Eksportér brugerdata fra Microsoft Planner

I denne artikel beskrives det, hvordan en global administrator af Office 365 kan eksportere data for en bestemt bruger fra Microsoft planner. De eksporterede data indeholder data om brugeren, der er indeholdt i Planner, og de data, der er indeholdt i de planer, brugeren var en del af. Eksportprocessen udføres gennem Windows PowerShell.

Bemærk!: En global Office 365-administrator kan eksportere Microsoft planner User Telemetry-data via eksportværktøjet til data logfilerMicrosoft service Trust Portal.

Krav

Du skal først gøre følgende:

 • Du skal være Office 365 Global administrator for at køre PowerShell-scriptet til eksport af dine planner-brugerdata.

 • Du skal downloade og udpakke brugerdata eksportfilerne til planner. Disse tre filer er de PowerShell-moduler og PowerShell-scriptfilen, der skal bruges til at eksportere dine brugerdata.

  Bemærk!: Hvis du downloader denne pakke, accepterer du den vedlagte licens og de vedlagte vilkår.

Fjerne blokeringen af dine filer

Du skal fjerne blokeringen af tre af de filer, du har hentet i planner-bruger data eksportscript pakken, for at bruge dem i PowerShell. Dette skyldes som standard, at det ikke er muligt at udføre scripts, der er hentet fra internettet. De filer, du skal fjerne blokeringen af, er:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft. identitymodel. clients. activedirector. dll

 • Microsoft. identitymodel. clients. activedirector. windowsforms. dll

Benyt følgende fremgangsmåde for at fjerne blokeringen af disse filer:

 1. I Stifinder skal du gå til den placering, hvor du pakket dine filer ud.

 2. Højreklik på en af de ikke-zip-filer, der er nævnt ovenfor, og klik på Egenskaber.

 3. På fanen Generelt skal du vælge Fjern blokering.

  Fjerne blokeringen af filen
 4. Klik på OK.

 5. Gentag disse trin for de resterende to filer.

Sådan eksporteres bruger indhold fra planner

Når du har fjernet blokeringen af dine filer, skal du benytte følgende fremgangsmåde for at eksportere brugerdataene fra planner:

 1. Start Windows PowerShell. I PowerShell skal du skrive følgende for at aktivere kørsel af scripts, der kun er hentet fra internettet for denne session. Du kan blive bedt om at bekræfte ved at skrive "j".

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Skriv følgende for at køre PlannerTenantAdmin PowerShell-scriptet. Dette vil importere et modul med den nødvendige cmdlet for at køre eksporten.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Hvis filen for eksempel er gemt i C:\AdminScript, skal du skrive:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Når scriptet er fuldført, skal du bruge Export-PlannerUserContent -cmdlet'en til at eksportere brugerens indhold fra planner.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parameter

  Beskrivelse

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Brug enten Azure Active Directory-id'et eller UPN for den bruger, du vil eksportere indhold til.

  -ExportDirectory

  Placering til lagring af dine outputfiler. Mappen burde allerede findes.

  -HostName

  Du skal kun bruge dette parameter, hvis du har adgang til Planner, selvom du har et andet værtsnavn end Task.Office.com. Hvis du for eksempel har adgang til planner via tasks.office365.us, skal du medtage -hostname tasks.office365.us på din kommando.

  F. eks. eksporteres brugeroplysninger for Adam-brugere fra planner ved hjælp af sin UPN og henter eksportfilerne til placeringen C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Du bliver bedt om at godkende. Log ind som dig selv (den globale Office 365-administrator), ikke den bruger, du vil eksportere.

 5. Når PowerShell-cmdlet'en kører korrekt, skal du gå til eksport placeringen for at få vist brugerens eksporterede datafiler.

Hvad bliver eksporteret, og hvordan du læser det

Når du har kørt PowerShell-cmdlet for at eksportere din brugers data fra Planner, modtager du to typer filer i din download placerings mappe:

 • En enkelt bruger fil i JSON-format med oplysninger om brugeren.

 • En JSON-fil for hver af de planer, hvor brugeren:

  • Har en opgave tildelt.

  • Har en opgave, der er oprettet af dem.

