Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Office til Mac 2011

Senest opdateret: september 2010

Microsoft beskytter dine personlige oplysninger og leverer software, der giver dig den ydeevne, effektivitet og brugervenlighed, du ønsker dig i dit arbejde ved computeren. I denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives det i store træk, hvordan Microsoft Office til Mac 2011 (Office 2011) indsamler og anvender disse data. Beskrivelsen vedrører først og fremmest funktioner til kommunikation med internettet. Den gælder ikke for andre Microsoft-websteder, -produkter eller -tjenester, uanset om de er offline eller online.

Office 2011 er designet, så du hurtigt kan samle, få vist og dele dine data med andre personer. Med de undtagelser, der er beskrevet i denne erklæring, sendes de personlige oplysninger, du gemmer i Office 2011, ikke til Microsoft, og de oplysninger, der sendes til Microsoft, deles ikke uden for Microsoft og Microsofts datterselskaber og associerede virksomheder uden din tilladelse.

Indsamling og anvendelse af dine oplysninger

De oplysninger, vi får fra dig, kan anvendes af Microsoft og Microsofts datterselskaber og associerede selskaber til at aktivere de funktioner, du bruger, og levere den eller de tjenester eller udføre den eller de transaktioner, du har anmodet om eller givet dit samtykke til. Oplysningerne kan også bruges til at analysere og forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Oplysningerne bruges muligvis også til at anmode om yderligere oplysninger om feedback, som du giver om det produkt eller den tjeneste, du bruger, så vi på den måde kan levere vigtige meddelelser om softwaren eller give dig besked om arrangementer eller nye produktudgivelser.

Nogle af de personlige oplysninger, du angiver, kan blive medtaget som metadata i dine Office 2011-dokumenter. Metadata bruges i Office 2011-programmerne for at gøre det nemmere for dig at samarbejde med andre om dine dokumenter. Hvis du eksempelvis opretter en kæde til et billede, en fil, en datakilde eller et andet dokument på din harddisk eller på en server, gemmes stien til filen i dokumentet. I visse tilfælde kan kæden indeholde dit brugernavn og oplysninger om servere på netværket. Hvis der er tale om dataforbindelser, kan du vælge at gemme et brugernavn eller en adgangskode i dataforbindelseskæden. Hvis du anvender et XML-skema på et dokument, gemmes der en sti til det XML-skema, du har oprettet, i dokumentet. I nogle tilfælde kan stien indeholde dit brugernavn. Oplysninger som f.eks. dit brugernavn kan også deles med brugerne i dit netværk, når der opstår konflikter – f.eks. når du har låst en delt fil til redigering, og en anden bruger forsøger at åbne den.

Når du fjerner Office 2011, fjernes nogle af de tilhørende oplysninger ikke som en del af fjernelsen af Office 2011, da de muligvis bruges af et andet program. Eksempelvis slettes dokumenter, som du har oprettet vha. Office 2011, ikke fra computeren. Ligeledes bevares oplysninger, som er gemt i certifikatnøgleringe og i din Office-identitet, på din computer når du fjerner Office 2011.

Ud over det omfang, der beskrives i denne erklæring, vil dine personlige oplysninger ikke blive videregivet til tredjepart uden dit samtykke. Det kan ske, at vi indgår aftale med andre virksomheder om levering af afgrænsede tjenesteydelser på vores vegne, f.eks. pakning, forsendelse og levering af køb og andre forsendelser, besvarelse af kundespørgsmål vedrørende produkter eller tjenester, behandling af hændelsesregistrering eller udarbejdelse af statistiske analyser af vores tjenester. I så fald giver vi kun disse virksomheder de personlige oplysninger, som er nødvendige for, at de kan levere den pågældende tjenesteydelse, og de har ikke tilladelse til at benytte de pågældende oplysninger til andre formål.

Microsoft kan skaffe sig adgang til og/eller videregive personlige oplysninger, hvis lovgivningen foreskriver det, eller hvis Microsoft i god tro mener, at det er nødvendigt for at: (a) overholde retslige krav eller overholde krav i juridiske processer mod Microsoft; (b) handle under presserende omstændigheder for at beskytte og forsvare Microsofts ejendomsret, eller (c) beskytte sikkerheden for Microsofts medarbejdere, brugere af Microsofts produkter eller tjenester eller medlemmer af offentligheden.

Oplysninger, der indsamles af eller sendes til Microsoft, kan blive gemt og behandlet i USA eller et andet land, hvor Microsoft eller Microsofts associerede virksomheder, datterselskaber eller agenter har faciliteter, og ved at bruge dette program giver du dit samtykke til en sådan overførsel af oplysninger uden for dit land. Microsoft overholder Safe Harbor-principperne som foreskrevet af det amerikanske handelsministerium vedrørende indsamling, brug og opbevaring af data fra EU, EØS og Schweiz.

