Definere og løse et problem ved hjælp af Problemløser

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Problemløser er et tilføjelsesprogram til Microsoft Excel, som kan bruges til hvad-nu-hvis-analyser. Du kan bruge Problemløser til at søge efter en optimal værdi (maksimum eller minimum) til en formel i én celle – kaldet cellen til målsætning – afhængigt af begrænsninger i værdierne fra andre formelceller i et regneark. Problemløser arbejder med en gruppe celler, der kaldes beslutningsvariabler eller ganske enkelt variable celler, der er med til at beregne formlen i mål- og begrænsningscellerne. Med Problemløser reguleres værdierne i de beslutningsvariable celler, så de overholder grænserne for begrænsningscellerne og viser det resultat, du ønsker for målcellen.

Sætte blot, skal bruge du Problemløser til at bestemme den største eller mindste værdi i én celle ved at ændre andre celler. For eksempel kan du ændre mængden planlagte reklame budgettet og se effekten på dit planlagte Overskudsbeløb.

Bemærk!: Versioner af Problemløser fra før Excel 2007 henvises til målcellens som "målcellen", og beslutningsvariable celler kaldt "ændringsceller" eller "justerbare celler". Mange er foretaget forbedringer på Problemløser-tilføjelsesprogrammet til Excel 2010, så hvis du bruger Excel 2007 din oplevelse vil være en smule anderledes.

I følgende eksempel påvirker størrelsen af reklameudgifterne antallet af solgte enheder og bestemmer indirekte indtægterne fra salg, de tilhørende udgifter og fortjenesten. Du kan bruge Problemløser til at ændre kvartalsbudgetterne for reklame (de beslutningsvariable celler B5:C5) op til betingelsen for et totalbudget på $ 20.000 (celle F5), indtil den samlede fortjeneste (målcellen F7) når det højst mulige beløb. Værdierne i de variable celler anvendes til at beregne fortjeneste pr. kvartal, så de relateres til formlens målcelle F7, =SUM(K1 Fortjeneste:K2 Fortjeneste).

Før beregning i Problemløser

1. Variable celler

2. Betingelsescelle

3. Målcelle

Når du har kørt Problemløser, er de nye værdier som følger:

Efter beregning i Problemløser

 1. Klik på Problemløser i gruppen analyse under fanen Data.
  Billede af Excel-båndet

  Bemærk!: Hvis kommandoen Problemløser eller gruppen analyse ikke er tilgængelig, skal du aktivere Problemløser tilføjelsesprogram. Se: Sådan aktiveres Problemløser tilføjelsesprogrammet

  Billede af dialogboksen Excel 2010 + Problemløser
 2. Skriv en cellereference eller et navn til cellen til målsætning i feltet Angiv mål. Cellen til målsætning skal indeholde en formel.

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis målcellens værdi skal være så stor som mulig, skal du klikke på Maks.

  • Hvis målcellens værdi skal være så lille som mulig, skal du klikke på Min.

  • Hvis målcellen skal have en bestemt værdi, skal du klikke på Værdi af, og skrive værdien i feltet.

  • Angiv et navn eller en reference for hver variable beslutning celleområdet i feltet Ved at ændre Variable celler. Adskil ikke-tilstødende referencer med kommaer. De variable celler skal relateres direkte eller indirekte til målcellens. Du kan angive op til 200 variable celler.

 4. Skriv eventuelle betingelser, der skal anvendes, i feltet Underlagt betingelserne, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på Tilføj i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  2. Skriv referencen til eller navnet på det celleområde, hvis værdi skal underlægges en betingelse, i feltet Cellereference.

  3. Klik på relationen ( <=, =, >=, int, bin eller dif ), der skal være mellem den refererede celle og begrænsningen. Hvis du klikker på hel, vises heltal i feltet Begrænsning. Hvis du klikker på bin, vises binær i feltet Begrænsning. Hvis du klikker på dif, vises AllDifferent i feltet Begrænsning.