Sådan læser du de eksporterede filer

Du kan bruge oplysningerne i dette afsnit som en hjælp til at forstå de egenskaber, du får vist i både den bruger og de JSON JSON-filer, du har modtaget.

Bruger filen

Brugernavnet skal være præfikset "bruger" og Microsoft planner-id'et for brugeren. Den vil have følgende egenskaber:

Egenskab

Beskrivelse

User.Id

Brugerens Microsoft planner-ID.

User. ExternalId

Brugeres Azure Active Directory-ID.

Bruger. DisplayName

Vist navn på brugeren.

User. InternalDisplayName

Det viste navn på brugeren i Microsoft planner.

Bruger. UserPrincipalName

Brugerens hovednavn (UPN).

User. PrincipalType

Værdien er altid "bruger".

User. UserDetailsId

Entydigt id for brugerens oplysnings objekt.

User. ICalendarPublishEnabled

Hvis sand, er ICalendar-deling aktiveret for planen. Gå til Se din planner-kalender i Outlook for at få flere oplysninger.

User. OptedInNotifications

Meddelelser, som brugeren har tilmeldt sig.

User. OptedOutNotifications

Meddelelser, som brugeren har valgt.

User. FavoritePlans

Bogmærke for de planer, brugeren har favorit.

User.FavoritePlans.Id

Microsoft planner-ID for planen.

User. FavoritePlans. BookmarkName

Det navn, der er tildelt bogmærket.

User. FavoritePlans. OrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

User. RecentPlans

Planer, som for nylig er blevet åbnet af brugeren.

User.RecentPlans.Id

Microsoft planner-ID for planen.

User. RecentPlans. BookmarkName

Det navn, der er tildelt bogmærket.

User. RecentPlans. LastAccess

Hvornår planen sidst blev åbnet.

Bruger. users

Brugerdefinerede data fra planner-webklienten.

User. users. Key

Brugerdefineret datanøgle.

User. users. Value

Brugerdefineret dataværdi.

User. AssignedTaskOrdering

Sorteringsrækkefølge for opgaver, der er tildelt brugeren.

User. AssignedTaskOrdering. PlanId

Microsoft planner-ID for den plan, der indeholder opgaven.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Opgavens Microsoft planner-ID.

User. AssignedTaskOrdering. Order

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

User. AssignedTaskOrdering. title

Opgavens titel.

Plan lægge filer

Hvert model filnavn bliver rettet med "plan" og Microsoft planner-id'et for planen. Hver fil får følgende egenskaber:

Egenskab

Beskrivelse

Plan.Id

Microsoft planner-ID for planen. 

Plan lægge. title

Planens titel.

Planlæg. ejer

Ejer af planen (en gruppe eller et brugerobjekt).

Plan.Owner.Id

Microsoft planner-ID for enheden (gruppe eller bruger). 

Planlæg. ejer. ExternalId

Azure Active Directory-ID for enheden (gruppe eller bruger).

Planlæg. ejer. DisplayName

Vist navn for ejeren (gruppe eller bruger).

Planlæg. ejer. UserPrincipalName

Brugerens hovednavn (UPN), hvis ejeren er en bruger.  

Planlæg. ejer. PrincipalType

Enhedstypen (gruppe eller bruger).

Planlæg. CreatedDate

Dato og klokkeslæt for oprettelse af planen.

Planlæg. CreatedBy

Bruger, der har oprettet planen. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. CreatedByAppId

Entydigt id for den app, hvor planen blev oprettet.

Planlæg. ModifiedDate

Dato og klokkeslæt for, hvornår planen senest blev opdateret.

Planlæg. ModifiedBy

Navnet på den bruger, der sidst opdaterede planen. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. PlanDetailsId

Entydigt id for objektet for planlægningsoplysninger. 

Planlæg. ICalendarPublishEnabled

Hvis sand, er ICalendar-deling aktiveret for planen. Se få vist dine opgaver i en kalender for at få flere oplysninger.

Planlæg. CreateTaskCommentWhen

Begivenheder, der medfører, at der oprettes en kommentar for en opgave i planen.

Planlæg. ReferencesToPlan

Eksterne systemer, der er kædet sammen med planen. F. eks. integrering af en Microsoft planner-plan i Project online desktop-klienten.

