Diagrammer og andre visualiseringer i Power View

I Power View i SharePoint 2013 og i Excel 2013 kan du hurtigt oprette en række forskellige datavisualiseringer fra tabeller og matrixer til liggende søjle-, kolonne-og boblediagrammer og sæt af flere diagrammer. For hver visualisering, du vil oprette, kan du starte på et Power View-ark ved at oprette en tabel, som du derefter nemt kan konvertere til andre visualiseringer for at finde en bedst mulige illustration af dine data.

Oprette en visualisering

 1. Opret en tabel i Power View-arket ved at kontrollere en tabel eller et felt på feltlisten eller trække et felt fra feltlisten til arket. Power View tegner tabellen på arket, der viser dine faktiske data og automatisk tilføjer kolonneoverskrifter.

 2. Konvertér tabellen til en visualisering ved at vælge en visualiseringstype under fanen design . Afhængigt af dataene i tabellen er der flere tilgængelige visualiseringstyper, så du får den bedste visualisering for disse data.

  Tip!: Hvis du vil oprette en anden visualisering, skal du starte en anden tabel ved at klikke på det tomme ark, før du vælger felter i feltlistens felt sektion.

Denne artikel indeholder

Eksempler på visualiseringer, der er tilgængelige i Power View

Diagrammer

Cirkeldiagrammer

Punkt- og boblediagrammer

Kurve-, søjle-og søjlediagrammer

Liggende søjlediagrammer

Søjlediagrammer

Kurvediagrammer

Kort

Multipla: Et sæt diagrammer med de samme akser

Matrixer

Sedler

Fliser

Flere oplysninger

Eksempler på visualiseringer, der er tilgængelige i Power View

Crescent-datavisualiseringer

 1. Udsnitsværktøjer filtrere rapporten til brød.

 2. Side flow navigation for fliser, der i øjeblikket er på croissant

 3. Kort i en flise beholder, der er filtreret til det aktuelle felt (croissant)

 4. Kurvediagram i flise container, der viser antal forbrugt og server, filtreret til croissanter januar til december

 5. Multipla, der er filtreret til brød og sorteret i faldende rækkefølge efter antals betjent antal

 6. Søjlediagram filtreret til brød, der viser mængder, der behandles og forbruges

Diagrammer

Power View tilbyder et antal Diagramindstillinger: cirkel, kolonne, søjle, linje, punkt, punkt, punkt og boble. Diagrammer kan have flere numeriske felter og flere serier. Du har flere designindstillinger i et diagram, der viser og skjuler etiketter, forklaringer og titler.

Diagrammer er interaktive: når du klikker på værdier i ét diagram, kan du:

 • Fremhæv denne værdi i diagrammet.

 • Filtrer til den pågældende værdi i alle tabeller, matrixer og felter i rapporten.

 • Fremhæve den pågældende værdi i alle de andre diagrammer i rapporten.

Diagrammer er interaktive i en præsentations indstilling, for eksempel i læse-og fuldskærmstilstande i Power View i SharePoint eller i et Power View-ark i en Excel-projektmappe, der er gemt i Excel Services eller vist i Office 365.

Cirkeldiagrammer

Cirkeldiagrammer er enkle eller avancerede i Power View. Du kan lave et cirkeldiagram, der ruller ned, når du dobbeltklikker på et udsnit, eller et cirkeldiagram, der viser underudsnit inden for de større farvede udsnit. Du kan krydsfiltrere et cirkeldiagram med et andet diagram. Lad os sige, at du klikker på en søjle i et liggende søjlediagram. Den del af cirkeldiagrammet, der gælder for den søjle, fremhæves, og resten af cirklen nedtones. Læs om cirkeldiagrammer i Power View.

Power View-cirkeldiagram over salg pr. kontinent med 2007-data valgt

Punkt- og boblediagrammer

Punkt- og boblediagrammer er en god måde at vise mange relaterede data i ét diagram. I punktdiagrammer angiver x-aksen ét numerisk felt, og y-aksen angiver et andet, hvilket gør det nemt at se relationen mellem de to værdier for alle elementerne i diagrammet.

I et boblediagram styrer et tredje numerisk felt størrelsen af datapunkterne. Du kan også tilføje en "Afspil"-akse i et punkt-eller boblediagram for at få vist data, efterhånden som de ændres over tid.

