Er du ny inden for Access 2007-sikkerhed? Start her

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Microsoft Office Access 2007 indeholder en række nye funktioner, der kan hjælpe med at gøre dine data og din computer mere sikker. Disse funktioner kan desuden være nemmere at bruge end sikkerhedsværktøjerne i tidligere versioner af Access. I denne artikel forklares det, hvordan du bruger de mest almindelige sikkerhedsfunktioner i Office Access 2007. Oplysningerne i denne artikel er beregnet for nye brugere, der ønsker at udføre følgende opgaver:

 • Have tillid til (aktivere) deaktiveret indhold i en database

 • Bruge en adgangskode til at kryptere eller dekryptere en database

 • Pakke, signere og implementere enOffice Access 2007-database

Denne artikel indeholder også baggrundsoplysninger om de nye sikkerhedsfunktioner og den nye sikkerhedsarkitektur i Access 2007.

I denne artikel

Sikkerhedsforskelle mellem Access 2007 og tidligere versioner af Access

Bruge en adgangskode til en database for at kryptere en Office Access 2007-database

Pakning, signering og distribution af en Access 2007-database

Brug af andre sikkerhedsfunktioner

Forstå Office Access 2007 sikkerhedsfunktioner og arkitektur

Sikkerhedsforskelle mellem Access 2007 og tidligere versioner af Access

Hvis du har brugt sikkerhedsfunktionerne i tidligere versioner af Access, har du skullet foretage en række valgmuligheder. Du skulle f.eks. vælge mellem flere sikkerhedsniveauer (Lav, Mellem eller Høj) og vælge, om du ville køre kode, der kan være usikker. Du behøver ikke længere at tage den slags beslutninger, når du åbner en database i Access 2007. Som standard deaktiverer Access 2007 al potentielt usikker kode eller andre komponenter, der kan være usikre, uanset hvilken version af Access du har brugt til at oprette databasen.

Når hele databasen eller en del af den deaktiveres, får du vist en meddelelse om det på meddelelseslinjen.

Meddelelseslinje

Hvis du får vist meddelelseslinjen, kan du vælge at have tillid eller ikke have tillid til det deaktiverede indhold i databasen. Hvis du vælger at have tillid til det deaktiverede indhold, kan du gøre det på to måder:

 • Kun have tillid til databasen i den aktuelle session (så længe databasen er åben)    Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen. Der vises en dialogboks, hvor du kan vælge at have tillid til databasen. Når du markerer denne indstilling, skal du gentage proceduren, hver gang du åbner databasen.

 • Have tillid til databasen permanent    Anbring databasen på en placering, du har tillid til – en mappe på et drev eller et netværk, som du har markeret som en pålidelig placering. Når du markerer denne indstilling, får du ikke længere vist meddelelseslinjen, og du skal ikke tage beslutning om tillid, så længe databasen befinder sig i den mappe, du har tillid til.

Hvis du ikke har tillid til databasen    Ignorer meddelelseslinjen. Når du ignorerer meddelelseslinjen, kan du stadig få vist dataene i databasen og bruge alle de komponenter i databasen, som Access ikke har deaktiveret.

Følgende procedurer forklarer, hvordan du kan have tillid til en database i den aktuelle session, og hvordan du opretter en placering, du har tillid til.

Have tillid til en database i den aktuelle session

Bemærk!: Hvis du har åbnet en database og kan se meddelelseslinjen, kan du gå direkte til trin 3.

 1. Start Office Access 2007, og klik på Aktiver under Interessante onlineskabeloner på siden Introduktion til Microsoft Office Access for at åbne skabelonen Aktiver.

 2. Skriv et navn til den nye database i boksen Filnavn, og klik derefter på OK.

  Access henter databaseskabelonen og opretter en ny database, og meddelelseslinjen vises.

 3. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen.

  Dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger vises.

 4. Klik på Aktiver indholdet, og klik derefter på OK.

Oprette en placering, du har tillid til

 1. Start Office Access 2007 (du behøver ikke at åbne en database for at udføre disse trin).

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  Dialogboksen Access-indstillinger vises.

