DAX-scenarier i PowerPivot

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dette afsnit indeholder links til eksempler, der viser anvendelsen af DAX-formler i følgende scenarier.

 • Udføre komplekse beregninger

 • Arbejde med tekst og datoer

 • Betingede værdier og fejltest

 • Bruge tidsintelligens

 • Rangordne og sammenligne værdier

Denne artikel indeholder

Introduktion

Eksempeldata

Flere ressourcer

Scenarier: Udføre komplekse beregninger

Oprette brugerdefinerede beregninger for en pivottabel

Anvende et filter på en formel

Fjerne filtre selektivt for at oprette dynamiske forhold

Bruge en værdi fra en udvendig løkke

Scenarier: Arbejde med tekst og datoer

Oprette en nøglekolonne ved hjælp af sammenkædning

Sammensætte en dato baseret på datodele, der er hentet fra en tekstdato

Angive et brugerdefineret dato- eller talformat

Ændre datatyper ved hjælp af en formel

Scenarie: Betingede værdier og fejltest

Oprette en værdi, der er baseret på en betingelse

Fejltest i en formel

Scenarier: Bruge Tidsintelligens

Beregne kumulativt salg

Sammenligne værdier over tid

Beregne en værdi for et brugerdefineret datointerval

Scenarier: Rangordne og sammenligne værdier

Vis kun de øverste ti elementer i en pivottabel

Sortere elementer dynamisk ved hjælp af en formel

Introduktion

Eksempeldata

Hvis du er ny bruger af DAX-formler, kan du vil starte med at gennemse eksemplerne i eksempeldata for Power Pivot. Du kan finde flere oplysninger, se Hent eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel.

Flere ressourcer

Du kan også at besøge DAX Resource Center Wiki , hvor du kan finde alle slags oplysninger om DAX, herunder blogge, eksempler, hvidbøger og videoer, der leveres af branche foranstillet professionelle og Microsoft.

Scenarier: Udføre komplekse beregninger

DAX-formler kan udføre komplekse beregninger, der involverer brugerdefinerede sammenlægninger, filtrering og brugen af betingede værdier. Dette afsnit indeholder eksempler på, hvordan du kommer i gang med brugerdefinerede beregninger.

Oprette brugerdefinerede beregninger for en pivottabel

BEREGNE og CALCULATETABLE er effektive og fleksible funktioner, der er det nyttigt til at definere beregnede felter. Disse funktioner kan du ændre den kontekst, som vil blive udført beregningen. Du kan også tilpasse typen sammenlægning eller en matematisk handling, der skal udføres. Se følgende artikler for eksempler.

Anvende et filter på en formel

I de fleste steder, hvor en DAX-funktion tager en tabel som et argument, kan du normalt sende i en filtreret tabel i stedet ved hjælp af funktionen FILTER i stedet for navnet på den tabel, eller ved at angive et filterudtryk som et af funktionens argumenter. Følgende emner indeholder eksempler på, hvordan du opretter filtre, og hvordan filtre påvirker resultaterne af formler. Se Filtrere Data i DAX-formlerkan finde flere oplysninger.

Funktionen FILTER kan du angive filterkriterier ved hjælp af et udtryk, mens de andre funktioner er designet specifikt til at filtrere tomme værdier.

Fjerne filtre selektivt for at oprette dynamiske forhold

Opretter dynamiske filtre i formler, kan du nemt besvare spørgsmål som følgende:

 • Hvor meget bidrager af det aktuelle produkt salg til det samlede salg for året?

 • Hvor meget har denne afdeling bidraget med til den samlede fortjeneste i alle driftsår sammenlignet med andre afdelinger?

Formler, der bruges i en pivottabel kan påvirkes af konteksten pivottabel, men du kan ændre konteksten ved at tilføje eller fjerne filtre selektivt. Eksemplet i emnet alle viser, hvordan du gør dette. Hvis du vil finde forholdet mellem salg for en bestemt forhandler over salget for alle forhandlere, skal oprette du en måling, der beregner værdien for den aktuelle kontekst divideret med værdien for alle kontekst.

