Få vist en webside, mappe eller fil på en klassisk SharePoint-side

Få vist en webside, mappe eller fil på en klassisk SharePoint-side

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge webdelen Sidevisning til at vise en webside, fil eller mappe på en klassisk SharePoint-side. Du angiver et hyperlink, en filsti eller en mappesti, der giver adgang til indholdet.

Bemærkninger!: 

 • Du kan kun bruge webdelen Sidevisning i en browser, der understøtter HTML IFRAME-elementet.

 • Visning af en fil eller en mappe kræver Microsoft Internet Explorer.

Du kan bruge webdelen Sidevisning til at få vist:

 • En foretrukket internet-nyhedskilde i en dedikeret sektion for nyhedsoversigt på en SharePoint-side.

 • En liste over aktive arbejdsgruppefiler på en server, som du vil have vist jævnligt.

 • Et ofte anvendt dokument eller regneark.

Hvis du vil redigere en side, skal du som minimum have tilladelse fra et medlem fra designergruppen for webstedet.

 1. På siden, som du vil tilføje webdelen til, klik på Rediger i øverste højre hjørne på siden.

  Bemærk!: Hvis kommandoen Rediger er deaktiveret, har du muligvis ikke tilladelser til at redigere siden. Kontakt administratoren.

  Redigere links

 2. Vælg fanen Indsæt, og vælg derefter Webdel.

  Webdel

 3. Vælg en kategori, som medier og indhold under kategorier, vælge en webdel som webdelen Sidevisning, og vælg derefter Tilføj.

  Tilføje webdel

 4. Klik på Gem, når du er færdig med at redigere siden.

Sådan redigerer du egenskaberne for webdelen Sidevisning.

 • Hvis du endnu ikke har konfigureret på webdelen Sidevisning, før du gemmer dine ændringer, kan du vælge Åbn værktøjsruden.

  Åbne værktøjsruden

Egenskaber for webdelen vises i værktøjsruden. Du kan bruge følgende beskrivelser til at konfigurere de brugerdefinerede egenskaber for webdelen PartWeb:

Egenskab

Beskrivelse

Webside, mappeeller filgruppe

Angiver den type indhold, der skal vises i webdelen Sidevisning.

Vælg en af følgende muligheder:

 • Webside    Vælg denne indstilling for at få vist en webside som indholdet af webdelen Sidevisning. Denne indstilling angiver automatisk http:// (Hypertext Transfer Protocol) i tekstfeltet Link. Dette er standardværdien.

 • Mappe     Vælg denne indstilling for at få vist en liste over filer i en mappe.

 • Filer     Vælg denne indstilling for at få vist indholdet af en fil. Filen åbnes enten i et separat browservindue eller inde i webdelen, hvis programmet, der åbner filen, understøtter indbygget aktivering af den pågældende fil i browservinduet.

Link

Angiver et link, en mappe eller en fil, der giver adgang til det indhold, der skal vises i webdelen Sidevisning:

 • Hvis du vælger Webside tidligere i dette afsnit, skal du angive et gyldigt link. De to gyldige linkprotokoller, du kan bruge, er de følgende:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med beskyttelse, som bruger SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruge en absolut webadresse eller en relativ webadresse. Du kan dog ikke bruge en filsti.

 • Hvis du vælger Mappe tidligere i dette afsnit, skal du angive en gyldig lokal mappe eller en netværksmappe. Visning af en mappe kræver Microsoft Internet Explorer.

 • Hvis du vælger Fil tidligere i dette afsnit, skal du angive en gyldig filsti. Visning af en fil kræver Microsoft Internet Explorer. Du kan også vælge Gennemse for at finde filen.

Alle webdele deler en fælles række egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber. Du ændrer egenskaber for webdelen i værktøjsruden.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • En webdel med en udvikler kan vælge ikke at vise en eller flere af de fælles egenskaber. Desuden kan en webdel med en udvikler oprette og få vist yderligere egenskaber. Disse brugerdefinerede egenskaber kan ikke vises i sektionerne udseende, Layout eller Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelse og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdelen.

