Egenskaben Properties

Gælder for

AccessObject-objekt

Control-objekt

Label-objekt

Page-objekt

SubForm-objekt

BoundObjectFrame-objekt

CurrentProject-objekt

Line-objekt

PageBreak-objekt

TabControl-samling

CheckBox-objekt

CustomControl-objekt

ListBox-objekt

Rectangle-objekt

TextBox-objekt

CodeProject-objekt

Formularobjekt

ObjectFrame-objekt

Rapportobjekt

ToggleButton-objekt

ComboBox-objekt

GroupLevel-objekt

OptionButton-objekt

Section-objekt

CommandButton-objekt

Image-objekt

OptionGroup-objekt

SmartTag-objekt

Egenskaben Egenskaber, som gælder for objekterne AccessObject, CodeProject og CurrentProject.

Returnerer en reference til et AccessObject-, CurrentProject- eller CodeProject-objekts AccessObjectProperties-samling.

udtryk.Egenskaber

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af ovenstående objekter.

Bemærkninger

AccessObjectProperties-samlingsobjektet en samling af alle de egenskaber, der er relateret til et AccessObject-, CurrentProject- eller CodeProject-objekt. Du kan referere til enkeltmedlemmer af samlingen ved hjælp af medlemsobjektets indeks eller et strengudtryk, der er navnet på medlemsobjektet. Det første medlemsobjekt i samlingen har en indeksværdi på 0, og det samlede antal medlemsobjekter i samlingen er værdien af AccessObjectProperties-samlingens Count-egenskab minus 1.

Du kan ikke bruge egenskaben Egenskaber til at returnere egenskaber fra et AccessObject-objekt, der er medlem af en samling, der tilgås fra et CurrentData-objekt.

Egenskaben Egenskaber, som gælder for SmartTag-objektet.

Returnerer en SmartTagProperties-samling, der repræsenterer en samling af egenskaber for et bestemt smarttag.

udtryk.Egenskaber()

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et SmartTag-objekt.

Egenskaben Egenskaber, som gælder for alle andre objekter på listen Gælder for.

Returnerer en reference til et kontrolelements Egenskaber-samlingsobjekt.

udtryk.Egenskaber

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Samlingsobjektet Egenskaber er en samling af alle de egenskaber, der er relateret til et kontrolelement. Du kan referere til enkeltmedlemmer af samlingen ved hjælp af medlemsobjektets indeks eller et strengudtryk, der er navnet på medlemsobjektet. Det første medlemsobjekt i samlingen har en indeksværdi på 0, og det samlede antal medlemsobjekter i samlingen er værdien af samlingen Egenskabers Count-egenskab minus 1.

Eksempel

Følgende fremgangsmåde anvender egenskaben Egenskaber til at udskrive alle de egenskaber, der er knyttet til kontrolelementerne i en formular til vinduet Fejlfinding. Før at køre denne kommando skal du anbringe en kommandoknap, der hedder cmdListProperties i en formular og indsætte følgende kode i formularsektionen Declarations. Klik på kommandoknappen for at udskrive listen over egenskaber i vinduet Fejlfinding.

Private Sub cmdListProperties_Click()
ListControlProps Me
End Sub
Public Sub ListControlProps(ByRef frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim prp As Property
On Error GoTo props_err
For Each ctl In frm.Controls
Debug.Print ctl.Properties("Name")
For Each prp In ctl.Properties
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = " & prp.Value
Next prp
Next ctl
props_exit:
Set ctl = Nothing
Set prp = Nothing
Exit Sub
props_err:
If Err = 2187 Then
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Only available at design time."
Resume Next
Else
Debug.Print vbTab & prp.Name & _
" = Error Occurred: " & Err.Description
Resume Next
End If
End Sub
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×