 3. Klik på Sikkerhedscenter i venstre rude af dialogboksen, og klik derefter på Indstillinger for Sikkerhedscenter i højre rude.

  Dialogboksen Sikkerhedscenter vises.

 4. Klik på Placeringer, der er tillid til i venstre rude.

 5. Klik på Tilføj ny placering.

  Dialogboksen Placeringer, der er tillid til i Microsoft Office vises.

 6. Skriv i boksenSti stien og mappenavnet på den placering, du vil angive som en kilde, du har tillid til, eller klik på Gennemsefor at finde en mappe. Som standard skal mappen anbringes på et lokalt drev.

  Hvis du vil tillade netværksplaceringer, der er tillid til, skal du klikke på Tillad placeringer, der er tillid til, på mit netværk (anbefales ikke) i dialogboksen Sikkerhedscenter.

 7. Klik på OK for at lukke alle dialogbokse.

Bemærk!: Hvis du vil afslutte processen og have tillid til en database permanent, skal du flytte den pågældende database til den placering, du har tillid til. I de næste trin forklares nogle af de mest almindelige måder at flytte en database på.

Flytte en database til en placering, der er tillid til

 • Hvis du har åbnet en database   

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade .

  2. Peg på Gem som , og klik på en af de tilgængelige indstillinger under Gem databasen i et andet format .

  3. Naviger til den placering, der er tillid til, i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem.

 • Hvis du ikke har åbnet en database   

  1. Start Windows Stifinder. Hvis du vil gøre det, i Microsoft Windows, klik på knappen Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør og klik derefter på Windows Stifinder.

  2. Find og kopier databasen. Det gør du således: Højreklik på filen, og klik på Kopier i genvejsmenuen.

   - eller -

   Tastaturgenvej Vælg (Fremhæv) fil, og tryk på CTRL + C.

  3. Find den mappe, du har tillid til, åbn mappen, højreklik, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

   - eller -

   Tastaturgenvej Tryk på CTRL + V for at indsætte databasen i den nye placering.

Øverst på siden

Brug af en databaseadgangskode til at kryptere en Office Access 2007-database

Krypteringsværktøjet i Office Access 2007 er en kombination og forbedring af to ældre værktøjer  – databaseadgangskoder og kodning. Når du bruger en databaseadgangskode til at kryptere en database, gør du alle dataene ulæselige for andre værktøjer, og du tvinger brugerne til at angive en adgangskode for at bruge databasen. Den kryptering, der anvendes i Access 2007, benytter en stærkere algoritme end den, der er anvendt i tidligere versioner af Access.

Kryptere ved at bruge en databaseadgangskode

 1. Åbn den database, du vil kryptere, med udelt adgang.

  Vis mig, hvordan jeg åbner databasen med udelt adgang

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

  2. Find den fil, du vil åbne, i dialogboksen Åbn, og marker derefter filen.

  3. Klik på pilen ved siden af knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

   Åbne en fil med udelt adgang

 2. Klik på Kryptér med adgangskode til i gruppen Databaseværktøjer under fanen Databaseværktøjer.

  Dialogboksen Angiv adgangskode til database vises.

 3. Skriv adgangskoden i boksen Adgangskode, og skriv den derefter igen i boksen Bekræft ny adgangskode.

  Bemærkninger!: 

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

  • Det er vigtigt, at du husker din adgangskode. Hvis du glemmer den, kan Microsoft ikke gendanne den. Opbevar adgangskoder, du skriver ned på papir, et sikkert sted langt fra de oplysninger, de skal beskytte.

 4. Klik på OK.

Dekryptere og åbne en database

 1. Åbn den krypterede database, ligesom du åbner enhver anden database.

  Dialogboksen Adgangskode obligatorisk vises.

 2. Skriv adgangskoden i boksen Indtast adgangskode til databasen, og klik derefter på OK.

Fjerne en adgangskode

 1. Åbn databasen med udelt adgang.

