Datamodel for Microsoft 365-forbrugsanalyse

Data til Microsoft 365-forbrugsanalysetabeller

Microsoft 365-forbrugsanalyse forbinder til en API, der viser en flerdimensionel datamodel. API'erne ses som eksempelvisning og kan findes på https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid> (udskift <lejer-id> med dit lejer-GUID).

Denne API indeholder oplysninger om den månedlige forbrugstendens for forskellige Office 365-tjenester. De helt nøjagtige data, der returneres af API'en, kan ses i tabellen i følgende afsnit.

Datatabeller, der returneres af Office 365 API'en til rapportering

Tabelnavn:

Oplysninger i tabellen

Datointerval

Lejers produktforbrug

Indeholder månedlige totaler for aktiverede, aktive brugere, brugere bevaret måned efter måned og det kumulative antal aktive brugere.

Indeholder månedlige samlede data for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers produktaktivitet

Indeholder månedlige totaler for aktivitet og optælling af aktive brugere for diverse aktivitet inden for produkterne.

Se definition af aktiv bruger for at få oplysninger om aktiviteterne inden for et produkt, der returneres i denne datatabel.

Indeholder månedlige samlede data for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers Office-licenser

Indeholder data om antallet af Microsoft Office-abonnementer, der er tildelt brugere

Indeholder data for månedsafslutningstilstand for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers brug af postkasse

Indeholder data om brugerens postkasse og specifikt samlet antal postkasser, og hvordan lagerpladsen bruges.

Indeholder data for månedsafslutningstilstand for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers klientforbrug

Indeholder data om antallet af brugere, der aktivt bruger specifikke klienter/enheder til at oprette forbindelse til Exchange Online, Skype for Business og Yammer.

Indeholder månedlige samlede data for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers brug af SharePoint Online

Indeholder data om SharePoint-websteder, som dækker team- eller gruppewebsteder, f.eks. samlet antal websteder, antal dokumenter på websted, filoptælling efter aktivitetstype og brugt lagerplads.

Indeholder data for månedsafslutningstilstand for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers brug af OneDrive for Business

Indeholder data om OneDrive-konti, f.eks. antal konti, antal dokumenter på tværs af OneDrive-forekomster, brugt lagerplads, filantal efter aktivitetstype

Indeholder data for månedsafslutningstilstand for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers brug af Office 365 Grupper

Indeholder data om brug af Office 365 Grupper herunder postkasse, SharePoint og Yammer.

Indeholder data for månedsafslutningstilstand for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Lejers Office-aktivering

Indeholder data om antallet af aktiveringer af Office-abonnementer, optælling af aktivering pr. enhed (Android/iOS/Mac/pc), aktiveringer efter serviceabonnement, f.eks. Office Proplus, Visio, Project.

Indeholder data for månedsafslutningstilstand for en rullende 12 måneders periode, herunder den aktuelle delvise måned.

Brugertilstand

Indeholder metadata om brugere, herunder brugerens visningsnavn, tildelte produkter, placering, afdeling, stilling, virksomhed. Disse data er om brugere, der blev tildelt en licens i løbet af sidste fuldførte måned. Hver bruger er entydigt repræsenteret af et bruger-id.

Disse data er om brugere, der fik en licens tildelt i løbet af sidste fuldførte måned.

Brugeraktivitet

Indeholder individualiserede brugerniveauoplysninger om aktivitet, der er udført af licenserede brugere.

Se definition af aktiv bruger for at få oplysninger om aktiviteterne inden for et produkt, der returneres i denne datatabel.

Disse data er om brugere, der udførte en aktivitet i enhver af tjenesterne i løbet af den sidste fuldførte måned.

Vis følgende afsnit for at få vist de detaljerede oplysninger for hver datatabel.

Denne tabel indeholder oplysninger på brugerniveau for alle brugere, der er blevet tildelt en licens i løbet af sidste fuldførte måned. Det henter data fra Azure Active Directory.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

UserId

Entydigt bruger-id, der repræsenterer en bruger og gør det muligt at forbinde med andre datatabeller inden i datasættet.

Tidsramme

Månedsværdi, som denne tabel indeholder data for.

UPN

Brugerens hovednavn, der entydigt identificerer brugeren, så denne kan forbinde med andre eksterne datakilder.

DisplayName

Brugerens visningsnavn.

