Office
Log på

Eksportere brugerdata fra Project Online

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Din organisation kan eksportere en bestemt bruger indhold fra dit Project Online-miljø. Hvis du vil eksportere indholdet, kan globale Office 365-administrator følge disse trin:

Arbejde med dine Project-administratorer

Afhængigt af din virksomhed, skal din globale Office 365-administrator kan have kendskab til om administration af Office 365 administrative opgaver, men kan ved lille om administration af Project Online. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, Office 365 global administrator arbejde sammen med deres PWA websted administratorer til at udføre disse opgaver. For eksempel global administrator der sandsynligvis er bedst egnet til at køre PowerShell-scriptet for at finde alle websteder, PWA, men vil muligvis nødt til at fungere sammen med den PWA til at udføre de resterende trin og brug for hjælp vedrørende forretningsregler og konfiguration af hver PWA-websted.

Trin 1 – Download eksportere script-filer

Du skal brugen af flere PowerShell-scriptfiler til procedurerne i denne artikel. De script-filer, der refereres til i denne artikel er indeholdt i Project Online bruger indhold eksportere og Slet script pakke. Hente og udpakke filerne til en placering, du kan referere til.

Nogle af de filer, der er inkluderet i pakken, der bruges til at slette brugerdata i Project Online og ikke skal bruges til denne artikel.

Fjerne blokeringen af dine filer

Du skal bruge "fjerne blokeringen af" de filer, du har hentet i Project Online bruger indhold Eksportér, og Slet script pakke i rækkefølge til bruger dem i PowerShell. Dette skyldes, at som standard udfører scripts, der er hentet fra internettet ikke er tilladt. Gør følgende for at fjerne blokeringen af dine filer:

 1. Åbn Stifinder, gå til det sted, hvor du gemte zip-fil.

 2. Højreklik på zip-filen, og klik på Egenskaber.

 3. Vælg Fjern blokeringpå fanen Generelt .

  Fjerne blokeringen af filen
 4. Klik på OK.

Alle filer, der er indeholdt i zip-filen skulle nu være Unblocked. Du kan kontrollere dette i de enkelte filer ved at markere for at få vist Hvis Unblocked afkrydsningsfeltet indstillingen ikke længere vises i siden af filens Egenskaber under fanen Generelt .

Bemærk!: Hvis du kun har adgang til udpakket filer, du kan også fjerne blokeringen af hver fil enkeltvis.

Trin 2 – finde alle Project Web App-websteder i Office 365-miljøet

Globale administratorer skal bruge SharePoint Online Management Shell til at oprette forbindelse til deres SharePoint Online administration og køre Get-SPOSite PowerShell-cmdlet for at få en oversigt over URL-adresser for hver PWA-websted i deres Office 365-miljø.

Bemærk!: Hvis du vil køre Get-SPOSite PowerShell-cmdlet, skal du være i en Global administrator eller SharePoint-administratorrolle.

 1. Oprette forbindelse til SharePoint Online administration med Forbinde SPOService cmdlet i SharePoint Online Management Shell-modul:

  Connect-SPOService -URL <AdminSiteURL> 

  Det kunne f.eks. være:

  Connect-SPOService -URL http://contoso-admin.sharepoint.com 
 2. Når du har forbindelse til SharePoint Online administration, skal du bruge Get-SPOSite PowerShell-cmdlet til at finde alle PWA-websteder i Office 365-miljøet:

  Get-SPOSite | ?{$_.PWAEnabled -eq "Enabled"} | ft -a Url,Owner

  Når du har kørt, vises en liste over alle PWA-websteder og webstedsejere i dit Office 365-miljø.

Trin 3 – finde brugerens ressource-ID i hver PWA-websted (valgfrit)

Bemærk!: Hvis du har brugerens logon-konto, er dette trin er valgfrit. Du skal enten brugerens logon-konto eller Ressource-ID for hvert PWA-websted for at køre scriptet Eksportér.

