Få vist dit teams arbejde ved hjælp af Teamplanlægning

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Projektledere besværet med at se tydeligt og hurtigt hvilke deres gruppe klarer på et bestemt tidspunkt i projektplanen. Projektledere kæmper også med at finde et hurtigt og nemt måde at gøre noget om problemer, de har fået kendskab.

Bemærk!: Teamplanlægning er en funktion, der er kun tilgængelig med Project Professional.

Velkommen til teamplanlægning, en ny funktion for Project Professionel 2010, der giver projektledere større indsigt i og kontrol over deres teams arbejde.

Hvad vil du foretage dig?

Få vist teamarbejde

Flytte en opgave til et andet tidspunkt i tidsplanen

Finjustere tidsplanen ved hjælp af visningen Teamplanlægning

Tilpasse teamplanlægning

Få vist teamarbejde

  1. Klik på fanen Visbåndet.

  2. Klik på Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger.

Teamplanlægning vises. Der vises en række for hver ressource i projektet. I venstre side vises ressourcenavnene. Alle de opgaver, som en ressource er tildelt, vises i højre side på den samme række. De ressourceopgaver, der ikke har en start- eller slutdato, vises i venstre side ud for ressourcenavnet.

Nederst vises de opgaver, der ikke er tildelt nogen.

Tip!: Hvis du bruger fleksibel projektstyring som organisationens projekt planlægning af metoder, kan du bruge de ikke-tildelte opgaver som din "ordrebeholdningen" for opgaver, der venter på at være tildelt til ressourcer i fremtidige spurter.

Grafik på Teamplanlægger

1. A fuldført opgave denne opgave er fuldførte opgaver med 100 procent faktisk arbejde. Det kan ikke flyttes, ved hjælp af teamplanlægning.

2. to opgaver, der er tildelt til samme person øverste opgaven automatisk planlagt og delvist fuldført (angivet med farveændringer på linjen). Den nederste opgave er planlagt manuelt. Begge er planlagt på samme tid til den samme person. Den resulterende overallokering angives med røde understregninger. En af disse opgaver kan flyttes til et andet tidspunkt i tidsplanen (eller til en anden person) til at løse overallokeringen.

3. en ikke-planlagt opgave denne opgave er tildelt til en bestemt person, men det har ikke tilstrækkelige planlægning oplysninger til at blive en planlagt opgave. Hvis en opgave planlægges (og dermed Flyt til højre side af visningen), skal har den skal have mindst to af sættet tidsplan indstillinger. Eksempelvis hvis varighed og start dato er sæt (men ingen finsish dato), slutdatoen angives automatisk, og den bliver en planlagt opgave. Hvis det er en startdato og Afslut dato sæt (men ingen varighed), så det på samme måde, også bliver en planlagt opgave. Hvis der kun er angivet startdatoen, forbliver FN unschedule opgave.

4. en ikke-tildelte opgave, der ikke er tildelt denne opgave til alle. Det kan tildeles ved at trække det til en persons plan i højre sektion. Hvis du vil bevare ikke-planlagt, men tildelte opgaven til en person, træk det lodret til en persons navn i den øverste, venstre sektion.

Tip!: Farven på opgaven indikerer dens planlægningsstatus. Hvis dele af linjen f.eks. er mørkeblå angiver det faktisk arbejde. Grønne opgaver er planlagt manuelt. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser linjefarverne.

Toppen af siden

Flytte en opgave til et andet tidspunkt i tidsplanen

Der kan være forskellige årsager til, at en opgave skal flyttes. En person kan f.eks. være blevet tildelt for meget arbejde. Eller du vil måske omfordele noget arbejde til en anden person. Eller du opdager måske, at der ikke er nogen, som arbejder på en vigtig opgave. Teamplanlægning håndterer disse og mange andre problemer.

Ved hjælp af Teamplanlægning kan du omplanlægge en opgave ved at trække den til en anden placering.

  1. Klik på fanen Visbåndet.

  2. Klik på Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger.

Flytte opgaver i Teamplanlægning

1. flytte en opgave lodret for at løse en overallokering før opgaven blev flyttet, ressourcen arbejdede på to opgaver på samme tid.

2. flytte en opgave lodret for at tildele nyt arbejde til en person arbejde, der ikke er tildelt til en person kan tildeles til en person ved at trække slippe.

3. flytte en opgave vandret

En opgave kan planlægges, så der arbejdes på den på et senere tidspunkt i en persons tidsplan.

Her kan du se forskellige måder, du kan bruge Teamplanlægning på.

Hvis du vil gøre dette

Skal du udføre denne handling

Få vist ikke-arbejdsrelateret tid   

En persons fritid vises som grå lodrette søjler. Dobbeltklik på de lodrette søjler for at få vist flere detaljer om fritiden.

Opsummering af opgaveoplysninger kan se mere eller mindre detaljer   

Hvis du vil have vist færre detaljer om opgave- og projektoplysninger, skal du opløfte oplysningerne i Teamplanlægning. Klik på fanen Format. Vælg det ønskede detaljeniveau ved at klikke på Opløft i gruppen Format, og vælg derefter et dispositionsniveau. Når opgaverne er opløftet, vises opgaven på det højeste niveau som en enkelt linje.

Markere flere elementer   

Hold Ctrl nede, mens du klikker på flere ressource- eller opgavenavne. Du kan også trække musen over flere elementer for at markere dem.

Flytte elementer ved hjælp af tastaturet

Du kan navigere mellem elementerne i Teamplanlægning ved hjælp af piletasterne. Hvis du vil flytte en fremhævet opgave, skal du trykke på Ctrl+piletast. Hvis du vil rulle i visningen, skal du trykke på Alt+piletast.

