Eksportere eller importere data til et andet filformat

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Guiden Eksporter eller guiden Importer hjælpe dig med at overføre projektdata mellem Microsoft Office Project 2007 og andre programmer. Disse guider giver vejledning for placering af eksporterede eller importerede data i de relevante destination felter. Ved at definere eller redigere eksport eller import kortene i disse guider, kan du nemt overføre data til og fra felterne Opgave, ressourcer eller tildeling, du vil. Når du definerer eksporten eller importere kort, kan du eksportere eller importere data.

Hvad vil du foretage dig?

Eksportere projektoplysninger

Importere projektoplysninger

Eksportere projektoplysninger

Du kan eksportere oplysninger fra Office Project 2007 til et andet format, som Microsoft Office Excel (som en projektmappe eller pivottabelrapport ), kun tekst (tabulatorsepareret), kommaseparerede værdier (CSV) eller Extensible Markup Language (XML).

 1. Klik på Gem som i menuen Filer.

 2. Vælg det filformat, du vil eksportere data til, i feltet Filtype.

 3. Skriv et navn til den eksporterede fil i feltet Filnavn.

 4. Klik på Gem.

  Bemærk!: Du kan eksportere et helt projekt til XML-format. Project 2007 tilknyttes dataene automatisk, uden guiden Eksporter. Desuden for at minimere filstørrelsen, medtages felter, der indeholder null-værdier ikke i den eksporterede XML-fil.

 5. Følg vejledningen i guiden Eksport for at eksportere de ønskede data til de rigtige felter i destinationsfilen.

 6. Når guiden anmoder dig om at oprette en ny afbildning eller bruge en eksisterende, skal du gøre følgende:

  • Klik på Ny afbildning for at oprette en ny eksportafbildning fra grunden.

  • Klik på Brug eksisterende afbildning for at bruge en standardafbildning eller en afbildning, du tidligere har defineret og gemt.

 7. På den Opgaveafbildning, Ressourceafbildning eller Tildelingsafbildning i guiden eksport, verificere eller redigere afbildninger af Project 2007 eller oprette en ny afbildning:

  • Du eksporterer specifikke projektoplysninger ved at indtaste eller vælge det ønskede felt i kolonnen Fra og derefter trykke på Enter.

  • Du tilføjer alle opgave-, ressource- eller tildelingsfelter i dit projekt til eksportafbildningen ved at klikke på Tilføj alle.

  • Du tilføjer alle opgave- eller ressourcefelter i en specifik tabel til eksportafbildningen ved at klikke på Base on Table. Klik på den tabel, du ønsker at bruge, og klik derefter på OK.

  • Du fjerner alle opgave-, ressource- eller tildelingsfelter fra en eksportafbildning ved at klikke på Ryd alt.

  • Du indsætter et nyt felt i et andet felt ved at klikke på et felt i kolonnen Fra og derefter klikke på Indsæt række.

  • Du sletter et felt ved at klikke på det i kolonnen Fra og derefter klikke på Slet række. Du ændrer navnet på feltet i destinationsfilen ved at klikke på feltet i kolonnen Til og derefter skrive et nyt navn.

   Tip!: På den Opgaveafbildning, Ressourceafbildning eller Tildelingsafbildning i guiden eksport under eksempel kan du gennemgå layoutet af eksportafbildningen.

 8. Du eksporterer bestemte opgaver eller ressourcer ved at klikke på det ønskede filter i feltet Eksportfilter.

 9. Hvis du ønsker at ændre felternes rækkefølge i destinationsfilen, skal du klikke på et felt i kolonnen Hvis du vil og derefter klikke på knapperne Flytte for at flytte feltet til den placering, du ønsker.

 10. Klik på Udfør på den sidste side i guiden Eksport for at eksportere dine data.

  Tip!: Du kan gemme en ny eller redigeret eksportafbildning, hvis du ønsker at bruge den igen. Klik på Gem afbildning på den sidste side i guiden Eksport, og skriv derefter et navn i feltet Afbildningsnavn. Den nye afbildning føjes til listen med foruddefinerede afbildninger.

Bemærk!: 

 • Du kan bruge en eksisterende eksportafbildning fra et andet projekt, hvis afbildningen er tilgængelig i den globale fil. Ved at bruge Assistent kan du kopiere en eksportafbildning fra en projektfil til den global fil.

 • Når du opretter en eksportafbildning for at gemme data til enten CSV-filformat eller TXT-filformat, og du indstiller tekstseparationstegnet, er det separationstegnet og ikke filtypen, der bestemmer filtypen. Hvis du f.eks. gemmer til en fil med navnet Myproject.csv, men du har angivet en tabulatorseparator i afbildningen, vil CSV-filen indeholde tabulatorer i stedet for kommaer, selvom filtypen angiver kommaer.

Toppen af siden

Importere projektoplysninger

Du kan importere oplysninger til Microsoft Office Project 2007 ved hjælp af en hvilken som helst indtastet felt fra et andet produkt filformat, som Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, Extensible Markup Language (XML), kommaseparerede værdier (CSV) eller tabulatorsepareret tekstformat.

 1. Klik på Åbn   Knapflade .

  Hvis du har forbindelse til Microsoft Office Project Server 2007, skal du klikke på Åbn fra fil.

 2. Klik på den type fil, du ønsker at importere data fra, i feltet Filtype.

 3. Find den mappe, der indeholder den fil, du vil importere, i boksen Søg i, og vælg derefter filen i fillisten.

 4. Klik på Åbn.

 5. Følg instruktionerne i guiden Import for at importere de ønskede data til de korrekte Project 2007 felter.

 6. På den Opgaveafbildning, Ressourceafbildning eller Tildelingsafbildning i guiden Import, du verificere eller redigere de anslåede afbildninger i Microsoft Project 2007:

  • For at importere data fra et felt i kildefilen til et andet Project 2007 felt, skal du klikke på feltet i kolonnen til, Vælg et nyt felt og derefter trykke på ENTER.

  • Du ændrer navnet på et felt i destinationsfilen ved at klikke på feltet i kolonnen Til og derefter skrive et nyt navn.

  • Du sletter et felt ved at klikke på det i kolonnen Fra og derefter klikke på Slet række.

  • Du indsætter et nyt felt i et andet felt ved at klikke på et felt i kolonnen Fra og derefter klikke på Indsæt række.

  • Du fjerner alle opgave-, ressource- eller tildelingsfelter fra en importafbildning ved at klikke på Ryd alt.

  • Du tilføjer alle opgave-, ressource- eller tildelingsfelter i destinationsfilen til importafbildningen ved at klikke på Tilføj alle.

   Tip!: På siden Opgaveafbildning, Ressourceafbildning eller Tildelingsafbildning i guiden Import under Eksempel kan du få vist et eksempel på layoutet af importafbildningen.

 7. Hvis du ønsker at ændre felternes rækkefølge i destinationsfilen, skal du klikke på et felt i kolonnen Hvis du vil og derefter klikke på knapperne Flytte for at flytte feltet til den placering, du ønsker.

 8. Klik på Udfør på den sidste side i guiden Import for at importere dine data.

  Tip!: Du kan gemme en ny eller redigeret importafbildning, hvis du ønsker at bruge den igen. Klik på Gem afbildning på den sidste side i guiden Import, og skriv derefter et navn i feltet Afbildningsnavn. Den nye afbildning føjes til listen med foruddefinerede afbildninger.

Bemærk!: 

 • Du kan bruge en eksisterende importafbildning fra et andet projekt, hvis afbildningen er tilgængelig i den globale fil. Ved at bruge Assistent kan du kopiere en importafbildning fra en projektfil til den global fil.

 • Når du opretter en importafbildning for at inkorporere data fra enten CSV-filformat eller TXT-filformat, og du indstiller tekstseparationstegnet, er det separationstegnet og ikke filtypen, der bestemmer filtypen. Hvis du f.eks. importerer til en fil med navnet Myproject.csv, men du har angivet en tabulatorseparator i afbildningen, vil CSV-filen indeholde tabulatorer i stedet for kommaer, selvom filtypen angiver kommaer.

 • Selvom du kan angive værdier i nogle beregnede felter, kan Project 2007 genberegne disse værdier enten automatisk, eller når du angiver.

 • Project 2007 kan kun importere XML-data, der kan valideres mod dataudvekslingsskemaet.

 • Hvis du importerer data fra et andet filformat til et virksomhedsprojekt, der kræver, at du vil angive bestemte oplysninger for opgaver, kan du ikke gemme projektet, indtil alle nødvendige oplysninger er angivet.

 • Ressource-omkostningsfelter kan ikke opdateres i et virksomhedsprojekt. Du kan importere oplysninger om ressourcer omkostninger for ressourcer, tildeling i et projekt eller kun i tildeling projekter.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×