Designe en formularskabelon, der er baseret på en Microsoft SQL Server-database

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan designe en formularskabelon, der kan arbejde med en Microsoft SQL Server-database til enten forespørgsel efter data eller en forespørgsel og sende data.

I denne artikel

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Inden du går i gang

Designe formularskabelonen

Konfigurere indstillinger for afsendelse

Oversigt

En formular kan have en primær dataforbindelse, kaldet den primære dataforbindelse, og det kan du kan også have en eller flere sekundære dataforbindelser. Afhængigt af dine mål for formularen, kan en dataforbindelse forespørgsel eller sende formulardata til en ekstern datakilde, som en Microsoft SQL Server-database eller en webtjeneste.

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, opretter en primære datakilde med grupper, der indeholder forespørgselsfelter og datafelter og dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse til formularskabelonen i Microsoft Office InfoPath. Disse felter og grupper, svarer til den måde, data gemmes i tabellerne i databasen. Forespørgselsfelter indeholder de data, der er angivet af en bruger til at begrænse forespørgselsresultaterne til poster, der svarer til dataene i forespørgselsfelterne. Når en formular, der er baseret på denne formularskabelon anvender den primære dataforbindelse, opretter InfoPath en forespørgsel ved hjælp af dataene i forespørgselsfelterne. InfoPath sender derefter forespørgslen via forespørgselsdataforbindelse. Databasen returnerer resultatet af forespørgslen tilbage til formularen via forespørgselsdataforbindelse. Resultaterne af forespørgslen er placeret i datafelter, der kan redigeres via kontrolelementer, der er bundet til disse felter.

Da forespørgslen og datafelterne datastruktur skal svare til den måde, data gemmes i databasen, kan du ikke ændre disse felter eller grupper i den primære datakilde. Du kan kun tilføje felter eller grupper til rodgruppen i den primære datakilde. Du kan finde links til flere oplysninger om datakilder i afsnittet Se også.

En formular kan sende data til en database via formularens primære dataforbindelse, hvis den formularskabelon, formularen er baseret på og databasen opfylder følgende krav:

 • Formularskabelonen er ikke webbrowserkompatibel formularskabelon    InfoPath kan ikke oprette en dataforbindelse i den primære dataforbindelse, hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. Hvis du vil tillade brugere at sende data i en formular, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, ved at bruge en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen.

 • Venstre tabel i hvert par af relaterede tabeller i den primære datakilde indeholder en primær nøgle    Mindst én af relationerne for hvert par af relaterede tabeller skal indeholde en primær nøgle fra tabellen til venstre.

 • Ingen af datafelterne i den primære datakilde af formular store en stor binær datatype    InfoPath deaktiverer dataforbindelsen Hvis forespørgslen indeholder felter, der kan gemme en stor binær datatype, som billeder, billeder, OLE-objekter, vedhæftede filer, datatypen Office Access notat eller datatypen SQL tekst.

Når InfoPath aktiverer dataforbindelsen, har brugere tilladelse til at sende dataene i datafelterne i den primære datakilde til databasen. Hvis InfoPath gør det muligt for dataforbindelsen, kan du tilpasse indstillingerne for de formularer, der er baseret på denne formularskabelon afsendelse.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon, der er baseret på en database, har du mulighed for at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon. InfoPath opretter dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Dog kan ikke browserkompatible formularskabeloner konfigureres til at tillade brugere at sende data til en database. Derfor, hvis du er ved at designe en formularskabelon, der er baseret på en SQL Server-database, og du vil dine brugere at sende deres formulardata til databasen via den primære dataforbindelse, du ikke foretage denne formularskabelon browserkompatibel.

Toppen af siden

Inden du går i gang

For at designe din formularskabelon, der er baseret på en SQL Server-database, du skal bruge følgende oplysninger fra din databaseadministrator:

 • Navnet på den server, der indeholder den database, du vil oprette forbindelse til din formularskabelon til.

