Få mere at vide om dialogboksen Formatér objekt i Publisher

Brug de følgende indstillinger i dialogboksen Formatér objekt til at formatere tekstfelter, Autofigurer, tabeller, billeder og WordArt i Publisher.

Bemærk!: Nogle af fanerne i dialogboksen er kun tilgængelige, afhængigt af hvilket objekt du har markeret.

Hvilken fane vil du vide mere om?

Fanen Farver og streger

Brug fanen Farver og streger til at anvende farveudfyldninger, streger og kantgrafik på et markeret objekt eller en markeret tabelcelle.

Fyld

Farve – Vælg den fyldfarve i paletten, du vil bruge, eller vælg en af indstillingerne på listen:

 • Skemafarver – Vælg farver fra det anvendte farveskema til din publikation.

 • Standardfarver – Vælg fra et standardsæt med farver.

 • Ingen udfyldning – Klik på denne indstilling for overhovedet ikke at udfylde det markerede objekt. Objekter uden udfyldning har en gennemsigtig baggrund.

 • Flere farver – Klik på denne indstilling for at åbne dialogboksen Farver. Du kan vælge en ny farve fra standardfarvepaletten, eller du kan vælge en brugerdefineret farve, som du definerer ved hjælp af RGB-, HSL- eller CMYK-farvemodellen. Du kan også vælge en PANTONE® -farve.

  Bemærk!: De PANTONE®-farver, der er vist her, matcher muligvis ikke PANTONE-identificerede standarder. Se aktuelle farvepublikationer fra PANTONE for at finde den nøjagtige farve. PANTONE® og andre Pantone, Inc.-varemærker tilhører Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Effekter – Klik på denne indstilling for at åbne dialogboksen Effekter, hvor du kan anvende effekter som gradueringer, strukturer, mønstre, billedfyld og farvetoner.

Gennemsigtighed - Indtast en procent til gennemsigtighed i boksen Gennemsigtighed, eller brug skyderen til at indstille gennemsigtigheden til udfyldningen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte en eller anden form for udfyldning.

Streg

Farve – Vælg den fyldfarve i paletten, du vil bruge, eller vælg en af indstillingerne på listen:

 • Skemafarver – Vælg farver fra det anvendte farveskema til din publikation.

 • Standardfarver – Vælg fra et standardsæt med farver.

 • Ingen kontur – Klik på denne indstilling for overhovedet ikke at give objektet en kontur.

 • Flere farver – Klik på denne indstilling for at åbne dialogboksen Farver. Du kan vælge en ny farve fra standardfarvepaletten, eller du kan vælge en brugerdefineret farve, som du definerer ved hjælp af RGB-, HSL- eller CMYK-farvemodellen. Du kan også vælge en PANTONE® -farve.

Gennemsigtighed – Angiv en procentdel af gennemsigtighed i feltet Gennemsigtighed, eller brug skyderen til at indstille udfyldningens gennemsigtighed. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt en udfyldningstype. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Bredde – Angiv en stregtykkelse. Denne indstilling ikke er tilgængelig, hvis Ingen farve er valgt. (Dette kaldes "Tykkelse" i Publisher 2007).

Sammensætningstype – Vælg en sammensat stregtype og -tykkelse på listen over indstillinger, eller klik på Kantgrafik for at gå til dialogboksen Kantgrafik. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt en udfyldningstype. (Dette kaldes "Typografi" i Publisher 2007).

Stregtype – Vælg en type stiplet streg på listen. Denne indstilling ikke er tilgængelig, hvis Ingen farve er valgt. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Knoptype – Vælg Rund, Firkantet eller Flad på listen. Denne indstilling ikke er tilgængelig, hvis Ingen farve er valgt. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Sammenføjningstype – Vælg Facet, Vinkel eller Rund på listen for at bruge forskellige hjørnetyper med stregen. Denne indstilling ikke er tilgængelig, hvis Ingen farve er valgt. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Kantgrafik – Klik på denne knap for at åbne dialogboksen Kantgrafik, hvor du kan vælge en grafisk kant til objektet.

Eksempel – Viser de valgte udfyldnings- og stregtyper. Sektionen Eksempel er kun tilgængelig for objekttyper, der har rektangulære dimensioner, som f.eks. tekstfelter, tabeller, billeder og rektangulære Autofigurer. Knapperne rundt om sektionen Eksempel svarer til stregerne for objektet. Du kan anvende stregformatering på individuelle streger, hvis du kun markerer de knapper, der svarer til stregerne, der skal ændres. Der vises knapper i Publisher, der svarer til de lodrette og vandrette streger, der opdeler tabelcellerne. Hvis du har konfigureret cellediagonaler, vises der i Publisher en knap, der svarer til den diagonale streg. Hvis objekttypen er en tabel, vises der i Publisher knapper, der svarer til de lodrette og vandrette streger, der opdeler tabelcellerne. Hvis du også har konfigureret cellediagonaler, vises der i Publisher en knap, der svarer til den diagonale streg.