Indsamling og brug af oplysninger om din computer

Når du bruger software med internetaktiverede funktioner, sendes der oplysninger om din computer ("standardcomputeroplysninger") til de websteder, du besøger, og de onlinetjenester, du benytter. Microsoft bruger standardcomputeroplysninger til at levere internetaktiverede tjenester, til at forbedre vores produkter og tjenester og til statistiske analyser. Standardcomputeroplysninger omfatter typisk oplysninger som IP-adresse, operativsystemversion, webbrowserversion, lokale indstillinger og sprogindstillinger. I nogle tilfælde kan standardcomputeroplysninger også omfatte hardware-id, som angiver producenten af enheden, enhedsnavn og -version. Hvis en bestemt funktion eller tjeneste sender oplysninger til Microsoft, sendes disse standardcomputeroplysninger samtidig.

Detaljerne for beskyttelse af personlige oplysninger for hver enkelt funktion, software eller tjeneste i Office 2011, som er anført i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, beskriver, hvilke yderligere oplysninger der indsamles, og hvordan de anvendes.

Dine oplysningers sikkerhed

Microsoft er forpligtet til at beskytte dine oplysninger. Vi bruger mange forskellige sikkerhedsteknologier og procedurer i vores bestræbelser på at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, anvendelse eller offentliggørelse. Vi gemmer f.eks. de oplysninger, du angiver, på computersystemer, der er under nøje opsyn, og hvor adgangen til systemerne er begrænset.

Ændringer til erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger

Det kan ske, at vi opdaterer denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger som følge af ændringer i vores produkter og tjenester eller som følge af kundernes feedback. Når vi reviderer erklæringen, ændrer vi datoen i "senest opdateret" øverst i denne erklæring. Hvis der er væsentlige ændringer til denne erklæring, eller i hvordan Microsoft vil bruge dine personlige oplysninger, giver vi dig besked enten ved tydeligt at bekendtgøre en meddelelse om sådanne ændringer, før de implementeres, eller ved at sende dig en meddelelse direkte. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemse denne erklæring, så du er orienteret om, hvordan Microsoft beskytter dine personlige oplysninger.

Yderligere oplysninger

Microsoft modtager gerne kommentarer til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål til erklæringen, eller hvis du mener, at vi ikke har overholdt den, kan du kontakte os ved hjælp af (webformular) Kontakt os: Feedback til beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan også kontakte os via almindelig post:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Du kan finde oplysninger om Microsofts datterselskaber i dit land/område på https://www.microsoft.com/worldwide/.

Specifikke funktioner

Resten af dette dokument omhandler specifikke funktioner i programmer som f.eks. følgende:

 • Microsoft Excel til Mac 2011 ("Excel")

 • Microsoft Word til Mac 2011 ("Word")

 • Microsoft PowerPoint til Mac 2011 ("PowerPoint")

 • Microsoft Outlook til Mac 2011 ("Outlook")

Udsend slideshow

Det bruges funktionen til:     Denne funktion gør det muligt for brugerne at dele deres PowerPoint-præsentation med brugere, som kan få vist slideshowet direkte i deres webbrowser.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Når du transmitterer et slideshow, sender Microsoft PowerPoint til Mac 2011 en kopi af hele præsentationen til den server, du vælger, sammen med oplysninger om den konto, du bruger til at oprette forbindelse til serveren. Du får en URL-adresse fra PowerPoint 2011, som andre brugere kan bruge til at få vist slideshowet. Selvom transmitteringsfunktionen kun viser det slideshow, du præsenterer, kan alle med adgang til URL-adressen få adgang til direkte til alt indhold i præsentationen, herunder skjulte slides. Når du transmitterer et slideshow, gemmer PowerPoint 2011 den server, du bruger, herunder oplysninger som f.eks. navnet, URL-adresser eller andre adresser samt beskrivelsen af serveren. Disse oplysninger bruges til at få nemmere adgang fremover til servere, du har brugt.

Medforfatter

Det bruges funktionen til:     Med samtidig redigering kan flere forfattere arbejde i det samme dokument på samme tid.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Denne funktion indsamler dit navn, din adgangskode, din mailadresse og computernavnet. Disse oplysninger gemmes i Office-dokumentcachen og Mac OS-nøgleringen. For at forhindre uautoriseret adgang til personlige oplysninger, krypteres metadata, der gemmes i programmet, og de kan derfor ikke åbnes af andre.

Brug af oplysninger:     Disse oplysninger bruges til at identificere, hvilke dele af et dokument eller en præsentation, andre forfattere redigerer. I PowerPoint, kan disse oplysninger identificere, hvilke slides der redigeres, og i Word, kan disse oplysninger identificere, hvilke afsnit der redigeres. Oplysningerne reflekteres tilbage til deltagende medforfattere via kontrolelementer for tilstedeværelse på statuslinjen, miniatureruden i PowerPoint sektionslåse i Word. Hver bruger er opmærksom på alle deltagerne, der arbejder med filen, samt hvilke sektioner, afsnit og slides disse brugere redigerer i filen. Dette hjælper brugerne med kommunikere, samarbejde og undgå konflikter med hinanden.