Toppen af siden

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen vises på siden, når en bruger åbner siden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Kun titellinjen vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner siden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har suffikset (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel. Du ønsker f.eks. muligvis at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men du vil ikke vise webdelen.

Zone

Angiver den zone på siden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på siden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens placering i en zone, når zonen indeholder mere end én webdel.

Indtast et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Vigtigt!: Hvis du vil have vist sektionen Avanceret i værktøjsruden, skal du have de rette tilladelser.

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver, om webdelen kan fjernes fra siden.

Tillad skjulning

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver webadressen på en fil, der indeholder flere oplysninger om webdelen. Filen vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil, der indeholder Hjælp-oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysningerne vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp i menuen Webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!: Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes Sharepoint-standardemner i Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse til katalogikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16 x 16 pixel.

URL-adresse til titelikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16 x 16 pixel.

Fejlmeddelelse for import

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Målgrupper

En målgruppe kan identificeres ved hjælp af en SharePoint-gruppe, en distributionsliste, en sikkerhedsgruppe eller en global målgruppe. Webdelen vises kun for de personer, der er medlem af de målgrupper, du angiver her.

Sammenkædede indholdet af webdelen Sidevisning er adskilt fra andet indhold på siden ved HTML IFRAME-elementet. Webdelen Sidevisning viser indhold asynkront fra resten af siden. Det betyder, at du kan få vist og bruge andre webdele på siden, hvis hyperlinket til at tage lang tid at returnere indholdet.

Dette element sikrer, at alle HTML-elementer, der vises som indhold i webdelen Sidevisning, ikke er i konflikt med andre HTML-elementer på siden. F.eks. indeholder siden muligvis allerede et HTML FORM-element, og siden vises ikke korrekt, hvis indholdet i linket også indeholder et HTML FORM-element, der ikke var i HTML IFRAME-elementet.

Du kan bruge webdelen Sidevisning til at få vist:

 • En foretrukket internet-nyhedskilde i en dedikeret sektion for nyhedsoversigt på en SharePoint-side.

 • En liste over aktive arbejdsgruppefiler på en server, som du vil have vist jævnligt.

 • Et ofte anvendt dokument eller regneark.

Sammenkædede indholdet af webdelen Sidevisning er adskilt fra andet indhold på siden ved hjælp af HTML IFRAME-elementet. Dette element sikrer, at alle HTML-elementer, der vises som indhold i webdelen Sidevisning ikke er i konflikt med andre HTML-elementer på siden. For eksempel siden måske allerede indeholder en HTML FORM-elementet, og siden vises vil ikke korrekt, hvis det sammenkædede indhold findes også et element i HTML-formular, der ikke var i HTML IFRAME-elementet.

Webdelen Sidevisning viser indhold asynkront i forhold til resten af siden. Det betyder, at du kan se og bruge andre webdele på siden, hvis det tager for lang tid for linket at returnere indholdet.

Hvis du vil redigere en side, skal du som minimum have tilladelse fra et medlem fra designergruppen for webstedet.

 1. Klik på fanen side fra en side på båndet og derefter Klik på kommandoen Rediger.
  Kommandoen Rediger i gruppen Rediger

  Bemærk!: Hvis kommandoen Rediger er deaktiveret, har du muligvis ikke tilladelser til at redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klik på den side, hvor du vil tilføje en webdel, skal du klikke på fanen Indsæt og derefter klikke på Flere webdele.
  Klik på Flere webdele

 3. Vælg en kategori, som medier og indhold under kategorier, Vælg den webdel, du vil føje til siden, som Indholdsredigering, og klik derefter på Tilføj.
  Dialogboksen Flere webdele

  når du vælger en webdel, vises der oplysninger om webdelen.

 4. Klik på fanen Side, og klik derefter på Gem, når du er færdig med at redigere siden.

  Bemærkninger!: 

  • I SharePoint Foundation 2010 er sidevisning webdel i kategorien medier og indhold.

