Definere områder for søgninger

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et søgeområde definerer et undersæt af oplysningerne i søgeindekset. Hvis du forestille dig, at hele indekset indhold er en cirkel, er et område et eller flere udsnit. Et traditionelt udsnit cirkel med søjleudsnit muligvis trekantede i figur, men ved hjælp af Områderegler, kan du dele cirkeldiagrammet i mange forskellige figurer. Områder kan aktiveres i feltet Søg på websteder, som en fane på webstedet for søgecentret eller i nogle webdele, og Tillad brugere at fokusere på en søgning på en bestemt placering eller et sæt af indhold.

Søgeområder omfatter typisk bestemte emner og indholdskilder, der er vigtige og fælles for brugerne i virksomheden. Du kan f.eks. oprette et søgeområde for alle de elementer, der vedrører et bestemt projekt, eller for alle de elementer, der vedrører en bestemt gruppe i virksomheden, f.eks. Økonomi eller Marketing. Du kan også oprette et søgeområde, der omfatter flere andre områder.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge områder

Få vist siden Vis områder

Oprette eller redigere et område

Tilføje eller redigere Områderegler

Fjerne et omfang eller Områderegler

Konfigurere omfang Visningsgrupper

Vise eller skjule rullelisten på alle websteder i gruppen af websteder

Planlægge områder

For at oprette og bruge et søgeområde, du opretter omfanget, angive dens regler og tildele omfanget til en visningsgruppe. En visningsgruppe er det sted, hvor omfanget vil være synlig i brugergrænsefladen. Vis standardgrupper omfatter på Rullelisten Søg og Avanceret søgning. Du kan oprette andre Visningsgrupper og flytte søgeområder til dem.

Områderegler definerer præcist, hvilket indhold fra søgeindekset der medtages i området. Regler gør det muligt at medtage eller udelade elementer, f.eks. bestemte websteder. Det kan f.eks. være, at du har et websted for team, som indeholder dokumenter, du ikke vil medtage i søgeresultaterne. Du kan oprette en områderegel, som udelukker det pågældende websted for team og dets indhold fra søgeresultaterne. Områderegler kan kun anvendes, efter at området er blevet oprettet og har fået tildelt til en visningsgruppe. Reglerne kan opdateres eller ændres når som helst.

Du kan også oprette og konfigurere områder, der skal bruges til sammenkædede webdele. Samlet søgning er et sæt resultater, som ikke er indekseret, men som vises ved siden af det indekserede indhold. Resultater af samlede søgninger er hentet uden for virksomheden. Du kan oprette områderegler for samlede søgninger og anvende dem til den sammenkædede webdel.

Søgeområderne kan oprettes og angives på to niveauer: søgetjenesteniveauet og administrationsniveauet for gruppen af websteder. De søgeområder, der oprettes på søgetjenesteniveauet, kaldes også delte områder. Disse områder er tilgængelige for alle grupper af websteder. Administratoren for en gruppe af websteder kan oprette en kopi af disse områder, men kan ikke ændre eller slette det delte område.

En administrator for en gruppe af websteder kan oprette nye søgeområder og nye visningsgrupper. Disse områder og visningsgrupper er tilgængelige for alle websteder i den samme gruppe af websteder, men ikke for websteder i andre grupper af websteder.

Du kan gøre administrerede egenskaber, der er tilgængelige i søgninger, som kan hjælpe brugere søge ved at lade dem til at målrette deres forespørgsler direkte mod metadataene i kolonner. Der er en liste over de administrerede egenskaber, der er tilgængelige til brug i områder i sektionen Egenskabsforespørgsel på siden Tilføj omfangsregel eller rediger omfangsregel side. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet tilføje eller redigere Områderegler.

Toppen af siden

Få vist siden Vis områder

Brug siden Vis områder til at få vist og administrere alle områderne i en gruppe af websteder. På siden Vis områder kan du tilføje et nyt område, redigere et eksisterende område, se visningsgrupper for et område, tilføje en visningsgruppe for et område, kontrollere statussen for opdateringer, se, hvor mange elementer der er inkluderet i området, og se, om det er et delt område eller ej.

Du skal være administrator med rettigheder som administrator af en gruppe af websteder for at åbne siden Vis områder.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeområder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på siden Vis områder:

Toppen af siden

Oprette eller redigere et område

Områder gør det muligt at fokusere søgninger på et bestemt indholdssæt. En administrator med rettigheder til en gruppe af websteder kan kopiere et delt område og ændre denne kopi eller tilføje nye områder, der kan bruges i den samme gruppe af websteder.