Planlæg. ReferencesToPlan. ExternalId

ID for det eksterne system for denne plan.

Planlæg. ReferencesToPlan. AssociationType

Typen af link til planen, der er angivet af den eksterne app.

Planlæg. ReferencesToPlan. CreatedDate

Dato og klokkeslæt, hvor reference objektet blev oprettet.

Planlæg. ReferencesToPlan. OwnerAppId

ID for den app, der oprettede referencen.

Planlæg. ReferencesToPlan. DisplayNameSegments

Brødkrummer på den placering, der beskriver, hvad der refererer til denne plan.

Planlæg. ReferencesToPlan. URL-adresse

Direkte link til den app, der refererer til planen.

Planlæg. CategoryDescriptions

Det fulde sæt af kategorier for planen.  Der er seks af disse, som muligvis eller måske ikke er i brug.

Planlæg. CategoryDescriptions. indeks

Indekset for kategori beskrivelsen (0 til 5).

Planlæg. CategoryDescriptions. Beskrivelse

Etiketteksten til den tilsvarende kategori beskrivelses indeksværdi.

Planlæg. PlanFollowers

Brugere, der følger planen.

Planlæg. TimelineId

Funktionen frarådes.

Planlæg. TimelineDisplaySettings

Funktionen frarådes.

Planlæg. TimelineLockedWidth

Funktionen frarådes.

Planlæg. opgaver

Opgave objekter for planen.

Plan.Tasks.Id  

Entydigt id for opgaven.

Planlæg. opgaver. titel

Opgavens navn.

Planlæg. tasks. BucketId

Microsoft planner-id'et for det filsæt, som opgaven er i.

Planlæg. tasks. BucketName

Filsætts navn.

Planlæg. tasks. PercentComplete

Opgavens fuldførelsesstatus fra 0 til 100. 

Planlæg. tasks. startdate

Den dato, hvor opgaven er planlagt til at starte.

Planlæg. tasks. DueDate

Den dato, hvor opgaven er planlagt til at fuldføres.

Planlæg. tasks. ConversationThreadId

Det entydige id for samtalen fra Microsoft Exchange.

Planlæg. tasks. PreviewType

Eksempel, der vises på opgavekortet.

Planlæg. tasks. OrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

Planlæg. tasks. CreatedBy

Brugeren, der har oprettet opgaven. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. tasks. CreatedDate

Dato, hvor opgaven blev oprettet.

Planlæg. tasks. CompletedBy

Brugeren, der har fuldført opgaven. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. tasks. CompletedDate

Den dato, hvor opgaven blev fuldført.

Planlæg. tasks. ModifiedBy

Bruger, der sidst har opdateret opgaven. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. tasks. ModifiedDate

Den dato, hvor opgaven sidst blev opdateret.

Planlæg. tasks. AppliedCategories 

De etiketter, der er valgt fra CategoryDescriptions-indekset for planen.

Planlæg. tasks. TaskDetailsId 

Entydigt id for det oplysnings objekt for opgaven.

Planlæg. opgaver. Beskrivelse

Beskrivelse af opgaven.

Planlæg. tasks. AssignedToTaskBoardFormatId

Entydigt id for det objekt, der er opgavetavle-formatet.

Planlæg. tasks. AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

Planlæg. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Et Order-tip til hver af assignees.

Planlæg. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. TildeltTil:

Den bruger, der er tildelt opgaven. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Plan lægge. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. Order

Rækkefølgen af de opgaver, der er angivet af Tildel modtager i visningen tildelt til.

Planlæg. tasks. BucketTaskBoardFormatId

Entydigt id for det objekt, der er formatet for spand opgave tavlen.

Planlæg. tasks. BucketTaskBoardFormatOrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

Planlæg. tasks. ProgressTaskBoardFormatId

Entydigt id for objektet, når det er grupperet efter status i stedet for Bucket-format. 

Planlæg. tasks. ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

Planlæg. tasks. TimelineFormatId

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatShowOnTimeline

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatAnchorPosition

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatCalloutHeight

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatColor

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatDrawingStyle

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatLabelOffsetX

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatLabelOffsetY

Funktionen frarådes.