Forudindstillinger – Klik på en af forudindstillingerne for at anvende et sæt med streger til objektet. Du kan markere de indstillinger, der svarer til ingen streger, alle kanter eller alle kanter og celleopdelere.

Tegn kanten inden for rammen – Vælg denne indstilling for at tegne en kant, der ligeligt tilføjes inden og uden for objektets ramme, frem for kun på ydersiden af rammen.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for visse Autofigurer, som f.eks. Smilende ansigt, Cylinder og Lyn.

Anvend indstillinger på nye objekttyper – Vælg denne indstilling for at beholde udfyldnings- og stregindstillingerne som standardindstillinger for nye objekter med samme objekttype.

Bemærk!: Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis det objekt, du formaterer, er en tekstboks eller Autofigur.

Figureffekter – Dette åbner dialogboksen Formatér figur og giver dig adgang til effekterne Udfyldning, Skygge, Spejling, Skær, Bløde kanter, 3D-format og 3D-rotation. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Toppen af siden

Fanen Størrelse

Bemærk!: Hvis du har valgt en tabel, og du har aktiveret support til et østasiatiske sprog via Microsoft Office-systemets Sprogindstillinger, kaldes denne fane Størrelse og retning.

Størrelse og rotation

Højde – Angiv den ønskede højde for objektet.

Bredde – Angiv den ønskede bredde for objektet.

Rotation – Angiv, hvor meget du vil rotere objektet med uret – fra 0 til 359 grader.

Bemærkninger!: 

 • Højde- og breddeindstillingerne henviser altid til dimensionerne på et ikke-roteret objekt.

 • Når du ændrer indstillingerne til Højde og Bredde under Størrelse og rotation, ændres de proportionelle indstillinger til Højde og Bredde under Skalering tilsvarende.

Skalering

Højde – Indtast den ønskede højde på tabellen som en procentdel af dens oprindelige størrelse.

Bredde – Indtast den ønskede bredde på tabellen som en procentdel af dens oprindelige størrelse.

Bemærkninger!: 

 • Højde- og breddeindstillingerne henviser altid til dimensionerne på et ikke-roteret objekt.

 • Når du ændrer indstillingerne Højde og Bredde under Skalering, ændres de nøjagtige mål til indstillingerne Højde og Bredde under Størrelse og rotation tilsvarende.

Lås højde-bredde-forhold - Markér dette afkrydsningsfelt for at beholde indstillingerne Højde og Bredde i den samme proportion. Hvis du f.eks. ændrer Højde til 150 procent, ændrer Publisher automatisk Bredde til 150 procent.

Toppen af siden

Fanen Layout

Brug fanen Layout til at bestemme den nøjagtige placering af objektet på siden. Du kan også vælge indstillinger for ombrydning af tekst omkring en tabel, der er placeret oven på et tekstfelt eller oven på en Autofigur, der indeholder tekst.

Objektplacering – Hvis objektet er placeret oven på et tekstfelt eller en Autofigur, skal du vælge, om det skal være Indbygget eller have en Nøjagtig (fast) placering.

Placering på siden

Vælg disse indstillinger for nøjagtigt at placere objektet på en side. Disse indstillinger ikke tilgængelige for indbyggede objekter.

Vandret – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem objektet og den del af siden, der er angivet i feltet Fra.

Fra – Vælg den del af siden (Øverste venstre hjørne, Midten eller Øverste højre hjørne), hvorfra den vandrette placering af objektet skal måles.

Lodret – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem objektet og den del af siden, der er angivet i feltet Fra.

Fra – Vælg den del af siden (Øverste venstre hjørne, Midten eller Øverste højre hjørne), hvorfra den lodrette placering af objektet skal måles.

Ombrydningstype – Hvis objektet er placeret oven på et tekstfelt eller en Autofigur med tekst, skal du vælge, hvordan teksten skal ombrydes omkring objektet.

 • Firkantet – Ombryder teksten omkring alle siderne på objektets markeringsrektangel.

 • Tæt – Ombryder teksten omkring objektet så tæt som muligt.

 • Igennem – Ombryder teksten omkring ydersiden og i alle tilgængelige dele af objektet.

 • Top og bund – Ombryder teksten over og under objektet, men ikke til siderne.

 • Ingen – Fjerner al tekstens ombrydningsformatering, så teksten ikke ombrydes omkring objektet. Hvis objektet er gennemsigtigt, vises den bagvedliggende tekst. Teksten vil ellers være skjult bag objektet.

Ombryd tekst – Hvis objektet er placeret oven på et tekstfelt eller en Autofigur, og du har valgt Firkantet, Tæt eller Igennem under Ombrydnings​​​type, skal du vælge, hvordan du vil placere teksten.

 • Begge sider – Placerer teksten på begge sider af objektet.

 • Kun venstre – Placerer teksten på venstre side af objektet.

 • Kun højre – Placerer teksten på højre side af objektet.

 • På det størst mulige område – Placerer teksten på den side af objektet med det største område.

Afstand til tekst – Hvis objektet er placeret oven på et tekstfelt eller en Autofigur, og det er et indbygget objekt, eller du har valgt Firkantet under Ombrydnings​​​type, kan du bestemme, hvad afstanden mellem markeringsrektanglet for objektet og teksten, der ombrydes omkring det, skal være.

 • Automatisk – Når du markerer dette afkrydsningsfelt, placerer Publisher automatisk teksten med standardafstanden (0,04 tommer) til objektet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Automatisk og derefter angive de ønskede mål i felterne Øverst, Nederst, Venstre og Højre.

Vandret justering – Hvis objektplaceringen er Indbygget, kan du vælge, om objektet skal forblive på én side af tekstfeltet eller Autofiguren eller flytte fra én side til den anden, efterhånden som tekst tilføjes eller slettes.

 • Venstre – Klik på denne indstilling for at beholde det indbyggede objekt på venstre side af tekstfeltet eller Autofiguren, efterhånden som tekst tilføjes eller slettes.

 • Højre – Klik på denne indstilling for at beholde det indbyggede objekt på højre side af tekstfeltet eller Autofiguren, efterhånden som tekst tilføjes eller slettes.

 • Flyt objektet med tekst – Klik på denne indstilling for at beholde det indbyggede objekt på en bestemt tekstlinjeplacering, så det flyttes fra én side af tekstfeltet eller Autofiguren til den anden, efterhånden som tekst tilføjes eller slettes.

Toppen af siden

Fanen Tekstfelt

Brug fanen Tekstfelt, hvis du ønsker at vælge indstillinger i forhold til at placere og tilpasse tekst i et tekstfelt eller i en Autofigur, der indeholder tekst.

Bemærk!: Fanen Tekstboks er kun tilgængelig, når det markerede objekt er en tekstboks eller en autofigur med tekst.

Lodret justering

Vælg, om du vil justere teksten øverst, i midten eller nederst i tekstboksen eller autofiguren.

Tekstboksmargener

Venstre - Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den venstre kant af tekstboksen eller autofiguren og teksten indeni.

Højre - Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den højre kant af tekstboksen eller autofiguren og teksten indeni.

Størst - Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den øverste kant af tekstboksen eller autofiguren og teksten indeni.

Bund - Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den nederste kant af tekstboksen eller autofiguren og teksten indeni.

Automatisk tilpasning af tekst

Tilpas ikke automatisk  Denne indstilling bevarer tekststørrelsen som den, du har angivet for tekstfeltet eller Autofiguren.

Formindsk tekst ved overløb Denne indstilling formindsker tekstens punktstørrelse i tekstfeltet eller Autofiguren, indtil der ikke længere er tekstoverløb.

Tilpas  Denne indstilling formindsker eller forstørrer teksten, så den passer til tekstfeltet eller Autofiguren, når du ændrer størrelsen.

Tilpas tekstfeltet Denne indstilling udvider tekstfeltet eller Autofiguren, når der ellers ville have været tekstoverløb. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Bemærk!: Når denne indstilling er markeret, kan tekstfeltet eller Autofiguren blive udvidet ud over siden eller hen over andre objekter.

Roter teksten i Autofiguren 90 grader  Dette afkrydsningsfelt vender teksten i tekstfeltet eller Autofiguren en fjerdedel (90 grader) til højre.

Indsæt "Fortsættes på side..."  Dette afkrydsningsfelt indsætter meddelelsen Fortsættes på side [sidetal] i tekstfeltet eller Autofiguren.

Indsæt "Fortsættes fra side..."  Dette afkrydsningsfelt indsætter meddelelsen Fortsættes fra side [sidetal] i tekstfeltet eller Autofiguren.

Kolonner  Denne knap viser dialogboksen Kolonner, hvor du kan vælge antallet af kolonner og afstanden mellem dem.

Bemærk!: Denne indstilling er ikke tilgængelig for Autofigurer – med undtagelse af rektangler, eller hvis du vælger indstillingen Formindsk tekst ved overløb eller Tilpas.

Toppen af siden

Fanen Billede

Hvis du gerne vil komprimere billeder i en publikation, gendanne de oprindelige farver i et billede eller konfigurere indstillinger for at beskære og kontrollere farven, lysstyrken og kontrasten i et billede, kan du bruge fanen Billede i dialogboksen Formatér billede.

Bemærk!: Fanen Billede er tilgængelig, når det markerede objekt er et billede eller er en figur med billedfyld. Hvis objektet er en figur, deaktiveres beskæringsværktøjerne, men Billedstyring og Komprimering er aktiveret.

Beskære fra

Skriv den ønskede beskæringsmængde til billedet i felterne Venstre, Højre, Top og Bund. Hvis du angiver en negativ beskæringsværdi, vil Publisher beskære billedet ud over billedets ramme. Hvis du anvendte billedfyld, vises fyldet i rammens udvidede beskæringsområde. Ellers er det udvidede beskæringsområde gennemsigtigt.

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed – Angiv en procentdel af gennemsigtighed i feltet Gennemsigtighed, eller brug skyderen til at indstille billedets gennemsigtighed. Denne indstilling er ikke tilgængelig i Publisher 2007.

Lysstyrke og kontrast

 • Lysstyrke  Angiv en procent i feltet Lysstyrke, eller brug skyderen til at indstille lysstyrken til et billede. Standardniveauet er 50 procent lysstyrke. Hvis lysstyrken øges, bliver billedet lysere. Hvis lysstyrken reduceres, bliver billedet mørkere.

 • Kontrast Angiv en procent i feltet Kontrast, eller brug skyderen til at indstille kontrasten for et billede. Hvis du reducerer kontrasten, bliver der mindre forskel mellem skygger og fremhævninger. Det får billedet til at se nedtonet ud. Hvis du øger kontrasten, overdrives forskellen mellem skygger og fremhævninger, hvormed billedet får en høj kontrast.

Omfarv

 • Farve – Vælg fyldfarven fra paletten, eller vælg en af indstillingerne på listen:

  • Skemafarver – Vælg farver fra det anvendte farveskema til din publikation.

  • Standardfarver – Vælg fra et standardsæt med farver i intervallet fra rød til blå.

  • Ingen udfyldning – Vælg denne indstilling for overhovedet ikke at udfylde de markerede celler eller den markerede tabel. Celler uden udfyldning har en gennemsigtig baggrund.

  • Flere farver – Dette åbner dialogboksen Farver. Du kan vælge en ny farve fra standardfarvepaletten, eller du kan vælge en brugerdefineret farve, som du definerer ved hjælp af RGB-, HSL- eller CMYK-farvemodellen. Du kan også vælge en PANTONE®-farve.

  • Toner – Dette åbner dialogboksen Effekter, hvor du kan anvende toner af den valgte farve.

 • Komprimer – Dette viser dialogboksen Komprimér billeder og kontrollerer, hvordan dine billeder komprimeres.

 • Nulstil farve – Dette gendanner de oprindelige farver. (Dette kaldes "Nulstil" i Publisher 2007).

 • Nulstil – Dette nulstiller den beskæring og de billedkontrolelementer, du har anvendt på billedet. En nulstilling påvirker de formateringsændringer, som du har anvendt på det markerede billede via fanen Billede i dialogboksen Formatér billede. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

 • Figureffekter – Dette åbner dialogboksen Formatér figur og giver dig adgang til effekterne Udfyldning, Skygge, Spejling, Skær, Bløde kanter, 3D-format og 3D-rotation. (Dette er ikke tilgængeligt i Publisher 2007).

Toppen af siden

Fanen Egenskaber for celle

Brug fanen Egenskaber for celle til at vælge indstillinger til at placere data indeni cellen i en tabel.

Bemærk!: Fanen Egenskaber for celle er kun tilgængelig, når det markerede objekt er en tabel.

Lodret justering

Vælg, om du vil justere teksten i tabelcellen med Top, Midt eller Bund.

Tekstfeltmargener

Du kan bruge disse indstillinger til at styre afstanden mellem rækker og kolonner i en tabel.

Venstre – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den venstre kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Højre – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den højre kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Top – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den øverste kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Bund – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den nederste kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Roter tekst i autofigur 90° - Markér dette afkrydsningsfelt for at vende teksten indeni tabelcellen eller autofiguren en fjerdedel (90 grader) til højre.

Toppen af siden

Fanen Alternativ tekst

Brug denne fane til at angive alternativ tekst for objektet, så personer med nedsat syn eller kognitive vanskeligheder har mulighed for at forstå objektet.

Bemærk!: (Denne fane kaldes "Web" i Publisher 2007).

Anvend ændringerne

Når du har justeret indstillingerne på alle faner, skal du klikke på OK for at anvende ændringerne på objektet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×