Distribuere projektarbejde jævnt (udjævne ressourcetildelinger)

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når folk i dit projekt arbejder på for mange opgaver ad gangen, kan du løse ressourcekonflikter eller overallokeringer ved at udjævne tildelinger automatisk ved at gå til ressource > niveau alle. Udjævning fungerer ved forsinke opgaver eller opdele dem, så de ressourcer, der er tildelt opgaverne er ikke længere overbelastede.

Grafik for ressourceudjævning

Når den udjævning, ændres Project ikke som er knyttet til hver enkelt opgave. Project udjævner kun arbejdsressourcer, standardressourcer og bekræftede ressourcer. Det ikke niveau materialeressourcer, omkostningsressourcer eller foreslåede ressourcer.

Bemærk!: På grund af disse ændringer til opgaverne, kan udjævning forsinke slutdatoen for nogle opgaver og dermed også projektets slutdato.

Før udjævning, kan du vil ændre et par indstillinger.

 • Opgaveprioriteter, som er en angivelse af en opgaves vigtighed og dens tilgængelighed for udjævning.

 • Projektprioriteter, der bestemmer projektets tilgængelighed for udjævning.

 • Udjævning indstillinger, som hjælper dig med at finjustere, hvordan Project bestemmer, hvilke opgaver udjævnes og i hvilken grad.

Hvad vil du foretage dig?

Distribuere projektarbejde ved udjævning

Redigere indstillinger for ressourceudjævning

Angiv opgaveprioriteter

Angiv projektprioriteter

Få flere tip til udjævning

Distribuere projektarbejde ved udjævning

Vælg en af følgende indstillinger i gruppen niveau under fanen ressourcer .

Kommandoen Udjævn ressourcer

 • Niveau    Brug dette til at udjævne kun de opgaver, der er valgt. For at markere flere opgaver, der er ved siden af hinanden, skal du markere den første opgave i område, og derefter trykke på Skift, mens du markerer den sidste opgave i markerede. Hvis du vil markere flere opgaver, der ikke er ved siden af hinanden, skal du vælge hver enkelt opgave ved at trykke på CTRL, mens du markerer opgaven.

  Dette er nyttigt, når det kan være acceptable for ressourcer til at blive overallokeret på bestemte opgaver i projektplanen, men Projektlederne vil løse Overallokering for andre bestemte opgaver

 • Udjævne ressourcernes    Brug dette til at udjævne kun disse opgaver med bestemte ressourcer, der er tildelt. Vælg Udjævn ressource, og vælg derefter den ressource, som er tildelt opgaver. Brug CTRL til at markere flere ressourcer.

  Hvis den valgte ressource arbejder på opgaver, der har flere ressourcer, bliver de andre tildelinger ikke få flyttet.

 • Udjævn alle    Brug dette til at udjævne alle ressourcer i alle opgaver i projektplanen.

 • Indstillinger for ressourceudjævning    Brug dette til at ændre de indstillinger, der bruges i Project for udjævning. I afsnittet på Modify udjævning indstillinger i denne artikel.

 • Fjern udjævning    Brug dette til at fortryde virkningen af forrige udjævningen.

 • Næste overallokering    Brug dette til at gå til den næste opgave med overallokerede ressourcer. Brug dette til nemmere for at se virkningen af udjævning på individuelle opgaver.

Redigere indstillinger for ressourceudjævning

Du kan ændre ressourceudjævning til at hjælpe dig med at finjustere, hvordan Project bestemmer, hvilke opgaver udjævnes og i hvilken grad.

 1. Vælg Udjævningsindstillingeri gruppen niveau under fanen ressourcer .

 2. Vælg i dialogboksen Ressourceudjævning under udjævning beregninger, hvordan du vil udjævning at forekomme.

  • Automatisk    Hvis du vælger automatisk udjævning, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern udjævningsværdier før udjævning. Når dette afkrydsningsfelt er ryddet, udjævner Project kun nye og ikke-udjævnede opgaver. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, men når du bruger automatisk udjævning, kan gøre dit planlagte arbejde betydeligt langsommere, fordi alle opgaver udjævnes.