Når du tilføjer et nyt område til en gruppe af websteder, kan det være nyttigt at starte med at kopiere et eksisterende område, f.eks. Alle websteder, og derefter tilføje regler, der angiver placeringen af indholdet, og hvad der skal medtages eller udelukkes baseret på egenskabsværdier. Ved at kombinere og tilpasse flere regler kan du designe områder for gruppen af websteder, der giver målrettede søgninger, som er skræddersyet til behovene hos bestemte arbejdsgrupper.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeområder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette et nyt område, skal du klikke på Nyt område.

  • Hvis du vil redigere et eksisterende område, skal du klikke på områdets titel for at åbne siden Områdeegenskaber og ‑regler. Klik derefter på Skift områdeindstillinger.

   Bemærk!: Hvis området er et delt område, kan du ikke kan redigere indstillingerne for. Delte områder konfigureres i Central Administration.

 5. Skriv et ord, et navn, et akronym eller et kort udtryk, der beskriver området, i feltet Titel. Titlen vises på listen Områder og angiver den type indhold, som brugeren søger i, når de bruger dette område.

 6. Skriv en valgfri beskrivelse til orientering og til webstedsejerne i feltet Beskrivelse. Slutbrugeren får ikke vist beskrivelsen.

 7. Vælg et eller flere steder i brugergrænsefladen, hvor området skal vises, f.eks. i Rullelisten Søg i sektionen Visningsgrupper.

 8. Vælge, om at vise resultater fra søgninger i dette område på siden med søgeresultater standard eller på en anden webside, i sektionen Målsiden resultater. Bruge en anden søgning resultater side, vælge Angiv en anden side til søgning i dette område, og skriv derefter webadressen til en anden eksisterende resultatside i feltet Target resultatside (for eksempel http://site/subsite/ folder/NameOfCustomResultsPage.aspx).

 9. Klik på OK.

For at tilføje Områderegler skal du følge trinnene i afsnittet tilføje eller redigere Områderegler.

Toppen af siden

Tilføje eller redigere områderegler

Områderegler definerer, hvilket indhold der er knyttet til området, ved at angive indholdets placering, egenskaber samt hvad der skal inkluderes i området eller udelades i området. Der kan først tilføjes regler, når et område er oprettet.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeområder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Find titlen på det område, du vil tilføje eller ændre regler for, på listen, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis omfanget har ingen regler i Opdateringsstatuskolonne, skal du klikke på Tilføj regler.

  • Hvis du vil redigere en eksisterende regel eller tilføje en ny regel, skal du klikke på områdets titel og derefter klikke på en eksisterende regel i sektionen Regler eller klikke på Ny regel.

 5. I sektionen Områderegeltype skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil inkludere eller udelade en placering og angive en indholdskilde, f.eks. en mappe, et værtsnavn eller et domæne/underdomæne og derefter anvende reglerne i sektionen Adfærd, skal du vælge Webadresse.

  • Hvis du vil medtage eller udelade indhold, der er fundet ved søgning på en værdi, der er tildelt en administreret egenskab, skal du vælge Egenskabsforespørgsel.

  • Hvis du vil medtage alt indhold fra alle de websteder, der er inkluderet i søgeindekset, skal du vælge Alt indhold.

   Tip!: For at anvende regler på flere egenskaber eller værdier, skal du definere en separat regel for hver indstilling af egenskaben.

 6. Hvis områderegeltypen er Webadresseskal du vælge en af følgende i sektionen Egenskabsforespørgsel:

Indstilling

Beskrivelse

Mappe

En mappe kan være en placering på et teamwebsted. For eksempel, http://site/subsite/folder. Reglen gælder kun for elementer, der findes i den mappe, der er angivet og dens undermapper.

Værtsnavn

Denne regel gælder for de elementer, der er placeret et vilkårligt sted på værten.

Domæne eller underordnet domæne.

Denne regel gælder for alle de elementer, der findes i det pågældende domæne.

Hvis regeltype omfang er Egenskabsforespørgsel i den Egenskaben forespørgselssektion, Vælg en egenskab, og skriv en værdi.

Tip!: For at anvende regler på flere egenskaber eller værdier, skal du definere en separat regel for hver indstilling af egenskaben.

 1. Vælg i sektionen Type, hvordan reglen skal kombineres med andre regler for at definere området. Vælg Medtag for en "ELLER-regel" eller Udelad for en "OG IKKE-regel" eller Kræv for en "OG-regel".

 2. Klik på OK.

Bemærk!: Søgeområder og deres regler er kompileret på en plan, justeres automatisk ud fra hyppighed af tidligere opdateringer. Et nyt område vises ikke i en Søgefeltet Områdeliste indtil efter den er kompileret første gang.

