En begyndervejledning om formularer og formularskabeloner

Gælder for

Microsoft Office InfoPath® 2003 Service Pack 1

Du kan bruge InfoPath til at udforme formularer og udfylde dem. Afhængigt af hvilke opgaver du udfører, skal du bruge forskellige filtyper. Når du udformer en formular, opretter du f.eks. en formularskabelonfil (.xsn-fil), som er en enkelt fil, der indeholder flere supplerende filer. Selvom det er muligt at pakke disse supplerende filer ud, er det ikke nødvendigt i almindelige scenarier.

Omvendt udfylder du faktisk en formularfil (.xml-fil), der er baseret på en formularskabelon, når du udfylder en formular.

Denne artikel henvender sig primært til formularudviklere. Den giver en hurtig introduktion til formularskabeloner og de formularer, der er baseret på dem. Artiklen dækker følgende emner:

Det, du udformer: Formularskabelonen

Det, brugerne udfylder: Formularen

Komponenter i en formularskabelon


Det, du udformer: Formularskabelonen

Du opretter formularskabeloner i designtilstand, InfoPath-designmiljøet. En formularskabelon er en fil med filtypenavnet .xsn. .xsn-filen angiver de færdige formularers (.xml-filer) datastruktur, udseende og funktionsmåde.

Formularskabeloner og de formularer, der er baseret på den

En formularskabelon består faktisk af flere filer, der er komprimeret til en, herunder en eller flere XML-skema, en XSL Transformation (XSLT) til hver visning i formularen, en XML-fil til de data, der vises som standard, når en formular åbnes første gang, scriptfiler eller assemblies af administreret kode og en formulardefinitionsfil kaldet Manifest.xsf. Du får yderligere oplysninger om disse supplerende filer senere i denne artikel. Her og nu er det vigtigt at vide, at formularskabelonen faktisk er en række relaterede filer, der definerer, hvordan en formular ser ud og opfører sig.

En formularskabelon definerer en række ting, herunder:

 • De kontrolelement, etiketter og instruktioner, der vises i formularen.

 • Den måde kontrolelementer fungerer på, når brugere arbejder interaktivt med dem. Du kan f.eks. få et bestemt afsnit til at vises, når en bruger markerer et afkrydsningsfelt, og få det til at forsvinde, når brugeren fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet.

 • Om formularen indeholder yderligere visninger. I en international organisation udformer du f.eks. muligvis forskellige visninger af formularen til forskellige sprog. Eller du udformer måske en udskriftsvisning, der sammenfletter data fra andre visninger i formularen.

 • Hvordan og hvor dataene i en formular gemmes. Formularen kan f.eks. give brugerne mulighed for at sende data til en database enten direkte eller ved hjælp af en webtjeneste. Eller brugerne gemmer muligvis deres formular på en bestemt netværksserver.

 • Skrifttyper, farver og andre designelementer, der bruges i formularen.

 • Om brugere kan tilpasse formularen. Du kan f.eks. give brugerne mulighed for at føje ekstra rækker til en gentaget tabel, en gentaget sektion eller en valgfri sektion.

 • Om brugerne får besked, når de laver fejl i formularen eller glemmer at udfylde et obligatorisk felt.

Når du er færdig med udformningen af en formularskabelon, gør du den tilgængelig for andre ved at udgive den som en .xsn-fil. Yderligere oplysninger om udgivelse af formularer finder du via hyperlinkene i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Det, brugerne udfylder: Formularen

I InfoPath er en formular en fil, der indeholder .xml-data. Brugerne gemmer enten en formular som en individuel .xml-fil eller sender .xml-dataene i formularen til en database eller et andet sted. Brugerne skal have InfoPath installeret på deres computer for at kunne udfylde en formular.

Som tidligere nævnt er alle InfoPath-formularer, som brugerne udfylder, baseret på en formularskabelon, der afgør, hvordan formularen ser ud og fungerer.