Valg/styring:     De data, der indsamles under en session med samtidig redigering, gemmes kun på Mac OS-nøgleringen, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Gem adgangskoden i min Mac OS-nøglering. Dine legitimationsoplysninger krypteres, når de gemmes i Mac OS-nøgleringen. I tilfælde, hvor der er ventende overførsler, krypteres og gemmes legitimationsoplysningerne i Office-dokumentcachen, og de ryddes, når du har uploadet filerne.

Samtidig redigering er aktiveret i Microsoft SharePoint Server 2010 og Windows Live OneDrive. Virksomheder kan aktivere eller deaktivere samtidig redigering på deres SharePoint-servere eller begrænse adgangen til OneDrive via deres proxyservere.

Kommentarer

Det bruges funktionen til:     Denne funktion giver dig mulighed for at tilføje kommentarer i et dokument.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du gemmer kommentarer for til fil, markerer Excel, Word og PowerPoint hver kommentar med dit navn. Disse oplysninger er tilgængelige for alle, der har adgang til filen.

Valg/styring:     Du kan fjerne dit navn fra kommentarer i Excel og Word ved at gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger i Word- eller Excel-menuen, og klik derefter på Sikkerhed.

 2. Under Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern personlige oplysninger fra filen, når den gemmes.

 3. Gem dokumentet.

  Bemærk!: Denne indstilling fjerner ikke personlige oplysninger fra en delt Excel-projektmappe.

Hvis du vil fjerne kommentarer i PowerPoint, skal du klikke på Slet under Kommentarer på fanen Gennemse og derefter vælge Slet kommentar, Slet alle kommentarer på sliden, eller Slet alle kommentarer i præsentationen. Gem præsentationen.

Vigtige oplysninger:     Dokumenter kan indeholde skjulte kommentarer. Før du deler et dokument, bør du slette eventuelle kommentarer, synlige eller skjulte, du ikke vil dele. I nogle tilfælde kan dokumenter, som er modtaget fra andre programmer, indeholde kommentarer, som kun er synlige i disse programmer, og som ikke kan vises eller ændres med Office 2011.

Program til forbedring af brugeroplevelsen

Det bruges funktionen til:     Programmet til forbedring af kundeoplevelsen (CEIP – Customer Experience Improvement Program) indsamler grundlæggende oplysninger om din hardwarekonfiguration, og hvordan du bruger din software og dine tjenester, for at identificere tendenser og brugsmønstre. Programmet til forbedring af kundeoplevelsen indsamler også typerne og antallet af fejl, du støder på, ydeevne af software og hardware samt tjenesternes hastighed. Vi indsamler ikke dit navn, din adresse eller andre kontaktoplysninger.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du vil have mere at vide om, hvilke oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres af programmet til forbedring af kundeoplevelsen, skal du se Erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsofts program til forbedring af kundeoplevelsen.

Brug af oplysninger:     Vi bruger disse oplysninger til at forbedre kvaliteten, pålideligheden og ydeevnen i Microsoft-software og -tjenester.

Valg/styring:     Programmet til forbedring af kundeoplevelsen er slået fra som standard. Du er få tilbudt muligheden for at deltage i CEIP under installationen. Du kan få vist eller ændre dine indstillinger når som helst ved at navigere til Word-, Excel-, PowerPoint- eller Outlook-menuen, klikke på Indstillingerog derefter klikke på Feedback.

Digitale certifikater

Det bruges funktionen til:    Office 2011 anvender digitale certifikater. Disse digitale certifikater bekræfter identiteten af de internetbrugere, der sender oplysninger, som er krypteret efter x.509-standarden. Digitale certifikater kan også anvendes til digitalt at signere mails for at bekræfte integriteten og oprindelsen af mailens indhold.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Softwaren henter certifikater og opdaterer lister over tilbagekaldte via internettet, hvis dette er tilgængeligt.

Valg/styring:     Du kan vælge ikke at signere mails med digitale certifikater. I nogle tilfælde kan du vælge, om du vil kontrollere lister over tilbagekaldte certifikater manuelt, og du kan vælge ikke at gøre dette. Du kan også organisere og administrere digitale certifikater vha. Microsoft-nøgleringe og standardnøgleringe, som er en del af nøgleringsfunktionen i Mac-operativsystemet.

Dokumentegenskaber

Det bruges funktionen til:     Som standard kan alle filer, der gemmes i Word, PowerPoint og Excel indeholde filegenskaber som f.eks. Forfatter, Administrator, Virksomhed, Senest gemt af samt navne på korrekturlæsere af dokumentet. Der kan blive føjet metadata til de filer, der gemmes i SharePoint-dokumentbiblioteker.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Disse oplysninger er tilgængelige for alle, der kan åbne filen.

Brug af oplysninger:     Disse oplysninger bruges i Office 2011-programmerne til at registrere dokumentegenskaber og gøre det nemmere for dig at samarbejde med andre om dine dokumenter.