  4. Hvis du vælger <=, = eller >= for relationen i feltet Betingelser, skal du skrive et tal, referencen til eller navnet på en celle eller en formel.

  5. Gør et af følgende:

   • Klik på Tilføj for at godkende betingelsen og tilføje en ny.

   • Klik på OK for at godkende begrænsningen og vende tilbage til dialogboksen Parametre til Problemløser s.
    Note    du kan anvende relationerne hel, bin og dif i begrænsninger til beslutningsvariable celler.

    Du kan ændre eller slette en eksisterende begrænsning ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  6. Klik på den betingelse, du vil ændre eller slette, i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  7. Klik på Rediger, og udfør ændringerne, eller klik på Slet.

 5. Klik på Problemløser, og gør ét af følgende:

  • Klik på Behold løsning i Problemløser i dialogboksen Resultater fra Problemløser for at placere løsningsværdierne i regnearket.

  • Hvis du vil gendanne de værdier, du havde, før du klikkede på Løs, skal du klikke på Gendan oprindelige værdier.

  • Du kan afbryde løsningsprocessen ved at trykke på Esc. Regnearket genberegnes med de seneste værdier, der findes i de beslutningsvariable celler.

  • Hvis du vil oprette en rapport, der er baseret på din løsning, når Problemløser har fundet en løsning, kan du klikke på en rapporttype i feltet Rapporter og derefter klikke på OK. Rapporten oprettes i et nyt regneark i projektmappen. Hvis Problemløser ikke finder en løsning, er det kun visse rapporter eller ingen rapporter, der er tilgængelige.

  • Hvis du vil gemme de beslutningsvariable celleværdier som et scenario, du kan få vist senere, skal du klikke på Gem scenario i dialogboksen Resultat fra Problemløser og derefter skrive et navn til scenariet i feltet Scenarienavn.

 1. Når du har defineret et problem, skal du klikke på Indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis gentagelsesresultater i dialogboksen Indstillinger for at få vist værdierne for hver løsning, og klik derefter på OK.

 3. Klik på Løs i dialogboksen Problemløserparametre.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vis løsningen Forsøg:

  • Hvis du vil standse løsningsprocessen for at få vist dialogboksen Problemløserresultater, skal du klikke på Stop.

  • Hvis du vil fortsætte løsningsprocessen for at få vist den næste forsøgsløsning, skal du klikke på Fortsæt.

 1. Klik på Indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre.

 2. Vælg eller angiv værdier for indstillinger under fanerne Alle metoder, GRG ikke-lineær og Evolutionær i dialogboksen.

 1. Klik på Indlæs/gem i dialogboksen Parametre til Problemløser.

 2. Angiv et celleområde for modelområdet, og klik enten på Gem eller Indlæs.

  Når du gemmer en model, skal du skrive referencen til den første celle i et lodret område med tomme celler, hvor problemmodellen skal placeres. Når du indlæser en model, skal du skrive referencen til hele det celleområde, der indeholder problemmodellen.

  Tip!: Du kan gemme de seneste indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre med et regneark ved at gemme projektmappen. Hvert regneark i en projektmappe kan have sin egen Problemløser valg, og alle dem, gemmes. Du kan også angive mere end et problem til et regneark ved at klikke på Indlæs/Gem for at gemme problemerne enkeltvis.

Du kan vælge en af følgende tre algoritmer eller metoder til problemløsning i dialogboksen Parametre til Problemløser:

 • GRG (Generalized Reduced Gradient) ikke-lineær    Bruges til problemer, der er jævne og ikke-lineære.

 • LP Simplex    Bruges til problemer, der er lineære.

 • Evolutionær    Bruges til problemer, der er ikke-jævne.

Vigtigt!: Du skal først aktivere tilføjelsesprogrammet Problemløser. Se indlæse tilføjelsesprogrammet Problemløserkan finde flere oplysninger.

