plan, der kan hjælpe med at reducere risikoens virkning, i afsnittet Beredskabsplan.

 15. Skriv en beskrivelse af betingelsen, der kan forårsage hændelsen, i afsnittet Beskrivelse af udløser.

 16. Angiv betingelsen, der aktiverer udløseren, i afsnittet Udløser. Vælg en af tre værdier.

  Hvis du vil angive andre værdier, der udløser beredskabsplanen, end dem, der er angivet på listen over udløsere, skal du vælge Angiv din egen værdi og derefter skrive eller redigere værdien.

 17. Klik på OK for at gemme risikoen og vende tilbage til siden Risici. Risikoen føjes nu til listen over problemer, der er knyttet til projektet.

Toppen af siden

Sammenkæde problemer eller risici med andre problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver

 1. Klik på Problemer, eller klik på Risici i menuen Samarbejd.

 2. På siden problemer eller siden risici, peg på et eksisterende problem eller en risiko skal vises en pil Pil ned , klik på pilen, og klik derefter på Rediger element.

 3. Klik på Sammenkæd elementer.

 4. Klik på dokumentbiblioteket, problemet, risikoen eller opgaven, som du vil kæde sammen med det aktuelle problem eller den aktuelle risiko, på den første liste øverst i dialogboksen.

 5. Klik på det relevante element på den anden liste.

  I dialogboksen vises de problemer, risici, dokumentbiblioteker eller opgaver, som du har valgt på de to lister øverst i dialogboksen.

 6. Marker afkrydsningsfeltet Kæde for hvert problem eller hver risiko, du vil sammenkæde med. Du kan vælge flere problemer eller risici.

 7. Klik på OK.

På siden Problemer eller siden Risici vises det sammenkædede element i afsnittet Kæder.

Bemærk!: Hvis du sletter et problem eller en risiko og derefter forsøger at gendanne fra Papirkurv, kan kæder til andre problemer, risici, opgaver eller dokumentbiblioteker ikke gendannes.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×