Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du navigerer i Excel ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Oplæsningssymbol med etiketten Indhold til skærmlæser. Emnet handler om, hvordan skærmlæsere bruges sammen med Office

Denne artikel er til personer, der bruger et skærmlæserprogram med Office-produkterne og er en del af indholdsættet Tilgængelighed i Office. Få mere generel hjælp ved at besøge Office Support.

Excel til Windows-skrivebord i Office 365 indeholder hjælp til handicappede-funktioner, der gør det nemt for brugere med begrænset behændighed, svagt syn eller andre handicap at arbejde med filer. Det betyder, at du kan bruge tastaturgenveje i Excel og funktionstaster til Windows, en skærmlæser som Oplæser, den indbyggede skærmlæseren Windows eller JAWS eller et tale talegenkendelse værktøj som Windows-Talegenkendelse til at arbejde med Excel.

Mange tilgængelighedsfunktioner, som f.eks. skærmlæsere, værktøjer til talegenkendelse og farvekontrast, er forskellige, afhængigt af hvilken platform du bruger, f.eks. Windows, Mac eller Android. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke tilgængelighedsindstillinger og -funktioner der fungerer med din enhed, i Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udfører almindelige opgaver i Excel til Windows Desktop, i Understøttelse af tilgængelighed i Excel.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Du kan finde flere oplysninger om tastaturgenveje ved at gå til Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

I dette emne

Bliv fortrolig med Excel-layout

I Excel er navnet på din projektmappe centreret øverst på skærmen. Kontrolelementer i apps, f.eks. Minimer og Luk, findes øverst til højre. Som standard er værktøjslinjen Hurtig adgang placeret øverst til venstre i skærmbilledet. Denne værktøjslinje kan tilpasses og indeholder ofte anvendte kommandoer, f.eks. Gem, Fortryd og Annuller Fortryd.

Under titellinjen finder du en række faner på båndet, f.eks. Startside, Indsæt, Formler, Data, Gennemse og Power Pivot. Når du vælger en fane, vises et fanespecifikt bånd under fanen. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er inddelt i grupper. Hvis du f.eks. vælger fanen Indsæt, vises der et bånd. På dette bånd kan du vælge forskellige elementer, f.eks. tabeller, diagrammer, links eller illustrationer, som du kan indsætte i dit regneark.

Cellegitteret i det aktive regneark vises under båndet og fylder det meste af siden. Nogle kommandoer, f.eks. Gennemse eller Søg, åbner et vindue i midten af regnearket. Andre kommandoer, f.eks. Del, åbner en rude til højre eller venstre for regnearket.

Under cellegitteret findes en søjle, der indeholder en arkfane for hvert regneark i projektmappen. Du kan rulle gennem denne række med faner for at markere et regneark. Det aktuelt markerede regneark kaldes for det "aktive regneark".

Nederst i Excel-vinduet finder du statuslinjen. Til højre for statuslinjen finder du kommandoer til at få vist regnearket, f.eks. Normal visning eller Vis sideskift, og en skyder og knap til at angive Zoom-niveauet. Når du markerer en gruppe celler, viser statuslinjen gennemsnittet, en optælling og summen af tallene i de markerede celler. Du kan ændre, hvad statuslinjen viser, ved at tilpasse den måde, Excel opsummerer dataene på. Tryk på F6, indtil du hører "Statuslinje, værktøjslinje" for at tilpasse statuslinjen. I Oplæser kan du høre "Til, knappen Normal". Tryk på Skift+F10. I menuen Tilpas statuslinje kan du vælge de ønskede indstillinger, f.eks. Numerisk antal, Maks, Min og Scroll Lock, ved at bruge pil op og pil ned og derefter trykke på Enter.

Naviger blot ved hjælp af tastaturet

Du kan navigere i elementer på skærmen (regnearket, båndet, opgaveruden (hvis den er åben) og status-/værktøjslinjen) i Excel ved at trykke på F6 (fremad) og Skift+F6 (bagud).

 • Tryk på Ctrl+F6 for at skifte til det næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

 • For at bevæge dig mellem celler eller kolonner i en tabel skal du trykke på tabulatortasten (fremad) og Skift+tabulatortasten (bagud) eller bruge piletasterne. Du kan markere en celle ved at flytte fokus til cellen.