Hvis du vil finde brugerens ressource-ID, kan PWA websted administratorer gøre følgende på hvert PWA-websted, du fandt i det forrige trin:

 1. Klik på Ressourcecenter i Project Online- Serverindstillinger i sektionen Virksomhedsdata.

 2. På siden Ressourcecenter i kolonnen Ressourcenavn Find på brugerens navn og derefter se i den pågældende række at se, hvis du kan finde en værdi i kolonnen Entydigt ID. Denne værdi er brugerens ressource-ID. For eksempel i nedenstående grafik, kan du se Aaron Painter ressource-ID-værdi, der er angivet i kolonnen Entydigt ID.

  Brugerens ressource-ID i kolonnen Entydigt ID

  I nogle tilfælde kan tabellen tilpasses, så den entydige ID-kolonne ikke er tilgængelig. Hvis det er tilfældet, Markér afkrydsningsfeltet til venstre for brugernavnet og derefter klikke på Rediger findes under fanen ressourcer i båndet og derefter gå til næste trin.

 3. Gå til afsnittet System identifikationsdata på siden Rediger ressource for den specifikke bruger og finde værdien for GUID. GUID er brugere ressource-ID til dette websted, PWA.

  Finde en brugere ressource-ID

Bemærk!: Hvis du har flere PWA-websteder, har hver PWA-websted et andet ressource-ID for den samme bruger. Sørg for at parre ressource-ID dit fund for brugeren med den bestemte URL-adresse til Project Web App-websted.

Trin 4 – eksportere brugerens data fra Project Web App-webstedet

Derefter skal du køre ExportProjectUserContent PowerShell-script for at eksportere dine brugerdata fra hver PWA-websted i Office 365-miljøet. For at køre scriptet, du har brug at sikre, at du og dit miljø opfylder forudsætningerne, og derefter kan du køre scriptet.

ExportProjectUserContent PowerShell-script er inkluderet i Project Online bruger indhold eksportere og Slet script pakke.

Forudsætninger

 • Licens til Project Online: Du skal have tildelt en licens til Project Online Premium eller Project Online Professional .

 • Project Online klient til stationære computere: Du skal bruge Project Online skrivebord klienten og oprette forbindelse til Project Online forekomst. Project Online skrivebord klienten er inkluderet i en Project Online Premium eller Project Online Professional licens.

  Oprette forbindelse kunden Project til dine Project Online forekomst:

  1. Klik på fanen filer for at åbne Backstage-visningen. Klik på oplysninger, og klik derefter på Administrer konti.

  2. Klik på Tilføj i dialogboksen Project Web App-konti.

  3. Skriv et navn til kontoen i boksen Kontonavn i dialogboksen Egenskaber for konto.

  4. Angiv URL-adressen til webstedet PWA, du opretter forbindelse til i feltet URL-adresse til Project Server .

  5. Klik på OK.

  6. Vælg Angiv som standard, og klik derefter på OKi dialogboksen Project Web App-konti .

  7. Genstart Project, og log til webstedet, PWA.

 • Tilladelser:    Før du har de nødvendige tilladelser til at køre scriptet, skal du gøre mindst én af følgende:

  • Føje dig selv som administrator for en gruppe af websteder til Project Web App-webstedet, du kører scriptet.

  • Hvis du er i tilladelsestilstand for Project, tildeles administrere brugere og grupper og Access Project Server Reporting Service tilladelser på forekomsten af Project Online. Hvis du er i tilladelsestilstand for SharePoint, være i den globale administrator eller SharePoint-administratorrolle.

Kør scriptet ExportProjectUserContent

Brug ExportProjectUserContent.ps1 PowerShell-script til at eksportere dine brugerdata.

 1. Kør scriptet ExportProjectUserContent i SharePoint Online Management Shell. Du skal konfigurere følgende parametre, når du kører scriptet:

  Parameter

  Beskrivelse

  -URL-ADRESSE

  URL-adressen til webstedet PWA

  -ResourceID

  Ressource-ID for brugeren.

  -LoginName

  Login-navn på brugeren.

  -OutputDirectory

  Sted at gemme eksportere filer.

  -Område

  Denne valgfri parameter angiver den du bruger Office 365-miljø. De værdier, du kan bruge til denne parameter omfatter:

  • Som standard - Project offentlige skyen.

  • Kina - Gallatin.

  • Tyskland - BlackForest.

  • ITAR - Office 365 amerikanske regering.

  Hvis parameteren ikke bruges, bruges standardværdien ( standard).

  Du kan vælge at køre scriptet enten ved at angive brugerens ressource-ID eller logon navn.

  Sådan køres scriptet ExportProjectUser ved hjælp af brugerne, ressource-ID

  Du skal bruge følgende kommando i Powershell med de parametre, der er nævnt ovenfor:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url <PwaSiteURL> -ResourceUid <UsersResourceID> -OutputDirectory <LocationToStoreOutput>

  Eksempelvis hvis du vil eksportere brugerdata fra webstedet Costoso PWA1 (webstedets URL-adresse for https://contoso/sites/pwa1) for en bruger med en ressource-ID for cb5c91cf-fd6b-e711 - 80d 0-00155da4a406 og har eksportere filer Gem til c:\pwa1siteOutput, skal du angive:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url https://contoso/sites/pwa1 -ResourceUid cb5c91cf-fd6b-e711-80d0-00155da4a406 -OutputDirectory c:\pwa1siteOutput

  Sådan køres scriptet ExportProjectUser ved hjælp af brugere Login-navn

  Du skal bruge følgende kommando i Powershell med de parametre, der er nævnt ovenfor:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url <PwaSiteURL> -LoginName <UsersLoginName> -OutputDirectory <LocationToStoreOutput>

  Hvis du vil eksportere brugerdata fra webstedet Costoso PWA1 (webstedets URL-adresse for https://contoso/sites/pwa1) for en bruger med en Login navn af AdamB@contoso.onmicrosoft.com og har eksportere filer gemme c:\pwa1siteOutput f.eks., du ville angive:

  .\ExportProjectUserContent.ps1 -Url https://contoso/sites/pwa1 -LoginName AdamB@contoso.onmicrosoft.com -OutputDirectory c:\pwa1siteOutput
 2. Når scriptet kører korrekt, skal alle de eksporterede data lagres i den--OutputDirectory, du har angivet.

Vælg bestemt funktion beslægtede brugerdatafiler eksportere

Nogle af de eksporterede brugerindhold, du modtager omfatter et antal json formateret filer, der indeholder funktionsspecifikke brugeroplysninger. For eksempel indeholder filen Security.json data om brugerens sikkerhedsgrupper, kategorier og tilladelsesindstillinger. Disse Funktioner-relaterede json filer er beskrevet mere detaljeret i næste afsnit. Som standard modtager du alle 27 funktion beslægtede json-filer, når du kører scriptet ExportProjectUserContent. Men du kan bruge den -Indstillinger parameter for at markere bestemte json filer for at hente. Dette omfatter følgende:

-Indstillinger for værdier

JSON-filer, du modtager

Alle

Alle funktion beslægtede json-filer, alle project-specifikke json-filer og alle projektliste filer.

Ressourcer

Resource.JSON, ReportingResource.json

Timesedler

Timesheets_Reporting.JSON, Timesheets_page # .json

For Timesheets_page # .json får du fil hver side.

TaskStatus

Rules.JSON, TaskStatus_AssignmentsHistory_page # .json, TaskStatus_AssignmentsSaved.json, TaskStatus_AssignmentsSubmitted.json

Sikkerhed

Security.JSON

ServerSettings

CustomFields.json, LookupTables.json, Calendars.json, Delegations.json, QueueJobs.json, SubscribedReminders.json, UnsubscribedAlerts.json, ReminderEmails.json, AdminAudit.json

Portefølje

BusinessDrivers.json, DriverPrioritizations.json, PortfolioAnalyses.json

StatusReports

StatusReports.json

Aftaler

Engagements_page # .json

ResourcePlans

ResourcePlans_page # .json, ReportingResourcePlans.json

Projekter

DraftProjectList.xml, PublishedProjectList.xml. ReportingProjectList

Du modtager også én af hver af følgende fremgangsmåde for hvert projekt, som brugeren er en del af:

Project_projName_draft.JSON, Project_projName_draft.mpp, Project_projName_draft.xml,

Project_projName_published.JSON, Project_projName_ published.mpp, Project_projName_ published.xml

Project_projName_reporting.JSON, Project_projName_reporting_Tasks, Project_projName_reporting_Assignments, Project_projName_reporting_Resources, Project_projName_reporting_Baselines, Project_projName_reporting_TaskTimephased, Project_projName_reporting_AssignmentTimephased, Project_projName_reporting_TaskBaselineTimephased, Project_projName_reporting_ AssignmentBaselineTimephased

Arbejdsproces

Workflow.JSON

WssItems

WorkspaceItems.json

UserViewSettings

UserViewSettings.json

Ved hjælp af - indstillingerne for parameteren kan være nyttigt, hvis du vil eksportere brugerdata fra Project Web App-webstedet for bestemte funktioner. Hvis du er kun usikker med dine brugerdata i funktionen Oversigtsanalyse, kan du f.eks, køre parameteren - indstillinger for med værdien af portefølje:

.\ExportProjectUserContent.ps1 -Url https://contoso/sites/pwa1 -ResourceUid cb5c91cf-fd6b-e711-80d0-00155da4a406 -OutputDirectory c:\pwa1siteOutput -Options Portfolio

Dette kan du eksportere de tre json-filer, der indeholder dit bruger-data, der vedrører funktionen Oversigtsanalyse (BusinessDrivers.json, DriverPrioritizations.json, PortfolioAnalyses.json).

Trin 5 – Gennemse dine eksporteret indhold

Når du har kørt ExportProjectUserContent PowerShell-script, får du følgende output i outputmappen, du angav, da køre kommandoen:

 • Listen projektfiler - får du tre .xml-filer, som giver en liste over projekter, der er indeholdt i de Project kladde og Published skemaer, hvori brugeren er en del af. Det betyder, at brugeren var involveret i projektet som mindst én af følgende:

  • Blev Projektejeren af.

  • Har en tildelt opgave ham eller hende i projektet.

  • Er en Tildelingsejeren for en opgave i projektet.

  • Er statusleder for en opgave i projektet.

  Disse tre .xml-filer er:

  Navn

  Beskrivelse

  DraftProjectList.xml

  Liste over projekter fra skemaet kladde, der svarer til betingelserne ovenfor.

  PublishedProjectList.xml

  Liste over projekter fra udgivet skemaet, der svarer til betingelserne ovenfor.

  ReportingProjectList.xml

  Liste over projekter fra rapportering skemaet, der svarer til betingelserne ovenfor.

  Liste over projekter kan variere en smule for hver af de tre .xml-filer. For eksempel en bruger kan gemme projektet, men ikke udgive, hvilket betyder, at den vises i filen DraftProjectList.xml, men ikke PublishedProjectList.xml eller ReportingProjectList.xml filer.

  En project-administrator kan bruge Project listen .xml-filer til at give dem oplysninger om, hvilke project-specifikke eksportere filer de være interesseret i at analysere beslutte, hvor meget af det eksporterede indhold skal deles med brugeren.

  Alle tre for filerne, ProjectList.xml har følgende egenskaber for hvert projekt, der vises:

  Egenskab

  Beskrivelse

  SiteId

  Entydigt id for PWA-webstedet, hvor projektet findes.