Flere oplysninger om boble-og punktdiagrammer i Power View.

Kurve-, søjle-og søjlediagrammer

Kurve-, søjle-og søjlediagrammer kan bruges til at sammenligne datapunkter i en eller flere dataserier. I kurve-, søjle-og søjlediagrammer viser x-aksen et felt, og y-aksen viser et andet, hvilket gør det nemt at se relationen mellem de to værdier for alle elementerne i diagrammet.

Liggende søjlediagrammer

I et liggende søjlediagram er kategorier organiseret langs den lodrette akse og værdierne langs den vandrette akse. Overvej at bruge et liggende søjlediagram i følgende tilfælde:

 • Du har en eller flere dataserier, du vil afbilde.

 • Dine data indeholder positive, negative og nulværdier (0).

 • Du vil sammenligne dataene for flere kategorier.

 • Akseetiketterne er lange.

I Power View kan du vælge mellem tre søjlediagram undertyper: stablet, 100% stablet og grupperet.

Søjlediagrammer

Data, der er arrangeret i kolonner eller rækker i et regneark, kan afbildes i et søjlediagram. Søjlediagrammer er gode til at vise dataændringer over en tidsperiode eller til at illustrere sammenligninger mellem elementer. I søjlediagrammer er kategorier langs den vandrette akse og værdier langs den lodrette akse.

I Power View kan du vælge mellem tre søjlediagram undertyper: stablet, 100% stablet og grupperet.

Kurvediagrammer

Kurvediagrammer distribuerer kategoridata jævnt langs en vandret (kategori) akse og alle numeriske Værdidata langs en lodret (værdi) akse.

Kurvediagram i Power View

Overvej at bruge et kurvediagram med tidsskala langs den vandrette akse. I kurvediagrammer vises datoer i kronologisk rækkefølge med bestemte intervaller eller basisenheder, f. eks antallet af dage, måneder eller år, også selvom datoerne i regnearket ikke er i rækkefølge eller i de samme basisenheder.

Opret et kurvediagram i Power View.

Toppen af siden

Kort

Kort i Power View Brug Bing-kort fliser, så du kan zoome og panorere på samme måde som med andre Bing kort. Tilføje placeringer og felter placerer prikker på kortet. Jo større værdi, jo større prik. Når du tilføjer en serie med flere værdier, får du cirkeldiagrammer på kortet med størrelsen af det cirkeldiagram, der viser størrelsen på totalen. Læs mere om kort i Power View.

Power View-kort over USA med cirkeldiagrammer

Toppen af siden

Multipla: Et sæt diagrammer med de samme akser

Med multipla kan du oprette en serie af diagrammer med identiske X-og Y-akser og arrangere dem side om side – som gør det nemt at sammenligne mange forskellige værdier på samme tid. Multipla kaldes nogle gange "gitter-diagrammer."

Toppen af siden

Matrixer

En matrix ligner en tabel, så den består af rækker og kolonner. Men matrixen har følgende egenskaber, som ikke findes i en tabel:

 • Få vist data uden at gentage værdier.

 • Vise totaler og subtotaler efter række og kolonne

 • Med et hierarki kan du foretage detaljeudledning/Analysér ned

 • Skjule og udvide visningen

Læs mere om at arbejde med en matrix i Power View

Toppen af siden

Sedler

Du kan konvertere en tabel til en serie af kort, der viser dataene fra hver række i tabellen i kortformat ligesom et kartotekskort.

Kort med flagbilleder i Power View

Toppen af siden

Fliser

Du kan konvertere en tabel eller matrix til felter for at præsentere data i tabelformat interaktivt. Fliser er objektbeholdere med en dynamisk navigations stribe. Felter fungerer som filtre – de filtrerer indholdet i feltet til den værdi, der vælges på fanebåndet. Du kan tilføje mere end én visualisering til flisen, og alle filtreres efter den samme værdi. Du kan bruge tekst eller billeder som tabulatorer. Læs mere om fliser i Power View.

Dette billede viser antallet af medaljer vundet af lande, der konkurrerer i hastighed underst.

Feltbeholder med et billede af en sportsgren i Power View

Toppen af siden

Flere oplysninger

Power View: Undersøge, visualisere og præsentere dine data

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×