Eksportere XML-data fra Excel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du har importeret XML-data, har tilknyttet dataene til celler i dit regneark og har foretaget ændringer i data, vil du ofte eksportere eller gemme dataene som en XML-fil.

Vigtigt!: Ved oprettelse af XML-tilknytninger og eksport af data i Excel til XML-datafiler, er der en grænse for det antal rækker, der kan eksporteres. Ved eksport til XML fra Excel kan der maksimalt gemmes 65.536 rækker. Hvis filen indeholder mere end 65.536 rækker, skal du gøre et af følgende:

 • Eksportere data ved hjælp af den. XLSX-filformat.

 • Gem filen som XML-regneark (. XML), som tilknytningerne går tabt.

 • Slette alle rækker efter 65.536 og derefter eksportere igen for at bevare tilknytningerne, men miste dataene i slutningen af filen.

Følg disse trin:

 1. Klik på Eksportér i gruppen XML under fanen Udvikler.

  Hvis du ikke kan se fanen Udvikler, skal du se Få vist fanen Udvikler.

 2. Hvis dialogboksen Eksportér XML vises, skal du klikke på den XML-tilknytning, du vil bruge, og klikke på OK.

  Denne dialogboks vises kun, hvis der ikke er valgt en XML-tabel, og hvis projektmappen indeholder mere end én XML-tilknytning.

 3. I den store dialogboks med navnet Eksportér XML i feltet Filnavn skal du skrive et navn til XML-datafilen.

 4. Klik på Eksportér.

  Bemærk!: Hvis dit regneark indeholder overskrifter eller navne, der er forskellige fra XML-elementnavne i XML-tilknytningen, bruger Excel navnene på XML-elementerne, når du eksporterer eller gemmer XML-data fra regnearket.

Følg disse trin:

 1. Træk 65.537 fra det samlede antal rækker i din fil for at få antallet af overskydende rækker.

 2. Slette de overskydende rækker fra starten af Excel-regnearket.

 3. Eksportér regnearket som en XML-datafil.

 4. Klik på Luk, men kan ikke gemme arket. Åbn derefter Excel-regnearket.

 5. Slette alle rækker undtagen rækkerne fra trin 1 ovenfor, og derefter eksportere som en XML-datafil.

  Denne fremgangsmåde kan give dig resten af rækkerne. På dette tidspunkt har du to XML-eksport-filer, som du kan kombinere til at oprette en kopi af din oprindelige regneark.

For at opnå bagudkompatibilitet med tidligere XML-funktioner kan det være en god ide at gemme filen som en XML-datafil (.xml) i stedet for at bruge kommandoen Eksportér.

Følg disse trin:

 1. Tryk på Ctrl+S for at gemme din fil.

  Dette sikrer, at de ændringer, du har foretaget i din projektmappe ikke gå tabt, når projektmappen gemmes som en XML-datafil.

 2. Klik på filer > Gem som, og vælg derefter den placering, hvor du vil gemme filen.

 3. Angiv et navn til XML-datafilen i feltet filnavn.

 4. Klik på XML-data på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

 5. Hvis du får vist en meddelelse om, at det kan medføre tab af funktioner at gemme filen som XML-data, skal du klikke på Fortsæt.

 6. Hvis et lille Eksportér XML pop op-vindue vises, skal du klikke på den XML-tilknytning, du vil bruge, og klik derefter på OK.

  Denne pop op-vinduet vises kun, hvis der ikke er valgt en XML-tabel og projektmappen indeholder mere end én XML-tilknytning.

 7. I den store dialogboks med navnet Eksportér XML i feltet Filnavn skal du skrive et navn til XML-datafilen.

 8. Klik på Eksportér.

Bemærk!: Hvis dit regneark indeholder overskrifter eller navne, der er forskellige fra XML-elementnavne i XML-tilknytningen, bruger Excel navnene på XML-elementerne, når du eksporterer eller gemmer XML-data fra regnearket.

Almindelige problemer med eksport af XML-data

Når du eksporterer XML-data, kan du få meddelelser som dem nedenfor.