  Vis mig, hvordan jeg åbner databasen med udelt adgang

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

  2. Find den fil, du vil åbne, i dialogboksen Åbn, og marker derefter filen.

  3. Klik på pilen ved siden af knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang.

   Åbne en fil med udelt adgang

 2. Klik på Dekrypter Database i gruppen Databaseværktøjer under fanen Databaseværktøjer.

  Dialogboksen Fjern adgangskode til database vises.

 3. Skriv adgangskoden i boksen Adgangskode, og klik derefter på OK.

Øverst på siden

Pakning, signering og distribution af en Access 2007-database

Access 2007 gør det lettere og hurtigere at signere og distribuere en database. Når du opretter en .accdb- eller .accde-fil, kan du pakke filen, anvende en digital signatur på pakken og derefter distribuere den signerede pakke til andre brugere. Med funktionen Pak og signer anbringes databasen i en .accdc-fil (Access-installationsfil), pakken signeres, og derefter anbringes den kodesignerede pakke på en placering, du bestemmer.

Husk disse oplysninger:

 • Ved at pakke en database og signere pakken kommunikerer du tillid. Når du eller brugerne modtager pakken, bekræfter signaturen, at databasen ikke er ændret. Hvis du har tillid til forfatteren, kan du aktivere indholdet.

 • Den nye funktion Pak og signer anvendes kun på databaser i Office Access 2007-filformatet. Access 2007 indeholder de ældre værktøjer, der skal bruges til at signere og distribuere databaser, der er oprettet i det tidligere filformat. Du kan heller ikke bruge de ældre værktøjer til at signere og installere filer, der er oprettet i det nye filformat. Sagt på en anden måde, så kan du ikke anvende en digital signatur på en .accdb-fil, medmindre du pakker databasen.

 • Du kan kun føje én database til en pakke.

 • Processen kodesignerer alle objekterne i dine databaser, ikke kun makroer eller kodemoduler. Processen komprimerer også pakkefilen for at reducere overførselstiden.

 • Du kan udpakke databaser fra pakkefiler, der er placeret på Windows SharePoint Services 3.0-servere.

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan du opretter en signeret pakkefil og bruger databasen i en signeret pakkefil.

Hvis du vil bruge denne fremgangsmåde, skal der være mindst ét sikkerhedscertifikat tilgængeligt. Hvis du ikke har et sikkerhedscertifikat, kan du oprette ét ved hjælp af værktøjet SelfCert.

Oprette et selvsigneret certifikat

 1. I Microsoft Windows skal du klikke på knappen Start, pege på Alle programmer, pege på Microsoft Office, pege på Microsoft Office-værktøjer og derefter klikke på Digitalt certifikat til VBA-projekter.

  -eller-

  Gå til den mappe, der indeholder dine Office Professionel 2007-programfiler. Standardmappen er Drev:\Programmer\Microsoft Office\Office12. Find og dobbeltklik på SelfCert.exe i denne mappe.

  Dialogboksen Opret et digitalt certifikat vises.

 2. Skriv et navn til det nye certifikat i boksen Certifikatets navn.

 3. Klik på OK to gange.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se kommandoen Digitalt certifikat til VBA-projekter, eller du ikke kan finde SelfCert.exe, skal du muligvis installere SelfCert.

Installere SelfCert.exe

 1. Start Office Professionel 2007-installations-cd'en eller et andet installationsmedie.

 2. Klik på Tilføj eller fjern funktioner, og klik derefter på Fortsæt.

  Bemærk!: Hvis du arbejder i et miljø, hvor Office Professionel 2007 er installeret på de enkelte computere af it-administratorer i stedet for via cd, skal du følge disse trin:

  1. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kontrolpanel.

  2. Dobbeltklik på Tilføj eller fjern programmer.

  3. Marker 2007 Microsoft Office-system, og klik derefter på Skift.

   Installationsprogrammet starter.