 • Navnet på den database, du vil bruge med denne formularskabelon.

 • Den godkendelse, der kræves, før databasen. Databasen kan bruge enten Microsoft Windows-godkendelse eller SQL Server-godkendelse til at finde ud af, hvordan brugere kan få adgang til databasen.

 • Navnet på den tabel, der indeholder de data, du vil sende til formularens eller, der modtager data fra formularen. Dette er den primære tabel. Hvis du vil bruge mere end én tabel i databasen, skal du navnene på de andre, underordnede tabeller. Du skal også navnene på felterne i tabellerne underordnede, der har relationer med felterne i den primære tabel.

Toppen af siden

Designe formularskabelonen

Hvis du vil designe en formularskabelon til dataforbindelse til en forespørgsel, skal du gøre følgende:

 1. Opret formularskabelonen    Når du opretter en formularskabelon, der er baseret på en database, opretter InfoPath dataforbindelse til en forespørgsel som den primære dataforbindelse mellem formularskabelonen og databasen. Denne proces opretter automatisk formularskabelonens primære datakilde.

 2. Føje en eller flere kontrolelementer for at få vist resultaterne af forespørgslen    For at tillade brugere at se og redigere dataene i felterne i den primære datakilde, når de åbner formularen, kan du tilføje et kontrolelement til formularskabelonen og derefter binder kontrolelementet til et felt i den primære datakilde.

Trin 1: Oprette formularskabelonen

 1. Klik på Design en formularskabelon i menuen filer.

 2. Klik på formularskabelon under designe en ny, i dialogboksen Design en formularskabelon.

 3. Klik på Database på listen baseret på.

 4. Hvis du er ved at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, Markér afkrydsningsfeltet Aktiver webbrowserkompatible funktioner.

  Bemærk!: Guiden Dataforbindelse, giver ikke dataforbindelsen i en webbrowserkompatibel formularskabelon. For at tillade brugere at sende deres data til en database fra formularer, der er baseret på en webbrowserkompatibel formularskabelon, skal du tilføje en sekundær dataforbindelse til en webtjeneste, der fungerer sammen med databasen. Du kan finde links til flere oplysninger om sekundære dataforbindelser i afsnittet Se også.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Vælg Database i guiden Dataforbindelse.

 7. Klik på Ny kilde i dialogboksen Vælg datakilde.

 8. Klik på Microsoft SQL Server på listen hvilken type datakilde vil du oprette forbindelse til, og klik derefter på Næste.

 9. Skriv navnet på serveren med SQL Server-databasen i feltet servernavn.

 10. Gør et af følgende under Log af legitimationsoplysninger:

  • Hvis databasen bestemmer, hvem der har adgang ud fra de legitimationsoplysninger, der bruges i et Microsoft Windows-netværk, skal du klikke på Brug Windows-godkendelse.

  • Hvis databasen afgør, hvem der har adgang, der er baseret på en bestemt brugernavn og adgangskode, som du angiver databaseadministratoren, klik på Brug følgende brugernavn og adgangskode, og skriv derefter dit brugernavn og din adgangskode i felterne Brugernavn og Adgangskode felterne.

 11. Klik på Næste.

 12. Klik på navnet på den database, du vil bruge, markere afkrydsningsfeltet Opret forbindelse til en bestemt tabel, klik på navnet på den primære tabel og klik derefter på Næste på listen Vælg den database, der indeholder de ønskede data.

 13. Skriv et navn til den fil, der gemmer oplysningerne om dataforbindelsen i boksen Filnavn på den næste side i guiden, og klik derefter på Udfør for at gemme disse indstillinger.

  Hvis du planlægger at bruge andre tabeller i dataforbindelsen forespørgsel, kan du tilføje de andre tabeller på denne side i guiden.

