Designe en formular til fletning

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brugerne kan konsolidere data fra mange forskellige formularer i en formular med formularfletning. Dette er nyttigt, når brugerne vil sammenligne eller opsummere data fra flere relaterede formularer. Det kan for eksempel være nyttige til en chef, hvis team udfylder ugentlig status rapport formularer til at flette data fra disse formularer til en enkelt oversigtsrapport for hendes direktør.

I denne artikel

Måder, som brugerne kan flette formularer

Designovervejelser

Flettehandlinger for felter og grupper

Definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for kontrolelementer

Måder, som brugerne kan flette formularer

Placeringen af en formular bestemmer, hvordan en bruger kan flette dem med andre formularer. Følgende liste beskriver de forskellige steder, hvor Microsoft Office InfoPath-formularer kan være gemt, og hvordan brugere kan flette formularer, der er gemt på disse placeringer:

 • Lokale harddiskdrev eller en netværksplacering    En bruger skal først åbne en formular i InfoPath. Denne formular kaldes formularen mål, fordi den formular, hvor andre formularerne flettes. Brugeren derefter klikker på Flet formularer i menuen filer, og markerer flere formularer – kaldet kildeformularer – vil flette med formularen mål.

  Bemærk!: Du kan også åbne en ny, tom formular og derefter bruge den samme fremgangsmåde til at flette den tomme formular med flere formularer, der er baseret på den samme formularskabelon.

 • Dokumentbibliotek på et SharePoint-websted    Formularer kan være gemt i et dokumentbibliotek på et Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007 eller Microsoft Office Forms Server 2007 websted. I menuen Vis i det dokumentbibliotek, hvor formularerne gemmes en bruger vælge visningen Flettedokumenter, og derefter vælge de formularer, hun vil flette. Det er ikke nødvendigt for en bruger først åbner en målliste formular, som beskrevet i forrige eksempel, når du fletter formularer på denne måde.

  Bemærk!: Når du designer en webbrowserkompatibel formularskabelon, kan brugere udfylde formularer, der er baseret på denne formularskabelon ved hjælp af en webbrowser. Proceduren for flette formularerne i et SharePoint-bibliotek, der er baseret på browserkompatible formularskabeloner er den samme som flette formularerne, som brugerne åbne og udfylde i InfoPath.

 • InfoPath-e-mail-formularer i Microsoft Office Outlook 2007    En bruger kan flette flere formularer fra i Office Outlook 2007 ved at markere dem i visningen på den mappe, hvor formularerne er gemt, og derefter klikke på Flet formularer i menuen Handlinger.

Bemærk!: Når brugerne flette formularer, slettes de oprindelige formularer ikke. Data fra de flettede formularer føjes til formularen mål. Det anbefales, at brugere gemmer formularen mål med flettede data, som en ny formular for ikke at overskrive dataene i den oprindelige formular.

Toppen af siden

Designovervejelser

Nu, hvor du er bekendt med det, hvordan brugere kan flette formularer, der er baseret på en formular placering, er det vigtigt at forstå, hvordan du kan aktivere bestemte kontrolelementer til at understøtte fletning af, og hvordan dataene fra individuelle felter kombineres når formularer flettes. Disse oplysninger – sammen med en forståelse af, hvordan brugerne planlægger at bruge flettede data – er en central del af oprettelse af formularskabeloner, så brugerne kan nemt kan flette formularer.

Når du tilføjer et kontrolelement til en formularskabelon, er det bundet til et felt eller gruppe i formularskabelonens datakilde. Hvis du designer en ny, tom formularskabelon, datakilden er oprettet for dig når du tilføjer kontrolelementer. Hvis du designer en formularskabelon, der er baseret på en ekstern datakilde, som et XML-skema eller en webtjeneste, skal de kontrolelementer, som du føjer til formularskabelonen være bundet til felter eller grupper i datakilden.

Når du aktiverer fletteindstillingerne for et kontrolelement, aktivere du rent faktisk fletteindstillingerne for det felt eller gruppe, som kontrolelementet er bundet til. Fletteindstillingerne varierer afhængigt af feltet eller gruppe og dets datatype. Visse typer felter eller grupper der ikke understøtter fletning.