  4. Klik på Tilføj eller fjern funktioner, og klik derefter på Fortsæt.

  5. Fortsæt med følgende trin.

 3. Udvid noderne Microsoft Office og Delte funktioner i Office ved at klikke på plustegnene (+) ud for dem.

 4. Klik på Digitalt certifikat til VBA-projekter.

 5. Klik på Kør fra Denne computer.

 6. Klik på Fortsæt for at installere komponenten.

 7. Klik på Luk, når installationen er fuldført, og gå derefter tilbage til det første sæt trin i dette afsnit.

Oprette en signeret pakke

 1. Åbn den database, du vil pakke og signere.

 2. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , peg på Udgiv, og klik derefter på Pak og signer.

 3. Marker et digitalt certifikat, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Opret Microsoft Office Access-signeret pakke vises.

 4. Vælg en placering til den signerede databasepakke.

 5. Skriv et navn på den signerede pakke i boksen Filnavn, og klik derefter på Gem.

  Access opretter .accdc-filen og anbringer den på den valgte placering.

Udpakke og bruge en signeret pakke

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

 2. Vælg Microsoft Office Access-signeret pakke (*.accdc) som filtype.

 3. Find den mappe, der indeholder .accdc-filen, marker filen, og klik derefter på Åbn.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du tidligere har valgt at have tillid til det digitale certifikat, som er anvendt på installationspakken, vises dialogboksen Uddrag database til. Gå til næste trin.

  • Hvis du endnu ikke har valgt at have tillid til det digitale certifikat, vises en meddelelse.

   1. Vejledende meddelelse

   2. Hvis du har tillid til databasen, skal du klikke på Åbn. Hvis du har tillid til alle certifikater fra den pågældende udbyder, skal du klikke på Hav tillid til alt fra denne udgiver og derefter klikke på OK.

 5. Du kan også markere en placering til den udpakkede database og derefter angive et andet navn til den udpakkede database i boksen Filnavn.

Øverst på siden

Brug af andre sikkerhedsfunktioner

Office Access 2007 indeholder flere andre sikkerhedsfunktioner fra tidligere versioner, herunder sikkerhed på brugerniveau og muligheden for at kodesignere moduler i Visual Basic for Applications (VBA). Normalt bruges disse værktøjer af avancerede brugere og udviklere.

Øverst på siden

Brug af sikkerhedsfunktionerne og sikkerhedsarkitekturen i Office Access 2007

Oplysningerne i de følgende afsnit beskriver de nye sikkerhedsfunktioner i Access 2007 og forklarer den arkitektur, der ligger til grund for disse funktioner.

Nye sikkerhedsfunktioner i Access 2007

Access 2007 indeholder en forbedret sikkerhedsmodel til at gøre det nemmere at anvende sikkerhed på en database og til at åbne en database, hvor sikkerhedsindstillingerne er aktiveret.

Bemærk!: Selvom den model og de teknikker, der beskrives i denne artikel, forbedrer sikkerheden, er den sikreste måde at beskytte dataene på at gemme tabellerne på en server, f.eks. en computer, der kører Windows SharePoint Services 3.0, og at gemme formularerne og rapporterne på lokale computere eller på netværkshares.

Her følger en liste over nyhederne inden for Access 2007-sikkerhed:

 • Mulighed for at få vist data, selv når du ikke ønsker at aktivere deaktiveret VBA-kode eller deaktiverede komponenter i en database. Hvis du i Office Access 2003 angav sikkerhedsniveauet til Høj, skulle du kodesignere og have tillid til en database, før du kunne få vist dataene. I Office Access 2007 kan du åbne databaser og få vist data uden at skulle afgøre, om du bør aktivere indholdet af en database.

 • Større brugervenlighed. Hvis du anbringer databasefiler (i enten det nye Office Access 2007-filformat eller de tidligere filformater) på en placering, der er tillid til, f.eks. en filmappe eller et netværksshare, som du angiver som sikkert, åbnes og kører filerne, uden at der vises advarselsmeddelelser, eller du bliver bedt om at aktivere deaktiveret indhold. Hvis du ligeledes åbner databaser fra tidligere versioner af Access, f.eks .mdb- eller .mde-filer, i Access 2007, og disse databaser er digitalt signeret, og du vælger at have tillid til udgiveren, kører disse filer, uden at du skal tage beslutning om tillid. Du skal dog huske, at VBA-kode i en signeret database ikke kan køre, før du har tillid til udgiveren, og at den ikke kan køres, hvis den digitale signatur bliver ugyldig. En signatur bliver ugyldig, når en anden person end den person, der har signeret den, ændrer indholdet af en database.

