CELLE, funktionen

Funktionen celle returnerer oplysninger om formatering, placering eller indhold af en celle. Hvis du for eksempel vil bekræfte, at en celle indeholder en numerisk værdi i stedet for tekst, før du udfører en beregning på den, kan du bruge følgende formel:

= Hvis (celle ("type"; a1) = "v"; a1 * 2; 0)

Denne formel beregner kun A1*2, hvis cellen A1 indeholder en numerisk værdi, og returnerer 0, hvis A1 indeholder tekst eller er tom.

Bemærk!: Formler, der anvender celler, har sprogspecifikke argumentværdier og returnerer fejl, hvis de beregnes ved hjælp af en anden sprogversion af Excel. Hvis du for eksempel opretter en formel, der indeholder en celle, mens du bruger den tjekkiske version af Excel, returneres der en fejl, hvis projektmappen åbnes ved hjælp af den franske version.  Hvis det er vigtigt, at andre kan åbne din projektmappe ved hjælp af forskellige sprogversioner af Excel, skal du overveje at bruge alternative funktioner eller tillade andre at gemme lokale kopier, hvor de ændrer celle argumenterne, så de stemmer overens med sproget.

Syntaks

CELLE(info;[reference])

Syntaksen for funktionen CELLE har følgende argumenter:

Argument

Beskrivelse

info_type   

Nødvendig

En tekstværdi, der angiver, hvilken type celleoplysninger du vil returnere. På følgende liste vises de mulige værdier af argumentet Info samt de tilsvarende resultater.

reference    

Valgfrit

Den celle, du vil have oplysninger om. Hvis den udelades, returneres de oplysninger, der er angivet i argumentet info_type, for den sidste celle, der blev ændret. Hvis referenceargumentet er et celleområde, returnerer funktionen CELLE kun oplysningerne for den øverste venstre celle i området.

info_type værdier

Følgende liste beskriver de tekstværdier, der kan bruges til info_type-argumentet. Disse værdier skal indtastes i funktionen celle med anførselstegn ("").

info_type

Returnerer

"adresse"

Reference til den første celle i reference i form af tekst.

"kolonne"

Kolonnenummeret på cellen i reference.

"farve"

Værdien 1, hvis cellen er formateret i farver for negative værdier, og ellers 0 (nul).

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

"indhold"

Værdien af øverste venstre celle i reference, ikke en formel.

"filnavn"

Filnavn (herunder hele stien) på filen, der indeholder reference i form af tekst. Returnerer tom tekst (""), hvis regnearket, der indeholder reference, endnu ikke er gemt.

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

"format"

Tekstværdi, der svarer til cellens talformat. Tekstværdierne for de forskellige formater er vist i nedenstående tabel. Returnerer "-" sidst i tekstværdien, hvis cellen er formateret i farver for negative værdier. Returnerer "()" sidst i tekstværdien, hvis cellen er formateret med parenteser for positive værdier eller alle værdier.

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

"parenteser"

Værdien 1, hvis cellen er formateret med parenteser for positive værdier eller alle værdier, og ellers 0.

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

"præfiks"

Tekstværdi, der svarer til cellens "etiketpræfiks". Returnerer: en apostrof ('), hvis cellen indeholder venstrejusteret tekst, et anførselstegn ("), hvis cellen indeholder højrejusteret tekst, et eksponentialtegn (^), hvis cellen indeholder centreret tekst, en omvendt skråstreg (\), hvis cellen indeholder fyldjusteret tekst, og tom tekst (""), hvis cellen indeholder noget andet.

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

"beskyt"

Værdien 0, hvis cellen ikke er låst, og værdien 1, hvis cellen er låst.

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

"række"

Rækkenummer på cellen i referencen.

"type"

Tekstværdi, der svarer til cellens datatype. Returnerer "t" for tom, hvis cellen er tom, "e" for etiket, hvis cellen indeholder en tekstkonstant, og "v" for værdi, hvis cellen indeholder noget andet.

"bredde"

Returnerer en matrix med 2 elementer.

Det første element i matrixen er kolonnebredden for cellen, der afrundes til et heltal. Hver kolonnebreddeenhed er lig med bredden af et tegn i standardskriftstørrelse.

Det andet element i matrixen er en boolesk værdi, værdien er sand, hvis kolonnebredden er standard eller falsk, hvis bredden er angivet af brugeren. 

Bemærk!: Denne værdi understøttes ikke i Excel til internettet, Excel Mobile og Excel starter.

CELLE-formatkoder

På nedenstående liste beskrives de tekstværdier, som funktionen CELLE returnerer, når argumentet Info er "format", og referenceargumentet er en celle, der er formateret med et indbygget talformat.

Hvis Excel-formatet er

returnerer funktionen CELLE

Generelt

"G"

0

"F0"

#.##0

"0.0"

0,00

"F2"

#.##0,00

",2"

kr#.##0_);(kr#.##0)

"C0"

kr#.##0_);[Rød](kr#.##0)

"C0-"

kr#.##0,00_);(kr#.##0,00)

"C2"

kr#.##0,00_);[Rød](kr#.##0,00)

"C2-"

0%

"P0"

0,00%

"P2"

0,00E+00

"S2"

# ?/? eller # ??/??

"G"

mm-dd-åå tt.mm eller mm-dd-åå

"D4"

d-mmm-åå eller dd-mmm-åå

"D1"

d-mmm eller dd-mmm

"D2"

mmm-åå

"D3"

mm-dd

"D5"

t:mm AM/PM

"D7"

tt.mm.ss AM/PM

"D6"

tt.mm

"D9"

tt.mm.ss

"D8"

Bemærk!: Hvis argumentet info_type i funktionen celle er "format", og du senere anvender et andet format på den refererede celle, skal du genberegne regnearket (tryk på F9) for at opdatere resultaterne af funktionen celle.

Eksempler

Eksempler på funktionen celle

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech community, få support i communityet svar, eller foreslå en ny funktion eller forbedring af Excel-bruger tale.

Se også

Ændre formatet for en celle
Oprette eller ændre en cellereference
Funktionen adresse
Tilføje, redigere, finde eller rydde betinget formatering i en celle

Bemærk!:  Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Var disse oplysninger nyttige? Her er artiklen på engelsk, så du kan sammenligne.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×