Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Opgave vha. tilgængelighedsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Opgave vha. tilgængelighedsfunktioner

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er beregnet til personer med nedsat syn, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkter, og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at se Office Support.

To-Do til iOS-appen til iPhone og iPad omfatter tilgængelighedsfunktioner, som gør det nemmere for personer med handicap såsom nedsat mobilitet eller nedsat syn at oprette opgavelister og opgaver. Du kan finde flere oplysninger om hvilke tilgængelighedsindstillinger og funktioner, der fungerer med din enhed ved at læse: Konfigurer din enhed, til at fungere med hjælp til handicappede i Office 365.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede iOS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Tilgængelighed i Apple.

 • I dette emne antager vi, at du bruger en iPhone. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en iPad.

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i To-Do til iOS

Visningen Min dag

Når du åbner To-Do for første gang, vises Min dag. Øverst til venstre i visningen er knappen Sidepanel. Øverst til højre er knappen Forslag.

Under knapperne vises en beskedboble med Forslag, hvis du f.eks. har opgaver, der skal færdiggøres i dag eller ikke blev færdiggjort i går. Hvis du vil tjekke opgaverne, skal du stryge til venstre, indtil du hører "Gennemgang" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Hvis der ikke er nogen underretninger, er der en Min dag-overskriftsrække, som ikke kan redigeres. Den aktuelle dato vises under overskriften.

Nedenfor datoen er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Det viser dine gøremål for dagen. Hvis du vil navigere gennem listen, skal du stryge til venstre eller højre. VoiceOver meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil markere, at et element er udført, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knap for ikke fuldført opgave fra huskeliste" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Nederst i visningen Min dag er knappen Føj et opgaveemne til listen. Hvis du vil tilføje et emne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Visningen Forslag

Hvis du vil gå til visningen Forslag, skal du stryge til venstre eller højre i visningen Min dag, indtil du hører "knappen Forslag", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil flytte på listen over forslag, skal du stryge til venstre eller højre. VoiceOver meddeler status for hvert element på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvad du kan gøre med Forslag, skal du gå til Arbejd med forslag i To-Do med en skærmlæser.

Sidepanelvisning

Hvis du vil navigere i sidepanelvisningen, skal du i visningen Min dag eller Opgaveliste stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Sidepanel" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Du hører: "Skjult sidepanel". Der åbnes en menu med alle dine opgavelister. Hvis du vil flytte i menuen, skal du stryge til venstre eller højre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en liste. Hvis du vil tilføje en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Ny liste" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Arbejd med lister i To-Do med en skærmlæser.

Visningen Opgaveliste

Hvis du vil navigere til visningen Opgaveliste i visningen Sidepanel, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Øverst til venstre i listevisningen er knappen Sidepanel. Øverst til højre er knappen Listeindstillinger.

Under knapperne er der en overskriftsrække, hvor listens navn vises.

Under overskriftsrækken er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Alle dine opgaveemner eller -opgaver vises på denne liste. Hvis du vil gå gennem opgaverne, skal du stryge til venstre eller højre. VoiceOver meddeler opgaverne og deres status. Dobbelttryk på skærmen for at åbne detaljerne for en opgave. Hvis du vil markere, at en opgave er udført, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knap for ikke fuldført opgave fra huskeliste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Arbejd med opgaver i To-Do med en skærmlæser.

Nederst i listevisningen er knappen Føj et opgaveemne til listen. Hvis du vil tilføje et emne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Naviger ved hjælp af berøring

Her er nogle nyttige bevægelser til at navigere i To-Do-appen ved hjælp af berøring:

 • Hvis du vil flytte mellem elementer og landmærker på skærmen eller på en liste, skal du stryge til venstre eller højre med én finger.

 • Hvis du vil markere et element eller en handling, så dobbelttryk på skærmen.

 • Anbring din finger på skærmen, og træk langsomt rundt for at undersøge, hvad der er på skærmen. VoiceOver læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Når du hører navnet på det element, du vil markere så fjern din finger, og dobbelttryk.

