Distribuere projektarbejde jævnt (niveaudelt ressourcetildeling)

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Har nogle af dine arbejdsressourcer for meget arbejde, der er tildelt til dem? Du kan løse ressourcekonflikter eller overallokeringer ved hjælp af funktionen ressourceudjævning i Project. Udjævning fungerer ved forsinke opgaver eller opdele dem, så de ressourcer, der er tildelt opgaverne er ikke længere overbelastede.

Grafik for ressourceudjævning

Når den udjævning, ændres Project ikke som er knyttet til hver enkelt opgave. Project udjævner kun arbejdsressourcer, standardressourcer og bekræftede ressourcer. Det ikke niveau materialeressourcer, omkostningsressourcer eller foreslåede ressourcer.

Bemærk!: På grund af disse ændringer til opgaverne, kan udjævning forsinke slutdatoen for nogle opgaver og dermed også projektets slutdato.

Tip!: Overallokerede ressourcer er markeret med rødt i ressourcevisninger, herunder teamplanlægning. Overallokerede ressourcer er angivet med en rød figur i kolonnen indikatorer i Gantt-diagrammet.

Før udjævningen kan du ændre nogle få indstillinger.

 • Opgaveprioriteter,    som er en angivelse af en opgaves vigtighed og dens tilgængelighed for udjævning.

 • Projektprioriteter,    der bestemmer projektets tilgængelighed for udjævning.

 • Udjævning indstillinger,    som hjælper dig med at finjustere, hvordan Project bestemmer, hvilke opgaver udjævnes og i hvilken grad.

Hvad vil du foretage dig?

Distribuere projektarbejde ved udjævning

Redigere indstillinger for ressourceudjævning

Angive opgaveprioriteter

Angiv projektprioriteter i

Fordele projektarbejde ved udjævning

 1. Klik på fanen Ressourcer.

 2. Klik på en af følgende indstillinger i gruppen niveau.

  Niveaugruppegrafik

 3. Niveau    Brug dette til at udjævne kun de opgaver, der er valgt. For at markere flere opgaver, der er ved siden af hinanden, skal du markere den første opgave i område, og derefter trykke på Skift, mens du markerer den sidste opgave i markerede. Hvis du vil markere flere opgaver, der ikke er ved siden af hinanden, skal du vælge hver enkelt opgave ved at trykke på CTRL, mens du markerer opgaven.

  Dette er nyttigt, når det kan være acceptable for ressourcer til at blive overallokeret på bestemte opgaver i projektplanen, men Projektlederne vil løse Overallokering for andre bestemte opgaver

 4. Udjævne ressourcernes    Brug dette til at udjævne kun disse opgaver med bestemte ressourcer, der er tildelt. Klikke på Udjævn ressource, og vælg derefter den ressource, som er tildelt opgaver. Brug CTRL til at markere flere ressourcer.
  Hvis den valgte ressource arbejder på opgaver, der har flere ressourcer, de andre tildelinger ikke få flyttet.

 5. Udjævne alle    Brug dette til at udjævne alle ressourcer i alle opgaver i projektplanen.

 6. Udjævning indstillinger    Brug dette til at ændre de indstillinger, der bruges i Project for udjævning. I afsnittet på Modify udjævning indstillinger i denne artikel.

 7. Fjern udjævning    Brug dette til at fortryde virkningen af forrige udjævningen.

 8. Næste overallokering    Brug dette til at gå til den næste opgave med overallokerede ressourcer. Brug dette til nemmere for at se virkningen af udjævning på individuelle opgaver.

Toppen af siden

Ændre udjævningsindstillinger

Du kan ændre udjævningsindstillingerne for at tilpasse, hvordan Project bestemmer, hvilke opgaver der udjævnes, og i hvilket omfang.

 1. Klik på fanen ressourcer. Klik på Udjævningsindstillinger i gruppen niveau.

  Niveaugruppegrafik

 2. I dialogboksen ressourceudjævning Vælg Under udjævning beregninger, hvordan du vil udjævning at forekomme.

  Automatisk    Hvis du vælger automatisk udjævning, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Fjern ressourceudjævning værdierne før udjævning. Når dette afkrydsningsfelt er fjernet, niveauer kun nye og ikke-udjævnede tildelinger. Dette afkrydsningsfelt er markeret som standard, men ved automatisk udjævning at forlade det markeret betydeligt langsommere dit arbejde i tidsplanen fordi alle opgaver udjævnes.

  i den Se efter overallokeringer en skal du klikke på en tidsperiode eller basis for følsomhed, udjævningen genkende overallokeringer. Dag er standard. Denne indstilling definerer det sted, hvor du vil tage udjævning: Når du har en overallokering inden for blot et minut, én dag, en uge eller en måned.