Valg/styring:     Du kan fjerne dit navn fra de fleste egenskaber manuelt ved at navigere til menuen Filer og derefter klikke på Egenskaber. I Word og Excel kan du også fjerne disse egenskaber ved at gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger i Word- eller Excel-menuen, og klik derefter på Sikkerhed.

 2. Under Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern personlige oplysninger fra filen, når den gemmes.

 3. Gem dokumentet.

  Bemærk!: Denne indstilling fjerner ikke personlige oplysninger fra en delt Excel-projektmappe.

I PowerPoint kan du fjerne dokumentegenskaber ved at gøre følgende:

 1. Klik på Egenskaber i menuen Filer, og klik derefter på fanen Oversigt.

 2. Ryd de felter, som du ikke vil dele.

 3. Gem dokumentet.

Hvis du vil fjerne dit navn fra PowerPoint-dokumenter, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger i PowerPoint-menuen, og klik derefter på Avanceret.

 2. Ryd feltet Navn under Brugeroplysninger.

 3. Gem dokumentet.

Excel-diagrammer

Det bruges funktionen til:     Denne funktion gør det muligt at oprette diagrammer og grafer ud fra oplysninger i dine Excel-projektmapper.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Når du opretter et diagram i Excel, kan du filtrere data, du har markeret, så kun en del af dataene vises. Alle de markerede data gemmes dog sammen med diagrammet.

Valg/styring:     Hvis du vil forhindre, at andre ændrer de data, der bruges til at oprette dit diagram, skal du, når du kopierer diagrammet til et Microsoft-program, indsætte det som et billede. I PowerPoint skal du f.eks. klikke på Indsæt speciel under menuen Rediger, og derefter skal du klikke på Billede under Sæt ind som:. Du kan også beskytte et dokument med adgangskode for at forhindre, at andre kan ændre de data, der bruges til at oprette diagrammet.

Understøttelse af filformater

Det bruges funktionen til:    I Office 2011 bruges filformater, der er baseret på XML. Disse XML-filformater kan udvides. Det vil sige, at brugere kan angive flere skemaer eller koder i filerne. Et tilføjelsesprogram eller en anden tredjepartskode kan også tilføje flere metadataoplysninger til disse XML-filformater, som ikke kan vises i Office 2011-programmer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Dine filer kan indeholde brugerdefinerede skemaer og mærker eller andre metadata, synlige eller skjulte, som du ikke vil dele.

Valg/styring:     Du kan bekræfte de metadata, der er knyttet til en XML-fil, ved at få vist filen i en tekstfremviser.

IRM (Information Rights Management)

Det bruges funktionen til:     IRM gør det muligt at kryptere indhold mod en RMS-server (Rights Management Services). Kun brugere med adgang til en RMS-server kan bruge denne funktion, og funktionen findes kun i Volumenlicens SKU.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     IRM-krypterer og gemmer følgende oplysninger: brugernavn og adgangskode oplysninger for netværksservere, mailadresser, tilladelsesoplysninger, som er knyttet til mailadresserne, og computeroplysninger (f.eks. harddiskserienumre).

Brug af oplysninger:     De krypterede oplysninger bruges til at håndhæve restriktioner på indhold, du vil beskytte ved hjælp af IRM.

Valg/styring:     Når en bruger åbner et beskyttet dokument, vises der en besked om, at brugeren skal oprette forbindelse til RMS-serveren for at bekræfte sine legitimationsoplysninger. Denne dialogboks indeholder et valgfrit afkrydsningsfelt, som brugeren kan markere for at gemme sit brugernavn og sin adgangskode i feltet for Mac OS-nøgleringsværktøjet. Brugerne kan slet gemte identiteter fra Mac OS-nøgleringen. RMS-serveradministratorer kan deaktivere understøttelse af IRM-klienter for Office til Mac.

Vigtige oplysninger:     Alle personlige oplysninger krypteres og gemmes i Mac OS-nøgleringen, licenser eller i det IRM-beskyttede dokument.

Microsoft Automatiske opdateringer til Mac

Det bruges funktionen til:    Microsoft Automatiske opdateringer til Mac ("Automatiske opdateringer") indsamler grundlæggende oplysninger fra computeren vedrørende installerede Microsoft-programmer for at identificere, hvilke opdateringer der er tilgængelige, samt for at forbedre opdateringstjenesten.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Hvis du vil have mere at vide om, hvilke oplysninger der indsamles, og hvordan de bruges, skal du se Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for Microsoft Automatiske opdateringer til Mac.

Microsoft Fejlrapportering

Det bruges funktionen til:    Microsoft Fejlrapportering er en tjeneste, du kan bruge til at rapportere eventuelle problemer med Office 2011 til Microsoft og til at modtage oplysninger, som kan hjælpe dig med at undgå eller løse sådanne problemer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:    Microsoft Fejlrapportering indsamler IP-adresser, der ikke bruges til at identificere brugere. Det er ikke beregnet til at indsamle oplysninger som f.eks. navn, adresse, mailadresse, computernavn eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere eller kontakte dig. Det er muligt, at sådanne oplysninger kan registreres i hukommelsen eller i de data, der indsamles fra åbne filer, men Microsoft bruger dem ikke til at identificere eller kontakte dig.