  • Webdelen er i Microsoft SharePoint Server 2010 sidevisningen i kategorien redigering.

Redigere egenskaberne for sidevisning-webdel

 • Hvis du endnu ikke har konfigureret sidevisning webdel, i sidevisning webdel, skal du klikke på Åbn værktøjsruden.

 • Peg på webdelen, skal du klikke på pil ned, og klik derefter på Rediger webdel.

Egenskaber for webdelen vises i værktøjsruden. Du kan bruge følgende beskrivelser til at konfigurere de brugerdefinerede egenskaber for webdel.

Egenskab

Beskrivelse

Webside, mappeeller filgruppe

Angiver den type indhold, der skal vises i webdelen Sidevisning.

Vælg en af følgende muligheder:

 • Webside    Vælg denne indstilling for at få vist en webside som indholdet af webdelen Sidevisning. Denne indstilling angiver automatisk http:// (Hypertext Transfer Protocol) i tekstfeltet Link. Dette er standardværdien.

 • Mappe     Vælg denne indstilling for at få vist en liste over filer i en mappe.

 • Filer     Vælg denne indstilling for at få vist indholdet af en fil. Filen åbnes enten i et separat browservindue eller inde i webdelen, hvis programmet, der åbner filen, understøtter indbygget aktivering af den pågældende fil i browservinduet.

Link

Angiver et link, en mappe eller en fil, der giver adgang til det indhold, der skal vises i webdelen Sidevisning:

 • Hvis du vælger Webside tidligere i dette afsnit, skal du angive et gyldigt link. De to gyldige linkprotokoller, du kan bruge, er de følgende:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med beskyttelse, som bruger SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan bruge en absolut webadresse eller en relativ webadresse. Du kan dog ikke bruge en filsti.

 • Hvis du vælger Mappe tidligere i dette afsnit, skal du angive en gyldig lokal mappe eller en netværksmappe. Visning af en mappe kræver Microsoft Internet Explorer.

 • Hvis du vælger fil tidligere i dette afsnit, skal du angive en gyldig filsti. Vise en fil, skal du bruge Microsoft Internet Explorer. Du kan også klikke på Gennemse for at finde filen.

Webdele deler en fælles gruppe egenskaber, der bestemmer deres udseende, layout og avancerede egenskaber. Du kan ændre egenskaber for webdelen i værktøjsruden.

Bemærk!: De almindelige egenskaber for webdele, der vises i værktøjsruden, kan være forskellige fra dem, der vises i dette afsnit. Dette kan skyldes forskellige årsager:

 • Du skal have de rette tilladelser for at få vist sektionen Avanceret i værktøjsruden.

 • En webdel med en udvikler kan vælge ikke at vise en eller flere af de fælles egenskaber. Desuden kan en webdel med en udvikler oprette og få vist yderligere egenskaber. Disse brugerdefinerede egenskaber kan ikke vises i sektionerne udseende, Layout eller Avanceret i værktøjsruden.

 • Nogle indstillinger for tilladelse og egenskaber kan deaktivere eller skjule egenskaber for webdelen.

Egenskab

Beskrivelse

Titel

Angiver navnet på webdelen, som vises i webdelens titellinje.

Højde

Angiver webdelens højde.

Bredde

Angiver webdelens bredde.

Chrome-tilstand

Angiver, om hele webdelen vises på siden, når en bruger åbner siden. Som standard er Chrome-tilstand indstillet til Normal, og hele webdelen vises. Kun titellinjen vises, når tilstanden er indstillet til Minimeret.

Chrome-type

Angiver, om titellinjen og rammen for webdelen vises.

Egenskab

Beskrivelse

Skjult

Angiver, om webdelen skal være synlig, når en bruger åbner siden. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er webdelen kun synlig, når du udformer siden, og den har suffikset (Skjult) føjet til navnet.

Du kan skjule en webdel. Du ønsker f.eks. muligvis at bruge den til at levere data til en anden webdel via en webdelsforbindelse, men du vil ikke vise webdelen.