 • Sikkerhedscenter. Sikkerhedscenter er en dialogboks, hvor du fra en enkelt placering kan angive og ændre sikkerhedsindstillinger i Access. Du kan bruge Sikkerhedscenter til at oprette eller ændre placeringer, du har tillid til, og til at angive sikkerhedsindstillinger for Office Access 2007. Disse indstillinger påvirker, hvordan nye og eksisterende databaser fungerer, når de åbnes i denne forekomst af Access. Sikkerhedscenter indeholder også logik til evaluering af komponenterne i en database og til at afgøre, om det er sikkert at åbne databasen, eller om Sikkerhedscenter skal deaktivere databasen og lade dig afgøre, om den skal aktiveres. Du kan finde oplysninger om at bruge Sikkerhedscenter i Access i afsnittet Oprette en placering, du har tillid til tidligere i denne artikel.

 • Færre advarselsmeddelelser. I tidligere versioner af Access blev du tvunget til at tage stilling til en række advarselsmeddelelser  – makrosikkerhed og sandkassetilstand for bare at nævne to. Hvis du åbner en Office Access 2007-database uden for en placering, der er tillid til, får du som standard kun vist meddelelseslinjen.

  Meddelelseslinje

  Hvis du ved, at du kan have tillid til indholdet af databasen, kan du bruge meddelelseslinjen til at aktivere alle deaktiverede komponenter – handlingsforespørgsler (forespørgsler, der tilføjer, sletter eller ændrer data), makroer, ActiveX-objekter, udtryk og VBA-kode – når du åbner en database, der indeholder en eller flere af disse komponenter.

 • Nye måder at signere og distribuere filer på, der oprettes i Office Access 2007-filformatet. I tidligere versioner af Access brugte du Visual Basic Editor til at anvende et sikkerhedscertifikat på individuelle databasekomponenter. I Access 2007 pakker du databasen og signerer og distribuerer derefter pakken. Hvis du udpakker en database fra en signeret pakke på en placering, der er tillid til, kører databasen, uden at meddelelseslinjen vises. Hvis du udpakker en database fra en signeret pakke på en placering, der ikke er tillid til, men du har tillid til pakkens certifikat, og signaturen er gyldig, behøver du ikke at tage beslutning om tillid. Når du pakker og signerer en database, der er ikke er tillid til, eller som indeholder en ugyldig digital signatur, skal du bruge meddelelseslinjen for at have tillid til databasen, hver gang du åbner den, medmindre du har anbragt den på en placering, der er tillid til.

 • En stærkere algoritme til kryptering af databaser i Office Access 2007-filformatet, som bruger funktionen Databaseadgangskode. Ved at kryptere en database kodes dataene i tabellerne. Derved forhindres uønskede brugere i at læse dine data.

 • En ny underklasse af makrohandlinger, der køres, når en database er deaktiveret. Disse mere sikre makroer indeholder også funktioner til fejlhåndtering. Du kan desuden integrere makroer (selv dem, der indeholder handlinger, der deaktiveres i Access) direkte i en formular, en rapport eller en egenskab for et kontrolelement, der logisk anvender et modul af VBA-kode eller en makro fra en tidligere version af Access.

Husk til slut disse regler:

 • Hvis du åbner databasen på en placering, der er tillid til, køres alle komponenter, uden at det er nødvendigt at tage beslutning om tillid.

 • Hvis du pakker, signerer og installerer en database fra en tidligere version af Access (.mdb- eller .mde-fil), kører alle komponenter, uden at det er nødvendigt at tage beslutning om tillid, hvis databasen indeholder en gyldig digital signatur fra en udgiver, der er tillid til, og du har tillid til certifikatet.