Med henblik på at illustrere forholdet mellem en formularskabelon og en formular skal du forestille dig, at du har udformet en formularskabelon til en statusrapport og udgivet den, så medarbejderne i din afdeling kan bruge den. Hver statusrapport, som dine kolleger udfylder, er en formular. Den pågældende formular er blot en .xml-fil, der indeholder de data (og kun de data), der er indtastet i formularen. Alle de andre ting, der udgør formularen, kommer fra formularskabelonen. Det betyder, at når du åbner en formular i InfoPath, skal formularen finde og bruge formularskabelonen for at kunne fungere korrekt. Ellers ville du, når du åbner en formular, blot se Extensible Markup Language (XML).

Hvis du vil oprette et hyperlink til en formularskabelon og de formularer, der er baseret på den, indholder InfoPath flere kodelinjer, kaldet behandlingsinstruktioner, øverst i hver formularfil. Denne kode opretter et hyperlink mellem formularfilen og dens tilknyttede formularskabelon.

Toppen af siden

Komponenter i en formularskabelon

En formularskabelon er en enkelt fil, der indeholder flere supplerende formularfiler, f.eks. de filer, der definerer, hvordan kontrolelementer i formularen skal vises, filer til grafik, der vises i formularen og programmeringsfiler, der gør brugertilpassede funktionsmåder i formularen mulige.

Supplerende filer, der udgør en formularskabelonfil (.xsn-fil)

En formularskabelon kan indeholde nogle af eller alle følgende filer.

Filtype

Filtypenavn

Beskrivelse

Formulardefinitionsfil

.xsf

Den fil, der indeholder oplysninger om, hvordan formularen er skruet sammen, herunder de XML-skemaer, den bruger, og de ressourcefiler, den indeholder. Denne fil oprettes automatisk i InfoPath, når du udformer en ny formularskabelon. Når du udformer og ændrer formularskabelonen, opdateres filen automatisk, så den afspejler ændringerne.

XML-skema

.xsd

Den eller de filer, der begrænser og validerer data i en formular. Indholdet i XML-skemafiler – dvs. elementer, attributter osv.  – repræsenteres ved gruppe og felt i opgaveruden Datakilde. Hver datakilde, der er knyttet til en formularskabelon, herunder den primære datakilde, har en tilsvarende .xsd-fil.

Visning

.xsl

De XSL-transformationsfiler (XSLT-filer), der bruges til at præsentere, vise og transformere dataene i en formulars underliggende XML-dokumentfiler til HTML. Når du arbejder med de forskellige visninger af en formular, ser du faktisk forskellige HTML-repræsentationer (eller transformationer) af formulardataene.

XML-skabelon

.xml

Den fil, der indeholder de data, der som standard skal vises i bestemte kontrolelementer. Brugerne ser disse data, når de første gang åbner en formular, og indtil de vælger andre værdier i kontrolelementerne.

Præsentation

.htm, .gif, .bmp med flere

De filer, der bruges til at vise opgaveruden Brugerdefineret eller billeder inde i formularskabelonen.

Forretningslogik

.js, .vbs

De filer, der indeholder scripts til implementering af en bestemt funktionsmåde. Disse scriptfiler er enten filer af typen Microsoft JScript eller Visual Basic Scripting Edition (VBScript).

Binær

.dll, .exe, .cab og andre

De eksterne filer, der indeholder programmeringskode og yderligere forretningslogik. Hvis du f.eks. opretter et brugerdefineret ActiveX-objekt til din formularskabelon, skal du måske bruge en .cab-fil til automatisk at installere og registrere kontrolelementet på brugernes computere. Binære filer oprettes ikke i InfoPath, men i programmer, f.eks. Microsoft Visual Studio .NET.

Du skal som hovedregel lade InfoPath opdatere formularfilerne automatisk, mens du foretager ændringer i formularskabelonen. Hvis du har erfaring med XML, eller hvis du er en erfaren formularudvikler, kan du pakke de individuelle formularfiler ud og tilpasse dem manuelt. Du vil måske ændre en række formularfiler manuelt i følgende typer situationer:

 • Du vil genbruge formularskabelonens .xsd-fil i et andet Microsoft Office-program. Du kan f.eks. føje .xsd-filen i InfoPath til skemabiblioteket i Microsoft Office Word 2003. Du kan derefter tilknytte elementer fra .xsd-filen i InfoPath til indholdet i et dokument.

