Excel-linje for status af indstillinger

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

På statuslinjen nederst i Microsoft Office-programmer viser status for indstillinger, der er valgt skal vises på statuslinjen. Mange indstillinger er valgt som standard. Hvis du vil tilpasse vises på statuslinjen, skal du højreklikke på den, og klik derefter på de ønskede indstillinger.

I Microsoft Office Excel 2007 er følgende indstillinger tilgængelige på statuslinjen.

Denne indstilling

Viser følgende på statuslinjen

Celletilstand

Denne indstilling er valgt som standard. Den viser den aktuelle tilstand for celleredigering i venstre side af statuslinjen. En af følgende tilstande vises.

  • Klar angiver en generel tilstand.

  • Indtast angiver indtastningstilstand. Denne tilstand vises, når du markerer en celle og begynder at skrive, eller når du trykker to gange på F2.

  • Rediger angiver redigering i celle. Denne tilstand vises, når du dobbeltklikker på en celle, eller når du trykker på F2 for at skrive eller redigere data i en celle.

  • Punkt angiver tilstanden for valg af celler til formler. Denne tilstand vises, når du begynder at indtaste en formel og derefter klikker på de celler, der skal medtages i formlen.

Signaturer

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen angiver, at den aktive projektmappe er digitalt signeret.

Politik for administration af oplysninger

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen angiver, at der er brugt IRM (Information Rights Management) for at begrænse adgangen til indholdet i den aktive projektmappe.

Tilladelser

Denne indstilling er valgt som standard, viser et ikon ud for indikatoren celle tilstand, kan du klikke på for at få vist aktuelle og redigere dokumenttilladelser. Dette ikon viser kun, når adgang til dokumentet er blevet begrænset (Microsoft Office-knappen Office-knapflade , forberede, Begræns tilladelse, Begrænset adgang ).

Caps Lock

Når denne tast er aktiveret, vises Caps Lock, så du kan se, at funktionen er slået til, og at der skrives store bogstaver. Denne indstilling er aktiveret som standard.

NUM LOCK

Når denne indstilling er valgt, vises Num Lock for at angive, at tasten NUM LOCK er aktiveret, så du kan bruge tasterne på taltastaturet til at indtaste tal i regnearket. Denne indstilling er ikke valgt som standard.

Scroll Lock

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser Scroll Lock for at angive, at tasten SCROLL LOCK er aktiveret, så du kan rulle i regnearket ved hjælp af piletasterne.

Fast decimal

Valgt som standard, viser denne indstilling Fast Decimal for at angive, at alle numeriske værdier, du angiver i regnearket vises med fast decimaler. Denne indstilling er slået til, når du markerer afkrydsningsfeltet Indsæt automatisk et decimaltegn under Redigeringsindstillinger under fanen Avanceret i dialogboksen Excel-indstillinger (Microsoft Office-knappen Office-knapflade , Excel-indstillinger, Avanceret ).

Overskrivningstilstand

Når denne indstilling er valgt, vises Overskriv for at angive, at der er trykket på tasten INSERT for at aktivere overskrivningstilstand under redigering af celleindhold i celleredigeringstilstand (du skifter til celleredigeringstilstand ved at dobbeltklikke på en celle eller trykke på F2). Denne indstilling er ikke valgt som standard.

END-tilstand

Denne indstillinger er valgt som standard. Indstillinger viser END-tilstand for at angive, at der er trykket på tasten END for at aktivere END-tilstand. Når du trykker på END efterfulgt af en piletast, flyttes markeringen i pilens retning. Der stoppes ved starten og slutningen af data og derefter ved starten eller slutningen af regnearket.

Makroindspilning

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser en knap ud for indikatoren Celletilstand, som du kan klikke på for at begynde at indspille en makro.

Markeringstilstand

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser en af følgende markeringstilstande.

  • Udvid markering vises, når du trykker på F8 for at udvide cellemarkeringen ved hjælp af piletasterne.

  • Føj til markering vises, når du trykker på SKIFT+F8 for at tilføje en ikke-tilstødende celle eller et ikke-tilstødende celleområde ved hjælp af piletasterne.

Sidetal

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser sidetallet for den aktuelle regnearksside og antallet af sider i regnearket, når du arbejder i visningerne Sidelayout eller Vis udskrift.

Gennemsnit

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser det gennemsnit, som er beregnet ud fra de markerede celler, som indeholder numeriske værdier.

Antal

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser det markerede antal celler.

Numerisk antal

Når denne indstilling er valgt, vises det antal markerede celler, som indeholder numeriske værdier. Indstillingen er ikke valgt som standard.

Minimum

Når denne indstilling er valgt, vises den mindste numeriske værdi, som findes i de markerede celler. Indstillingen er ikke valgt som standard.

Maksimum

Når denne indstilling er valgt, vises den største numeriske værdi, som findes i de markerede celler. Indstillingen er ikke valgt som standard.

Sum

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser summen af de numeriske værdier i de markerede celler.

Vis genveje

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser knapper til visningerne Normal, Sidelayout og Vis sideskift. Du kan klikke på knapperne for at skifte visning.

Zoom

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser Zoom-niveauet. Du kan klikke på Zoom for at åbne dialogboksen Zoom, hvor du kan angive den ønskede forstørrelse i procent.

Zoomskyder

Denne indstilling er valgt som standard. Indstillingen viser Zoom-skyderen med knapperne Zoom ud og Zoom ind. Du kan trække i skyderen eller klikke på knapperne Zoom ud og Zoom ind for at forstørre eller formindske indholdet i regnearket, så du får vist mere eller mindre af indholdet.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×