  Proj_UID

  Entydigt id for projektet.

  Proj_Name

  Navnet på projektet.

 • Funktionen-relaterede filer - For hver PWA-websted, som brugeren er en del af de følgende funktionsspecifikke .json filer eksporteres til den angivne output-mappe. Funktionsspecifikke filerne skal indeholde brugerdata, som den vedrører funktion Brug hele PWA-webstedet. For eksempel indeholder filen Drivers.json data om Oversigtsanalyse business drivere brugeren oprettet eller ejes. Hvis brugeren har ingen data, der vedrører funktionen på det specifikke PWA-websted, skal filen indeholde ingen data.

  Funktionsspecifikke .json filerne omfatter:

  Navn

  Beskrivelse

  AdminAudit

  Indstillinger for Project Web App server ændre data.

  BusinessDrivers

  Portefølje analyse drivere forretningsdata.

  Kalendere

  Enterprise kalenderdata.

  CustomFields

  Data i brugerdefinerede felter.

  Delegeringer

  Delegering data.

  DriverPrioritizations

  Driver prioriteringer forretningsdata.

  Aftaler

  Aftale ressourcedata.

  LookupTables

  Opslag tabeldata.

  PortfolioAnalysis

  Portefølje analyserer data.

  QueueJobs

  Data om bruger job proces i kø-tjenesten.

  ReminderEmails

  Påmindelse maildata.

  ReportingResourcePlans

  Ressource rapporteringsdata.

  Ressource

  Ressourcedata.

  ResourcePlans

  Plan ressourcedata.

  Regler

  Regler data.

  Sikkerhed

  Data om sikkerhedsgrupper, kategorier og tilladelser.

  StatusReports

  Statusrapportdata.

  SubscribedReminders

  Data, der abonneres på påmindelser.

  TaskStatus_AssignmentsHistory

  Status tildelinger oversigt oversigtsdata.

  TaskStatus_AssignmentsSaved

  Status tildelinger Gem data.

  TaskStatus_AssignmentsSubmitted

  Status tildelinger sende data.

  Timesedler

  Data om timesedler.

  Timesheets_Reporting

  Rapporteringsdata om timesedler.

  UnsubscribedAlerts

  Unsubscribed Beskeddata.

  UserViewSettings

  Vis indstillinger brugerdata.

  Arbejdsproces

  Arbejdsproces projektdata.

  WorkspaceItems

  Data om SharePoint-elementer fra projektwebsteder.

  Visse funktionsspecifikke json-filerne indeholder mulighed for at store, og så for at forbedre ydeevnen, følgende json filer vil opsplitte på tværs af flere filer:

  • Engagements.JSON

  • ResourcePlans.json

  • Timesheets.JSON

  • TaskStatus_AssignmentHistory.json

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om de objekter, der er indeholdt i hver af de funktionsspecifikke .json filer, i afsnittet funktionsspecifikke data i Project Online eksportere json objektdefinitioner.

 • Project-specifikke filer - Hvis brugeren er en del af et projekt, og klik derefter for hver af disse projekter, eksporteres flere individuelle filer til outputmappen. Dette kan ske, hvis brugeren er en del af et bestemt projekt som en af følgende:

  • Projektejeren af

  • Har tildelt en opgave til ham eller hende i projektet

  • Er en Tildelingsejeren for en opgave i projektet

  • Er statusleder for en opgave i projektet

  Project-specifikke data er forskellig fra den funktion-relaterede data ved, at dataene er specifikke for et enkelt projekt. Funktionen-relaterede data kan indeholde brugerdata på tværs af mange projekter i Project Web App-webstedet, som brugeren er en del af, men vedrører en enkelt funktion.

  Bemærk!: For alle project-specifikke filer, du modtager, vil de indledes med det specifikke projekt Projektnavn. Eksempelvis hvis et projekt har et projektnavn af Project1, indledes alle project-specifikke filer, der gennemgås i dette afsnit med Project1.