 • Du vil oprette en værktøjslinje i den formularskabelon, der indeholder brugerdefinerede kommandoer ud over de indbyggede kommandoer, der følger med InfoPath. Hvis du vil gøre dette, skal du redigere formularens .xsf-fil.

 • Du vil lave formateringsrelaterede forbedringer, der ikke findes i InfoPath, til formularskabelonen, f.eks. føje et baggrundsbillede (.gif-fil) til en knap. Hvis du skal gøre dette, skal du redigere formularens .xsl-fil.

Gemme en formularskabelons filer i en mappe

Hvis du skal ændre en af de formularfiler, der udgør formularskabelonen (.xsn-fil), kan du pakke alle formularfilerne ud i en mappe og derefter tilpasse en eller flere af filerne.

 1. I designtilstand skal du åbne den formularskabelon, hvis formularfiler, du vil gemme i en projektmappe.

 2. Klik på Udpak formularfiler i menuen Filer.

 3. Vælg en eksisterende mappe, hvor du vil gemme formularfilerne, i dialogboksen, Angiv en mappe eller opret en ny mappe.

  I InfoPath gemmes der en kopi af .xsn-filen som en række filer inde i mappen. Du kan se, at du arbejder i en kopi af formularskabelonen og ikke i originalen, hvis du ser på navnet på titellinjen, som afspejler navnet på den mappe, hvor du gemte filerne. Fra nu af gælder de ændringer, du foretager i InfoPath, kun for filerne i mappen og ikke for den oprindelige .xsn-fil. Dette er med til at forhindre, at du ved en fejltagelse kommer til at overskrive den oprindelige formularskabelon med utilsigtede ændringer. Hvis ændringerne skal anvendes på den oprindelige .xsn-fil, skal du kombinere filerne til en enkelt .xsn-fil igen og derefter overskrive den oprindelige fil.

 4. Rediger filerne i Microsoft Notesblok eller i et andet tekstredigeringsprogram.

Kombinere en række formularfiler til en enkelt .xsn-fil

Når du har foretaget ændringer i en eller flere formularfiler, kombinerer du dem normalt til en enkelt .xsn-fil igen.

 1. Højreklik på Manifest.xsf i Microsoft Windows Stifinder, og klik derefter på Design i genvejsmenuen.

  Formularen åbnes i InfoPath-designtilstand.

  Bemærk!: Hvis du får en fejlmeddelelse, der forhindrer dig i at åbne filen, skal du gennemse de ændringer, du har foretaget. Hvis du ændrede en XML-fil, f.eks. .xsf-filen, skal du kontrollere, at der ikke er fejl i koden. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du ikke kan løse problemet, kan du altid vende tilbage til den oprindelige .xsn-fil.

 2. Test formularen grundigt for at sikre dig, at den stadig fungerer som forventet.

 3. Gør et af følgende, hvis du vil overskrive den oprindelige .xsn-fil med de nye ændringer:

  • Klik på Udgiv i menuen Filer, hvis du vil udgive formularen, og følg derefter trinnene i guiden Udgivelse. Når du bliver bedt om det, skal du vælge at overskrive formularskabelonen.

  • Klik på Gem som i menuen Filer, hvis du vil fortsætte med at udforme den oprindelige formular. Klik på Gem, hvis du bliver bedt om at gemme eller udgive. Find den oprindelige .xsn-fil i dialogboksen Gem som, og klik derefter på Gem. Bemærk, at fra nu af opdateres den oprindelige .xsn-fil og ikke filerne i mappen, når du klikker på Gem.

Bemærk!: I nogle situationer kan du beslutte ikke at kombinere de filer, du pakker ud. Nogle formularudviklere vil f.eks. integrere hele rækken af filer i et kildekontrolsystem, f.eks. Microsoft Visual SourceSafe. De kører derefter et forskelsrapporteringsværktøj, der finder og forliger forskelle på tværs af versioner af samme fil, hvilket er en hjælp, når flere udviklere arbejder med den samme formular. Denne type forskelsrapportering er ikke mulig med filtypen .xsn.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×