Retning

Angiver retningen af teksten i webdelens indhold. Arabisk er for eksempel en højre mod venstre-sprog. Engelsk og de fleste andre europæiske sprog er venstre mod højre-sprog. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for alle typer webdele.

Zone

Angiver den zone på siden, hvor webdelen er placeret.

Bemærk!: Zoner på siden vises ikke på listen, hvis du ikke har tilladelse til at ændre zonen.

Zoneindeks

Angiver webdelens placering i en zone, når zonen indeholder mere end én webdel.

Indtast et positivt heltal i tekstfeltet for at angive rækkefølgen.

Hvis webdelene i zonen er sorteret oppefra og ned, betyder en værdi på 1, at webdelen vises øverst i zonen. Hvis webdelene i zonen er sorteret fra venstre til højre, betyder en værdi på 1, at webdelen vises til venstre i zonen.

Hvis du f.eks. føjer en webdel til en tom zone, der er sorteret fra top til bund, er zoneindekset 0. Når du føjer en anden webdel til bunden af zonen, er dens zoneindeks 1. Hvis du vil flytte den anden webdel til toppen af zonen, skal du skrive 0 og derefter skrive 1 for den første webdel.

Bemærk!: Hver webdel i zonen skal have en entydig zoneindeksværdi. Derfor kan en ændring af denne værdi for den aktuelle webdel også ændre zoneindeksværdien for andre webdele i zonen.

Egenskab

Beskrivelse

Tillad minimering

Angiver, om webdelen kan minimeres.

Tillad lukning

Angiver, om webdelen kan fjernes fra siden.

Tillad skjulning

Angiver, om webdelen kan skjules.

Tillad zoneændring

Angiver, om webdelen må flyttes til en anden zone.

Tillad forbindelser

Angiver, om webdelen kan deltage i forbindelser sammen med andre webdele.

Tillad redigering i personlig visning

Angiver, om webdelens egenskaber må redigeres i personlig visning.

Eksporttilstand

Angiver det dataniveau, det er tilladt at eksportere for denne webdel. Det afhænger af konfigurationen, om denne indstilling er tilgængelig.

URL-adresse til titel

Angiver Webadressen til en fil, der indeholder flere oplysninger om webdelen. Filen vises i et separat browservindue, når du klikker på webdelens titel.

Beskrivelse

Angiver det skærmtip, der vises, når musemarkøren placeres på webdelens navn eller webdelsikon. Værdien af denne egenskab bruges også, når du søger efter webdele med kommandoen Søg i menuen Find webdele i værktøjsruden.

URL-adresse til Hjælp

Angiver placeringen af en fil, der indeholder oplysninger om webdelen. Hjælp-oplysninger vises i et separat browservindue, når du klikker på kommandoen Hjælp på menuen webdel.

Hjælp-tilstand

Angiver, hvordan en browser skal vise Hjælp-indholdet til en webdel.

Markér en af følgende indstillinger:

 1. Modal Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren skal lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden.

 2. Tilstandsløs Åbner et separat browservindue, hvis browseren understøtter denne funktion. Brugeren behøver ikke lukke vinduet, før vedkommende vender tilbage til websiden. Dette er standardværdien.

 3. Naviger Åbner websiden i det aktuelle browservindue.

Bemærk!: Selvom brugerdefinerede ASP.NET-webdele understøtter denne egenskab, åbnes Sharepoint-standardemner i Hjælp kun i et separat browservindue.

URL-adresse til katalogikonbilledet

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges som webdelsikon på webdelslisten. Billedstørrelsen skal være 16 x 16 pixel.

URL-adresse til titelikonbillede

Angiver placeringen af en fil, der indeholder et billede, der skal bruges i webdelens titellinje. Billedstørrelsen skal være 16 x 16 pixel.

Fejlmeddelelse for import

Angiver en meddelelse, der vises, hvis der er problemer med at importere webdelen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider