Få vist data fra flere kilder i en enkelt datavisning

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

De fleste større virksomheder gemmer relaterede data forskellige steder. Produktoplysninger kan f.eks. gemmes i en .xml-fil med navnet produkter.xml, mens oplysningerne om produktkategorier findes i en anden .xml-fil med navnet kategorier.xml, De to datakilder er relateret til hinanden via feltet KategoriId.

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du let sammenkæde datakilder med relaterede data og derefter oprette en enkelt datavisning, der viser data fra de sammenkædede datakilder. Du kan endda sammenkæde forskellige typer datakilder – f.eks. en XML.fil med en SQL-database. 

Når du sammenkæder datakilder, opretter du en enkelt datakilde, der vises i datakildebiblioteket sammen med alle de øvrige datakilder. At oprette en visning af denne sammenkædede datakilde svarer meget til at oprette enhver anden datavisning. Efter at du har oprettet en datavisning af en sammenkædet datakilde, kan du filtrere, gruppere, formatere eller gøre alt muligt andet med datavisningen, som du kan gøre med alle andre datavisninger.

I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du opretter to XML-eksempelfiler som datakilder, hvordan du sammenkæder de to datakilder, og hvordan du derefter opretter en enkelt datavisning med data fra begge datakilder. I denne artikel benyttes en .xml-fil som datakilde, så du let kan oprette datakilden og følge med, men den følgende fremgangsmåde fungerer sammen med alle datakilder, bl.a. SQL-databaser.

Vigtigt!: I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du opretter datavisninger på SharePoint-websteder på servere, der kører Windows SharePoint Services 3.0. Det er ikke sikkert, at alle funktioner er tilgængelige, hvis webstedet ikke findes på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

Hvis du vil vide mere om datavisninger skal du se oprette en datavisning.

Denne artikel indeholder

Oprette to .XML-filer som eksempel på datakilder

Sammenkæde datakilderne

Oprette en datavisning

Forslag til næste trin

Oprette to .xml-filer som eksempeldatakilder

Northwind Traders har deres produktliste i XML-format. De har også en kategoriliste. Disse to lister er knyttet sammen via feltet KategoriId. Ved at sammenkæde disse to XML-filer og oprette en enkelt datavisning kan du let oprette en liste over produkter, der er ordnet efter produktkategori.

Oprette produkter.xml

Hvis du allerede har oprettet produkter.XML til oprette en datavisningskal du gå videre til næste afsnit.

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Find og marker SharePoint-webstedet i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Skriv dit brugernavn og din adgangskode i dialogboksen Opret forbindelse til, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Ny i menuen Filer.

 5. Dobbeltklik på Tekstfil i dialogboksen Ny.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved at markere dem og derefter trykke på CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Placer indsætningspunktet øverst på siden i Office SharePoint Designer 2007, og tryk derefter på CTRL+V for at indsætte den kode, du lige har kopieret, på siden.

 8. Klik på Gem som i menuen Filer

 9. Skriv produkter.XMLi i dialogboksen Gem som, i feltet filnavn.

 10. Klik på XML på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

Oprette kategorier.xml

 1. Gå til trin 4, hvis du allerede har åbnet et SharePoint-websted. Ellers skal du klikke på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Find og marker SharePoint-webstedet i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Skriv dit brugernavn og din adgangskode i dialogboksen Opret forbindelse til, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Ny i menuen Filer.

 5. Dobbeltklik på Tekstfil i dialogboksen Ny.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved at markere dem og derefter trykke på CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <CategoriesRoot>
  <Categories>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <CategoryName>Beverages</CategoryName>
  <Description>Soft drinks, coffees, teas, beer, and ale</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <CategoryName>Condiments</CategoryName>
  <Description>Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and seasonings</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>3</CategoryID>
  <CategoryName>Confections</CategoryName>
  <Description>Desserts, candies, sweetbreads</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>4</CategoryID>
  <CategoryName>Dairy Products</CategoryName>
  <Description>Cheeses</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>5</CategoryID>
  <CategoryName>Grains/Cereals</CategoryName>
  <Description>Breads, crackers, pasta, and cereal</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>6</CategoryID>
  <CategoryName>Meat/Poultry</CategoryName>
  <Description>Prepared meats</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>7</CategoryID>
  <CategoryName>Produce</CategoryName>
  <Description>Dried fruit and bean curd</Description>
  </Categories>
  <Categories>
  <CategoryID>8</CategoryID>
  <CategoryName>Seafood</CategoryName>
  <Description>Seaweed and fish</Description>
  </Categories>
  </CategoriesRoot>
 7. Placer indsætningspunktet øverst på siden i Office SharePoint Designer 2007, og tryk derefter på CTRL+V for at indsætte den kode, du lige har kopieret, på siden.

 8. Klik på Gem som i menuen Filer

 9. Skriv kategorier.XMLi i dialogboksen Gem som, i feltet filnavn.

 10. Klik på XML på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden

Sammenkæde datakilderne

Før du kan oprette en datavisning med data fra flere kilder, skal du sammenkæde datakilderne ved hjælp af datakildebiblioteket. Du vil oprette en liste over produkter, der er ordnet efter produktkategori, så du skal oprette en datakilde, der sammenkæder filen produkter.xml med filen kategorier.xml.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder.

 2. Klik på plustegnet (+) ud for Sammenkædede kilder i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Opret en ny sammenkædet kilde.

 3. Klik på Konfigurer sammenkædet kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Klik på kategorier.xml under Tilgængelige datakilder i guiden Sammenkæd datakilder, og klik derefter på Tilføj. Derefter skal du klikke på produkter.xml og Tilføj.

 5. Klik på Næste.

 6. Klik på Sammenføj indholdet af datakilderne ved brug af datakildedetaljer til at indsætte datavisninger og sammenføjede underordnede visninger under Marker den kædetype, der bedst repræsenterer relationen mellem de markerede kilder.