Flytte elementer uden for vinduet

Hvis du trækker en opgave til kanten af Teamplanlægning, vil det automatisk medføre, at visningen ruller. På den måde kan du trække en opgave til fremtiden (eller fortiden) uden at skulle slippe museknappen.

Få hurtig oplysninger om opgaver   

Peg på en opgave for at læse vigtige og praktiske oplysninger om, hvordan den er planlagt. Du vil se, at de velkendte værktøjstip er blevet udvidet, så de er en bedre hjælp til at foretage vigtige beslutninger omkring planlægningen.

Toppen af siden

Finjustere tidsplanen ved hjælp af visningen Teamplanlægning

Hvis du har læst andre afsnit i denne artikel, ved du allerede, hvordan du flytter opgaver i Teamplanlægning. I dette afsnit gennemgås andre ting, som du kan gøre i Teamplanlægning for at få mere fra hånden på mindre tid.

De fleste af de ting, du kan gøre i Gantt-diagrammet og i andre visninger, kan du også gøre i Teamplanlægning. I Teamplanlægning er det dog nemmere at finjustere planlægningen af dine opgaver.

Hvis du vil gøre dette

Skal du udføre denne handling

Ændre, hvordan opgaver planlægges   

Ændre en opgave fra der automatisk planlagt til at manuelt planlagt, højreklik på en opgave, og klik derefter på Automatisk planlagt eller Manuelt planlagt.

Løse problemer med overwork automatisk   

Klik på Undgå overallokeringer under fanen Format. Hvis du flytter en opgave, og det medfører en konflikt med en anden opgave, vil den anden opgave automatisk blive flyttet for at forhindre overallokering, hvis denne indstilling er aktiveret.

Deaktivere en opgave   

Højreklik på opgavelinjen for at deaktivere en opgave. Når du deaktiverer en opgave, slettes den ikke fra projektet, selvom den ikke længere vises i Teamplanlægning. Det forhindrer blot, at der rapporteres faktiske værdier for opgaven.

Tildele en opgave   

Den nemmeste måde at omfordele en opgave på er at trække den til en anden person. Du kan også højreklikke på en opgave og derefter klikke på Omfordel til. Dette er især praktisk, hvis du vil bevare de samme datoer.

Ændre opgaveoplysninger   

Hvis du vil ændre navnet på opgaven eller andre egenskaber (som begrænsning type dispositionskode, deadline datoer eller opgavetype ), skal du dobbeltklikke på opgaven. Du kan også dobbeltklikke på ressourcenavnet til at få vist og ændre ressourceoplysninger.

Opdele visningen   

De mere erfarne projektledere, som er tilfredse med den traditionelle opdelte visning (eller kombinationsvisning), kan få vist flere detaljer i en separat rude i bunden. Klik på fanen Opgave, og vælg derefter Vis opgavedetaljer i gruppen Egenskaber. Den nederste rude vil indeholde detaljerede oplysninger om den valgte opgave og de ressourcer, der er tildelt opgaven.

Bemærk!: Du kan ikke bruge en tidsskalerede visning som visningerne Ressourceforbrug eller Opgaveforbrug sammen med teamplanlægning i en kombinationsvisning. Åbn et nyt vindue for at få vist en tidsskalerede visning sammen med teamplanlægning, og Arranger vinduerne vandret. Klik på Nyt vindue for at gøre dette, under fanen Vis i gruppen vindue, og klik derefter på Arranger alle.

Toppen af siden

Tilpasse Teamplanlægning

Du kan ændre den måde, som Teamplanlægning vises på, så det passer til dine behov, og så visningen bliver flottere.

  1. Klik på fanen Visbåndet.

  2. Klik på Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger.

  3. Udfør en af følgende handlinger.

Hvis du vil gøre dette

Skal du udføre denne handling

Ændre farven på søjlerne teamplanlægning   

Klik på fanen Format. Vælg den linjetype i gruppen Typografier, du vil ændre, og klik derefter på Kantfarve eller Fyldfarve.

Du kan også ændre separate linjer

Udvid rækkehøjden med til at vise mere tekst   

Klik på fanen Format. Vælg det antal linjer, der skal anvendes, på listen Tekstlinjer i gruppen Format.

Få vist flere eller færre detaljer   

Brug skyderen Zoom nederst til højre i vinduet i Project til at ændre, hvor meget tid der skal vises i højre side af visningen.

Ændre udseendet af ikke-arbejdsrelateret tid   

Højreklik på et tomt område i højre side af visningen (ikke på en opgave), og klik derefter på Fritid.

Gruppere, filtrere eller sortere hurtigt   

Klik på nedpilen i kolonnen Ressourcenavn, og klik på Sortér, Gruppér, Filtrer for definerede eller brugerdefinerede filtre.

Skjule unødvendige kolonner   

Du kan skjule kolonnerne for de opgaver, der ikke er planlagt, og som ikke er tildelt nogen. Klik på fanen Format.Vælg den type kolonne, der skal skjules eller vises i visningen, i gruppen Vis/skjul.

Ændre størrelsen på sektionerne i teamplanlægning   

Træk de lodrette og vandrette kanter mellem sektionerne for at ændre størrelsen på sektionerne.

Tip!: Hvis du har lavet mange tilpasninger i Teamplanlægning, kan du gemme en version af den tilpassede visning som en separat visning. Klik på den nederst halvdel af knappen Teamplanlægning i gruppen Ressourcevisninger, og klik derefter på Gem visning.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×