 • Hvis du signerer og distribuerer en database, der ikke er tillid til, deaktiverer Sikkerhedscenter databasen som standard, og du skal vælge at aktivere databasen, hver gang du åbner den. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Have tillid til en database i den aktuelle session tidligere i denne artikel.

Øverst på siden

Sikkerhedsarkitektur i Office Access 2007

Hvis du vil forstå sikkerhedsarkitekturen i Access 2007, skal du huske, at en Access-database ikke er en fil i samme forstand som en Microsoft Office Excel 2007-projektmappe eller et Microsoft Office Word 2007-dokument. I stedet er en Access-database et sæt objekter – tabeller, formularer, forespørgsler, makroer, rapporter og moduler – der ofte er afhængige af hinanden for at kunne fungere. Hvis du f.eks. opretter en dataindtastningsformular, kan du ikke indtaste eller gemme data sammen med formularen, medmindre du binder (kæder) kontrolelementerne i formularen til en tabel.

Flere Access-komponenter kan medføre sikkerhedsrisici, herunder handlingsforespørgsler (forespørgsler, der indsætter, sletter eller ændrer data), makroer, udtryk (funktioner, der returnerer en enkelt værdi) og VBA-kode. For at gøre dataene mere sikre udfører Office Access 2007 og Sikkerhedscenter en række sikkerhedskontroller, hver gang du åbner en database. Processen fungerer som følger:

 • Når du åbner en .accdb- eller .accde-fil i Office Access 2007, sender Access databasens placering til sikkerhedscentret. Hvis der er tillid til placeringen, kører databasen med fuld funktionalitet. Hvis du åbner en database fra en tidligere version af Access i Access 2007, sender Access placeringen og oplysninger om den digitale signatur, der eventuelt anvendes på den pågældende database.

  Sikkerhedscentret kontrollerer dette for at evaluere tilliden til databasen og giver Access besked om, hvordan databasen skal åbnes. Access deaktiverer enten databasen eller åbner den med fuld funktionalitet. Når sikkerhedscentret evaluerer en database som en database, der ikke er tillid til, åbner Office Access 2007 den pågældende database i deaktiveret tilstand – dvs. den deaktiverer alt eksekverbart indhold. Dette gælder for databaser, der er oprettet i det nye Access 2007-filformat, og for filer, der er oprettet i tidligere versioner af Access.

  Access 2007 deaktiverer følgende komponenter:

  • VBA-kode og eventuelle referencer i VBA-koden plus eventuelle usikre udtryk.

  • Usikre handlinger i alle makroer. Usikre handlinger er de handlinger, som kunne gøre det muligt for en bruger at ændre databasen eller få adgang til ressourcer uden for databasen. Men handlinger, der deaktiverer Access, kan nogle gange betragtes som sikre. Hvis du f.eks. har tillid til den person, der oprettede databasen, kan du have tillid til eventuelle usikre makrohandlinger i databasen.

  • Flere typer forespørgsler:

   • Handlingsforespørgsler    Disse tilføjer, opdaterer og sletter data.

   • DDL-forespørgsler (Data Definition Language)    Disse forespørgsler bruges til at oprette eller ændre objekter i en database, f.eks. tabeller og procedurer.

   • SQL Pass-Through-forespørgsler    Disse forespørgsler sender kommandoer direkte til en databaseserver, der understøtter ODBC-standarden (Open Database Connectivity). Pass-Through-forespørgsler anvendes i tabeller på serveren uden brug af Access-databaseprogrammet.

  • ActiveX-objekter

   Bemærk!: Husk, at de indstillinger, du eller systemadministratoren vælger i sikkerhedscentret, styrer, hvilke beslutninger om tillid der skal tages, når en database åbnes.

 • Hvis sikkerhedscentret deaktiverer indhold, vises meddelelseslinjen, når databasen åbnes.