 • For at søge i menuer eller lister skal du trykke på tasten pil op eller pil ned, derefter skal du foretage et valg ved at trykke på Enter. Tryk på Esc for at afslutte en menu eller en tilstand.

 • Du kan gå til det næste eller det forrige regneark i en åben projektmappe ved at trykke på Ctrl+Pg Dn eller Ctrl+Pg Up.

Tip!: For hurtigt at flytte fokus til den første flydende figur, f.eks. et billede eller et tekstfelt, skal du trykke på Ctrl+Alt+5. Tryk på Tab-tasten for at skifte mellem de flydende figurer. Tryk på Esc-tasten for at vende tilbage til normal navigation.

Du kan finde flere oplysninger i Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel til Windows.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje og funktionstaster til Excel til Windows

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Gør dine Excel-regneark handicapvenlige

Excel til Mac i Office 365 har værktøjer og funktioner, der kan hjælpe personer med handicap. Du kan bruge Excel til Mac med tastaturet og VoiceOver indbyggede Mac OS-skærmlæseren.

Du kan finde flere oplysninger om hjælp til handicappede indstillinger og funktioner, der fungerer i din enhed, kan du se konfigurere din enhed til at arbejde med hjælp til handicappede i Office 365. For at finde hjælp til at udføre almindelige opgaver i Excel til Mac skal du se Hjælp til handicappede support til Excel.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner udgives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

 • Gå til tastaturgenveje i Excel til Macfor tastaturgenveje.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Mac OS-skærmlæser, VoiceOver. Hvis du vil vide mere om at bruge VoiceOver, skal du gå til Introduktion til VoiceOver.

I dette emne

Bliv fortrolig med Excel til Mac-layout

Når du åbner Excel til Mac, vises menuen Excel øverst i skærmbilledet med dens menupunkter, tilføjes efter Apple-menuen. Under denne skal på værktøjslinjen, navnet på dit dokument vises, centreret. Værktøjslinjen Hurtig adgang er placeret i øverste venstre hjørne af skærmen. Denne værktøjslinje indeholder ofte anvendte kommandoer, som Gem, Fortryd og Annuller Fortryd. Feltet Søg, og ikonet deling indstillinger er på samme linje og i højre side af skærmen. Under dem er At forbedre Office-menu.

Under værktøjslinjen finder du et sæt faner på båndet, såsom Indsæt og Vis. Båndet sidder under denne række af faner. Når du vælger en fane, vises et fanespecifikt bånd. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er inddelt i grupper. F.eks skifter fanen Indsæt til et bånd, som gør det muligt for dig at forskellige elementer, såsom tabeller eller billeder, til at indsætte i dit dokument.

Under båndet finder du feltet Navn og formellinjen. Feltet Navn viser navnet på eller placeringen af den aktuelt markerede celle i regnearket. Formellinjen viser indholdet af den aktuelle celle og gør det muligt at angive tekst eller formler, som Excel bruger til at foretage beregninger.

Under dette er projektmappen med det aktuelle regneark åbent. Regnearket fylder det meste af skærmen. Et nyt regneark består af gitre med tomme celler. Langs toppen af regnearket findes der kolonneoverskrifter, bogstaver eller bogstavkombinationer, der beskriver kolonnen. Til venstre for regnearket og i hele regnearkets længer findes der rækkenumre én for hver række, startende fra 1. Feltet Navn, der er nævnt tidligere, identificerer celler efter kolonnebogstavet og rækkenummeret, f.eks. C3.

Endelig er der et sæt faner nederst til venstre i regnearket, én for hvert regneark i projektmappen samt en knap til at tilføje et nyt regneark, og i højre side er en statuslinje med knapper til at ændre sidelayout, forstørrelse osv.

Naviger i Excel til Mac

Når du åbner en projektmappe, er som standard fokus i det aktuelle regneark. Tryk på Fn + F6 for at få adgang til andre områder. Eller med VoiceOver på, skal du trykke på VO + venstre pil og VO + højre pil. Hvis du trykker på Fn + F6 løkker gennem områder i grænsefladen:

 • Knappen Åbn/øverste værktøjslinje

 • Aktuelle fane på båndet

 • Feltet Navn på værktøjslinjen

 • Regnearket

 • Knappen "Klar" på statuslinjen

Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. Tryk på Fn+funktionstasten for at bruge en funktionstast til andre formål. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en funktionstast, kan du ændre indstillingerne for dit Apple-system.

Navigere i en projektmappe

 • Tryk på Fn+Skift+F11 for at indsætte et nyt regneark. (Denne kombination virker kun, hvis du har fjernet standardfunktionen for F11).

 • Tryk på Alt + højre pil for at flytte til det næste regneark i en projektmappe.

 • Tryk på Alt + venstre pil for at flytte til det forrige regneark i en projektmappe.

Navigere i et regneark

Hvis du vil flytte i regnearket for at starte arbejdet, skal du trykke på Fn + F6, indtil du når til regnearket.

 • Tryk på piletasterne for at flytte mellem cellerne i et regneark. (Bemærk, at VoiceOver ikke er nødvendigvis navngiver cellerne, når som du flytter imellem dem).

 • Skriv en tekst eller formel i den aktuelle celle.

 • Tryk på F2 for at redigere den aktuelle celle, og brug derefter piletasterne for at flytte til det sted, du vil redigere. Tryk på Enter, når du er færdig med at redigere, for at afslutte cellen.

 • Hvis du vil markere et celleområde, skal du placere fokus på den celle, hvor du vil starte området, og hold derefter Skift nede mens du trykker på piletasterne for at markere cellerne.

Brug af genvejsmenuen

Genvejsmenuen indeholder en række almindelige handlinger som f.eks. klip, kopiér, sæt ind og ryd. Du åbner genvejsmenuen, når der er fokus på en celle, ved at trykke på Fn + Shift + F10.

Genvejsmenuen lukkes automatisk, når du har valgt en handling. Tryk på Esc for at afslutte genvejsmenuen uden at vælge en handling.

Se også

Brug en skærmlæser til at oprette og vælge et diagram i Excel

Tastaturgenveje i Excel til Mac

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at bruge tilgængelighed i Office 365

Excel på iPad og Excel på iPhone til Office 365 fungerer med handicapvenlige funktioner på din enhed, som f.eks. VoiceOver, den indbyggede skærmlæser til iOS. Du kan benytte dig af håndbevægelser eller et eksternt tastatur.

Du kan finde flere oplysninger om, hvilke handicapvenlige indstillinger og funktioner, der fungerer med din enhed, ved at læse Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365. Hvis du vil have hjælp til at udføre almindelige opgaver i Excel til iOS, skal du læse Understøttelse af tilgængelighed i Excel.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i Excel til iOS

Når du åbner en projektmappe i Excel 2016 til iOS i Office 365, vises dets navn øverst på skærmen, centreret under skærmen med statuslinjen. Nedenunder finder du Excel-menulinjen, der indeholder fanerne på båndet. Din projektmappe findes under formellinjen.

 • Når du arbejder med celler og formler, skal du trykke for at markere en celle.

 • Dobbelttryk for at få vist skærmtastaturet og rykke indsætningspunktet til formellinjen, hvor du kan redigere indholdet af cellen.

 • Hvis du vil gå til andre regneark i projektmappen, skal du bruge fanerne nederst på skærmen.

Naviger i Excel til iOS

Du har flere måder at navigere i Excel til iPad eller iPhone: tastaturgenveje, VoiceOver og skærmtastaturet. Du kan også finde genvejsmenuen nyttig.

Navigere med tastaturgenveje

Hvis du vil bruge tastaturgenveje til at navigere, er her nogle nyttige artikler om brug af eksterne tastaturer, som indeholder en liste over genveje:

Naviger, når du bruger VoiceOver

VoiceOver hjælper dig med at bevæge dig rundt i Excel ved at navngive elementerne på skærmen. For at orientere dig kan du f.eks. stryge fingeren hen i nærheden af midten øverst på skærmen, indtil du hører navnet på projektmappen. Nedenunder vises menulinjen og båndet i Excel. Når du rykker VoiceOver-markøren, kan du høre navnet på knapperne og fanerne på båndet.

Her er nogle tip til VoiceOver-navigering:

 • Du kan søge efter tekst i regnearket eller for at søge efter og erstatte tekst ved at bruge knappen Søg til højre på båndet.

 • Når VoiceOver-markøren er placeret på formellinjen, som er under båndet, siger VoiceOver "Formelindhold."

 • Hvis du vil høre regnearkets rækkenumre, skal du lade fingeren glide ned langs venstre kant. Lad fingeren glide til højre under formellinjen for at høre kolonnernes bogstaver.

 • Tryk hvor som helst i et regneark for at arbejde med celler. Du kan høre cellenavnet.

 • Du kan rulle i et regneark ved at bruge tre fingre til at stryge op og ned eller fra venstre mod højre. VoiceOver identificerer celleområdet, i takt med at du ruller.

 • Hvis du vil finde alle arkene i den aktuelle projektmappe, skal du bruge arkfanerne nederst til venstre på skærmen. Nederst til højre angiver indstillingen for Sum totalen for det markerede celleområde.

Brug skærmtastaturet

Når du redigerer en celle, vises tastaturet i den nederste halvdel af skærmbilledet. Der er to tilgængelige tastaturer: Apples standardtastatur og et brugerdefineret formeltastatur, som du kan bruge til at få hurtig adgang til tal og symboler for dine formler.

Du kan bruge de to tastaturer på følgende måde:

 • Hvis du vil skifte til formeltastaturet, skal du trykke på knappen 123 i midten af højre side af skærmbilledet. Hvis du bruger VoiceOver, skal du stryge, indtil du hører "Formeltastatur, knap", og derefter dobbelttrykke.

 • Hvis du vil skifte til standardtastaturet, skal du dobbelttrykke på Abc-knappen. Hvis du bruger VoiceOver, skal du stryge, indtil du hører "Standardtastatur, knap" og derefter dobbelttrykke.

 • Du kan lukke tastaturet ved at trykke på tastaturikonet nederst til højre på skærmen. Hvis du bruger VoiceOver, når denne knap vælges, kan du høre "Skjul tastatur." Dobbelttryk på knappen.

Brug af genvejsmenuen

Genvejsmenuen (også kaldet den kontekstafhængige menu) vises, når du trykker på og holder ned på en celle, formellinjen, et tekstfelt eller andre objekter. Den giver dig hurtig adgang til almindelige kommandoer, f.eks. Klip, Kopiér, Indsæt og Ryd.

Når VoiceOver er slået til, kan du åbne genvejsmenuen ved at gå til den celle eller det objekt, du vil redigere, og derefter dobbelttrykke med to fingre. Du kan bruge almindelige VoiceOver-fingerbevægelser til at bevæge dig gennem menuen og derefter vælge forskellige indstillinger.

Genvejsmenuen lukkes, efter du har valgt en indstilling, eller hvis du markerer en anden celle.

Se også

Brug af et eksternt tastatur med Excel til iPhone

Brug et eksternt tastatur med Excel til iPad

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Gør dine Excel-regneark handicapvenlige

Excel til Android omfatter handicapvenlige funktioner, som gør det nemmere for personer med handicap, såsom nedsat bevægelighed eller nedsat syn, at oprette regneark, filtrere data, arbejde med diagrammer og meget mere. Du kan bruge Excel til Android med TalkBack, den indbyggede skærmlæser til Android. Du kan finde flere oplysninger om, hvilke handicapvenlige indstillinger og funktioner, der er platformsspecifikke, ved at læse: Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • For touchfunktioner i Excel til Android skal du gå til Touchvejledning til Excel til Android

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Tilgængelighed i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

I dette emne

Bliv fortrolig med Excel til Android-layout

Når du åbner Excel til Android i Office 365, vises navnet på filen på den øverste linje. Excel-menulinjen vises under navnet og indeholder båndfanerne, f.eks Filer, Hjem og Indsæt. Du finder knapperne Del, Fortryd og Annuller fortryd i højre side af samme linje.

Når du vælger en fane, vises et fane-specifikt bånd. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er inddelt i grupper. Fanen Indsæt skifter f.eks. til et bånd, som gør det muligt at indsætte tabeller eller billeder i dokumentet.