  Du kan vælge mellem to muligheder: flette eller sammenføje. Du fletter data, når du har forskellige datakilder med de samme felter, som du vil sammenflette til en enkelt datakilde. Du sammenføjer data, når du har to forskellige datakilder med et fælles felt, der knytter de to datakilder sammen. Da filerne produkter.xml og kategorier.xml er to forskellige datakilder med det fælles felt KategoriId, skal du sammenføje de to datakilder.

 7. Klik på Udfør.

 8. Klik på fanen Generelt i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 9. Skriv Kategorier og produkter i boksen Navn.

 10. Klik på OK.

  Den sammenkædede kildesektion i datakildebiblioteket med den nye datakilde Kategorier og produkter

  Nu kan du se den nye sammenkædede datakilde under Sammenkædede kilder i datakildebiblioteket.

Toppen af siden

Oprette en datavisning

Nu har du sammenkædet datakilderne og kan oprette en datavisning, der viser data fra den sammenkædede datakilde ved hjælp af opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

Du vil oprette en datavisning af produktlisten ordnet efter produktkategori. For hver kategori i filen kategorier.xml kan du få vist produkterne i hver kategori fra filen produkter.xml.

Da du ønsker at oprette en datavisning, der viser hvert produkt efter kategori, vil du først oprette en visning af filen kategorier.xml.

Datavisninger er baseret på Microsoft ASP.NET 2.0-teknologi. Når du vil oprette en datavisning, skal du starte med en ASP.NET-side (.aspx-fil). I dette eksempel skal du oprette en ny ASP.NET-side og derefter indsætte en datavisning på siden.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Dobbeltklik på ASPX i dialogboksen Ny.

  Der åbnes en ny side med en FORM Tag.

  ASP.NET-formularkode

 3. Klik på Indsæt datavisning i menuen Datavisning.

  Der vises en datavisning på siden, og opgaveruden Datakildebibliotek vises.

  Tom datavisning

  Nu har du indsat datavisningen og er klar til at tilføje dataene.

 4. Klik på plustegnet (+) ud for Sammenkædede kilder i opgaveruden Datakildebibliotek, klik på Kategorier og produkter, og klik derefter på Vis data.

  Først skal du oprette en datavisning af filen kategorier.xml.

 5. Klik på Kategorinavn i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde i mappen Kategorier. Tryk på CTRL, og hold den nede, mens du klikker på Beskrivelse.

  To felter markeret i mappen Kategorier i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde

 6. Klik på Indsæt markerede felter som, og klik derefter på Visning af flere elementer for at indsætte de markerede data i datavisningen.

  Bemærk!: Visning af et enkelt element viser en enkelt post i en datavisning. Visning af flere elementer viser flere poster med felterne i kolonner og overskrifter over hver kolonne.

  De felter, du har markeret i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde, vises nu i datavisningen.

  Datavisning af poster fra filen kategorier.xml

  I det næste trin skal du oprette en ny kolonne, der viser en underordnet visning (en datavisning, der vises i en celle i en anden datavisning) af dataene i filen produkter.xml.

 7. Højreklik i kolonnen Beskrivelse i datavisningen, klik på Indsæt i genvejsmenuen, og klik derefter på Kolonne til højre.

 8. Placer indsætningspunktet i en celle i den nye kolonne.

 9. Klik på Produktnavn i mappen Produkter i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde. Tryk på CTRL, og hold den nede, mens du klikker på EnhederPåLager, EnhederIOrdre og Genbestillingsniveau.

  Mappen Produkter i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde

 10. Klik på Indsæt markerede felter som, og klik derefter på Sammenføjet underordnet visning.

  En sammenføjet underordnet visning er en underordnet visning af en datakilde, der er sammenføjet med en anden datakilde via et fælles felt. I det næste trin skal du sammenkæde feltet KategoriId i filen kategorier.xml med feltet KategoriId i filen produkter.xml.

 11. Klik på KategoriId under Kategorier i dialogboksen Sammenføj underordnet visning. Klik på KategoriId under Produkter, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Sammenføj underordnet visning

  De felter, du har markeret i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde, vises nu i den nye kolonne. Da felterne KategoriId i de to kilder er sammenkædet, er det kun drikkevarerne, der vises på listen Drikkevarer, kun tilbehør, der vises på listen Tilbehør, osv.

  Datavisning, der viser en underordnet visning af produktlisten inden for den tilknyttede kategori i listen

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Datavisninger er dynamiske visninger af datakilder, som kan tilpasses efter behov. Efter at du har oprettet en datavisning af en sammenkædet datakilde, kan du tilpasse datavisningen på samme måde, som du kan med alle andre datavisninger. Nu, hvor du har lært, hvordan du opretter en enkelt datavisning, der viser data fra flere kilder, ønsker du sikkert også at lære mere om at gøre følgende:

 • Filtrere data i en datavisning    Du kan let filtrere data i en datavisning. Se filtrere data i en datavisningkan finde flere oplysninger.

 • Sortere og gruppere data i en datavisning     Du kan hurtigt sortere eller gruppere data i en datavisning. Du kan finde flere oplysninger, se sortere og gruppere data i en datavisning.

 • Anvende betinget formatering til en datavisning    Du kan anvende bestemt formatering på en datavisning når data i datavisningen opfylder bestemte betingelser. Du kan finde flere oplysninger anvende betinget formatering til en datavisning.

 • Oprette en formelkolonne i en datavisning    Samme måde som du kan med et regneark, kan du føje formler til en datavisning, der udfører beregninger af dine data og få vist resultaterne i en separat kolonne. Få mere at vide under oprette en formelkolonne i en datavisning.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×