Egenskaben HjælpKontekstId

Gælder for

BoundObjectFrame-objekt

Image-objekt

Page-objekt

CheckBox-objekt

Label-objekt

Rapportobjekt

ComboBox-objekt

ListBox-objekt

TabControl-samling

CommandButton-objekt

ObjectFrame-objekt

TextBox-objekt

CustomControl-objekt

OptionButton-objekt

ToggleButton-objekt

Formularobjekt

OptionGroup-objekt

Egenskaben .HjælpKontekstId angiver kontekst-id'et for et emne i den brugerdefinerede Hjælp-fil, der er angivet af egenskaben .HjælpFil. Læs/skriv Lang.

udtryk..HjælpKontekstId

udtryk Påkrævet. Et udtryk, der returnerer et af objekterne på listen Gælder for.

Bemærkninger

Bemærk!: Hvis du angiver kontekst-id'et for emnet Hjælp-fil som et positivt tal, vises hjælp-emnet i et "fuldt" hjælp-emnevindue. Hvis du tilføjer et minustegn ("-") foran kontekst-id'et, vises hjælp-emnet i et pop op-vindue. Det er vigtigt at bemærke, at kontekst-id'et ikke behøver at have et negativt tal, når emnet er oprettet i Microsoft Help Workshop Du skal tilføje minustegnet, når du indstiller egenskaben, for at være sikker på, at artiklen vises i pop op-vinduet.

Du kan oprette en brugerdefineret Hjælp-fil til at dokumentere formularer, rapporter eller programmer, du opretter med Microsoft Office Access 2007.

Når du trykker på F1 i formularvisninger, kalder Access programmet Microsoft Help Workshop eller Microsoft HTML Help Workshop, indlæser den brugerdefinerede Hjælp-fil, der er angivet af indstillingen for egenskaben HjælpFil for formularen eller rapporten, og viser det Hjælp-emne, der er angivet af indstillingen for egenskaben .HjælpKontekstId.

Hvis indstillingen for et kontrolelements .HjælpKontekstId-egenskab er 0 (standard), anvender Access formularens egenskaber .HjælpKontekstId og HjælpFil til at identificere det Hjælp-emne, der skal vises. Hvis du trykker på F1 i en anden visning end formularvisningen, eller hvis indstillingen for egenskaben .HjælpKontekstId for både formularen og kontrolelementet er 0, vises der et Hjælp-emne.

Eksempel

I dette eksempel bruges egenskaben HelpContext for objektet Err til at vise Hjælp-emnet for Overflow-fejlen i Visual Basic for Applications (VBA).

Dim Msg
Err.Clear
On Error Resume Next
Err.Raise 6 ' Generate "Overflow" error.
If Err.Number <> 0 Then
Msg = "Press F1 or HELP to see " & Err.HelpFile & _
" topic for" & _
" the following HelpContext: " & Err.HelpContext
MsgBox Msg, , "Error: " & Err.Description, _
Err.HelpFile, Err.HelpContext
End If
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×