I sjældne tilfælde, f.eks. ved problemer, der er særligt svære at løse, kan Microsoft anmode om yderligere data, herunder en eller flere filer fra din computer. Dine aktuelle dokumenter kan også indgå. Du kan få mere at vide om, hvilke oplysninger der indsamles, og hvordan de bruges, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for tjenesten Microsoft Fejlrapportering.

Brug af oplysninger:    Microsoft bruger de fejlrapporteringsdataene til at løse kundeproblemer og forbedre vores software og tjenester.

Valg/styring:     Når du støder på et problem med softwaren, og der oprettes en fejlrapport, spørger Microsoft Fejlrapportering, om du vil sende den til Microsoft. Når Microsoft skal bruge yderligere data for at analysere problemet, bliver du bedt om at gennemgå dataene og vælge, om du vil sende dem eller ej. Hvis du vælger ikke at sende fejlrapporter til Microsoft, sendes rapporterne ikke. Du kan få mere at vide om værktøjet Microsoft Fejlrapportering, herunder den komplette erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, i Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for tjenesten Microsoft Fejlrapportering .

Microsoft Adgang til dokumentdeling til Mac

Det bruges funktionen til:     Microsoft Adgang til dokumentdeling til Mac kan du også få adgang til dokumenter på Microsoft Windows SharePoint Services- og Windows Live OneDrive-websteder og udføre handlinger som f.eks. at downloade, redigere og uploade dokumenter til disse websteder. Du kan tilføje SharePoint- og Windows Live OneDrive-websteder og dokumenter på disse websteder til listen Favoritter. Du bliver bedt om dit brugernavn og adgangskode for at få adgang til disse websteder, og du kan gemme disse brugernavne og adgangskoder i din Mac OS-nøglering.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres     Hvis du vælger at gemme dit brugernavn og din adgangskode i din Mac OS-nøglering, gemmes oplysningerne på computeren i Mac OS-standardnøgleringen som et adgangskodeelement med et navn, der er det samme som webstedets URL-adresse.

Brug af oplysninger:     Disse oplysninger bruges kun til at få adgang til det tilknyttede SharePoint- eller Windows LiveOneDrive-websted.

Valg/styring:     Når du logger på et SharePoint- eller Windows Live OneDrive-websted, kan du vælge at gemme dit brugernavn og din adgangskode i din Mac OS-nøglering. Hvis du vil have mere at vide om at fjerne adgangskodeelementet fra standardnøgleringen, skal du se Mac Hjælp.

Overførselscenter i Microsoft Office til Mac

Det bruges funktionen til:    I Overførselscenter kan du se status for filer, du overfører til en webserver, hvilket betyder, at du kan gemme ændringer og fortsætte arbejdet, selvom du er offline eller ikke kan oprette forbindelse til netværket. Overførselscenter hjælper dig med at holde styr på, hvad statussen på overførslerne er, og om der skal gøres noget ved nogle af filerne.

Programmer i Microsoft Office til Mac 2011, f.eks. Word, Excel og PowerPoint, opretter automatisk en lokal kopi af fjerndokumenter. Du kan bruge den lokale kopi til at få adgang til filen, når du ikke er online, og den er med til at forbedre ydeevnen, når du er online.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Ud over dokumentindholdet gemmer Office 2011 muligvis metadata om dokumenterne på computeren i Office-dokumentcachen, f.eks. navne, serverlogon-id'er og mailadresser på de personer, der redigerer eller har redigeret dokumentet sammen med dig.

Brug af oplysninger:     Når du uploader en fil til en server, gemmes den først på computeren i Office-dokumentcachen, som er en cachehukommelse på klientsiden for dokumenter, som er gemt på webservere. Dokumenter replikeres uden problemer fra denne lokale cache og uploades til servere efter behov, hvilket muliggør hurtigere og mere stabil filadgang.

Valg/styring:     Du kan til enhver tid rydde Office-dokumentcachen for filer, der er blevet uploadet.

 1. Åbn /Programmer/Microsoft Office 2011/Office/Microsoft Overførselscenter i søgevinduet i Mac OS X.

 2. Klik på Indstillinger i menuen i Overførselscenter.

 3. Klik på Slet filer under Office-dokumentcache.

Vigtige oplysninger:     Filer, der venter på at blive uploadet, og filer, der indeholder uploadfejl, slettes ikke, når du rydder cachen. Disse filer kan slettes ved at klikke på Slet på værktøjslinjen.

Office-identitet

Det bruges funktionen til:     Under installationen bliver du bedt om at angive personlige oplysninger som f.eks. navn, firma, privat telefonnummer og mailadresse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Disse oplysninger gemmes på computeren og sendes ikke til Microsoft.

Brug af oplysninger:     Din Office 2011-identitet bliver tilføjet i dit adressekartotek i Outlook og bruges som standardindtastninger for egenskaber som f.eks. Forfatter og Senest gemt af i dine Office 2011-dokumenter. Disse oplysninger bruges også til at identificere dine ændringer og kommentarer, når du bruger Kommentarer og Registrer ændringer i Office 2011-dokumenter.

