Delsætningen GROUP BY

GROUP BY-delsætningen i Access kombinerer poster med ens værdier i den angivne feltliste til én enkelt post. Der oprettes en opsummeringsværdi for hver post, hvis du angiver en SQL-aggregatfunktion, f.eks.Sum eller Tæl, i SELECT-sætningen.

Syntaks

SELECT feltliste
FROM tabel
WHERE kriterier
[GROUP BY gruppefeltliste]

En SELECT-sætning, der indeholder en GROUP BY-delsætning, består af følgende dele:

Del

Beskrivelse

feltliste

Navnet på det eller de felter, der skal hentes sammen med vilkårlige feltnavnealiasser, SQL-aggregatfunktioner, udvælgelsesprædikater (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW eller TOP) eller andre SELECT-sætningsindstillinger.

tabel

Navnet på den tabel, som posterne skal hentes fra.

kriterier

Udvælgelseskriterier. Hvis sætningen indeholder en WHERE-delsætning, grupperer Microsoft Access-databaseprogrammet værdierne, når WHERE-betingelserne er blevet anvendt på posterne.

grupperingsfeltliste

Navnene på op til 10 felter, der bruges til at gruppere poster. Feltnavnenes rækkefølge i grupperingsfeltliste bestemmer grupperingsniveauerne fra det højeste til det laveste grupperingsniveau.

Bemærkninger

GROUP BY er valgfrit.

Summeringsværdier udelades, hvis der ikke er angivet en SQL-aggregatfunktion i SELECT-sætningen.

Null-værdier i GROUP BY-felter grupperes og udelades ikke. Null-værdier evalueres dog ikke i SQL-aggregatfunktioner.

Brug WHERE-delsætningen til at udelukke de rækker, du ikke vil gruppere, og brug HAVING-delsætningen til at filtrere poster, når de er grupperet.

Medmindre det indeholder data af typen Memo eller OLE-objekt, kan et felt i GROUP BY-feltlisten referere til alle felter i en hvilken som helst tabel, der er angivet i FROM-delsætningen, selvom feltet ikke er angivet i SELECT-sætningen, forudsat at SELECT-sætningen indeholder mindst én SQL-aggregatfunktion. Microsoft Access-databaseprogrammet kan ikke foretage grupperinger af felter, der er af typen Memo eller OLE-objekt.

Alle felter i feltlisten SELECT skal enten være angivet i GROUP BY-delsætningen eller være angivet som argumenter til en SQL-aggregatfunktion.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×