I følgende eksempel påvirker størrelsen af reklamer i hvert kvartal antallet solgte enheder og bestemmer indirekte mængden af omsætning, de relevante udgifter og fortjeneste. Problemløser kan ændre kvartalsvis budgetterne for reklame (beslutning variable celler B5:C5), op til en samlede budgetbegrænsning af DKK 20.000 (celle D5), indtil den samlede fortjeneste (målcellens D7) når til mulige maksimum. Værdierne i de variable celler, der bruges til at beregne fortjeneste for hvert kvartal, så de er relateret til formel målcellens D7, = SUM (Kvt1 fortjeneste: Q2 Fortjeneste).

Eksempel på beregning i Problemløser

Boble 1 Variable celler

Billedtekst 2 Begrænset celle

Billedtekst 3  Cellen til målsætning

Når du har kørt Problemløser, er de nye værdier som følger:

Eksempel på Problemløser-beregning med nye værdier

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data, under analyse skal du klikke på Problemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Angiv en cellereference eller navn for målcellens i Angive mål.

  Bemærk!: Målcellens skal indeholde en formel.

 3. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Gøre værdien af målcellens så stor som mulig

  Klik på Maks.

  Gøre værdien af målcellens så lille som mulig

  Klik på Min.

  Angive målcellens til en bestemt værdi

  Klik på Værdien af, og skriv derefter værdien i feltet.

 4. Angiv et navn eller en reference for hver variable beslutning celleområdet i feltet Ved at ændre Variable celler. Adskil ikke-sammenhængende referencer med kommaer.

  De variable celler skal relateres direkte eller indirekte til målcellens. Du kan angive op til 200 variable celler.

 5. Tilføj eventuelle betingelser, du vil anvende, i feltet underlagt betingelserne.

  Hvis du vil tilføje en betingelse, skal du følge disse trin:

  1. Klik på Tilføj i dialogboksen Parametre til Problemløser.

  2. Skriv referencen til eller navnet på det celleområde, hvis værdi skal underlægges en betingelse, i feltet Cellereference.

  3. På den < = relation pop op-menuen, Vælg den relation, der skal være mellem den refererede celle og betingelsen. Hvis du vælger < =, =, eller > =, Skriv et tal, en cellereference eller navn eller en formel i boksen betingelse.

   Bemærk!: Du kan kun anvende hel, bin og dif relationer i begrænsninger til beslutningsvariable celler.

  4. Gør et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Godkende betingelsen og tilføje en anden

  Klik på Tilføj.

  Godkende begrænsningen og vende tilbage til dialogboksen Problemløserparametre

  Klik på OK.

 6. Klik på Løs, og gør derefter et af følgende:

  Hvis du vil

  Skal du

  Beholde løsning værdierne på arket

  Klik på Behold problemløser-løsning i dialogboksen Problemløserresultater.

  Gendanne de oprindelige data

  Klik på Gendan oprindelige værdier.

Bemærkninger!: 

 1. Tryk på ESC for at afbryde løsningsprocessen. Ark med de seneste værdier, der findes i de justerbare celler genberegner Microsoft Excel.

 2. Hvis du vil oprette en rapport, der er baseret på din løsning, når, som Problemløser finder en løsning, kan du klikke på en rapporttype i boksen rapporter og klik derefter på OK. Rapporten er oprettet i et nyt ark i projektmappen. Hvis Problemløser ikke finde en løsning, er der mulighed for at oprette en rapport, der er ikke tilgængelig.

 3. For at gemme din tilpasning af celleværdier som et scenarie, som du kan få vist senere, skal du klikke på Gem Scenario i dialogboksen Problemløserresultater, og skriv derefter et navn til dette scenario i feltet Scenarienavn.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data, under analyse skal du klikke på Problemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Når du definerer et problem, i dialogboksen Problemløserparametre, skal du klikke på Indstillinger.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis gentagelsesresultater for at få vist værdierne for hver løsning, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Løs i dialogboksen Problemløserparametre.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Vis løsningen forsøg:

  Hvis du vil

  Skal du

  Standse løsningsprocessen og få vist dialogboksen Problemløserresultater

  Klik på Stop.

