Få vist kolonnetotaler i et dataark ved hjælp af en række med totaler

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Rækken Totaler i Access hjælper dig med hurtigt at se, hvad totalerne er for kolonner i et dataark. I en tabel med købsoplysninger kan vi vise summen af den eller de købte enheder eller en samlet optælling af elementerne ved at føje rækken Totaler til dataarket:

Række med totaler med data

Bemærk!:  Hvis du vil vise sumværdien for en kolonne, skal kolonnens datatype være angivet til Tal, Decimal eller Valuta. Når det gælder kolonner, der ikke er numeriske, kan du kun vælge totaltypen Antal.

Tilføje en række med totaler

 1. Dobbeltklik på tabellen, forespørgslen eller den delte formular fra navigationsruden for at åbne den i dataarkvisning.

 2. På fanen Hjem i gruppen Poster skal du klikke på Totaler.

  En række med totaler føjes til slutningen af dataarket:

  række med totaler på dataark

 3. For hver enkelt celle i rækken Total, hvor der skal vises en total, skal du klikke i cellen og vælge den ønskede type total.

Sådan vælger du totaltypen

Når du har tilføjet rækken Total , skal du vælge den type totaler, der vises for hver kolonne. For eksempel kan aggregeringer som Summer vises, når datatypen er angivet til tal, decimal eller valuta. Der kan være et antal værdier, når datatypen er en tekstværdi.

Lad os bruge et dataark til at vise den samlede sumværdi for kolonnerne Indkøbspris og Købte enheder og det samlede antal for kolonnen Vare i billedet nedenfor:

 1. I stedet for ordet Totali den første kolonne kan vi vise et samlet postantal. Klik på totalrækken for kolonnen Element, klik på pilen, og vælg Antal for at se det samlede tal for eller antal af elementer.

 2. Klik derefter på pilen i kolonnen Indkøbspris, og vælg Sum for at få vist den samlede indkøbspris for alle varer.

 3. Gentag det foregående trin for kolonnen Købt enhed for at få vist totalværdierne for de købte enheder.

  række med totaler med funktionerne sum og antal

  Bemærk!:  Selvom rækken Total ikke kan slettes eller klippes, kan den skjules ved at klikke på Totaler under fanen Hjem.

Forstå Sum og andre aggregeringsfunktioner

Aggregeringsfunktioner udfører beregninger på datakolonner og returnerer et enkelt resultat. Du bruger aggregeringsfunktioner, når du har brug for at beregne en enkelt værdi, f. eks en sum eller et gennemsnit. Når du fortsætter, skal du huske, at du bruger aggregeringsfunktioner med datakolonner. Det kan virke som en tydelig erklæring, men når du designer og bruger en database, har du tendens til at fokusere på rækker med data og individuelle poster – du skal sikre dig, at brugerne kan angive data i et felt, flytte markøren til højre eller venstre og udfylde det næste felt osv. Derimod bruger du aggregeringsfunktioner til at fokusere på grupper af poster i kolonner.

Antag f.eks., at du bruger Access til at lagre og spore salgsdata. Du kan bruge aggregeringsfunktioner til at tælle antallet af solgte produkter i én kolonne, beregne det samlede salgsbeløb i en anden kolonne og beregne det gennemsnitlige salgsbeløb for hvert produkt i en tredje kolonne.

Denne tabel viser og beskriver aggregeringsfunktionerne, som Access leverer i rækken med totaler. Husk, at Access indeholder flere aggregeringsfunktioner, men du skal bruge dem i forespørgsler.

Funktion

Beskrivelse

Brug med datatype(r)

Er det tilgængeligt i rækken med totaler?

Middel

Beregner den gennemsnitlige værdi for en kolonne. Kolonnen skal indeholde numeriske data, valutadata eller dato/klokkeslæt-data. Funktionen ignorerer null-værdier.

Tal, Decimal, Valuta, Dato/tid

Ja

Antal

Returnerer antallet af elementer i en kolonne.

Alle datatyper undtagen komplekse gentagne skalardata, f.eks. en kolonne med lister med flere værdier. Du kan finde flere oplysninger om lister med flere værdier i artiklen Guide to felter med flere værdier og oprette eller slette et felt med flere værdier.

Ja

Maksimum

Returnerer elementet med den højeste værdi. For tekstdata er den højeste værdi den sidste alfabetiske værdi, og Access skelner ikke mellem store og små bogstaver. Funktionen ignorerer null-værdier.

Tal, Decimal, Valuta, Dato/tid

Ja

Minimum

Returnerer elementet med den laveste værdi. For tekstdata er den laveste værdi den første alfabetiske værdi, og Access skelner ikke mellem store og små bogstaver. Funktionen ignorerer null-værdier.

Tal, Decimal, Valuta, Dato/tid

Ja

Standardafvigelse

Måler, hvor meget værdier afviger fra gennemsnitsværdien (middelværdien). Få mere at vide under Mere om funktionerne Standardafvigelse og Varians i næste afsnit.

Tal, Decimal, Valuta

Ja

Sum

Summerer elementerne i en kolonne. Fungerer kun med numeriske data og valutadata.

Tal, Decimal, Valuta

Ja

Varians

Måler den statistiske varians for alle værdier i kolonnen. Du kan kun bruge denne funktion på numeriske data og valutadata. Hvis tabellen indeholder færre end to rækker, returnerer Access en null-værdi. Få mere at vide om variansfunktioner under Mere om funktionerne Standardafvigelse og Varians i næste afsnit.

Tal, Decimal, Valuta

Ja

Mere om funktionerne Standardafvigelse og Varians

Funktionerne Standardafvigelse og Varians beregner statistiske værdier. Nærmere bestemt beregner de, hvor værdierne er grupperet omkring deres middelværdi (gennemsnit) i en normalfordeling (klokkeformet kurve).

Antag f. eks., at du altid indsamler 10 værktøjer, der er påstemplet fra den samme computer, og måler dem for brudstyrke – en proces, der tester maskinen og kvalitetskontrol foranstaltningerne. Hvis du beregner en gennemsnitlig nedbrydnings styrke, kan du se, at de fleste af værktøjerne har en brudstyrke, der er tæt på det gennemsnit, mens nogle får en større styrke og har en mindre styrke. Men hvis du kun beregner den gennemsnitlige nedbrydnings styrke, giver denne værdi ikke dig besked om, hvor godt din kvalitetskontrol proces fungerer, fordi et par meget effektive eller svage værktøjer kan skråtstille gennemsnittet op eller ned.

Funktionerne Varians og Standardafvigelse løser dette problem, da du her får vist, hvor tæt dine værdier ligger på middelværdien. Hvad angår brudstyrke, kan det siges, at jo mindre tal, der returneres af en af disse funktioner, desto bedre fungerer produktionsprocesserne, da kun få af værktøjerne har en brudstyrke, der ligger over eller under gennemsnittet.

En fuldstændig beskrivelse af begreberne varians og standardafvigelse behandles ikke i denne artikel. Der findes en lang række websteder omhandlende statistik, som du kan besøge, hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse emner. Husk disse regler, når du bruger funktionerne Varians og Standardafvigelse:

 • Funktionerne ignorerer null-værdier.

 • Funktionen Varians anvender denne formel:
  Formel

 • Funktionen Standardafvigelse anvender denne formel:
  Formel

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×