Få mere at vide om ressourceenheder

Nogle gange skal der én ressource til at udføre en opgave, men andre gange kan der være brug for mere. Sommetider kan en ressource kun arbejde på deltid. For at tage højde for disse forskelle anvender Microsoft Project enheder til at beregne den nøjagtige mængde tid, ressourcer kan arbejde på en opgave.

I denne artikel

Hvad er enheder helt præcist?

Hvordan bruger jeg maksimalt antal enheder til arbejdsressourcer?

Hvordan bruger jeg tildelingsenheder til arbejdsressourcer?

Hvordan bruger jeg maksimalt antal enheder til materialeressourcer?

Hvordan bruger jeg tildelingsenheder til materialeressourcer?

Hvad er ressourcebehov?

Hvordan påvirker tildelingsenheder og kalendere tidsplanen?

Hvad er enheder helt præcist?

Enheder angiver den procentdel af en arbejdsressources tid, der er tildelt til en opgave. Der findes to typer enheder i Project: maksimalt antal enheder og tildelingsenheder.

 • Maksimalt antal enheder    Når du vil angive, hvor meget tid en arbejdsressource har tilgængelig til at arbejde på alle opgaver i et projekt, skal du angive det maksimale antal enheder i en ressourcevisning. Denne total bruges til at beregne, hvor meget tid en arbejdsressource kan bruge på hver opgavetildeling.

 • Tildelingsenheder    Når du vil angive, hvor meget af en arbejdsressources tid, der er dedikeret til en bestemt opgave, skal du angive tildelingsenheder. Du kan også angive tildelingsenheder for materialeressourcer for at angive mængden af materiale, der bruges til tildelingen.

Bemærk!: Omkostningsressourcer, f.eks. flybilletter eller logi, bruger ikke enheder, fordi de ikke afhænger af mængden af udført arbejde.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg maksimalt antal enheder til arbejdsressourcer?

Brug feltet Maks. antal enheder i en ressourcevisning for at angive, om arbejdsressourcen arbejder fuld tid eller deltid på dette projekt, eller om flere forekomster af denne ressource konsolideres i én. Det kunne f.eks. være:

100% maks. ressourceenheder

Hvis du vil angive, at al en persons tid er afsat til projektet, skal du skrive 100 % i feltet Maks. antal enheder i visningen Ressourceark. Hvis personen arbejder 8 timer om dagen, vil han eller hun blive overallokeret i en hvilken som helst kombination af tildelinger, der overstiger 8 timer (100 %) af den tilgængelige arbejdsdag.

75% maks. ressourceenheder

Hvis du vil angive, at kun en del af en persons tid er afsat til projektet, skal du skrive mindre end 100 % i feltet Maks. antal enheder i visningen Ressourceark. Hvis personen arbejder 8 timer om dagen og har 75 % af sin tid afsat til projektet, vil vedkommende blive overallokeret, hvis en hvilken som helst kombination af tildelinger er lig med mere end 6 timer (75 %) af den tilgængelige arbejdsdag.

300 % maks. ressourceenheder

Hvis du vil angive, at en ressourcegruppe, f.eks. tre tømrere, arbejder fuld tid på projektet, skal du skrive 300 % i feltet Maks. antal enheder i visningen Ressourceark.

Denne procentsats (enhedsværdien) er baseret på den tilgængelighed, der vises i ressourcekalender. Som standard er ressourcekalenderen projektets standardkalender, som angiver en 40-timers arbejdsuge. Men hvis du har tildelt en anden basiskalender til en ressource eller har tilpasset ressourcekalenderen, er værdien for det maksimale antal enheder baseret på denne kalender i stedet. Ved at bruge en procentsats i stedet for en timeværdi forbliver projekt- og opgaveberegninger nøjagtige, selvom kalenderen ændres.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg tildelingsenheder til arbejdsressourcer?

Du kan angive en arbejdsressources indsatsniveau på en bestemt tildeling to forskellige steder:

 • I Project 2016, 2013 og 2010 skal du klikke på Tildel ressourcer på fanen Ressource. Angiv oplysninger i feltet Enheder.

  Bemærk!: I Project 2007 skal du i menuen Værktøjer klikke på Tildel ressourcer. Angiv oplysningerne i feltet Enheder.

 • I Project 2016, 2013 og 2010 skal du klikke på Oplysninger på fanen Opgave, og derefter skal du klikke på fanen Ressourcer. Angiv oplysningerne i feltet Enheder.

  Bemærk!: I Project 2007 skal du klikke på Opgaveoplysninger i menuen Projekt, og derefter skal du klikke på fanen Ressourcer. Angiv oplysningerne i feltet Enheder.

Tildelingsenheder angiver, hvor meget af ressourcens tilgængelige tid, i henhold til ressourcekalenderen, der anvendes til at arbejde på en bestemt opgave. Det kunne f.eks. være:

 • Angiv 100 %, hvis ressourcen skal arbejde fuld tid på opgaven. Dette er standardindstillingen for alle opgavetildelinger.

 • Angiv 50 %, hvis ressourcen bruger halvdelen af sin tilgængelige tid på denne opgave. Selvom ressourcen er en fuldtidsressource, kan der være opgaver, der kun kræver deltid, og hvor den resterende tid så kan bruges på en anden opgavetildeling.