  Fortsætte løsningsprocessen og få vist den næste forsøgsløsning

  Klik på Fortsæt.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data, under analyse skal du klikke på Problemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Klik på Indstillinger, og vælg derefter en eller flere af følgende indstillinger i dialogboksen Indstillinger eller Problemløserindstillinger:

  Hvis du vil

  Skal du

  Angive løsningstid og gentagelser

  Skriv antallet sekunder, som du vil tillade løsning gang under fanen Alle metoder under Løsningsmetoder begrænsninger for, i feltet Maks tid (sekunder). Skriv det maksimale antal gentagelser, du vil tillade i boksen gentagelser.

  Bemærk!: Hvis løsningsprocessen når den maksimale tid eller antallet af gentagelser, før, som Problemløser finder en løsning, vises dialogboksen Vis løsningen forsøg Problemløser.

  Angive præcisionen

  Skriv præcisionen, du vil i feltet Betingelse præcision under fanen Alle metoder. Jo mindre tallet, jo højere præcision.

  Indstille graden af konvergens

  Skriv antallet af relative ændringer, du vil tillade i de sidste fem gentagelser, inden Problemløser stopper med en løsning på fanen GRG ikke-lineær eller programmet udvikling i boksen konvergens. Jo mindre det nummer, den mindre relative ændring er tilladt.

 3. Klik på OK.

 4. Klik på Løs eller Luk i dialogboksen Problemløserparametre.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data, under analyse skal du klikke på Problemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Klik på Indlæs/Gem, angive et celleområde for modelområdet, og klik derefter på Gem eller Indlæs.

  Når du gemmer en model, skal du skrive referencen til den første celle i et lodret område med tomme celler, hvor problemmodellen skal placeres. Når du indlæser en model, skal du skrive referencen til hele det celleområde, der indeholder problemmodellen.

  Tip!: Du kan gemme de seneste indstillinger i dialogboksen Problemløserparametre med et ark ved at gemme projektmappen. Hvert ark i en projektmappe kan have sin egen Problemløser valg, og alle dem, gemmes. Du kan også angive mere end et problem til et ark ved at klikke på Indlæs/Gem for at gemme problemerne enkeltvis.

 1. I Excel 2016 til Mac: Klik på Data > Problemløser.

  Problemløser

  I Excel til Mac 2011: Klik på fanen Data, under analyse skal du klikke på Problemløser.

  Fanen Data, gruppen Analyse, tilføjelsesprogrammet Problemløser

 2. Vælg en metode til løsning af pop op-menuen Vælg en af følgende:

Løsningsmetoder metode

Beskrivelse

GRG (Generalized Reduced Gradient) ikke-lineære

Valgt som standard, til modellerne ved hjælp af de fleste funktioner i Excel andet end, hvis, Vælg, opslag og andre "trin" funktioner.

LP Simplex

Brug denne metode til lineær programming problemer. Din model skal bruge SUM, SUMPRODUKT, + - og * i formler, der er afhængige af de variable celler.

Evolutionær

Denne metode, baseret på genetiske algoritmer er bedst, når din model bruger Hvis, Vælg eller opslag med argumenter, der er afhængige af de variable celler.

Bemærk!: Dele af programkode Problemløser er copyright 1990-2010 ved Frontline Systems, Inc. andre dele er copyright 1989 tilhørende Optimal metoder, Inc.

Mere hjælp til brug af Problemløser

Mere detaljerede oplysninger om Problemløser kontakt:

Frontline Systems, Inc.
Postboks feltet 4288
Skråt Village, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Websted: http://www.solver.com
E-mail: info@solver.com
Hjælp til Problemløser på www.solver.com.

Dele af programkoden til Problemløser er underlagt copyrightrettigheder fra 1990-2009 tilhørende Frontline Systems, Inc. Andre dele er underlagt copyrightrettigheder fra 1989 tilhørende Optimal Methods, Inc.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Brug af Problemløser til kapital budgettering

Brug af Problemløser til at bestemme optimal produkt mix

Introduktion til what if-analyse

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Windows

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×