  Sådan gør du

  1. Klik på Tilføj tabel.

  2. Klik på navnet på den underordnede tabel i dialogboksen Tilføj tabel eller forespørgsel, og klik derefter på Næste. InfoPath forsøger at angive relationer ved at sammenligne feltnavne i begge tabeller. Hvis du ikke vil bruge foreslåede relationen, Vælg relationen, og klik derefter på Fjern relation. Hvis du vil tilføje en relation, skal du klikke på Tilføj relation. Klik på navnet på hvert relaterede felt i den respektive kolonne i dialogboksen Tilføj relation, og klik derefter på OK.

  3. Klik på Udfør.

  4. Gentag disse trin for at tilføje flere underordnede tabeller.

 14. Klik på Næste.

 15. Skriv et navn til den primære dataforbindelse på den sidste side i guiden. Dette navn vises på listen datakilde i opgaveruden Datakilde.

 16. Hvis formularskabelonen opfylder kravene i sektionen Oversigt over , vil denne side i guiden angive, at InfoPath aktiveret dataforbindelsen i den primære dataforbindelse. For at ændre navnet på dataforbindelsen skal du skrive et nyt navn i det relevante felt. Hvis du vil dine brugere til at sende deres formulardata til en anden dataforbindelse, som du vil tilføje til formularskabelonen senere, skal du klikke på for at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver Send for denne forbindelse.

  Bemærk!: Hvis din formularskabelon ikke opfylder kravene i sektionen Oversigt over , InfoPath deaktiverer dataforbindelsen, og feltet Angiv et navn til Send forbindelsen og afkrydsningsfeltet Aktiver Send for denne forbindelse er ikke tilgængelig (deaktiveret). Hvis InfoPath deaktiverer dataforbindelsen, har den primære dataforbindelse til formularskabelonen kun en forespørgselsdataforbindelse.

Trin 2: Tilføje et eller flere objekter for at få vist resultaterne af forespørgslen

 1. Hvis opgaveruden Kontrolelementer ikke er synlig, skal du klikke på Flere kontrolelementer i menuen Indsæt eller trykke på Alt+I, C.

 2. Træk et kontrolelement til formularskabelonen.

 3. Vælg den gruppe eller et felt, du vil binde kontrolelementet til i dialogboksen Binding af kontrolelement.

Toppen af siden

Konfigurere indstillinger for afsendelse

Hvis din formularskabelon og de tabeller, du har valgt i guiden Dataforbindelse opfylder kravene i sektionen Oversigt over , konfigurerer InfoPath formularskabelonen for at sende data via den primære dataforbindelse. Hvis du vælger at bruge denne dataforbindelse, InfoPath konfigurerer formularskabelonen, så brugerne kan sende deres formulardata til databasen og tilføjer begge knappen Send på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send til fil menu, når brugerne indtaster i formularen. InfoPath konfigurerer også formularskabelonen, så, når brugerne sende deres formularer, formularen forbliver åbent, og der vises en meddelelse til den bruger, der angiver, om formularen blev sendt. Du kan ændre teksten på knappen Send og funktionaliteten, når brugeren sender en formular.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send, der vises i menuen filer, når brugerne indtaster i formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i Send Indstillinger for i dialogboksen.

   Tip!: Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 2. Hvis du ikke ønsker andre til at bruge kommandoen Send eller knappen Send på værktøjslinjen Standard, når de udfylder formularen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen.

  1. Som standard, når brugerne har sendt en formular, InfoPath holder formularen åben og viser en meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt. Ændre funktionsmåden, klik på Avanceret, og gør derefter et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny tom formular, når brugeren indsender en udfyldt formular skal du klikke på den indstilling, du vil på listen efter sende.

   • Markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser for at oprette en brugerdefineret meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt, og skriv derefter dine meddelelser i felterne på succes og fejl.

    Tip!: Brug en meddelelse i feltet på fejl ved for at fortælle brugerne, hvad du skal gøre, hvis de ikke kan sende formularen. Du kan for eksempel foreslår, at brugere gemme deres formular og kontakte nogen for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil have vist en meddelelse, når brugeren sender en formular, du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vellykkede og mislykkede meddelelser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×