  For hvert projekt, brugeren er en del af, vil du modtaget følgende tre sæt af filer:

  -En .XML-fil for projektet fra kladde og publicerede databaser:

  Navn

  Beskrivelse

  < projektnavn > _draft.xml

  Projektfil fra det kladde-skema, der er gemt som .XML-format.

  < projektnavn > _published.xml

  Projektfil fra det publicerede skema, der er gemt som .XML-format.

  Bemærk!: Se Project XML-Data Interchange farveskema Reference for at forstå Project XML-data i disse filer.

  -En .mpp-fil for projektet fra kladde og publicerede databaser:

  Navn

  Beskrivelse

  < projektnavn > _draft.mpp

  Projektfil fra kladde skemaet er gemt som en projektfil .mpp.

  < projektnavn > _published.mpp

  Projektfil fra publicerede skemaet er gemt som en projektfil .mpp.

  Bemærk!: Du kan åbne .mpp-filen med Project Professional 2016 eller Project Online Desktop-klienten.

  -Otte .json filer til projektet fra rapporteringsskemaet:

  Navn

  Beskrivelse

  Project_ < projektnavn > _reporting_AssignmentBaselineTimephased.json

  Tildeling oprindelige tidsfaseinddelt dataene for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_AssignmentTimephased.json

  Tildeling tidsfaseinddelt dataene for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_ProjectBaseline.json

  Project oprindelige data for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_Tasks.json

  Project opgaver dataene for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_Assignments.json

  Tildeling ressourcer dataene for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_Resources.json

  Ressourcer dataene for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_TaskBaselineTimephased.json

  Opgave oprindelige tidsfaseinddelte data for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Project_ < projektnavn > _reporting_TaskTimephased.json

  Opgave tidsfaseinddelte data for projektet fra rapporteringsskemaet.

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om de objekter, der er indeholdt i hver af .json filerne, i afsnittet Project-specifikke datafiler i Project Online eksportere json objektdefinitioner.

  -Tre .json filer med projektets metadata fra de udkast til, publicerede og rapportering skemaer:

  Navn

  Beskrivelse

  < projektnavn > _draft.json

  Projektfil metadata fra kladde-skema

  < projektnavn > _published.json

  Projektfil metadata fra Published skema

  < projektnavn > _reporting.json

  Projektfil metadata fra rapportering skema

  Bemærk!: Hvis du vil vide mere om de objekter, der er indeholdt i hver af .json filerne, i afsnittet Project-specifikke metadatafiler i Project Online eksportere json objektdefinitioner.

Trin 6 – finde og gemme brugerdefinerede visninger, brugerdefinerede filtre, vedhæftede filer og makroer

Når du modtager den eksporterede brugerindhold, kan du bruge dine data til at finde brugerens brugerdefinerede visninger, brugerdefinerede filtre, brugerdefinerede tabeller, vedhæftede filer og makroer. Du kan finde disse, skal du have MPP og XML-filen for hvert projekt, hvor du vil søge. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gør dette, kan du se finde brugerdefinerede elementer i Project Online og Project Server-bruger eksportere data.

Overvejelser i forbindelse med master- og indsatte projekter

Som nævnt tidligere, eksportere Eksportér scriptet kun projekter, som brugeren er en del af som en ejer, har en tildelt opgave, er en Tildelingsejeren for en opgave, eller er statusleder for en opgave. Når brugeren er en del af et indsat projekt, men ikke hovedprojektet, eksporteres kun det indsatte projekt. På samme måde, hvis brugeren er kun en del af et hovedprojekt og ikke nogen af de indsatte projekter, eksporteres kun hovedprojektet.

Når du gemmer et hovedprojekt, som en bruger er en del af, skal du ikke at gemme alle tilknyttede indsatte projekter, hvis du bliver bedt om.

Se også

Project Online eksportere json objektdefinitioner

Slette brugerdata fra Project Online

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×