Planlæg. tasks. TimelineFormatSwimlane

Funktionen frarådes.

Planlæg. opgaver. referencer

Eksterne links.

Planlæg. opgaver. referencer. URL-adresse

URL-adressen til linket.

Planlæg. opgaver. referencer. alias

Tekstbeskrivelse af linket

Planlæg. opgaver. referencer. type

Den type fil, der sammenkædes med.

Planlæg. opgaver. referencer. ModifiedBy

Den bruger, der sidst opdaterede linket. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. opgaver. referencer. ModifiedDate

Den dato, linket sidst blev opdateret.

Planlæg. opgaver. referencer. PreviewPriority

Repræsenterer prioriteringen af en reference, der skal vises som et eksempel på opgaven i BRUGERGRÆNSEFLADEN. Microsoft planner viser kun det højeste prioritets element.

Planlæg. opgaver. opgaver

Opgavetildelinger.

Plan lægge. tasks. Assignments. TildeltTil

Den bruger, som opgaven er tildelt til. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Plan lægge. tasks. Assignments. AssignedBy

Den bruger, der tildelte opgaven. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Plan lægge. tasks. Assignments. ordre

Rækkefølgen af tildelingerne, hvis opgaven er tildelt til flere enheder.

Planlæg. opgaver. tjekliste

Checklisten for opgaven.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Entydigt id for et listeelement.

Planlæg. opgaver. tjekliste. titel

Navnet på checkliste elementet.

Planlæg. tasks. Checklist. OrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

Planlæg. tasks. Checklist. IsChecked

Hvis sand, er kontrolliste elementet blevet fuldført.

Planlæg. tasks. Checklist. ModifiedBy

Den bruger, der sidst har opdateret tjek listen. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. tasks. Checklist. ModifiedDate

Dato, hvor checklisten sidst blev opdateret.

Planlæg. tasks. UserContentLastModifiedBy

Den bruger, der senest har opdateret opgave-eller opgaveoplysningerne. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. tasks. UserContentLastModifiedDate

Den dato, hvor opgaven eller opgave detaljerne sidst blev opdateret.

Planlæg. filsæt  

Bucket-objekter for planen.

Plan.Buckets.Id

Entydigt id for filsættet.

Planlæg. filsæt. titel

Filsætts navn.

Planlæg. filsæt. OrderHint

Bruges til sorteringsrækkefølge. Se brug af Order-Råd i Microsoft planner.

Planlæg. filsæt. createdby

Den bruger, der oprettede filsættet. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. filsæt. CreatedDate

Dato, hvor filsættet blev oprettet.

Planlæg. filsæt. ModifiedBy

Den bruger, der sidst opdaterede filsættet. Se bruger egenskaber for at få flere oplysninger.

Planlæg. filsæt. ModifiedDate

Dato, hvor filsættet sidst blev opdateret.

Bruger egenskaber i filen plans. JSON

Der er en række objekter i planer. JSON-data, der repræsenterer en Microsoft planner-bruger, og som har lignende egenskaber. Disse objekter omfatter:

 • Planlæg. CreatedBy

 • Planlæg. ModifiedBy

 • Planlæg. PlanFollowers

 • Planlæg. tasks. CreatedBy

 • Planlæg. tasks. CompletedBy

 • Planlæg. tasks. ModifiedBy

 • Planlæg. tasks. AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee. TildeltTil

 • Planlæg. opgaver. referencer. ModifiedBy

 • Plan lægge. tasks. Assignments. TildeltTil

 • Plan lægge. tasks. Assignments. AssignedBy

 • Plan lægge. tasks. checks. ModifiedBy

 • Planlæg. filsæt. createdby

 • Planlæg. filsæt. modifiedby

Hver af ovenstående har følgende egenskaber:

Egenskab

Beskrivelse

Id

Brugerens Microsoft planner-ID.

ExternalId

Brugeres Azure Active Directory-ID.

DisplayName

Vist navn på brugeren.

UserPrincipalName

Brugerens hovednavn (UPN).  

PrincipalType

Enhedstypen (bruger eller gruppe).

Se også

Slet brugerdata i Microsoft Planner

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×