   I den Se efter overallokeringer en skal du vælge en tidsperiode eller basis for følsomhed, udjævningen genkende overallokeringer. Dag er standard. Denne indstilling fastlægger det punkt, hvor udjævning skal træde i kraft: Når du har en overallokering inden for et minut, en dag, en uge eller en måned.

  • Manuel    Manuel udjævning (standard) forekommer kun, når du vælger Alle niveau. Automatisk udjævning forekommer øjeblikkeligt, når du ændrer en opgave eller ressource. Brug automatisk udjævning, hvis du vil ændre tidsplanen for opgaver, når ressourcer tildeles mere arbejde, end de har kapacitet til at udføre.

 3. Under Udjævningsinterval for skal du vælge, om du vil udjævne hele projektet eller kun de opgaver, der falder inden for et bestemt tidsrum.

 4. I feltet Udjævningsrækkefølge skal du vælge den ønskede udjævningsrækkefølge:

  • Vælg Kun id, hvis du vil udjævne opgaver efter deres id-numre i stigende rækkefølge, før andre kriterier overvejes.

  • Vælg Standard for først at undersøge afhængighed af foregående opgaver, slæk, datoer, prioriteter og begrænsninger for at finde ud af, hvorvidt og hvordan opgaver skal udjævnes. (Dette er standardindstillingen).

  • Vælg Prioritet, Standard for at tjekke opgaveprioriteter først og derefter undersøge standardkriterierne.

 5. Undgå, at dit projekts slutdato forsinkes ved at markere afkrydsningsfeltet Udjævn kun inden for tilgængeligt slæk.

  Bemærk!: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du få fejlmeddelelser om, at Project ikke kan udjævne hele tidsplanen. Project kan muligvis ikke udjævne tidsplanen, fordi der sjældent er tilstrækkeligt slæk i en tidsplan til ændre tidsplanen for opgaver uden at løbe tør for slæk.

 6. Hvis du vil gøre det muligt at justere udjævning, når en ressource arbejder på en opgave uafhængigt af de andre ressourcer, der arbejder på den samme opgave, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævning kan tilpasse enkelte tildelinger i en opgave.

 7. Hvis du vil gøre det muligt for udjævning at afbryde opgaver ved at oprette opdelinger i det resterende arbejde på opgaver eller ressourcers opgavelister, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdeling i resterende arbejde. Hvis en ressource sideløbende tildeles opgaver, der rækker ud over, hvad ressourcens tidsplan kan rumme, kan en opgave med manglende arbejde opdeles og arbejdes på, når ressourcens tidsplan kan rumme det.

 8. Hvis du vil inkludere foreslåede ressourcer, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævn opgaver med den foreslåede bookingtype.

 9. For at tillade ressourceudjævning til at ændre manuelt planlagte opgaver, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævn manuelt planlagte opgaver .

 10. Hvis du vil fjerne de tidligere ressourceudjævning resultater før udjævning igen, skal du vælge Fjern udjævning.

 11. Hvis du arbejder med udjævning manuelt, kan du vælge Alle niveau. Hvis du arbejder med udjævning automatisk, klik på OK.

  Bemærk!: Hvis du udjævner opgaver i projekter, der er planlagt ud fra en slutdato, anvendes negative forsinkelsesværdier fra slutningen af opgaven eller tildelingen, så slutdatoen for opgaven eller ressourcetildelingen vises tidligere.

Angiv opgaveprioriteter

Indstillingen opgaveprioriteter gør det muligt at angive en opgaves vigtighed og dens tilgængelighed for udjævning. Værdien fra priority, du angiver er en subjektiv værdi mellem 1 og 1000, som gør det muligt at angive mængden kontrol, du har over processen ressourceudjævning. For eksempel, hvis du ikke skal Project udjævne en bestemt opgave, angive dens prioritetsniveauet til 1000. Som standard er fastsat prioritetsværdier på 500 eller en mellemstore kontrolniveau. Opgaver, der har lavere prioritet forskydes eller opdeles før dem, der har højere prioritet.