 • Hvis du vil lukke søgeruden og annullere søgetilstanden i visningen Sidepanel, skal du stryge bogstavet "z" med to fingre.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Appen To-Do Til Android fungerer sammen med handicapfunktioner på din Android-telefon, som f.eks. TalkBack og forstørrelsesbevægelse. Hvis du vil vide mere om at angive indstillinger og gøre det nemmere at bruge To-Do sammen med de indbyggede handicapfunktioner, skal du læse Konfigurer din enhed til at arbejde med hjælp til handicappede i Office 365.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Bliv fortrolig med To-Do til Android-layout

Visningen Min dag

Når du åbner To-Do for første gang, vises Min dag. Øverst til venstre i visningen er knappen Sidepanel. Øverst til højre er knappen Forslag.

Under knapperne vises en beskedboble med Forslag, hvis du f.eks. har opgaver, der skal færdiggøres i dag eller ikke blev færdiggjort i går. Hvis du vil tjekke opgaverne, skal du stryge til højre, indtil du hører "Gennemgang" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Hvis der ikke er nogen underretninger, er der en Min dag-overskriftsrække, som ikke kan redigeres. Den aktuelle dato vises under overskriften.

Nedenfor datoen er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Det viser dine gøremål for dagen. Hvis du vil navigere gennem listen, skal du stryge til venstre eller højre. TalkBack meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil markere, at et element er udført, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knap for ikke fuldført opgave fra huskeliste" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Nederst i visningen Min dag er knappen Tilføj en opgave. Hvis du vil tilføje et emne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Visningen Forslag

Hvis du vil gå til visningen Forslag, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Forslag", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil flytte på listen over forslag, skal du stryge til venstre eller højre. TalkBack meddeler status for hvert element på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvad du kan gøre med Forslag, skal du gå til Arbejd med forslag i To-Do med en skærmlæser.

Sidepanelvisning

Hvis du vil navigere i sidepanelvisningen, skal du i visningen Min dag eller Opgaveliste stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Sidepanel" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en menu med alle dine opgavelister. Hvis du vil flytte i menuen, skal du stryge til venstre eller højre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en liste. Hvis du vil tilføje en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Ny liste" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Arbejd med lister i To-Do med en skærmlæser.

Visningen Opgaveliste

Hvis du vil navigere til visningen Opgaveliste, skal du stryge til venstre i visningen Sidepanel, indtil du hører navnet på den liste, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Øverst til venstre i en listevisning er knappen Sidepanel. Øverst til højre er knappen Flere indstillinger.

Under knapperne er der en overskriftsrække, hvor listens navn vises.

Under overskriftsrækken er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Alle dine opgaveemner eller -opgaver vises på denne liste. Hvis du vil gå gennem opgaverne, skal du stryge til venstre eller højre. TalkBack meddeler opgaverne og deres status. Dobbelttryk på skærmen for at åbne detaljerne for en opgave. Hvis du vil markere, at en opgave er udført, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knap for ikke fuldført opgave fra huskeliste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Arbejd med opgaver i To-Do med en skærmlæser.

Nederst i listevisningen er knappen Tilføj en opgave. Hvis du vil tilføje et emne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Naviger ved hjælp af berøring

Her er nogle nyttige bevægelser til at navigere i To-Do-appen ved hjælp af berøring:

 • Hvis du vil flytte mellem elementer og landmærker på skærmen eller på en liste, skal du stryge til venstre eller højre med én finger.

 • Hvis du vil markere et element eller en handling, så dobbelttryk på skærmen.

 • Hvis du vil åbne den globale genvejsmenu for TalkBack-indstillinger, skal du først stryge nedad fra toppen af skærmen og derefter til højre.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Appen To-Do til Windows 10 fungerer sammen med handicapfunktioner på din Windows Phone, som f.eks. Oplæser og Forstørrelsesglas.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Windows-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en tablet eller pc.

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i To-Do til Windows 10

Visningen Min dag

Når du åbner To-Do for første gang, vises Min dag. Øverst til venstre i visningen er knappen Navigation. Øverst til højre er knappen Forslag.

Under knapperne vises en beskedboble med Forslag, hvis du f.eks. har opgaver, der skal færdiggøres i dag eller ikke blev færdiggjort dagen før. Hvis du vil tjekke opgaverne, skal du stryge til højre, indtil du hører "Gennemgang" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Hvis der ikke er nogen underretninger, er der en Min dag-overskriftsrække, som ikke kan redigeres. Den aktuelle dato vises under overskriften.