ALLEXCEPT emne indeholder et eksempel på, hvordan du selektivt rydde filtre på en formel. Begge eksempler fører dig igennem hvordan resultatet ændres afhængigt af designet af pivottabellen.

Du kan finde andre eksempler på, hvordan til beregning af forholdstal og procenttal i følgende emner:

Bruge en værdi fra en udvendig løkke

Ud over at bruge værdierne fra den aktuelle kontekst i beregninger, kan DAX bruge denne værdi fra en tidligere løkke i at oprette et sæt relaterede beregninger. Følgende emne indeholder en gennemgang af, hvordan du opretter en formel, der refererer til en værdi fra en udvendig løkke. Funktionen tidligere understøtter op til to niveauer af indlejrede løkker.

Hvis du vil vide mere om rækkekontekst og relaterede tabeller, og hvordan konteksten anvendes i formler, under kontekst i DAX-formler.

Scenarier: Arbejde med tekst og datoer

Dette afsnit indeholder links til DAX referenceemner, der indeholder nogle eksempler på almindelige scenarier, der involverer arbejde med tekst, hente og skriver værdier for dato og klokkeslæt eller oprette værdier, der er baseret på en betingelse.

Oprette en nøglekolonne ved hjælp af sammenkædning

Power Pivot tillader ikke sammensatte nøgler derfor, hvis du har sammensatte nøgler i datakilden du muligvis kombinere dem til en enkelt nøglekolonne. Følgende emner indeholder et eksempel på, hvordan du opretter en beregnet kolonne, der er baseret på en sammensatte nøgle.

Sammensætte en dato baseret på datodele, der er hentet fra en tekstdato

Power Pivot bruger en SQL Server dato/klokkeslæt datatype til at arbejde med datoer; derfor, hvis dine eksterne data indeholder datoer, der er formateret anderledes – f.eks, hvis datoerne er skrevet i et internationale datoformat, der ikke genkendes af dataprogrammet Power Pivot, eller hvis dataene benytter heltal erstatning taster – du skal muligvis bruge en DAX-formel til at hente delene af en dato og derefter sammensætte delene i en gyldig dato og klokkeslæt, der repræsenterer.

Hvis du har en kolonne med datoer, der er repræsenteret som et heltal og derefter importeres som en tekststreng, kan du f.eks, konvertere strengen til en dato/klokkeslæt-værdi ved hjælp af følgende formel:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),Mid([Value1],2))

Værdi1

Resultat

01032009

1-3-2009

12132008

13-12-2008

06252007

25-6-2007

Følgende emner indeholder flere oplysninger om de funktioner, der bruges til at hente og sammensætte datoer.

Angive et brugerdefineret dato- eller talformat

Hvis dine data indeholder datoer eller tal, der ikke er repræsenteret i en af de almindelige Windows tekstformater, kan du angive et brugerdefineret format for at sikre, at værdierne skal håndteres korrekt. Disse formater anvendes, når du konverterer værdier til strenge eller fra strenge. Følgende emner indeholder også en detaljeret liste over de foruddefinerede formater, der er tilgængelige til at arbejde med datoer og tal.

Ændre datatyper ved hjælp af en formel

Datatypen for output bestemmes af kildekolonner i Power Pivot, og du kan ikke eksplicit angive datatypen for resultatet, da datatypen optimal bestemmes af Power Pivot. Du kan dog bruge implicitte typekonverteringer udføres af Power Pivot til at ændre datatypen output. Du kan finde flere oplysninger om typekonverteringer se Hent eksempeldata til selvstudier for DAX og datamodel.

 • Hvis du vil konvertere en dato eller en tal-streng til et tal, skal du multiplicere med 1.0. For eksempel følgende formel beregner den aktuelle dato minus 3 dage, og derefter skriver den tilsvarende heltalsværdi.