 1. Dobbeltklik på navnet på den opgave, hvis du vil ændre prioritet i feltet Opgavenavn , og vælg derefter Opgaveoplysninger.

 2. Skriv eller Vælg en prioritet i feltet prioritet under fanen Generelt .

Angiv projektprioriteter

Du kan angive et helt projekt tilgængelighed for udjævning ved at angive projektets prioritet. Eksempelvis hvis du deler ressourcer med et andet projekt, der fungerer som en ressourcepulje, og hvis du ikke vil udjævne opgaver på en af de delte filer, Angiv derefter, deles filens prioritetsniveauet til 1000.

 1. Vælg Projektoplysningeri gruppen Egenskaber under fanen projekt .

 2. Skriv eller vælg en prioritet i feltet Prioritet.

Nogle tip, du kan bruge under udjævning

Tip

Det kan du gøre

Gennemse overallokerede ressourcer

Overallokerede ressourcer er markeret med rødt i ressourcevisninger, herunder teamplanlægning. Overallokerede ressourcer er angivet med en rød figur i kolonnen indikatorer i Gantt-diagrammet.

Fjerne udjævning, hver gang du udjævner

Hver gang du udjævner et projekt, slettes de forrige virkningen af udjævning. Hvis du vil ændre dette, skal du vælge ressource > Udjævningsindstillinger.

Fjern udjævning

For at fjerne udjævning umiddelbart før du udfører de andre handlinger skal du vælge Fortryd niveau. Hvis du ikke fortryde udjævningen, kan du også vælge Fjern udjævning at fjerne de tidligere ressourceudjævning resultater.

Se, hvilke opgaver der blev udjævnet

For at se ændringer i opgaver ved at udjævne skal anvende visningen Udjævning-Gantt. Vælg visninger > andre visninger > flere visninger.

Udjævne inden for en bestemt tidsperiode

Vælg ressource > Udjævningsindstillinger, og angiv derefter en fra og til dato.

Undgå at udjævne manuelt planlagte opgaver

Normalt udjævnes alle opgavetyper. Hvis du vil ændre dette, skal du vælge ressource > Udjævningsindstillinger.

Udjævne uden at ændre slutdatoen for projektet

Vælg ressource > Udjævningsindstillinger, og vælg derefter feltet Udjævn kun inden for tilgængeligt slæk .

Bemærk!: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, der vises muligvis en fejlmeddelelse om Project kan ikke udjævne hele projektet. Der er muligvis ikke tilstrækkelig slæk i tidsplanen til at flytte opgaver uden at ændre slutdatoen for projektet.

Løse overallokeringer manuelt

Hvis du ikke vil udjævne, kan du prøve at fjerne overallokeringer på andre måder.

 • Erstatte én ressource med en anden, der er tilgængelig til at arbejde på det pågældende tidspunkt.

 • Erstat mere kvalificerede ressourcer på kritiske opgaver tidligt i projektet. En mere kvalificerede ressource er sandsynligvis få samme arbejdet gjort på mindre tid.

 • Redigere en opgavekæde så visse opgaver starter på samme tid.

 • Reducere omfanget af din tidsplan ved at fjerne opgaver.

 • Fordele arbejdsbelastningen ved at øge varigheden af opgaver med overallokerede ressourcer.

 • Reducere arbejdsbelastningen ved at reducere mængden arbejde, der kræves til færdiggørelse af opgaven.

 • Ændre antal arbejdstimer ressourcer at afkorte varigheden af opgaver.

 • Reducere varigheden af opgaver, især kritisk opgave s, der direkte indvirkning på projektets slutdato.

 • Kontrollér, at ressourcer ikke virker under ikke-arbejdsrelateret tid. Hvis en ressource arbejder i ikke-arbejdstiden, viser Project dem som overallokeret.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×