Under båndet findes feltet Navn og formellinjen. Feltet navn navnet på eller placeringen af den aktuelt markerede celle i regnearket. Formellinjen viser indholdet af den aktuelle celle og gør det muligt at angive tekst eller formler, som Excel bruger til at foretage beregninger.

Under dette er projektmappen med det aktuelle regneark åbent. Regnearket fylder det meste af skærmen. Et nyt regneark består af gitre med tomme celler. Langs toppen af regnearket findes der kolonneoverskrifter, bogstaver eller bogstavkombinationer, der beskriver kolonnen. Til venstre for regnearket, og i hele regnearkets længde, findes der rækkenumre, én for hver række, fra 1 og opefter. Feltet Navn, der er nævnt tidligere, identificerer celler efter kolonnebogstavet og rækkenummeret, f.eks. C3.

Endelig er der et sæt arkfaner nederst til venstre i regnearket, én for hvert regneark i projektmappen, samt en knap til at tilføje et nyt regneark. I højre side er en statuslinje med knapper til at ændre sidelayout, forstørrelse osv.

Naviger i Excel til Android

Excel til Android er optimeret til touch. Hvis du vil have hjælp til brug af touch i Excel, skal du se Vejledning til brug af touchskærm i Excel til Android.

Du kan få mere at vide om tastaturgenveje, der kan benyttes med et eksternt tastatur i Excel til Android i Brug et eksternt tastatur med Excel til Android.

Se også

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Konfigurer din enhed til at fungere med tilgængelighed i Office 365

Gør dine Excel-regneark tilgængelige

Excel Mobile-appen til Windows 10 indeholder handicapvenlige funktioner, der gør det nemmere for personer med handicap at oprette regneark, filtrere data, arbejde med diagrammer og meget mere. Personer, der er blinde eller svagtseende, kan f.eks. bruge Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, til at få oplysninger om brugergrænsefladen (UI) læst højt. Hvis du har et eksternt tastetur, kan du bruge tastaturgenveje.

Hvis du vil have hjælp til at udføre almindelige opgaver i Excel Mobile til Windows 10, skal du læse Understøttelse af tilgængelighed i Excel.

Bemærkninger!: 

I dette emne

Bliv fortrolig med layoutet i Excel Mobile til Windows 10

Når du starter Excel Mobile, vises en navigationsrude i venstre side af appvinduet, hvor du kan vælge en eksisterende fil. Hvis du vil oprette en ny projektmappe, vises en liste over skabeloner i højre side af vinduet. Når du vælger en skabelon eller åbner en eksisterende fil fra navigationsruden, kan du rulle gennem de vigtigste områder af Excel Mobile for at vælge de ønskede handlinger.

Når du åbner en projektmappe i Excel Mobile, vises titellinjen øverst. Den indeholder navnene på båndfanerne, f.eks. Filer, Hjem og Indsæt. Den indeholder også søgefeltet Fortæl mig det, som du kan bruge til at finde kommandoer eller til at få hjælp. Du finder knapperne Del, Fortryd og Annuller fortryd i højre side af øverste linje.

Under øverste linje vises feltet Navn og linjen Formel.

 • Feltet Navn viser navnet på en markeret celle, tabel, diagram eller et andet objekt, hvis et navn er blevet tildelt. Hvis der ikke er tildelt et navn, får objektet enten navn efter cellens placering (f.eks. "C2") eller en generisk etiket, f.eks. "Tabel3".

 • Linjen Formel viser indholdet af cellen, som kan være en værdi eller en formel.

Under felterne Navn og Formel vises hovedprojektmappen. Projektmappen er et gitter, hvor rækker er angivet med tal, og kolonner er angivet med alfabetiske tegn. Række- og kolonnenavne angiver cellernes placering. Celle "C2" vil f.eks. være placeret i krydsfeltet mellem kolonne C og række 2.

Nederst på siden og under projektmappens gitter vises en række arkfaner. Der er én fane for hvert regneark i projektmappen, typisk vil der dog kun blive vist et par enkelte af disse. Ved siden af arkfanerne er en knap, der kan tilføje flere regneark og tilknyttede arkfaner. Der er også en funktionslinje med funktioner som Sum.