Valg/styring:     Du kan selv vælge, hvilke personlige oplysninger, du angiver under installationen, men det navn, du angiver, skal bestå af mindst to tegn.

Vigtige oplysninger:     Hvis du tidligere har installeret en version af Office 2011, kan du overføre din identitet fra en tidligere version, så den kopieres til den nye kopi af Office 2011. Den overførte identitet vil fortsat være tilgængelig i den gamle version af Office 2011, og du kan redigere identiteterne uafhængigt af hinanden.

Automatisk kontokonfiguration i Outlook

Det bruges funktionen til:    Outlook giver dig mulighed for automatisk konfiguration af din postkasse med visse mailudbydere til at sende og modtage mails til og fra deres server(e).

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Hvis du vil konfigurere din Exchange-konto automatisk, skal du angive din mailadresse i dialogboksen Assistent til kontoopsætning. Du bliver bedt om brugernavn og adgangskode, og de sendes til serveren via internettet. Outlook forsøger først at anvende en sikker SSL-forbindelse til at konfigurere din Exchange-konto, men oplysningerne sendes ukrypteret, hvis din mailudbyder ikke understøtter SSL. Visse mailudbydere understøtter ikke automatisk kontokonfiguration, og du vil blive bedt om at konfigurere dine mailindstillinger manuelt. ISP-mailkonti konfigureres vha. en lokal tilknytningsfil i stedet for personlige oplysninger.

Brug af oplysninger:     De oplysninger, der sendes, bruges til at konfigurere din Exchange-mailkonto. Hvis du bruger en tredjepartsmailudbyder, kontrollerer Microsoft ikke denne tredjeparts brug af dine oplysninger.

Valg/styring:     Hvis du vil bruge Outlook til at sende og modtage mails, skal du konfigurere en konto. Hvis du ikke vil bruge den automatiske kontokonfiguration, kan du vælge at konfigurere indstillingerne for mailserveren manuelt ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Konfigurer automatisk i dialogboksen Konti.

Logføring i Outlook

Det bruges funktionen til:     Logføring er et diagnosticeringsværktøj, der primært bruges af supportmedarbejdere som en hjælp til fejlfinding af problemer med Outlook. Når det er aktiveret, opretter logføringen i Outlook en datafil og gemmer den i tekstformat på skrivebordet. Datafilen kan leveres til supportmedarbejdere og bruges til at diagnosticere og løse problemer, der er opstået.

Oplysninger, der indsamles, behandles og overføres:     Når logføring er blevet aktiveret, indeholder de logfiler, der er oprettet i Outlook, oplysninger, som kan bruges til fejlfinding i forbindelse med problemer, der er opstået i Outlook, f.eks.:

 • Problemer med at sende eller modtage mails, kalenderelementer, noter, opgaver og mødeindkaldelser

 • Type eller alvorlighed af fejl, hvis den kendes

Datafiler kan indeholde oplysninger, der identificerer dig, kan bruges til at kontakte dig, eller kan betragtes som følsomme eller fortrolige oplysninger. Vi bruger ikke disse oplysninger til at kontakte dig uden dit samtykke. Når logføring f.eks. er aktiveret, indsamler datafilen alle data, som Outlook synkroniserer med Exchange-serveren, herunder dit navn, din IP-adresse, afsenderens og modtagerens mailadresser samt og indholdet af dine mails, noter, opgaver, kalendere og kontakter. Microsoft bruger ikke disse oplysninger til at kontakte dig uden dit samtykke.

Brug af oplysninger:     De oplysninger, du giver i datafilen, er til diagnosticering og udvikling af løsninger på problemer i softwaren og til at forbedre softwaren generelt.

Valg/styring:    Logføring i Outlook er som standard slået fra. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du aktiverer logføring, skal du se instruktionerne i Outlook Hjælp. Du kan gennemse indholdet af dine datafiler. Hvis du er bekymret for, at dine datafiler indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, kan du fjerne oplysningerne fra datafilerne, før du sender datafilerne til nogen supportmedarbejdere. Microsoft modtager kun de datafiler, du vælger at sende.

Outlook-søgning

Det bruges funktionen til:    Outlook-søgning gør det muligt hurtigt at gennemsøge elementer i din postkasse.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Som standard anvender søgefunktionen Mac-operativsystemets Spotlight-teknologi. Outlook opretter en cache, der indeholder et undersæt af dine Outlook-data, f.eks. mail, mapper og kontakter i adressekartoteket. Spotlight indekserer denne cachefil til søgning.

Brug af oplysninger:     De oplysninger, der indsamles via Outlook-søgning, bruges til at give dig mulighed for hurtigere at finde elementer i din postkasse.

Valg/styring:     Du kan vælge ikke at bruge Outlook-søgning. Hvis du ikke bruger Outlook-søgning, indekseres Outlook-oplysninger ikke indekseres af Spotlight.

