Egenskaben FørsteVærdier

Du kan bruge egenskaben FørsteVærdier til at returnere et bestemt antal poster eller en procentdel af poster, der opfylder de kriterier, du angiver. Du kan f.eks. returnere de første ti værdier eller de første 25 % af alle værdier i et felt.

Bemærk!: Egenskaben FørsteVærdier er kun beregnet til tilføjelses-, tabeloprettelses- og select-forespørgsler.

Indstilling

Egenskaben FørsteVærdier er et Heltal, der repræsenterer det nøjagtige antal værdier, der skal returneres, eller et tal efterfulgt af et procenttegn (%), der repræsenterer procentdelen af poster, der skal returneres. F.eks. for at returnere de første ti værdier skal egenskaben FørsteVærdier sættes til 10; for at returnere de øverste ti procent af værdier skal du indstille egenskaben FørsteVærdier til 10 %.

Du kan ikke indstille denne egenskab direkte i kode. Den indstilles i SQL-visning i Forespørgselsvindue ved at bruge en TOP n eller TOP n PERCENT-delsætning i SQL-sætningen.

Du kan også angive egenskaben FørsteVærdier ved at bruge forespørgslens egenskabsark eller feltet Første værdier under Funktioner på fanen Design.

Bemærk!: Egenskaben FørsteVærdier i forespørgslens egenskabsark og på fanen Design er et kombinationsfelt, der indeholder en liste over værdier og procentværdier. Du kan vælge en af disse værdier, eller du kan indtaste en vilkårlig gyldig indstilling i feltet.

Bemærkninger

Du kan typisk bruge egenskabsindstillingen FørsteVærdier sammen med sorterede felter. Feltet, som du vil have vist første værdier for, bør være feltet yderst til venstre, hvor feltet Sortér er markeret i forespørgslens designgitter. En sortering i stigende rækkefølge returnerer de nederste poster, og en sortering i faldende rækkefølge returnerer de øverste poster. Hvis du angiver, at et bestemt antal poster skal returneres, så returneres alle poster med værdier, der stemmer overens med værdien i den sidste post også.

Lad os f.eks. antage, at et sæt medarbejdere har de følgende salgstotaler.

Salg

Sælger

90.000

Leverling

80.000

Peacock

70.000

Davolio

70.000

King

60.000

Suyama

50.000

Buchanan


Hvis du sætter egenskaben FørsteVærdier til 3 med en sortering i faldende rækkefølge i feltet Salg, så returnerer Microsoft Office Access 2007 de følgende fire poster.

Salg

Sælger

90.000

Leverling

80.000

Peacock

70.000

Davolio

70.000

King


Bemærk!: For at returnere de øverste eller nederste værdier uden at vise dublerede værdier så skal du indstille EntydigeVærdier-egenskaben i egenskabsarket for forespørgslen til Ja.

Eksempel

I følgende eksempel tildeles en SQL-streng, der returnerer de ti dyreste produkter til Postkilde-egenskaben for en formular, der viser de ti dyreste produkter.

Dim strGetSQL As String
strGetSQL = "SELECT TOP 10 Products.[ProductName] " _
& "AS TenMostExpensiveProducts, " _
& "Products.UnitPrice " _
& "FROM Products " _
& "ORDER BY Products.[UnitPrice] DESC;"
Me.RecordSource = strGetSQL
Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×