  = (I DAG ()-3) * 1.0

 • Hvis du vil konvertere en dato, tal eller valutaværdi til en streng, skal du sammenkæde værdi med en tom streng. For eksempel returnerer følgende formel dags dato som en streng.

  = "" & IDAG()

Følgende funktioner kan også bruges til at sikre, at en bestemt datatype returneres:

Konverter reelle tal til heltal

Scenarie: Betingede værdier og fejltest

DAX indeholder ligesom Excel funktioner, som du kan afprøve værdier i dataene og returnere en anden værdi, der er baseret på en betingelse. For eksempel kan du oprette en beregnet kolonne, der betegner forhandlere enten som Foretrukne eller værdi afhængigt af den årlige salgsbeløb. Funktioner, der tester værdier er også nyttigt for at kontrollere det område eller den type af værdier, for at forhindre, at uventede datafejl Bryd beregninger.

Oprette en værdi, der er baseret på en betingelse

Du kan bruge indlejrede hvis-betingelser til at teste værdier og oprette nye værdier med betinget formatering. Følgende emner indeholder nogle enkle eksempler på betinget behandling og betingede værdier:

Fejltest i en formel

I modsætning til Excel, kan du have gyldige værdier i én række af en beregnet kolonne og ugyldige værdier i en anden række. Det vil sige, hvis der er fejl i en del af en Power Pivot kolonne, hele kolonnen er markeret med flag til en fejl, så du altid skal rette formelfejl, der medfører ugyldige værdier.

Hvis du opretter en formel, der divideres med nul, kan du f.eks, få resultatet uendeligt eller en fejl. Nogle formler mislykkes også, hvis funktionen registrerer en tom værdi under forventes en numerisk værdi. Mens du udvikler din datamodel, er det bedst at tillade fejl vises, så du kan klikke på meddelelsen og foretage fejlfinding af problemet. Når du udgiver projektmapper, skal du medtage fejlhåndtering for at undgå uventede værdier for medfører beregninger mislykkes.

For at undgå returnere fejl i en beregnet kolonne, bruger du en kombination af logiske og oplysninger om funktioner til at teste for fejl og returnerer altid gyldige værdier. Følgende emner indeholder nogle enkle eksempler på, hvordan du gør dette i DAX:

Scenarier: Bruge Tidsintelligens

DAX-tidsintelligensfunktioner omfatter funktioner for at hjælpe dig med at hente datoer eller datointervaller fra dine data. Du kan derefter bruge disse datoer eller datointervaller til at beregne værdier på tværs af lignende perioder. Tidsintelligensfunktioner, også omfatter funktioner, der arbejder med standard datointervaller, så du kan sammenligne værdier på tværs af måneder, år eller kvartaler. Du kan også oprette en formel, der sammenligner værdier for den første og sidste dato i en bestemt periode.

Du kan finde en liste over alle tidsintelligensfunktioner, Tidsintelligente funktioner (DAX). Du kan finde tip til, hvordan du bruger datoer og klokkeslæt effektivt i en Power Pivot analyse, datoer i Power Pivot.

Beregne kumulativt salg

Følgende emner indeholder eksempler på, hvordan du beregner lukke og åbne saldi. Eksempler på kan du oprette kører saldi på tværs af forskellige intervaller som dage, måneder, kvartaler eller år.

Sammenligne værdier over tid

Følgende emner indeholder eksempler på, hvordan du sammenligner summer på tværs af forskellige tidsperioder. Standardværdierne for tider perioder, der understøttes af DAX er måneder, kvartaler og år.

Beregne en værdi for et brugerdefineret datointerval

Se følgende artikler for eksempler på, hvordan du kan hente brugerdefinerede datointervaller, som de første 15 dage efter starten af et salgsfremstød.