IDType

Id-type er indstillet til 1, hvis brugeren er en Yammer-bruger, der opretter forbindelse ved hjælp af sit Yammer-id, eller 0, hvis brugeren opretter forbindelse til Yammer ved hjælp af sit Office 365-id.

Værdi er 1 for at angive, at denne bruger opretter forbindelse til Yammer med sit Yammer-id og ikke sit Office 365-id

HasLicenseEXO

Er indstillet til sand, hvis brugeren er tildelt en licens og er blevet aktiveret til brug af Exchange.

HasLicenseODB

Er indstillet til sand, hvis brugeren er tildelt en licens og er blevet aktiveret til brug af OneDrive for Business.

HasLicenseSPO

Er indstillet til sand, hvis brugeren er tildelt en licens og er blevet aktiveret til brug af SharePoint Online.

HasLicenseYAM

Er indstillet til sand, hvis brugeren er tildelt en licens og er aktiveret til brug af Yammer.

HasLicenseSFB

Er indstillet til sand, hvis brugeren er tildelt en licens og er blevet aktiveret til brug af Skype for Business.

HasLicenseTeams

Er indstillet til sand, hvis brugeren er tildelt en licens og er blevet aktiveret til brug af Microsoft Teams.

Firma

Firmadata repræsenteret i Azure Active Directory for denne bruger.

Afdeling

Afdelingsdata angivet i Azure Active Directory for denne bruger.

LocationCity

Bydata angivet i Azure Active Directory for denne bruger.

LocationCountry

Landedata angivet i Azure Active Directory for denne bruger.

LocationState

Områdedata angivet i Azure Active Directory for denne bruger.

LocationOffice

Brugers kontor

Stilling

Stillingsdata angivet i Azure Active Directory for denne bruger.

Slettet

Sand, hvis brugeren er blevet slettet fra Office 365 i løbet af den sidst fuldførte måned.

DeletedDate

Datoen, hvorpå brugeren blev slettet fra Office 365.

YAM_State

Brugerens tilstande i Yammer-systemet; kan være aktiv, slettet eller afbrudt.

YAM_ActivationDate

Dato, hvorpå brugeren skiftede til tilstanden som aktiv i Yammer.

YAM_DeletionDate

Dato, hvorpå brugeren skiftede til tilstanden som slettet i Yammer.

YAM_SuspensionDate

Dato, hvorpå brugeren skiftede til tilstanden som afbrudt i Yammer.

Denne tabel indeholder data om hver bruger, der havde en aktivitet i nogen af tjenesterne i forrige måned.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

UserID

Entydigt bruger-id, der repræsenterer en bruger og gør det muligt at forbinde med andre datatabeller inden i datasættet.

IDType

Id-type er indstillet til 1, hvis brugeren er en Yammer-bruger, der opretter forbindelse ved hjælp af sit Yammer-id, eller 0, hvis brugeren opretter forbindelse til Yammer ved hjælp af sit Office 365-id.

Værdi er 1 for at angive, at denne bruger opretter forbindelse til Yammer med sit Yammer-id og ikke sit Office 365-id

Tidsramme

Månedsværdi, som denne tabel indeholder data for.

EXO_EmailSent

Antal sendte mails.

EXO_EmailReceived

Antal modtagne mails.

EXO_EmailRead

Antal maillæsningsaktiviteter udført af brugeren. Det kunne være at læse en allerede læst mail flere gange eller en tidligere modtaget mail.

EXO_AppointmentCreated

Antal aftaler, der er oprettet.

EXO_MeetingAccepted

Antal møder, der er blevet accepteret.

EXO_MeetingCancelled

Antal møder, der er blevet aflyst.

EXO_MeetingDeclined

Antal møder, der er blevet afvist.

EXO_MeetingSent

Antal møder, der er blevet sendt.

ODB_FileViewedModified

Antal filer, som denne bruger har brugt på enhver OneDrive for Business (f.eks. oprettet, opdateret, slettet, gennemset eller downloaded).

ODB_FileSynched

Antal filer, som denne bruger har synkroniseret på OneDrive for Business.

ODB_FileSharedInternally

Antal filer, som denne bruger har delt internt fra enhver OneDrive for Business.

ODB_FileSharedExternally

Antal filer, som denne bruger har delt eksternt fra enhver OneDrive for Business.