Nedenfor datoen er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Det viser dine gøremål for dagen. Hvis du vil navigere gennem listen, skal du stryge til venstre eller højre. Oplæser meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil markere, at et element er udført, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knap for ikke fuldført opgave fra huskeliste" og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Nederst i visningen Min dag er knappen Tilføj en opgave. Hvis du vil tilføje et emne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Visningen Forslag

Hvis du vil gå til visningen Forslag, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører "Knappen Forslag", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil flytte på listen over forslag, skal du stryge til venstre eller højre. Oplæser meddeler status for hvert element på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvad du kan gøre med Forslag, skal du gå til Arbejd med forslag i To-Do med en skærmlæser.

Sidepanelvisning

Hvis du vil navigere i sidepanelvisningen, skal du i visningen Min dag eller Opgaveliste stryge til venstre, indtil du hører "Knappen Navigation" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Der åbnes en menu med alle dine lister. Hvis du vil flytte i menuen, skal du stryge til venstre eller højre. Dobbelttryk på skærmen for at vælge en liste. Hvis du vil tilføje en ny liste, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen Ny liste" og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Arbejd med lister i To-Do med en skærmlæser.

Visningen Opgaveliste

Hvis du vil navigere til visningen Opgaveliste i visningen Sidepanel, skal du stryge til venstre eller højre, indtil du hører navnet på den liste, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke på skærmen.

Øverst til venstre i en listevisning er knappen Navigation.

Til venstre under knappen er der en overskriftsrække, der viser listens navn, og til højre for den knapperne Sorter og Rediger liste.

Under overskriftsrækken er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Alle dine opgaveemner eller -opgaver vises på denne liste. Hvis du vil gå gennem opgaverne, skal du stryge til venstre eller højre. Oplæser meddeler opgaverne og deres status. Dobbelttryk på skærmen for at åbne detaljerne for en opgave. Hvis du vil markere, at en opgave er udført, skal du stryge til højre, indtil du hører "Knap for ikke fuldført opgave fra huskeliste", og derefter dobbelttrykke på skærmen. Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Arbejd med opgaver i To-Do med en skærmlæser.

Nederst i listevisningen er knappen Tilføj en opgave. Hvis du vil tilføje et emne, skal du dobbelttrykke på skærmen.

Naviger ved hjælp af berøring

Her er nogle nyttige bevægelser til at navigere i To-Do-appen ved hjælp af berøring:

 • Hvis du vil flytte mellem elementer og landmærker på skærmen eller på en liste, skal du stryge til venstre eller højre med én finger.

 • Hvis du vil markere en handling, skal du dobbelttrykke på skærmen.

 • Hvis du vil redigere en opgave hurtigt, skal du trykke tre gange på skærmen for at markere opgaven. Når opgaven er markeret, skal du dobbelttrykke på skærmen med to fingre. Genvejsmenuen åbnes. Stryg til venstre eller højre i menuen, indtil du hører den indstilling, du vil vælge, og dobbelttryk derefter på skærmen.

 • Anbring din finger på skærmen, og træk langsomt rundt for at undersøge, hvad der er på skærmen. Oplæser læser listeelementerne højt, efterhånden som du flytter rundt. Når du hører navnet på det element, du vil markere, skal du fjerne din finger og dobbelttrykke.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Appen To-Do til internettet fungerer sammen med din browser og handicapfunktionerne på din enhed, som f.eks skærmlæseren.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Komplet vejledning til Oplæser.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger To-Do til internettet, anbefaler vi at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da To-Do til internettet kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for To-Do til internettet.

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i To-Do til web

Til venstre på skærmen er sidepanelet, som vises i alle visninger. Tryk på Tabulator for at flytte rundt i sidepanelet. Øverst i sidepanelet er knappen Logget på som med dit kontobillede og navn. Hvis du vil se indstillingerne for logon, skal du trykke på Enter. Til højre for knappen er knappen Søg. Under disse knapper vises alle dine lister, herunder Min dag. Hvis du vil markere en liste, skal du trykke på Enter. Under listerne er knappen Ny liste.

Hvis du vil have mere at vide om lister, skal du se Arbejd med lister i To-Do med en skærmlæser.