Forestil dig, som du udformer en formularskabelon i udgifter, der indeholder et tekstfelt, der er bundet til et ikke-gentaget felt i datakilden, der bruger datatypen tekst for bedre at forstå hvordan formularfletning fungerer. Dette felt, der bruges til at gemme hver enkelt brugers business begrundelse for de registrerede udgifter. I dette eksempel skal vil vi opkald felt formål og binder tekstbokskontrolelementet med navnet Virksomhedsmål til den.

Forestil dig, der tre brugere – Bob Kelly Nate Sun og Judy Lew – er udfyldning af formularer, der er baseret på skabelonen. I feltet Virksomhedsmål Bob skriver konference, Nate skriver Kundebesøgog Judy skriver Forretningsrejse. Tekstbokse, der bruger datatypen tekst understøtter ikke fletning af data som standard, en leder, der flettes formularerne udgifter rapport kan kun se én værdi i feltet Virksomhedsmål – den værdi, der blev allerede findes i formularen mål. Så eksempelvis vises Hvis Judys formularen er den destinationsadresse, kun den værdi, Judy angives i den flettede formular for dette felt.

Ved at tilpasse indstillingerne for det felt eller gruppe, som kontrolelementet er bundet til fletning, kan brugerne flette feltets eller gruppens data fra flere formularer. I dette eksempel kan du tilpasse fletteindstillingerne for kontrolelementet Business Purpose tekstboks, så brugerne kan flette data fra de formularer, der indeholder det pågældende felt. Du kan tilpasse fletteindstillingerne yderligere ved at aktivere en separator, der skal vises mellem hver flettede værdi. En separator kan være et mellemrum, et komma, et semikolon, en lodret linje, et linjeskift, et afsnit sideskift eller understregning. Eksempelvis hvis Bob skriver mødet i feltet Virksomhedsmål , bliver Nate skriver Kundebesøg, og Judy skriver Forretningsrejse, og du skal aktivere fletning for det pågældende felt og angive et kommaseparatoren, de resulterende flettede data Vis som forretningsrejse, gå til kunde, konference (hvis Judys formularen er den destinationsadresse).

Bemærk!: Et mellemrum, føjes automatisk efter komma og semikolon separatorer.

Under tilføjelse af en separator, der kan hjælpe med at skelne mellem specifikke værdier, kan du yderligere tilpasse, hvordan data flettet ved at tilføje et entydigt præfiks til hver værdi, der er indeholdt i et felt eller gruppe. Når du tilføjer et præfiks, kan du markere værdien fra et andet felt eller skrive en funktionen, du vil bruge som et præfiks. Tilføje et præfiks, du kan hjælpe dine brugere til at identificere kilden til de oprindelige data. For eksempel kan du aktivere navnet på den person, der har udfyldt en formular – en værdi, der er angivet i et andet felt, så den vises som et præfiks for en værdi, der er indeholdt i et andet felt. Derefter, når flere formularer flettes, værdierne fra den kilde formular vises flettede værdier, og disse værdier får id'er.

Eksempelvis hvis du identificerer et felt, der gemmer en brugers navn som præfiks, og Opret en kontaktformular -funktion, der tilføjer et kolon efter hver forekomst af den pågældende værdi, kan brugere nemt se, hvem der har angivet en værdi, selv efter flere formularer flettes. I dette eksempel, hvis Judy Lew formularen er den destinationsadresse, de resulterende prefixed data vises som Forretningsrejse, Nate Sun: kunde besøger, Bob Kelly: konference.

Bemærkninger!: 

 • Præfikset er ikke føjet til formularen mål – Judy Lew formularen, i dette tilfælde – for at undgå tilføjelsen af overflødige præfikser, hvis de flettede data er gemt i formularen, og klik derefter på formularen flettet igen.

 • Når en bruger fletter InfoPath-formularer, der er placeret på en harddisk eller en netværksplacering, et SharePoint-websted eller InfoPath e-mail-formularer i Office Outlook 2007, de resulterende flettede data vises i omvendt rækkefølge fra den rækkefølge, formularerne er valgt. Eksempelvis hvis en bruger vælger tre formularer, startende med Bobs, derefter markerer Judy's, og klik derefter Nate's, i den færdige formular, der indeholder flettede data, Nate's data vises først, efterfulgt af Judy's data, og klik derefter Bobs.