Hvis du bruger tidsintelligensfunktioner til at hente et brugerdefineret sæt af datoer, kan du bruge sæt af datoer som input til en funktion, som udfører beregninger, hvis du vil oprette brugerdefinerede samlinger på tværs af tidsperioder. Se følgende emne for et eksempel på, hvordan du gør dette:

 • Funktionen PARALLELPERIOD

  Bemærk!: Hvis du behøver ikke at angive et brugerdefineret datointerval, men du arbejder med standard regnskabsmæssige enheder som måneder, kvartaler eller år, anbefaler vi, at du udfører beregninger ved udviklet hjælp af tidsintelligensfunktioner til dette formål, såsom TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD osv.

Scenarier: Rangordne og sammenligne værdier

For at få vist kun de øverste n elementer i en kolonne eller pivottabel, har du forskellige valgmuligheder:

 • Du kan bruge funktionerne i Excel 2010 til at oprette en øverste filter. Du kan også vælge et antal øverste eller nederste værdier i en pivottabel. Den første del af dette afsnit beskrives, hvordan du filtrere efter de øverste 10 elementer i en pivottabel. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Excel.

 • Du kan oprette en formel, der rangerer dynamisk værdier, og derefter filtrere efter rangering værdierne, eller brug værdien fra rangering som et udsnit. Den anden del af dette afsnit beskrives, hvordan du opretter denne formel og derefter bruge rangeringsmodel i et udsnit.

Der er fordele og ulemper ved begge metoder.

 • Filteret Excel toppen er nem at bruge, men filteret gælder udelukkende for en visuel effekt. Hvis de underliggende pivottabellen data ændres, skal du manuelt opdatere pivottabellen for at se ændringerne. Hvis du har brug at dynamisk arbejde med bedømmelser, kan du bruge DAX til at oprette en formel, der sammenligner værdier til andre værdier i en kolonne.

 • DAX-formel er mere effektiv metode; Desuden ved at tilføje rangeringsmodel værdien til et udsnit, kan du blot klikke på udsnittet for at ændre antallet af øverste værdier, der vises. Dog beregningerne er beregningsmæssigt dyr og denne metode kan ikke være velegnet til tabeller med mange rækker.

Vis kun de øverste ti elementer i en pivottabel

Vise de øverste eller nederste værdier i en pivottabel

 1. Klik på pil ned i overskriften Rækkeetiketter i pivottabellen.

 2. Vælg værdifiltre> Top 10.

 3. I dialogboksen Top 10-filteret <column name> skal du vælge kolonnen til rang og antallet af værdier, på følgende måde:

  1. Vælg toppen at få vist cellerne med de højeste værdier eller nederst for at få vist cellerne med de mindste værdier.

  2. Skriv antallet øverste eller nederste værdier, du vil have vist. Standardværdien er 10.

  3. Vælg, hvordan du ønsker, at værdierne vises:

Navn

Beskrivelse

Elementer

Vælg denne indstilling til at filtrere pivottabellen for at få vist listen over de øverste eller nederste elementer efter deres værdier.

Procent

Vælg denne indstilling til at filtrere pivottabellen for at få vist kun de elementer, hvis sum giver den angivne procentdel.

Sum

Vælg denne indstilling for at få vist summen af værdierne for de øverste eller nederste elementer.

 1. Vælg den kolonne, der indeholder de værdier, som skal rangordnes.

 2. Klik på OK.

Sortere elementer dynamisk ved hjælp af en formel

I følgende emne indeholder et eksempel på, hvordan du bruger DAX til at oprette en rangeringsmodel, der er gemt i en beregnet kolonne. Fordi DAX-formler beregnes dynamisk, kan du altid være sikker på, rangorden er korrekt, selvom de underliggende data er blevet ændret. Da formlen, der bruges i en beregnet kolonne, kan du også bruge rangorden i et udsnit og vælg derefter top 5, top 10 eller endda øverste 100 værdier.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×