ODB_AccessByOwner

Antal filer, som denne bruger har brugt, som findes på deres egen OneDrive for Business.

ODB_AccessOthers

Antal filer, som denne bruger har brugt, som findes på en andens brugers OneDrive for Business.

SPO_GroupFileViewedModified

Antal filer, som denne bruger har brugt på gruppewebsteder.

SPO_GroupFileSynched

Antal filer, som denne bruger har synkroniseret på gruppewebsteder.

SPO_GroupFileSharedInternally

Antal filer, som denne bruger har delt internt på gruppewebsteder.

SPO_GroupFileSharedExternally

Antal filer, som denne bruger har delt eksternt på gruppewebsteder.

SPO_GroupAccessByOwner

Antal filer, som denne bruger har brugt, som findes på et gruppewebsted, som brugeren ejer.

SPO_GroupAccessByOthers

Antal filer, som denne bruger har brugt, som findes på et gruppewebsted, som ejes af en anden bruger.

SPO_OtherFileViewedModified

Antal filer, som denne bruger har brugt på et andet websted.

SPO_OtherFileSynched

Antal filer, som denne bruger har synkroniseret fra et andet websted.

SPO_OtherFileSharedInternally

Antal filer, som denne bruger har delt internt på et andet websted.

SPO_OtherFileSharedExternally

Antal filer, som denne bruger har delt eksternt på et andet websted.

SPO_OtherAccessedByOwner

Antal websteder, som brugeren har brugt, der findes på et andet websted, som brugeren ejer.

SPO_OtherAccessedByOthers

Antal websteder, som brugeren har brugt, der findes på et andet websted, som en anden bruger ejer.

SPO_TeamFileViewedModified

Antal filer, som denne bruger har brugt på teamwebsteder.

SPO_TeamFileSynched

Antal filer, som denne bruger har synkroniseret fra teamwebsteder.

SPO_TeamFileSharedInternally

Antal filer, som denne bruger har delt internt på teamwebsteder.

SPO_TeamFileSharedExternally

Antal filer, som denne bruger har delt eksternt på teamwebsteder.

SPO_TeamAccessByOwner

Antal filer, som denne bruger har brugt, som findes på et teamwebsted, som brugeren ejer.

SPO_TeamAccessByOthers

Antal filer, som denne bruger har brugt, som findes på et teamwebsted, som ejes af en anden bruger.

Teams_ChatMessages

Antal chatmeddelelser.

Teams_ChannelMessage

Antal meddelelser sendt til kanaler.

Teams_CallParticipate

Antal opkald, som brugeren har deltaget i.

Teams_MeetingParticipate

Antal møder, som brugeren har deltaget i.

Teams_HasOtherAction

Boolesk værdi, hvis brugeren udførte andre handlinger i Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

Antal Yammer-meddelelser, som denne bruger har publiceret.

YAM_MessageLiked

Antal Yammer-meddelelser, som denne bruger synes godt om.

YAM_MessageRead

Antal Yammer-meddelelser, som denne bruger har læst.

SFB_P2PSummary

Antal peer-to-peer-sessioner, som denne bruger deltog i.

SFB_ConfOrgSummary

Antal mødesessioner, som denne bruger organiserede.

SFB_ConfPartSummary

Antal mødesessioner, som denne bruger deltog i.

Denne tabel indeholder månedsvise indførelsesdata i forbindelse med aktiverede, aktive, returnerende og førstegangsbrugere for hvert produkt i Office 365. Værdien Office 365 repræsenterer aktivt forbrug af et vilkårligt af produkterne.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Produkt

Navn på produkter, for hvilke brugsoplysninger opsummeres. Office 365-værdi i produktkolonnen repræsenterer aktivitet på tværs af ethvert af produkterne

Tidsramme

Månedsværdi. Der vil være én række pr. produkt pr. måned i de sidste 12 måneder, herunder den aktuelle delvise måned.

EnabledUsers

Antal brugere, der er aktiveret til at bruge produktet i tidsrammeværdien. Hvis en bruger blev aktiveret for del af måneden, tælles brugeren stadig med.

ActiveUsers

Antal brugere, der udførte en bevidst aktivitet i produktet inden for tidsrammeværdien.

En bruger optælles som aktiv for et produkt i en bestemt måned, hvis brugeren har udført én af hovedaktiviteterne i produktet. Hovedaktiviteterne er tilgængelige i tabellen Lejers produktaktivitet.