Vigtige oplysninger:     Hvis du bruger Outlook-søgning og senere sletter en mail eller andre Outlook-oplysninger, vil den senere blive fjernet fra Spotlight-indeksfilen efter en forsinkelse, der er fastsat af Mac-operativsystemet. Du vil kunne finde oplysninger om dine slettede Outlook-oplysninger i søgeresultaterne i Outlook, indtil oplysningerne fjernes fra Spotlight-indeksfilen. Den tilsvarende cachefil fjernes heller ikke fra computeren, hvis du fjerner Outlook eller sletter Outlook-databasen.

Muligheder for deling i Outlook

Det bruges funktionen til:     Som en Personal Information Manager gemmer Outlook dine mails, dine begivenheder, kontakter og poster fra adressekartoteket, opgaver, noter og projekter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Outlook-oplysninger gemmes som standard på computeren og er kun tilgængelige for dig. Du har dog mulighed for at dele disse oplysninger med andre personer på følgende måder:

 • Du kan sende en mail eller mødeindkaldelse.

 • Du kan sende en kontakt. Hvis du sender en kontakt til en anden, deler du alle de oplysninger, der er gemt sammen med kontakten, med denne anden person.

 • Du kan vælge at dele oplysninger i en af Exchange-mapperne (mail, opgaver, noter, kalender og kontakter) med andre.

 • Du kan sende en krypteret mail med en digital signatur. Hvis du signerer en meddelelse digitalt, gemmes signaturen sammen med meddelelsen. Den digitale signatur indeholder et digitalt certifikat, der kan indeholde en mailadresse. Hvis du bruger Microsoft Exchange Server, kan du også udgive offentlige nøgler til denne Exchange-server.

PowerPoint-medier

Det bruges funktionen til:    Med PowerPoint 2011 er det muligt at integrere film og lyd i PowerPoint-filer.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Personlige oplysninger, som findes i disse mediers metadata, er tilgængelige i PowerPoint-filen.

Valg/styring:     Du kan vælge at linke til medier i stedet for at integrere dem. Du kan også åbne den originale mediefil og fjerne eventuelle personlige oplysninger fra filen, før du integrerer den i en PowerPoint-fil.

Produktaktivering

Det bruges funktionen til:     Aktivering er med til at reducere forfalsket software, hvilket er med til at sikre, at Microsofts kunder modtager den softwarekvalitet, de forventer. Aktivering betyder, at en bestemt produktnøgle bliver knyttet til den hardware, som produktet er installeret på. Microsofts softwarelicensvilkår for Office 2011 angiver, hvor mange gange du kan bruge produktnøglen til at foretage en aktivering. Når du har brugt produktnøglen det angivne antal gange på den samme eller en anden computer, kan produktnøglen ikke længere bruges til aktivering på andre computere. Aktiveringen er obligatorisk for prøveversionen af Office 2011 og for udgivne versioner af Office 2011.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     For at aktivere prøveversionen af Office 2011 skal du angive en mailadresse. Efter udløb af prøveperioden for Office 2011 skal softwaren aktiveres, for at du kan fortsætte med at bruge den.

Under aktiveringen af Office 2011 sendes der produktnøgleoplysninger til Microsoft. Produktaktiveringen indsamler følgende oplysninger: Din produktnøgle, hardwareidentifikation, og om du har konverteret fra en prøveversion til en fuldgyldig version af produktet.

Ved aktivering sendes der også et tal til Microsoft, der stammer fra computerens hardwarekonfiguration. Dette tal repræsenterer ikke nogen former for personlige oplysninger eller oplysninger om softwaren. Det kan ikke anvendes til at fastslå computerens mærke eller model, og det kan heller ikke anvendes til at fastslå andre oplysninger om computeren. Sammen med standardoplysninger om computeren indsamles der nogle ekstra sprogindstillinger.

Hvis du har licens til Office som et abonnement, eller hvis du køber Office på Office.com, bliver du bedt om at sende det bruger-id, der er tilknyttet abonnementet, når du først skal aktivere produktet. Bruger-id'et vil f.eks. være din Microsoft-konto eller et andet bruger-id, du bruger til at få adgang til Microsoft Office 365 over internettet. Microsoft sender derefter en aktiveringsoplysninger over internettet til computeren for at fuldføre aktiveringen. Når du har aktiveret produktet, sendes oplysningerne om produktnøglen automatisk til Microsoft med jævne mellemrum for at bekræfte, om du har en korrekt licens til din brug af Office, sådan som det er beskrevet i licensaftalen til Office.

Din kopi af Office 2011 kan registrere og acceptere ændringer af computerkonfigurationen. Mindre opgraderinger kræver ikke genaktivering. Hvis du fjerner Office 2011-versionen, er det muligt, at du er nødt til at genaktivere produktet. Hvis du ændrer eller udskifter komponenter på computeren eller i softwaren, skal du muligvis genaktivere softwaren.