Naviger ved hjælp af tastaturet

Følgende er de mest anvendte tastaturgenveje i Excel Mobile:

 • Tryk på tabulatortasten for bevæge dig gennem elementerne i brugergrænsefladen. Tryk på Skift+Tabulatortasten for at gå tilbage. For nogle elementer kan du også bruge piletasterne.

 • Tryk på Alt for at markere den viste fane på båndet. Tryk på Skift+Tab, umiddelbart efter du har trykket på Alt, for at gå direkte til menuen Filer. Tryk på Pil til venstre eller Pil til højre, eller tryk på Ctrl+Tab, for at skifte mellem fanerne på båndet. Tryk på Pil ned for at gå til indstillingerne for hver fane, og tryk på Pil op for at gå tilbage til fanen. Tryk på Enter eller mellemrumstasten for at vælge en indstilling.

 • Tryk på Skift+F10 for at vise genvejsmenuen for en celle.

For oplysninger om tastaturgenveje, der er specifikke for Excel Mobile, skal du gå til Brug af tastaturgenveje med et eksternt tastatur i Excel Mobile til Windows 10. Du kan finde flere oplysninger om brug af en skærmlæser med Excel Mobile i Grundlæggende opgaver, når du bruger en skærmlæser med Excel.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Bruge tastaturgenveje sammen med et eksternt tastatur i Excel Mobile til Windows 10

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Excel Online indeholder tilgængelighedsfunktioner, der gør det nemmere for brugere med nedsat bevægelighed, nedsat syn og andre handicap at arbejde med filerne. Det betyder, at du kan bruge tastaturgenveje, en skærmlæser, som f.eks. Oplæser, den indbyggede skærmlæser til Windows, eller et talegenkendelsesværktøj, når du arbejder med Excel Online.

Hvis du vil have hjælp til at udføre almindelige opgaver i Excel Online, skal du læse Understøttelse af tilgængelighed i Excel.

Bemærkninger!: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • Du kan læse om tastaturgenveje i Tastaturgenveje i Excel Online.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Windows-skærmlæser, Oplæser. Hvis du vil vide mere om at bruge Oplæser, skal du gå til Introduktion til Oplæser.

 • Dette emne gør også opmærksom på funktionen JAWS. Hvis du vil vide mere om JAWS til Windows, skal du gå til Startvejledning for JAWS til Windows.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en pc. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Windows-telefon eller -tablet.

 • Når du bruger Excel Online, anbefaler vi, at du bruger Microsoft Edge som webbrowser. Da Excel Online kører i din webbrowser, er genvejstasterne anderledes end i et skrivebordsprogram. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 til at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren – ikke for Excel Online.

I dette emne

Bliv fortrolig med Excel Online-layoutet

Excel Online kører i browseren. Du kan vælge mellem to visninger: Læsevisning og Redigeringsvisning. Vinduet i Excel Online ser lidt anderledes ud, og der er forskellige tilgængelige kommandoer afhængigt af, hvilken visning du bruger.

 • I læsevisning kan du se, udskrive, dele, opdatere dataforbindelser, genberegne din projektmappe og skrive en kommentar til projektmappen. Excel Online åbnes som standard i læsevisning.

  I læsevisning vises "Excel Online" øverst i vinduet i titellinjen. Ved den venstre kant af titellinjen findes appstarteren, som er det kontrolelement, der indeholder felter med links til Microsoft-tjenester og Office Online-programmer, bl.a. Mail, Kalender, OneDrive, Excel, PowerPoint og mange flere.

  Under titellinjen findes en værktøjslinje, der indeholder et sæt kommandoer i højre side (Rediger projektmappe, Udskriv, Del, Data og flere andre), og – hvis browserens bredde tillader det – navnet på projektmappen i midten.

 • Hvis du vil skifte fra læsevisning til redigeringsvisning, skal du trykke på Ctrl + F6, indtil du hører "Excel Online". Tryk på Ctrl + F6 igen for at flytte til navnet på den mappe, der indeholder projektmappen. Tryk på tabulatortasten for at flytte til knappen Rediger projektmappe, tryk på Enter, og brug derefter pil ned til at vælge Rediger i Excel Online.