CumulativeActiveUsers

Antal brugere, der er aktiveret til at bruge et produkt og har brugt produktet frem til tidsrammemåneden mindst én gang, siden dataindsamlingen startede i det nye brugssystem.

MoMReturningUsers

Antal brugere, der er aktive i tidsrammemåneden og også var aktive i den forrige måned.

FirstTimeUsers

Antal brugere, der blev aktive i tidsrammen for første gang siden dataindsamling i det nye forbrugssystem.

En bruger tælles som en førstegangsbruger i en bestemt måned, hvis vi registrerer deres aktivitet for første gang siden starten af dataindsamlingen i dette nye rapporteringssystem. Når en bruger er talt som en førstegangsbruger, og det gælder også, selvom denne bruger har et stort hul i sin aktivitet, vil brugeren aldrig igen blive talt som en førstegangsbruger.

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Denne tabel indeholder månedlige totaler for aktivitet og optælling af aktive brugere for diverse aktivitet inden for produkterne.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Tidsramme

Månedsværdi. Der vil være én række pr. produkt pr. måned i de sidste 12 måneder, herunder den aktuelle delvise måned.

Produkt

Navn på det produkt i Office 365, som findes forbrugsdato for.

Aktivitet

Navn på aktiviteten i et produkt, der bruges til at fremvise aktivt brug af produkt.

ActivityCount

Dette er det samlede antal handlinger, der er optalt for hver aktivitet, der udføres i produktet, på tværs af alle aktive brugere.

Bemærk! For SharePoint Online- og OneDrive for Business-aktiviteter angiver denne værdi antallet af forskellige dokumenter, som brugere brugte.

ActiveUserCount

Antal brugere, der udførte aktiviteten i produktet.

TotalDurationInMinute

Samlet varighed i minutter på tværs af alle aktivere brugere, der har brugt lyd- eller videosession i en relevant Skype for Business-aktivitet.

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Denne tabel består af opsummeringsdata på tværs af alle licenserede Exchange Online-brugere, der har en brugerpostkasse. Den indeholder månedsafslutningstilstand på tværs af alle brugerpostkasser. Dataene i denne tabel er ikke additive på tværs af flere måneder. Sidste måneds data i tabellen angiver den seneste tilstand.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

TotalMailboxes

Antal brugerpostkasser i Office 365-abonnement.

IssueWarningQuota

Samlet kvote for udstedelse af advarsler på tværs af alle brugerpostkasser.

ProhibitSendQuota

Samlet kvote for forbud mod afsendelse på tværs af alle brugerpostkasser.

ProhibitSendReceiveQuota

Samlet kvote for forbud mod afsendelse og modtagelse på tværs af alle brugerpostkasser.

TotalItemBytes

Mængde lagerplads brugt på tværs af alle brugerpostkasser i byte.

MailboxesNoWarning

Antal brugerpostkasser, der var under grænsen for lageradvarsel.

MailboxesIssueWarning

Antal brugerpostkasser, der fik udstedt en advarsel for lagerkvote.

MailboxesExceedSendQuota

Antal brugerpostkasser, der har overskredet afsendelseskvoten.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

Antal brugerpostkasser, der har overskredet send/modtag-kvoten.

DeletedMailboxes

Antal brugerpostkasser, der er blevet slettet i tidsrammen.

Tidsramme

Månedsværdi.

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Denne tabel indeholder månedsvise opsummeringsdata om de klienter, som brugerne kan forbinde til Exchange Online, Skype for Business og Yammer. Denne tabel har endnu ikke klientbrugsdata for SharePoint Online og OneDrive for Business.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Produkt

Navn på det produkt i Office 365, som findes klientforbrugsdato for.

ClientId

Navn på hver enhed, der blev brugt til at tilslutte til produktet.

UserCount

Antal brugere, der brugte hver af klienterne for hvert produkt.

Tidsramme

Månedsværdi

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Denne tabel består af månedsvise opsummeringsdata om brugen eller aktiviteten af SharePoint Online-websteder. Dette gælder kun team- og gruppewebsteder. Månedsafslutningstilstanden for SharePoint Online-websteder er vist i denne kolonne. Hvis en bruger f.eks. oprettede fem dokumenter og brugte 10 MB samlet lagerplads og derefter slettede nogle filer og tilføjede nogle flere filer, så månedsafslutningstilstanden for filer er samlet syv, der bruger 5 MB lagerplads. Den værdi, der ses i denne tabel, er månedsafslutningstilstanden. Denne tabel er skjult for at undgå dobbelt tælling af sammenlægninger og bruges som en kilde til oprettelse af to referencetabeller.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

SiteType

Værdi for webstedstype (alle/team/gruppe) (enhver angiver ét af disse to webstedstyper).