Hvis du aktiverer i forbindelse med opgradering fra prøveversionen af Office 2011, indsamles der også oplysninger fra computeren om den prøveversion, du opgraderer fra.

Hvis du ikke kan fuldføre aktiveringen, modtager du muligvis en meddelelse med et link til et websted, hvor du kan få mere at vide om, hvorfor aktiveringen mislykkedes. Hvis du vælger at følge linket, sendes der muligvis oplysninger om, hvorfor aktiveringen mislykkedes, til Microsoft. Disse oplysningerne indeholder muligvis de oplysninger, der normalt sendes under aktivering.

Hvis du ikke aktiverer eller genaktiverer din kopi af Office 2011, vil du muligvis ikke kunne bruge den. Når du starter programmet, vises der en dialogboks, hvor du bliver bedt om at aktivere produktet.

Ingen af de oplysninger, der indsamles under aktiveringen eller genaktiveringen, bruges til at identificere dig personligt. I visse tilfælde, f.eks. når aktiveringen foretages ved hjælp af en volumenlicensnøgle, sendes ingen af de oplysninger, der relaterer til aktiveringen, til Microsoft.

Referenceværktøjer

Det bruges funktionen til:     Med Referenceværktøjer kan du anmode om oplysninger om et bestemt ord eller udtryk fra en række indholdsudbydere, herunder tredjeparter.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Når du anmoder om oplysninger om et ord eller udtryk, sender Referenceværktøjer anmodningen til udbyderen af indholdet via internettet. Udbyderen returnerer oplysninger om det ord eller udtryk, du har anmodet om. Referenceværktøjer omfatter indstillingen Oversættelse. Hvis du vælger at udføre en "Oversættelse af hele dokumentet", sendes teksten i dit dokument til en oversættelsestjeneste, som tilhører en tredjepart eller Microsoft. Referenceværktøjer sender oplysninger, herunder dokumenter, som skal oversættes, i ukrypteret format. Ligesom med alle andre oplysninger, der sendes ukrypteret over internettet, vil andre personer muligvis kunne se dokumentet.

Brug af oplysninger:     De oplysninger, der sendes, bruges af indholdsudbyderen til at returnere de oplysninger, du har anmodet om. Microsoft kontrollerer ikke tredjepartsudbyderes politikker eller fremgangsmåder for beskyttelse af personlige oplysninger.

Valg/styring:     Referenceværktøjer er offline som standard. For at sende oplysninger via internettet skal du først vælge at aktivere online referencesøgninger. Efter onlinereferenceværktøjer er blevet aktiveret, kan du deaktivere onlineadgang ved at gøre følgende:

 1. I vinduet Referenceværktøjer skal du klikke på symbolet Knappen Indstillinger for Værktøjskasse i øverste højre hjørne.

 2. I vinduet Indstillinger for Værktøjskasse skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad onlineadgang .

Vigtige oplysninger:     De oplysninger, du modtager, indeholder ofte et link til flere oplysninger på tredjepartsudbyderens websted. Hvis du klikker på linket, vil udbyderen evt. tilføje en cookie på dit system, så du kan identificeres ved efterfølgende transaktioner. Microsoft kan ikke stilles til ansvar for eventuel manglende beskyttelse af personlige oplysninger på tredjeparters websteder. Microsoft modtager eller gemmer ikke nogen af disse oplysninger, medmindre du har sendt en forespørgsel til en tjeneste, der ejes af Microsoft.

Registrer ændringer

Det bruges funktionen til:     Denne funktion hjælper flere brugere til at samarbejde om et dokument ved at registrere ændringer, der foretages af de forskellige brugere, med forskellige farver. Registrerede sletninger fjernes ikke fra det endelige dokument, før de er blevet accepteret.

Oplysninger, der indsamles, behandles eller overføres:     Når du foretager ændringer i en fil i Office 2011 med funktionen Registrer ændringer aktiveret, gemmes dit brugernavn som standard i dokumentet, og oplysningerne knyttes til de ændringer, du foretager. Disse oplysninger, herunder både den oprindelige og den reviderede tekst, er derefter tilgængelige for enhver, der kan åbne filen.

Valg/styring:     Når registrerede ændringer er blevet accepteret eller afvist, fjernes navnet fra ændringerne. Du kan også fjerne dine personlige oplysninger fra disse ændringer i Word og Excel ved at gøre følgende:

 1. Klik på Indstillinger i Word- eller Excel-menuen, og klik derefter på Sikkerhed.

 2. Under Indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern personlige oplysninger fra filen, når den gemmes.

 3. Gem dokumentet.

  Bemærk!: Denne indstilling fjerner ikke personlige oplysninger fra en delt Excel-projektmappe.

Vigtige oplysninger:     Hvis du fjerner personlige oplysninger i Excel, fjernes de registrerede ændringer og navnet, der er knyttet til hver kommentar. Kommentarer fjernes ikke. Hvis du fjerner personlige oplysninger i Word, fjernes navnet, der er knyttet til registrerede ændringer og kommentarer.. De registrerede ændringer og kommentarerne fjernes ikke.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×