 • Foruden at tilpasse fletteindstillingerne for individuelle kontrolelementer, kan du også deaktivere formularfletning for hele formularskabelonen til at forhindre brugere i at flette formularer, der er baseret på den. Når du deaktiverer formularfletning, har brugere, der udfylder formularen ikke adgang til kommandoen Flet formularer i menuen filer.

 • For at sikre, at formularen er skabelon konfigureret korrekt til at flette andre formularer, skal du teste det ved at publicere formularskabelonen, og derefter oprette og gemme mindst fem formularer, der er baseret på formularskabelonen med eksempeldata. Når du har gemt formularerne, åbne formularskabelonen i designtilstand, og klik derefter på eksempelstandardværktøjslinjen.. Flette eksempelformularerne i Vis udskrift. Hvis formularerne flettes korrekt, kan du publicere formularskabelonen og tillade brugerne til at oprette formularer, der er baseret på skabelonen.

 • Give brugerne en procedure om, hvordan du flette formularer. Du kan udvikle denne fremgangsmåde, når du tester formularskabelonen til fletning.

Toppen af siden

Flettehandlinger for felter og grupper

De følgende Flettehandlinger varierer, afhængigt af datatypen for det felt eller gruppe.

Når du konfigurerer fletteindstillingerne for en hvilken som helst type felt eller en gruppe, kan du enten vælge at ignorere værdierne i kildeformularer og beholde værdierne i formularen mål eller vælge en brugerdefineret Flet indstilling. Den følgende tabel beskrives indstillingerne for brugerdefineret fletning for hver type felt eller gruppe.

Typen felt eller gruppe

Tilgængelige fletteindstillingerne

Eksempler på kontrolelementer, der kan være bundet til dette felt af typen

Ikke-gentaget felt

 • Kombinere værdien i target form med værdierne fra de kildeformularer

  • Ignorer tomme felter

  • Tilføje en skillelinje mellem elementer

  • Føje et præfiks til hvert enkelt element

 • Tekstfelt

 • Rullelistefelt

 • Kombinationsfelt

Gentaget felt

 • Indsætte værdierne fra kildeformularer, før eller efter værdien i formularen mål

  • Fjerne tomme felter

 • Formatere som punktopstilling

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Liste med flere markeringer

Ikke-gentagne XHTML felt

 • Kombinere værdien i target form med værdierne fra de kildeformularer

  • Ignorer tomme felter

  • Tilføje en skillelinje mellem elementer

  • Føje et præfiks til hvert element og formatere præfiksteksten

RTF-tekstfelt

Gentaget XHTML-felt

 • Indsætte værdierne fra kildeformularer, før eller efter værdien i formularen mål

  • Fjerne tomme felter

 • Formatere som punktopstilling

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Gentaget tabel

Feltet attribut

 • Erstat værdien i target form med værdien fra formularen kilde

  Hvis en bruger vælger flere formularer, bliver værdien fra den sidste formular, som brugeren vælger den værdi, der bevares i formularen mål. Hvis en bruger vælger tre formularer, startende med Bobs, derefter markerer Judy's, og klik derefter Nates f.eks., data fra feltet attribut, der er i Nates formular erstatter den oprindelige værdi i formularen mål.

  Bemærk!: Afhængigt af den person, der flettes formularer operativsystem kan værdien bevaret variere.

 • Kombinere værdien i target form med værdierne fra de kildeformularer

  • Ignorer tomme felter

  • Tilføje en skillelinje mellem elementer

  • Føje et præfiks til hvert enkelt element

Et kontrolelement kan have en attribut felt af typen.

Ikke-gentagne gruppe

 • Kombinere værdien i target form med værdierne fra de kildeformularer

 • Sektion

 • Valgfri sektion

Gentaget gruppe

 • Indsætte værdierne fra kildeformularer, før eller efter værdien i formularen mål

  • Fjerne tomme felter

 • Formatere som punktopstilling

 • Opstilling med tal eller bogstaver

 • Almindelig liste

 • Liste med flere markeringer

 • Gentaget tabel

Toppen af siden

Definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for kontrolelementer

Brug fremgangsmåden i dette afsnit til at definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for standard og gentagne kontrolelementer.