 • Angiv 300 %, hvis tre fuldtidstilsvarende ressourcer arbejder på denne opgave. Du kan angive 250 %, hvis to fuldtidsressourcer og én halvtidsressource arbejder på denne opgave.

Denne procentsats (enhedsværdien) er baseret på den tilgængelighed, der vises i ressourcekalenderen. Som standard er dette projektets standardkalender, som angiver en 40-timers arbejdsuge. Men hvis du tildeler en anden basiskalender til en ressource eller tilpasser ressourcekalenderen, er værdien for tildelingsenheder baseret på denne kalender i stedet for.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg maksimalt antal enheder til materialeressourcer?

Feltet Maks. antal enheder er ikke tilgængeligt for materialeressourcer, da materialeressourcer ikke er knyttet til kalendere eller andre indikationer af tilgængelighed. Mængden af materiale, der bruges, afhænger af den specifikke opgave, materialet er tildelt til, og den angives sammen med tildelingsenhederne.

Toppen af siden

Hvordan bruger jeg tildelingsenheder til materialeressourcer?

For materialeressourcer angiver feltet Enheder (eller Tildelingsenheder) forbrugshastigheden for materiale, dvs. mængden eller omsætningshastigheden for anvendt materiale til opgavetildelingen. Der findes to typer materialetildelingsenheder: fast og variabel.

 • Fast materialeforbrug angiver, at uanset opgavens varighed er mængden af forbrugt materiale den samme.

 • Variabelt materialeforbrug angiver, at i takt at med opgavevarigheden ændres, ændres mængden af forbrugte materialer proportionelt. Variabelt forbrug angives med en tidsetiket, der føjes til materialeetiketten i feltet Tildelingsenheder. Mens et fast forbrug af stål kan have en værdi for tildelingsenheder i ton, kan det variable forbrug have en værdi for tildelingsenheder i ton/dag eller ton/d. Tidsetiketter og forkortelser angives på samme måde som andre varigheder: i minutter, timer, dage, uger eller måneder.

Hvis f.eks. værdien for tildelingsenheder for stål er 80 ton på en 2-dages opgave, er det samlede forbrug (eller materialearbejdsværdien) for stål 80 ton. Men hvis værdien for tildelingsenhederne for stål er 80 ton/dag på en 2-dages opgave, er det samlede forbrug 160 ton.

Bemærk!: Mens tildelingsenheder for arbejdsressourcer kan udtrykkes som procentsatser eller decimaler, er satserne for materialeressourceforbrug altid udtrykt i decimaler.

Toppen af siden

Hvad er ressourcebehov?

Ressourcebehov er det højeste niveau, hvormed en ressource er allokeret for alle tildelte opgaver i en given periode. Ligesom det maksimale antal udtrykkes ressourcebehov som procentsatser eller decimaler for arbejdsressourcer. For materialeressourcer er ressourcebehov udtrykt som decimaltal sammen med materialeetiketten (f.eks. 40 ton/uge).

En gennemgang af ressourcebehov kan hjælpe dig med at afgøre, om en arbejdsressource er under- eller overallokeret i en bestemt tidsperiode.

For materialeressourcer kan du sammenligne ressourcebehovene (den største forbrugssats, der er brug for, i et bestemt tidsrum) med den hastighed, hvormed leverandøren kan levere materialet.

Føj feltet Spidsbelastning til tabeldelen af visningen Ressourceforbrug for at se det samlede ressourcebehov for ressourcen for alle tildelte opgaver. Føj feltet Ressourcebehov til timeseddeldelen af visningen Ressourceforbrug for at få vist ressourcebehov for den valgte tidsskala. Du kan også se ressourcebehov i visningen Ressourcediagram.

Toppen af siden

Hvordan påvirker tildelingsenheder og kalendere tidsplanen?

For materialeressourcer kan variable tildelingsenheder påvirke tidsplanen. Variabelt materialeforbrug angiver, at i takt at med opgavevarigheden ændres, ændres mængden af forbrugte materialer proportionelt. På samme måde kan opgavevarigheden ændres tilsvarende, hvis der kun er tildelt variable materialeressourcer til en opgave, og hvis du ændrer mængden. Variabelt forbrug angives med en tidsetiket, der føjes til materialeetiketten i feltet Tildelingsenheder. Mens et fast forbrug af stål kan have en værdi for tildelingsenheder i ton, kan det variable forbrug have en værdi for tildelingsenheder som ton/dag eller ton/d.

For arbejdsressourcer kan opgavetidsplaner også udvides eller trækkes sammen baseret på de tildelte arbejdsressourcers arbejdstidskalendere. Brug projektkalenderen til at angive standarden for arbejdstid og fritid for alle ressourcer i projektet. Brug en ressourcekalender til at angive undtagelser for arbejdstider (f.eks. fridage eller ferier) for de enkelte ressourcer. For at få adgang til projekt- og ressourcekalendere skal du klikke på Skift arbejdstid i menuen Værktøjer og derefter vælge den relevante kalender på listen For kalender.

Ressourcekalendere og tildelingsenheder interagerer for at fastlægge planlægningen af opgaver. Hvis f.eks. Bentes ressourcekalender er angivet til 8 timers arbejdstid torsdag, og hun er planlagt til 100 % på en opgave torsdag, passer det med 8 timer. Hvis Bentes ressourcekalender er indstillet til 4 timer fredag, og hun er planlagt til 100 % på en opgave fredag, er hun planlagt til at arbejde i 4 timer.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×