TotalSites

Antal websteder, der fandtes ved afslutning af tidsrammen.

DocumentCount

Samlet antal dokumenter, der fandtes på webstedet ved afslutning af tidsrammen.

DiskQuota

Samlet tildelt lagerkvote summeret på tværs af alle websteder ved afslutning af tidsrammen.

DiskUsed

Samlet brugt lagerplads summeret på tværs af alle websteder ved afslutning af tidsrammen.

ActivityType

Antal websteder, der registrerede de forskellige typer filaktivitet (alle/aktive filer/filer delt EKST/INT/filer synkroniseret).

Enhver angiver enhver af den udførte filaktivitet.

SitesWithOwnerActivities

Antal aktive websteder, hvor webstedsejeren udførte en bestemt filaktivitet på deres egne websteder.

SitesWithNonOwnerActivities

Antal aktive websteder opsummeret for måneden, hvor andre brugere end webstedsejeren udførte en speciel filaktivitet på websteder.

ActivityTotalSites

Antal websteder, der registrerede nogen aktivitet i løbet af tidsrammen. Hvis et websted havde aktivitet tidligere i tidsrammen og blev slettet ved afslutning af tidsrammen, ville den stadig blive talt med i totalen for aktive websteder for den pågældende tidsramme.

Tidsramme

Denne kolonne indeholder datoværdien. Brugt som mange-til-én-relation til tabellen Kalender.

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Denne tabel indeholder data om OneDrive-konti, f.eks. antal konti, antal dokumenter på tværs af OneDrive-konti, brugt lagerplads, filantal efter aktivitetstype Månedsafslutningstilstanden for OneDrive for Business-konti er vist i denne tabel. Hvis en bruger f.eks. oprettede fem dokumenter, der brugte 10 MB lagerplads, og derefter slettede nogle få og tilføjede flere filer, så der ved afslutning af måneden findes syv filer, der bruger 5 MB lagerplads, vil månedsafslutningsværdien blive vist i denne tabel ved månedens afslutning.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

SiteType

Værdi er "OneDrive".

TotalSites

Antal OneDrive for Business-konti, der fandtes ved afslutning af tidsrammen.

DocumentCount

Samlet antal dokumenter, der fandtes på tværs af alle OneDrive for Business-konti ved afslutning af tidsrammen.

DiskQuota

Samlet tildelt lagerkvote summeret på tværs af alle OneDrive for Business-konti ved afslutning af tidsrammen.

DiskUsed

Samlet brugt lagerplads summeret på tværs af alle OneDrive-konti ved afslutning af tidsrammen.

ActivityType

Antal konti, der registrerede de forskellige typer filaktivitet (alle/aktive filer/filer delt EKST/INT/filer synkroniseret).

Enhver angiver enhver af den udførte filaktivitet.

SitesWithOwnerActivities

Antal aktive OneDrive for Business-konti, hvor kontoejeren udførte en bestemt filaktivitet på sin konto.

SitesWithNonOwnerActivities

Antal OneDrive for Business-konti, hvor der blev udført filaktivitet af andre brugere end ejeren af kontoen.

ActivityTotalSites

Antal OneDrive for Business-konti, der registrerede nogen aktivitet i løbet af tidsrammen. Hvis en OneDrive for Business-konto havde aktivitet tidligere i tidsrammen og blev slettet ved afslutning af tidsrammen, ville den stadig blive talt med i den aktive OneDrive for Business-konto for den pågældende tidsramme.

Tidsramme

Denne kolonne indeholder datoværdien. Brugt som mange-til-én-relation til tabellen Kalender.

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Denne tabel indeholder data om, hvordan Office 365 Grupper bruges på tværs af organisationen.

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

Tidsramme

Månedsværdi. Der vil være én række pr. produkt pr. måned i de sidste 12 måneder, herunder den aktuelle delvise måned.

GroupType

Typen af gruppe (privat/offentlig/enhver).