  Manuel    Manuel udjævning (standard) forekommer kun, når du klikker På alle. Automatisk udjævning forekommer øjeblikkeligt, når du ændrer en opgave eller ressource. Brug automatisk udjævning, hvis du vil planlægge opgaver, når ressourcer, der er tildelt mere arbejde, end de har kapacitet til at udføre.

 3. Vælg at udjævne hele projektet eller blot de opgaver, der ligger inden for et bestemt tidsinterval, under Udjævningsinterval for.

 4. Vælg udjævningsrækkefølge i feltet Udjævningsrækkefølge.

  • Vælg Kun id, hvis du vil udjævne opgaver efter deres id-numre i stigende rækkefølge, før andre kriterier overvejes.

  • Vælg Standard for først at undersøge afhængighed af foregående opgaver, slæk, datoer, prioriteter og begrænsninger for at finde ud af, hvorvidt og hvordan opgaver skal udjævnes. (Dette er standardindstillingen).

  • Vælg Prioritet, Standard for at kontrollere opgaveprioriteter først og derefter kun undersøge standardkriterier.

 5. Hvis du vil undgå, at slutdatoen for projektet udskydes, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævn kun inden for tilgængeligt slæk.

  Bemærk!: Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan du få en fejlmeddelelse om, at Project ikke kan udjævne hele planlægningen. Årsagen kan være, at der ikke er tilstrækkeligt slæk i en plan til at omlægge tildelinger uden at løbe tør for slæktid.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Udjævning kan tilpasse enkelte tildelinger i en opgave for at lade udjævningen foretage tilpasning, når en ressource arbejder på samme opgave.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Udjævning kan oprette opdelinger i resterende arbejde, hvis udjævningen skal afbryde opgaver for at oprette opdelinger i det resterende arbejde på opgaver eller ressourcetildelinger. Hvis en ressource er tildelt til flere opgaver samtidig, ud over hvad ressourcens plan kan håndtere, kan en opgave, der har resterende arbejde, opdeles, og der kan udføres arbejde på den, når ressourcens plan tillader det.

 8. Hvis du vil inkludere foreslåede ressourcer, skal du markere afkrydsningsfeltet Udjævn opgaver med den foreslåede bookingtype.

 9. Markér afkrydsningsfeltet Udjævn manuelt planlagte opgaver for at tillade, at udjævningen ændrer manuelt planlagte opgaver.

 10. Klik på Fjern udjævning, hvis du vil fjerne de tidligere udjævningsresultater, før du udjævner igen.

 11. Klik på Udjævn alle, hvis du foretager manuel udjævning. Klik på OK, hvis du foretager automatisk udjævning.

Bemærk!: 

 • Klik på Fortryd udjævning for at fortryde udjævning umiddelbart før du udfører en anden handling. Hvis du ikke fortryder udjævning, kan du også klikke på Fjern udjævning for at fjerne tidligere udjævningsresultater.

 • Hvis du udjævner opgaver i projekter, der er planlagt fra en slutdato, anvendes der negative forskydningsværdier fra slutningen af opgaven eller tildelingen, så opgave- eller ressourcetildelingens slutdato flyttes til et tidligere tidspunkt.

 • Klik på den nederste del af knappen Gantt-diagram for at se ændringer i opgaver ved udjævning under fanen Vis i gruppen Opgavevisninger, og klik derefter på Flere visninger. Klik på Udjævning-Gantt, og klik derefter på Anvend.

Toppen af siden

Angive opgaveprioriteter

Indstillingen opgaveprioriteter gør det muligt at angive en opgaves vigtighed og dens tilgængelighed for udjævning. Værdien fra priority, du angiver er en subjektiv værdi mellem 1 og 1000, som gør det muligt at angive mængden kontrol, du har over processen ressourceudjævning. For eksempel, hvis du ikke skal Project udjævne en bestemt opgave, angive dens prioritetsniveauet til 1000. Som standard er fastsat prioritetsværdier på 500 eller en mellemstore kontrolniveau. Opgaver, der har lavere prioritet forskydes eller opdeles før dem, der har højere prioritet.

 1. Dobbeltklik på navnet på den opgave, du vil ændre prioriteten for, i feltet Opgavenavn, og klik derefter på Opgaveoplysninger.

 2. Klik på fanen Generelt, og skriv eller vælg en prioritet i feltet Prioritet.

Toppen af siden

Angive projektprioriteter

Du kan angive et helt projekt tilgængelighed for udjævning ved at angive projektets prioritet. Eksempelvis hvis du deler ressourcer med et andet projekt, der fungerer som en ressourcepulje, og hvis du ikke vil udjævne opgaver på en af de delte filer, Angiv derefter, deles filens prioritetsniveauet til 1000.

 1. Klik på fanen Projekt. Klik på Projektoplysninger i gruppen Egenskaber.

 2. Skriv eller vælg en prioritet i feltet Prioritet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×