Visningen Min dag

Når du åbner To-Do for første gang, vises Min dag til højre for sidepanelet.

Hvis du f.eks. har opgaver, der skal færdiggøres i dag eller ikke blev færdiggjort i går, vises beskedboblen Forslag øverst i visningen Min dag. Hvis du vil tjekke opgaverne, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører "Gennemse", og derefter trykke på Enter.

Hvis der ikke er nogen underretninger, er der en Min dag-overskriftsrække, som ikke kan redigeres. Den aktuelle dato vises under overskriften. Yderst til højre fra datoen er knappen Forslag.

Nedenfor datoen er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Det viser dine gøremål for dagen. Tryk på Tabulator for at navigere gennem listen. Din skærmlæser meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil markere et element som fuldført, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører "Ikke markeret, afkrydsningsfeltet Markeret som ikke fuldført", og derefter trykke på Enter. Hvis du vil åbne visningen Detaljer for en opgave, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter.

Under opgavelisten er feltet Tilføj en opgave. Hvis du vil tilføje et element, skal du indtaste opgaveindholdet og derefter trykke på Tabulator, indtil du hører "Tilføj, knap", og derefter trykke på Enter.

Visningen Forslag

Hvis du vil gå til visningen Forslag, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører "Få adgang til opgaver på listen via knappen Forslag", og derefter trykke på Enter. Hvis du vil flytte på listen over forslag, skal du trykke på Tabulator. Din skærmlæser meddeler status for hvert element på listen. Hvis du vil have mere at vide om, hvad du kan gøre med Forslag, skal du gå til Arbejd med forslag i To-Do med en skærmlæser.

Visningen Opgaveliste

Hvis du vil navigere til visningen Opgaveliste, skal du trykke på Tabulator i Sidepanel, indtil du hører navnet på den liste, du vil redigere, og derefter trykke på Enter.

Til venstre vises Sidepanel. Til højre er overskriftsrækken Opgaveliste. Til højre for overskriften er knapperne Sorter opgaver og Listeindstillinger.

Nedenfor datoen er hovedindholdsområdet, som udgør det meste af skærmen. Det viser dine gøremål for dagen på den pågældende liste. Tryk på Tabulator for at navigere gennem listen. Din skærmlæser meddeler elementerne på listen og deres status. Hvis du vil markere et element som fuldført, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører "Ikke markeret, afkrydsningsfeltet Markeret som ikke fuldført", og derefter trykke på Enter. Hvis du vil åbne visningen Detaljer for en opgave, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter. Hvis du vil have mere at vide om opgaver, skal du se Arbejd med opgaver i To-Do med en skærmlæser.

Under opgavelisten er feltet Tilføj en opgave. Hvis du vil tilføje et element, skal du indtaste opgaveindholdet og derefter trykke på Tabulator, indtil du hører "Tilføj, knap", og derefter trykke på Enter.

Visningen Detaljer

Hvis du vil åbne visningen Detaljer for en opgave, skal du i visningen Opgaveliste eller Min dag trykke på Enter, mens du er på en opgave. Visningen åbnes i højre side af skærmen. I denne visning kan du f.eks. indstille påmindelser eller skrive noter til en opgave. Hvis du vil bevæge dig mellem felterne i visningen, skal du trykke på Tabulator eller Shift+Tabulator. Hvis du vil lukke visningen Detaljer, skal du trykke på Tabulator, indtil du hører "Knappen Skjul detaljeret visning", og tryk derefter på Enter.

Naviger ved hjælp af tastaturet

Her er nogle nyttige genveje til at navigere i To-Do-appen ved hjælp af berøring:

 • Hvis du vil flytte mellem elementer og landmærker på skærmen eller på en liste, skal du trykke på Ctrl+F6 eller Shift+Tabulator.

 • Hvis du vil flytte på lister, skal du trykke på Tabulator, Shift+Tabulator eller Pil op- eller Pil ned-tasten.

 • Hvis du vil markere et element eller en handling, skal du trykke på Enter eller mellemrumstasten.

 • Hvis du vil lukke pop op-gruppe for indstillinger, skal du trykke på Esc.

Se også

Brug en skærmlæser til at arbejde med lister i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med opgaver i To-Do

Brug en skærmlæser til at arbejde med forslag i To-Do

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×