TotalGroups

Antal grupper i hver gruppetype.

ActiveGroups

Antal aktive grupper.

MBX_TotalGroups

Antal postkassegrupper.

MBX_ActiveGroups

Antal aktive postkassegrupper.

MBX_TotalActivities

Antal postkasseaktiviteter.

MBX_TotalItems

Antal postkasseelementer.

MBX_StorageUsed

Brugt lagerplads i postkasse.

SPO_TotalGroups

Antal SharePoint-grupper.

SPO_ActiveGroups

Antal aktive SharePoint-grupper.

SPO_FileAccessedActiveGroups

Antal SharePoint-grupper, der har filadgangsaktiviteter.

SPO_FileSyncedActiveGroups

Antal SharePoint-grupper, der har filsynkroniseringsaktiviteter.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

Antal SharePoint-grupper, der har internt delte aktiviteter.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

Antal SharePoint-grupper, der har eksternt delte aktiviteter.

SPO_TotalActivities

Antal SharePoint-aktiviteter.

SPO_FileAccessedActivities

Antal SharePoint-filadgangsaktiviteter.

SPO_FileSyncedActivities

Antal SharePoint-filsynkroniseringsaktiviteter.

SPO_FileSharedInternallyActivities

Antal internt delte SharePoint-filaktiviteter.

SPO_FileSharedExternallyActivities

Antal eksternt delte SharePoint-filaktiviteter.

SPO_TotalFiles

Antal SharePoint-filer.

SPO_ActiveFiles

Antal aktive SharePoint-filer.

SPO_StorageUsed

Brugt SharePoint-lagerplads.

YAM_TotalGroups

Antal Yammer-grupper.

YAM_ActiveGroups

Antal aktive Yammer-grupper.

YAM_LikedActiveGroups

Antal Yammer-grupper, der har synes godt om-aktiviteter.

YAM_PostedActiveGroups

Antal Yammer-grupper, der har publiceringsaktiviteter.

YAM_ReadActiveGroups

Antal Yammer-grupper, der har læseaktiviteter.

YAM_TotalActivities

Antal Yammer-aktiviteter.

YAM_LikedActivities

Antal synes godt om-aktiviteter i Yammer.

YAM_PostedActivities

Antal publiceringsaktiviteter i Yammer.

YAM_ReadActivites

Antal læseaktiviteter i Yammer.

I tabellen findes data om antallet af Office-abonnementsaktiveringer på tværs af serviceabonnementer, f.eks. Office Proplus, Visio, Project. Den indeholder også data om antallet af aktiveringer pr. enhed (Android/iOS/Mac/pc).

Kolonnenavn

Kolonnebeskrivelse

ServicePlanName

Liste over værdier for serviceabonnementsnavn og optælling af aktiveringer fra enheder, som afbilledet i nedenstående kolonner.

TotalEnabled

Antal brugere, der er aktiveret pr. serviceabonnementsnavn ved afslutning af tidsrammen.

TotalActivatedUsers

Antal brugere, der har aktiveret hvert serviceabonnement ved afslutning af tidsrammen.

AndroidCount

Antal aktiveringer pr. serviceabonnement for Android-enhed ved afslutning af tidsrammen.

iOSCount

Antal aktiveringer pr. serviceabonnement for iOS-enhed ved afslutning af tidsrammen.

MacCount

Antal aktiveringer pr. serviceabonnement for MAC-enhed ved afslutning af tidsrammen.

PcCount

Antal aktiveringer pr. serviceabonnement for pc-enhed ved afslutning af tidsrammen.

WinRtCount

Antal aktiveringer pr. serviceabonnement for Windows Mobile-enhed ved afslutning af tidsrammen.

Tidsramme

Denne kolonne indeholder datoværdien. Brugt som mange-til-én-relation til tabellen Kalender.

Indholdsdato

Hvis tidsrammen viser aktuel måned, vil denne værdi angive den seneste dato for den aktuelle måned, som der er data tilgængelige for.

Hvis tidsrammen viser forrige måned, vil denne værdi angive den sidste dato i tidsrammemåneden.

Relaterede emner

Microsoft 365-forbrugsanalyse

Aktivér Microsoft 365-forbrugsanalyse

Navigering i og brug af rapporter i Microsoft 365-forbrugsanalyse

Tilpasning af rapporter i Microsoft 365-forbrugsanalyse

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×