  Meddelelseslinje

  Du kan aktivere deaktiveret indhold ved at klikke på Indstillinger og derefter markere indstillingen Aktiver indholdet i dialogboksen Sikkerhedsindstillinger i Microsoft Office. Det deaktiverede indhold aktiveres i Access, og databasen genåbnes med fuld funktionalitet. Ellers virker de deaktiverede komponenter ikke. Du kan finde flere oplysninger om at markere en tillidsindstilling i afsnittet Have tillid til en database i den aktuelle session tidligere i denne artikel.

Når en database åbnes, forsøger Access at indlæse alle installerede tilføjelsesprogrammer – programmer, der udvider funktionerne i enten Access eller den åbne database. Du kan også køre guider, der opretter objekter i den åbne database. Når et tilføjelsesprogram indlæses, eller der startes en guide, overfører Access dokumentationsprocessen til sikkerhedscentret, der tager yderligere beslutninger om tillid og aktiverer eller deaktiverer objektet eller handlingen. Når sikkerhedscentret deaktiverer en database, og du er uenig i beslutningen, kan du næsten altid bruge meddelelseslinjen til at aktivere indholdet. Tilføjelsesprogrammer er dog undtagelsen til denne regel. Hvis du i dialogboksen Sikkerhedscenter (ruden Tilføjelsesprogrammer) markerer afkrydsningsfeltet Kræv, at tilføjelsesprogrammer er signeret af en udgiver, der er tillid til, beder Access dig om at aktivere tilføjelsesprogrammet, men dette omfatter ikke meddelelseslinjen.

Se oprette en pålidelig placering, tidligere i denne artikel for oplysninger om brug af Sikkerhedscenter.

Øverst på siden

Sådan fungerer sikkerheden med databaser fra tidligere versioner af Access, der åbnes i Office Access 2007

Når du åbner en database, der er oprettet i en tidligere version af Access, fungerer de sikkerhedsfunktioner, der anvendes på den pågældende database, stadig. Hvis du f.eks. har anvendt sikkerhed på brugerniveau til en database, fungerer funktionen i Access 2007.

Som standard åbner Access alle ældre databaser, der ikke er tillid til, i deaktiveret tilstand og beholder dem i denne tilstand. Du kan vælge at aktivere deaktiveret indhold, hver gang du åbner den gamle database, du kan anvende en digital signatur ved at bruge et certifikat fra en udgiver, der er tillid til, eller du kan anbringe databasen på en placering, der er tillid til.

I forbindelse med databaser, der er gemt i tidligere versioner af Access end Office Access 2007, består kodesignering i at anvende en digital signatur på komponenterne i databasen. En digital signatur er et krypteret, elektronisk godkendelsesstempel. Det bekræfter, at makroer, kodemoduler og andre eksekverbare komponenter i databasen stammer fra underskriveren, og at ingen har ændret dem, efter at databasen blev signeret.

Hvis du vil anvende en signatur på databasen, skal du først have et digitalt certifikat. Hvis du opretter databaser til kommerciel distribution, skal du anskaffe et certifikat fra et kommercielt nøglecenter, som f.eks. VeriSign, Inc. eller GTE. Nøglecentrene udfører kontrol i baggrunden for at kontrollere, at de personer, der udgiver databaser (kaldet udgivere), er anerkendte.

Hvis du vil bruge en database til private eller begrænsede arbejdsgruppescenarier, indeholder Microsoft Office Professionel 2007 et værktøj til oprettelse af et selvsigneret certifikat.

Øverst på siden

Office Access 2007 og sikkerhed på brugerniveau

Access 2007 omfatter ikke sikkerhed på brugerniveau for databaser, der er oprettet i det nye filformat (.accdb- og .accde-filer). Men hvis du åbner en database fra en tidligere version af Access i Access 2007, og den pågældende database har anvendt sikkerhed på brugerniveau, vil disse indstillinger stadig fungere.

Hvis du konverterer en database med sikkerhed på brugerniveau fra en tidligere version af Access til det nye filformat, fjerner Access automatisk alle sikkerhedsindstillinger, og reglerne til sikring af en .accdb- eller .accde-fil anvendes.

Husk til slut, at alle databaseobjekter kan ses af alle brugere, når du åbner databaser, der er oprettet i Office Access 2007.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×