EUROCONVERT, funktionen

Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen EUROCONVERT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Omregner et tal til euro, omregner et tal fra euro til en valuta i et af de lande, der har indført euroen eller omregner fra en valuta i et af de lande, der har indført euroen, til en anden valuta i et af de andre euromedlemslande. Denne omregning sker med euroen som omregningsgrundlag. De valutaer, der kan omregnes, er valutaer i de EU-medlemslande, der har indført euroen. De anvendte omregningskurser er fastsat af EU.

Hvis denne funktion ikke er tilgængelig og returnerer fejlen #NAVN?, skal du installere og indlæse tilføjelsesprogrammet Værktøj til euro-valuta.

Installere og starte tilføjelsesprogrammet Værktøj til euro-valuta

 1. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Tilføjelsesprogrammer under fanen Filer.

 2. Vælg Excel-tilføjelsesprogrammer på listen Administrer, og klik derefter på Søg.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Værktøj til euro-valuta på listen Tilgængelige tilføjelsesprogrammer, og klik derefter på OK.

 4. Følg instruktionerne i installationsprogrammet, hvis det er nødvendigt.

Syntaks

EUROCONVERT(tal;kilde;mål;fuld_præcision;omregningsgrundlag)

Syntaksen for funktionen EUROCONVERT har følgende argumenter:

 • Tal     Påkrævet. Den valutaenhed, du vil omregne eller en reference til den celle, der indeholder værdien.

 • Kilde     Påkrævet. En streng på to bogstaver eller en reference til en celle, der indeholder strengen, svarende til ISO-koden for kildevalutaen. De følgende valutakoder er tilgængelige i funktionen EUROCONVERT:

Land/område

Møntenhed

ISO-kode

Belgien

franc

BEF

Luxembourg

franc

LUF

Tyskland

D-Mark

DEM

Spanien

peseta

ESP

Frankrig

franc

FRF

Irland

pund

IEP

Italien

lire

ITL

Holland

gylden

NLG

Østrig

shilling

ATS

Portugal

escudo

PTE

Finland

finmark

FIM

Grækenland

drakme

GRD

Slovenien

tolar

SIT

Lande, der har indført euroen

euro

EUR

 • Mål     Påkrævet. En streng på tre bogstaver eller en cellereference svarende til ISO-koden for den valuta, som du vil omregne tallet til. Se ISO-koderne i den foregående kildetabel.

 • Fuld_præcision     Påkrævet. En logisk værdi (SAND eller FALSK) eller et udtryk, der evalueres som en SAND eller FALSK værdi, der angiver, hvordan resultatet vises.

Brug

Hvis du vil have Microsoft Excel til at

FALSK

Vise resultatet af reglerne vedrørende afrunding af valuta. Se nedenstående tabel. I Microsoft Excel bruges en bestemt værdi til præcis beregning af resultatet og en bestemt værdi til præcis visning af resultatet. FALSK er standardværdi, hvis argumentet fuld_præcision udelades.

SAND

Vise resultaterne med alle betydende cifre fra beregningen.

 • Den følgende tabel viser reglerne vedrørende afrunding af valuta, hvilket vil sige, hvor mange decimaler Microsoft Excel bruger til omregning af en valuta og visning af resultatet.

ISO-kode

Beregningspræcision

Visningspræcision

BEF

0

0

LUF

0

0

DEM

2

2

ESP

0

0

FRF

2

2

IEP

2

2

ITL

0

0

NLG

2

2

ATS

2

2

PTE

0

2

FIM

2

2

GRD

0

2

SIT

2

2

EUR

2

2

 • Omregningsgrundlag     Påkrævet. Et heltal, som er lig med eller større end 3, som angiver det antal betydende cifre, der skal bruges til den mellemliggende euroværdi ved omregningen mellem valutaerne i to EU-medlemslande, der har indført euroen. Hvis dette argument udelades, afrundes den mellemliggende euroværdi ikke i Microsoft Excel. Hvis argumentet bruges, når der omregnes fra en national valuta til euro, beregner Microsoft Excel den mellemliggende euroværdi, som derefter kan omregnes til en national valuta.

Bemærkninger

 • I Microsoft Excel afkortes alle efterfølgende nuller i den returnerede værdi.

 • Hvis kilde-ISO-koden er den samme som mål-ISO-koden, returnerer Microsoft Excel tallets oprindelige værdi.

 • Ugyldige parametre returnerer #VÆRDI!.

 • Denne funktion anvender ikke et talformat.

 • Denne funktion kan ikke bruges til matrixformler.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Beløb

Kilde

Mål

1,20

DEM

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

DEM

1,00

FRF

DEM

Formel

Beskrivelse (resultat)

=EUROCONVERT(A2,B2,C2)

Konverterer 1,2 D-Mark til det tilsvarende beløb i euro ved hjælp af en beregning og visningspræcision på 2 decimalpladser (0,61).

0,61

=EUROCONVERT(A3;B3;C3;SAND;3)

Konverterer 1 fransk franc til det tilsvarende beløb i euro ved hjælp af en beregning og visningspræcision på 3 decimalpladser (0,152).

0,152

=EUROCONVERT(A4;B4;C4;FALSK;3)

Konverterer 1 fransk franc til det tilsvarende beløb i euro ved hjælp af en beregning og visningspræcision på 2 decimalpladser (0,15).

0,15

=EUROCONVERT(A5;B5;C5;SAND;3)

Konverterer 1 fransk franc til det tilsvarende beløb i D-Mark ved hjælp af en mellemliggende beregningspræcision på 3 og viser alle væsentlige tal (0,29728616)

0,29728616

Bemærk

Før du kan bruge funktionen EUROCONVERT, skal du aktivere tilføjelsesprogrammet Værktøj til euro-valuta. Du kan lære mere om, hvordan du tilføjer og aktiverer tilføjelsesprogrammer til Excel ved at følge linket herunder:

Tilføj eller fjern tilføjelsesprogrammer

Bemærkninger!: 

 • Disse eksempler antager en omregningskurs på 1 euro = 6,55957 franske franc og 1,95583 D-Mark. Funktionen EUROCONVERT bruger de kurser, der er fastlagt af EU. Microsoft opdaterer funktionen, hvis kurserne ændre sig. Hvis du vil have fyldestgørende oplysninger om de nuværende regler og kurser, skal du se i Kommissionens publikationer om euroen.

 • Eksemplerne viser resultatværdien gemt i cellen, ikke den formaterede værdi.

 • Efterstillede nuller fjernes i eksempelregnearket.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×