Bemærk!: Når du aktiverer fletteindstillingerne for et kontrolelement, aktivere du rent faktisk fletteindstillingerne for det felt eller gruppe, som kontrolelementet er bundet til. Fletteindstillingerne varierer afhængigt af feltet eller gruppe og dets datatype. Visse typer felter eller grupper der ikke understøtter fletning. Du kan også ændre fletteindstillingerne ved at redigere egenskaberne for et felt eller gruppe i datakilden. For at gøre dette, skal du højreklikke på et felt eller gruppe i opgaveruden Datakilde, skal du klikke på Egenskaber i genvejsmenuen og derefter klikke på Flet indstillinger under fanen regler og flette.

Standardkontrolelementer omfatter de objekter, du typisk knytte til indsamling og vise oplysninger. Disse objekter omfatter tekstbokse, lister, afkrydsningsfelter og knapperne. Gentagne og valgfrie kontrolelementer omfatter listeelementer, gentagne tabeller, gentagne sektioner og valgfri sektioner. Disse kontrolelementer Tillad brugere at indsætte listeelementer, rækker, postsæt og valgfrie oplysninger, når du udfylder en formular. For eksempel i en formularskabelonen for udgiftsrapport, kan du bruge en gentaget tabel til at tillade brugere at tilføje så mange rækker, som de skal bruge til at angive deres bestemte antallet af udgifter elementer.

Bemærkninger!: 

 • Nogle kontrolelementer er bundet til felter, der ikke kan flettes. Værdierne i datovælgere eller afkrydsningsfeltet kontrolelementer kan eksempelvis ikke flettes, fordi typen data, der indeholder de ikke kan flettes. Kontrolelementer, der indeholder digitale signaturer kan aldrig flettes, da det gøre ville ødelægge den digitale signatur.

 • Nogle kontrolelementer indeholder flere indstillinger. Når du tilpasser fletteindstillingerne for en RTF-kontrolelement, kan du vælge skrifttype samt formateringsindstillinger.

Definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for standardkontrolelementer

Standardkontrolelementer omfatter tekstbokse, RTF-format og kombinationsfelter. Se Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel for at få mere at vide.

Bemærk!: Kontrolelementer, der er tilføjet i sektioner – det vil sige, underordnede kontrolelementer af overordnede kontrolelementer – kun understøtter fletning, hvis den er blevet aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer.

 3. Klik på Flet indstillinger under Merging formularer.

 4. Klik på Kombiner værdien i target formularen med værdierne fra de kildeformularer under handling for dette felt.

 5. For at udelukke felter, der ikke indeholder data, under kombinere indstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Ignorer tomme felter (anbefales).

 6. Vælg en separator, der skal vises mellem værdierne i det kontrolelement, der vises i formularen mål på listen adskille hvert element med.

  Tekniske detaljer

  Tilføje en separator kan hjælpe brugerne med at bestemme den bruger, der indtastes data, når data fra flere formularer flettes. For eksempel vælge komma (",") for et bestemt kontrolelement medfører data fra kontrolelementet der adskilt af kommaer, når flere formularer, der er baseret på formularskabelonen flettes.

 7. Hvis du vil føje et præfiks før hver værdi, der vises i kontrolelementet, når brugerne flette formularer, der er baseret på denne formularskabelon, markere afkrydsningsfeltet der indsættes tegn foran hver vare med, og vælg derefter et element, du vil basere præfikset på.

  Sådan gør du

  1. Klik på Indsæt formel Knapflade .

  2. Benyt en af følgende i dialogboksen Indsæt formel:

   • Hvis du vil bruge et felt i formlen, skal du klikke på Indsæt felt eller gruppe, skal du klikke på det felt, du vil bruge i dialogboksen Vælg et felt eller gruppe og derefter klikke på OK.