  I Redigeringsvisning kan du foretage ændringer til din projektmappe. I denne visning, øverst i Excel Online-vinduet, indeholder titellinjen appstarteren i venstre side, programmets navn ("Excel Online"), knappen Del i højre side og – hvis browserens bredde tillader det – navnet på din projektmappe i midten.

  Under titellinjen finder du en værktøjslinje, der er inddelt i faner: Filer, Startside, Indsæt, Data, Gennemse, Vis og Åbn i Excel. Båndet vises under denne række med faner. Når du vælger en fane, vises et fanespecifikt bånd. Hvert bånd indeholder kommandoer, der er inddelt i grupper. Hvis du f.eks. vælger fanen Indsæt, vises der et bånd. På dette bånd kan du vælge forskellige elementer, f.eks. tabeller, diagrammer, links eller kommentarer, som du kan indsætte i din projektmappe.

I både læsevisning og redigeringsvisning følger det aktive regneark i projektmappen kommandosættet. Cellegitteret i regnearket fylder meste af siden. Nogle kommandoer, f.eks. kommandoen Gå til eller kommandoen Søg, åbner et vindue i midten af regnearket. Andre, f.eks. til at se eller indsætte kommentarer, åbner en rude til højre eller venstre i regnearket.

Under cellegitteret findes en søjle, der indeholder en fane for hvert regneark i projektmappen. Du kan rulle gennem denne række med faner for at markere et regneark. Det aktuelt markerede regneark kaldes for det "aktive regneark."

Nederst i Excel Online-vinduet finder du statuslinjen. Når du markerer en gruppe celler, viser statuslinjen det aktuelle gennemsnit, en optælling og summen af tallene i de markerede celler. Du kan ændre, hvad statuslinjen skal vise, ved at tilpasse den måde, Excel opsummerer dataene på. Brug tabulatortasten til at komme til menuen Tilpas statuslinjen, og tryk på Enter. Brug pil ned i genvejsmenuen for at vælge en funktion (f.eks. Numerisk antal, Maks eller Min), og tryk på Enter.

Naviger ved hjælp af tastaturgenveje

 • Du kan finde oplysninger om tastaturgenveje under Tastaturgenveje i Excel Online.

 • Tryk på F6 for at flytte mellem adresselinjen i browseren og indholdet i Excel Online.

 • Tryk på Ctrl+F6 for at gennemse områderne i Excel Online – båndet, regnearket, linjen med regnearksfanen og statuslinjen.

 • Hvis du vil flytte til et andet regneark i projektmappen, skal du trykke på Ctrl + Alt + PgUp eller Ctrl + Alt + PgDn.

 • Tryk på tabulatortasten (fremad) eller på Shift+Tab (bagud) for at gå til en anden fane på en værktøjslinje eller flytte mellem kommandoerne på et bånd.

 • Tryk på Enter for at markere et element. Hvis du vil markere en celle, skal du placere fokus på den.

 • For at søge i menuer eller lister skal du trykke på tasten pil op eller pil ned, derefter skal du foretage et valg og trykke på Enter.

 • Brug tabulatortasten, piletasterne eller tastaturgenveje til at flytte rundt i cellegitteret.

 • Tryk på Esc for at afslutte en menu eller tilstand.

Brug Fortæl mig det

Brug Fortæl mig til hurtigt at finde en kommando. Se denne video for at få mere at vide om funktionen Fortæl mig: Brug af Fortæl mig til at få tingene gjort hurtigt med en skærmlæser og et tastatur.

Benyt følgende fremgangsmåde for at bruge Fortæl mig til at finde en kommando:

 1. Markér den celle eller det celleområde, hvor du vil udføre en handling.

 2. Gå til den Fortæl mig-redigeringsfeltet ved at trykke på Alt+Q.

 3. Indtast den ønskede kommando. Skriv f.eks. "punkttegn".

 4. Tryk på pil ned for at gennemgå søgeresultaterne. Tryk på Enter for at vælge et.

Se også

Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel

Tastaturgenveje i Excel Online

Grundlæggende opgaver ved hjælp af en skærmlæser i Excel

Gør dine Excel-regneark handicapvenlige

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×