Toppen af siden

Fjerne et område eller områderegler

En administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder kan kun fjerne de områder, som er oprettet på administratorniveauet for gruppen af websteder. De delte områder, som er oprettet af administratoren af søgetjenesten til brug i gruppen af websteder, kan ikke fjernes.

Fjerne et område

Når du sletter et område fra en gruppe af websteder, fjernes området også fra alle webstederne i den pågældende gruppe af websteder.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeområder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Klik på pilen ud for områdets titel på siden Vis områder.

 5. Klik på Slet.

 6. Klik på OK.

Fjerne områderegler

 1. Klik på pilen ud for områdets titel på siden Vis områder, og vælg derefter Rediger egenskaber og regler.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil:

Skal du:

Fjerne en individuel regel

 1. Klikke på reglens navn i sektionen Regler på siden Områdeegenskaber og ‑regler.

 2. Klik på Slet.

 3. Klik på OK.

Fjerne alle regler for et område

 • Klikke på Slet alle regler i sektionen Regler på siden Områdeegenskaber og ‑regler.

Toppen af siden

Konfigurere visningsgrupper for område

Områder er tildelt til visningsgrupper, som identificerer hvor områderne kan anvendes. Hvis du for eksempel tildeler et område til visningsgruppen rullelisten Søg vil dette område være synligt for brugere, når rullelisten Søg er konfigureret til områder.. Disse placeringer kan være på en webdel eller i boksen Søge på et gruppewebsted. En administrator med administratorrettigheder til en gruppe af websteder kan oprette en ny visningsgruppe og arrangere områder i denne, eller tilføje områder til eksisterende visningsgrupper. En webstedsejer kan derefter føje visningsgruppen til områdelisten for alle bokse af typen Søg på webstedet, så brugerne kan foretage mere målrettede søgninger.

Oprette eller redigere visningsgrupper for område

Hvis du vil give en webstedsejer mulighed for at ændre de områder, der er tilgængelige fra områdelisten ud for en boks af typen Søg, kan en administrator af en gruppe af websteder ændre eksisterende visningsgrupper eller oprette nye visningsgrupper og arrangere områder i dem.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeområder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Klik på Nyt område på siden Vis områder.

 5. Klik på Ny visningsgruppe, eller klik på pilen ud for en eksisterende visningsgruppe, og klik derefter på Rediger visningsgruppe.

 6. Angiv en titel, som vil hjælpe med at identificere visningsgruppen, på siden Opret visningsgruppe for område eller Rediger visningsgruppe for område i feltet Titel.

 7. I feltet Beskrivelse kan du angive en valgfri beskrivelse til visningsgruppen. Dette er til orientering for dig og webstedsejere, og den vises ikke til slutbrugere.

 8. Markér afkrydsningsfeltet ud for de områder, du vil medtage i visningsgruppen, i sektionen Områder.

 9. Brug Placering fra toppen til at ændre rækkefølgen af områder i visningsgruppen.

 10. På listen Standardområder skal du vælge det område, der angives som standardområdet for slutbrugeren.

 11. Klik på OK.

Medtage et område i visningsgrupper

En administrator af en gruppe af websteder kan tildele områder som er oprettet på webstedsgruppeniveau til at vise grupper der kan anvendes af webstedsejere. Delte områder, dvs. de områder, som er oprettet og defineret af en serveradministrator, kan ikke flyttes mellem visningsgrupper på gruppewebstedsniveau.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeområder i sektionen Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Klik på et områdes titel.

  Bemærk!: Sørg for, at der ikke er markeret i kolonnen delt. Administratoren af gruppen af websteder kan ikke redigere delte områder.

 5. Klik på Skift områdeindstillinger i afsnittet Områdeindstillinger på siden Områdeegenskaber og -regler.

 6. På siden Rediger områder i sektionen Vis grupper skal du vælge de afkrydsningsfelter til visningsgrupperne, hvori du vil have medtaget området .

 7. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule rullelisten med områder på alle websteder i gruppen af websteder

Hvis du vil føje områder til feltet Søg for alle websteder i gruppen af websteder, skal du sikre, at alle de områder, du vil tilføje, er angivet i visningsgruppen Rullelisten Søg. Derefter kan du ændre indstillingerne for gruppen af websteder til enten at vise eller skjule rullelisten med områder.

 1. Log på startsiden på webstedet på øverste niveau med administratorrettigheder til gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger.

 3. Klik på Søgeindstillinger i afsnittet Administration af gruppe af websteder på siden Indstillinger for websted.

 4. Under sektionen Rullelistetilstand for webstedssøgning skal du vælge Rullelisten Vis områder for at se en liste med alle de områder som findes i visningsgruppen Rullelisten Søg.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×