   • Hvis du vil bruge en funktion i formlen, skal du klikke på Indsæt funktion, Vælg den funktion, du vil bruge i dialogboksen Indsæt funktion og klik derefter på OK.

    Tip!: Hvis funktionen kræver parametre, vælge funktionen i dialogboksen Indsæt funktion, skal du klikke på OK, og derefter dobbeltklikke på den funktion, du har tilføjet i boksen formel i dialogboksen Indsæt formel, og klik på et felt eller gruppe. Du kan finde links til flere oplysninger om funktioner i afsnittet Se også.

   • For at indsætte en værdi eller matematisk operator i formlen skal du skrive værdien eller symbolet for den matematiske handling i boksen formel.

  Handling

  Symbol

  Tilføj

  +

  Subtrahere

  -

  Multiplicere

  *

  Dividere

  /

  • Bemærk!: Hvis formlen bruger divisionsoperatoren (/), skal du kontrollere, at der er et mellemrum før og efter operatoren. Hvis divisionsoperatoren har ikke et mellemrum før og efter det, InfoPath muligvis fortolke "/" som en separator for XPath placeringstrin i stedet for som en divisionsoperator.

  • Klik på Kontrollér formel for at kontrollere formlen for den korrekte syntaks, i dialogboksen Indsæt formel.

Definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for en standard sektion

Standard sektioner er beholdere for andre kontrolelementer. Sektioner kan omfatter alle de kontrolelementer, der er angivet i opgaveruden kontrolelementer, herunder andre sektioner. Se Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel for at få mere at vide.

Bemærk!: Kontrolelementer, der er tilføjet i sektioner – det vil sige, underordnede kontrolelementer af overordnede kontrolelementer – kun understøtter fletning, hvis den er blevet aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på den sektion, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for sektion.

 3. Klik på Flet indstillinger under Merging formularer.

 4. Klik på kombinere indholdet af grupper i kilde- og destinationswebsteder formularerne (standard) under handling for denne gruppe.

  Bemærk!: Fletteindstillingerne for hvert felt og gruppe i denne gruppe bestemmer, hvordan dataene flettet.

Definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for gentagne kontrolelementer og sektioner

Gentaget objekter omfatter gentagne sektioner, gentagne tabeller og opstilling med punkttegn. Se Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel for at få mere at vide.

Bemærk!: Kontrolelementer, der er tilføjet i sektioner – det vil sige, underordnede kontrolelementer af overordnede kontrolelementer – kun understøtter fletning, hvis den er blevet aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer.

 3. Klik på Flet indstillinger under Merging formularer.

 4. Klik på Indsæt grupper fra kildeformularer til formularen mål (standard) under handling for denne gentaget gruppe.

 5. Hvis du vil finde ud af, hvor grupper fra kildeformularer vises i formularen mål under Indsæt indstillinger, skal du klikke på efter grupper i formularen mål eller før grupper i formularen mål.

 6. For at fjerne tomme værdier fra de flettede formularer, skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern tomme grupper (anbefales).

 7. For at kombinere grupper, hvis kontrolelementer indeholder de samme værdier, så du kan reducere redundans, Markér afkrydsningsfeltet kombinere grupper med værdien i det samme felt, og klik derefter på knappen ud for de felter til at sammenligne til at vælge felter til at kombinere.

Definere brugerdefinerede fletteindstillingerne for valgfri sektioner

Valgfri sektioner indeholder andre kontrolelementer. Brugere kan indsætte eller fjerne valgfri sektioner, når du udfylder en formular. Se Flettehandlinger for felter og grupper i denne artikel for at få mere at vide.

Bemærk!: Kontrolelementer, der er tilføjet i sektioner – det vil sige, underordnede kontrolelementer af overordnede kontrolelementer – kun understøtter fletning, hvis den er blevet aktiveret for det overordnede kontrolelement.

 1. Dobbeltklik på det kontrolelement, du vil ændre.

 2. Klik på fanen Avanceret i dialogboksen Egenskaber for kontrolelementer.

 3. Klik på Flet indstillinger under Merging formularer.

 4. Klik på kombinere indholdet af grupper i kilde- og destinationswebsteder formularerne (standard) under handling for denne gruppe.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×