XML-tilknytningen kan eksporteres, men nogle nødvendige elementer tilknyttes ikke

Der kan være flere årsager til denne meddelelse:

 • Den XML-tilknytning, der svarer til denne XML-tabel indeholder en eller flere nødvendige elementer, der ikke er knyttet til XML-tabellen.

  Den hierarkiske liste over elementer i opgaveruden XML-kilde angiver de nødvendige elementer ved at placere en rød stjerne i det øverste højre hjørne af ikonet til venstre for hvert element. For at tilknytte et nødvendigt element skal du trække det til den placering i regnearket, hvor det skal vises.

 • Elementet er en rekursiv struktur.

  Et almindeligt eksempel på en rekursiv struktur er et hierarki af medarbejdere og ledere, hvori de samme XML-elementer er indlejret på flere niveauer. Selvom du måske har tilknyttet alle elementerne i opgaveruden XML-kilde, understøtter Excel ikke rekursive strukturer, der er mere end ét niveau dybe, og kan derfor ikke tilknytte alle elementer.

 • XML-tabellen indeholder blandet indhold.

  Blandet indhold opstår, når et element har et underordnet element og almindelig tekst uden for et underordnet element. Et almindeligt eksempel på dette er tilfælde, hvor formateringsmærker (f.eks. mærker for fed) bruges til at opmærke data inden for et element. Selvom det underordnede element (hvis Excel understøtter det) kan vises, går tekstens indhold tabt, når dataene importeres, er ikke tilgængelige, når data eksporteres, og kan derfor ikke nedarves.

XML-tilknytningerne i projektmappen kan ikke eksporteres

En XML-tilknytning kan ikke eksporteres, hvis forholdet mellem det tilknyttede element med andre elementer ikke kan bevares. Denne relation bevares muligvis ikke på grund af følgende årsager:

 • Skemadefinitionen for et tilknyttet element er indeholdt i en sekvens med følgende egenskaber:

  • Attributten maxoccurs er ikke lig med 1.

  • Sekvensen indeholder mere end ét defineret direkte underordnet element eller har en anden sammensætning som direkte underordnet element.

 • Ikke-repeterende sidestillede elementer med samme repeterende overordnede element er tilknyttet forskellige XML-tabeller.

 • Flere repeterende elementer er tilknyttet den samme XML-tabel, og repetitionen er ikke defineret af et overordnet element.

 • Underordnede elementer fra forskellige overordnede elementer er tilknyttet den samme XML-tabel.

Desuden kan XML-tilknytningen ikke eksporteres, hvis den har en af følgende XML-skemakonstruktioner:

 • Listen over lister –    En liste over elementer har en anden liste over elementer.

 • Denormalized data        En XML-tabel har et element, der er defineret i skemaet til at forekomme én gang (attributten maxoccurs er angivet til 1). Excel udfylder tabelkolonnen med flere forekomster af elementet, når du føjer sådan et element til en XML-tabel.

 • Valg        Et tilknyttet element er en del af en < valg > skemakonstruktion.

Excel kan ikke gemme projektmappen, fordi den ikke har nogen tilknyttede områder

Excel kan ikke gemme projektmappen i XML-datafilen, medmindre du opretter et eller flere tilknyttede områder.

Hvis du har tilføjet en XML-tilknytning til projektmappen, skal du følge disse trin for at tilknytte XML-elementer til regnearket:

 1. Klik på Kilde i gruppen XML under fanen Udvikler.

  XML-kommandoer på fanen Udvikler
  Hvis du ikke kan se fanen udvikler skal du se få vist fanen udvikler.

 2. I opgaveruden XML-kilde skal du markere de elementer, du vil tilknytte til regnearket.

  For at markere elementer, der ikke ligger op ad hinanden, skal du klikke på et element, mens du holder Ctrl nede, og derefter klikke på hvert enkelt element.

 3. Træk de markerede elementer til den placering i regnearket, hvor de skal vises.

Hvis du ikke har tilføjet en XML-tilknytning til projektmappen, eller hvis dine data ikke findes i en XML-tabel, kan du gemme projektmappen i filformatet Excel-projektmappe (.xlsm).

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×