Calculate an average

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I Excel er der en række forskellige måder til at finde gennemsnittet af et talsæt. Du kan f.eks. bruge funktionen til at beregne et simpelt gennemsnit, et vægtet gennemsnit eller et gennemsnit, der udelader bestemte værdier.

Brug de medfølgende eksempeldata og følgende fremgangsmåder for at få mere at vide om, hvordan du beregner gennemsnit.

Kopiér eksempeldataene

For bedre at forstå trinnene skal du kopiere følgende eksempeldata til celle A1 i et tomt ark.

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Vælg følgende eksempeldata.

  Bemærk!: Markér ikke række- eller kolonneoverskrifterne (1, 2, 3 ...  A, B, C ...), når du kopierer eksempeldataene til et tomt ark.

  Vælg eksempeldata i Hjælp

  Vælg eksempeldata

  Enhedskvalitet

  Pris pr. enhed

  Antal enheder bestilt

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Gennemsnitlig enhedskvalitet

  Gennemsnitspris pr. enhed

  Gennemsnitlig kvalitet for alle enheder, der er klassificeret over 5

 3. Tryk på KOMMANDO + C .

 4. Markér celle A1 i arket, og tryk derefter på KOMMANDO + V .

Beregn det simple gennemsnit

 1. Markér cellerne A2 til og med A7 (værdierne i kolonnen Enhedskvalitet).

 2. På fanen Formler skal du klikke på pilen ud for Autosum  Knappen Autosum , og derefter skal du klikke på Gennemsnit

  Resultatet er 8,166666667.

Beregn gennemsnittet for ikke-sammenhængende celler

 1. Markér den celle, hvor du vil have vist gennemsnittet, f.eks. celle A8, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitlig enhedskvalitet" i eksempeldataene.

 2. På fanen Formler skal du klikke på pilen ud for Autosum  Knappen Autosum , klik på Gennemsnit, og tryk derefter på Enter. 

 3. Klik på den celle, der indeholder det gennemsnit, som du lige har oprettet, som i dette eksempel er celle A8.

  Formlen vises i formellinje, =MIDDEL(A2:A7), hvis du bruger eksempeldataene.

 4. I Formellinje skal du markere indholdet mellem parenteserne, som er A2:A7, hvis du bruger eksempeldataene.

 5. Hold KOMMANDO -tasten nede, og klik på de celler, du vil beregne gennemsnittet for, og tryk derefter på Enter. Markér f.eks. A2, A4 og A7, og tryk derefter på Enter.

  Excel erstatter den markerede områdereference i funktionen MIDDEL med cellereferencer til de celler, du har markeret. I dette eksempel er resultatet 8.

Beregn et vægtet gennemsnit

I dette eksempel beregnes den gennemsnitlige betalte pris for en vare på tværs af alle ordrer, hvor hver ordre er indeholder et forskelligt antal varer til en forskellig pris pr. enhed.

 1. Markér celle A9, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitspris pr. enhed".

 2. På fanen Formler skal du klikke på Indsæt funktion for at åbne ruden Formelbygger.

 3. På listen Formelbygger skal du rulle ned og dobbeltklikke på SUMPRODUKT.

  Tip!: For hurtigt at finde en funktion skal du klikke på feltet Søg efter en funktion og begynde at skrive funktionsnavnet. Begynd f.eks. at skrive SUMPRODUKT.

 4. Klik på feltet ud for matrix1, og markér derefter cellerne B2 til og med B7 (værdierne i kolonnen Pris pr. enhed) på arket.

 5. Klik på feltet ud for matrix2, og markér derefter cellerne C2 til og med C7 (værdierne i kolonnen Antal bestilte enheder) på arket.

 6. Klik til højre for slutparentesen for formlen i formellinjen, og skriv derefter /

  Hvis du ikke kan se formellinjen, skal du klikke på Formellinje i menuen Vis.

 7. I Formelbygger skal du dobbeltklikke på SUM.

 8. Markér området i feltet tal1, tryk på Delete, og markér derefter cellerne C2 til og med celle C7 på arket (værdierne i kolonnen Antal enheder).

  Formellinjen bør nu indeholde følgende formel: =SUMPRODUKT(B2:B7;C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Tryk på Retur.

  Denne formel dividerer den samlede pris for alle ordrer med det samlede antal bestilte enheder, hvilket giver en gennemsnitlig vægtet pris pr. enhed på 29,38297872.

Beregn et gennemsnit, der ignorerer bestemte værdier

Du kan oprette en formel, der udelukker bestemte værdier. I dette eksempel skal du oprette en formel til at beregne den gennemsnitlige enhedskvalitet for alle enheder, der er klassificeret højere end 5.

 1. Markér celle A10, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitlig kvalitet for alle enheder klassificeret over 5".

 2. På fanen Formler skal du klikke på Indsæt funktion for at åbne ruden Formelbygger.

 3. På listen Formelbygger skal du dobbeltklikke på MIDDEL.HVIS.

  Tip!: For hurtigt at finde en funktion skal du klikke på feltet Søg efter en funktion og begynde at skrive funktionsnavnet. Begynd f.eks. at skrive MIDDEL.HVIS.

 4. Klik på feltet ud for område, og markér derefter cellerne A2 til og med A7 (værdierne i kolonnen Pris pr. enhed) på arket.

 5. Klik på feltet ud for kriterier, og skriv ">5".

 6. Tryk på Retur.

  Formlen ekskluderer værdien i celle A7 fra beregningen, og det resultater i en gennemsnitlig enhedskvalitet på 8,8.

  Tip!: Hvis du vil bruge funktionen MIDDEL.HVIS til at beregne et gennemsnit, der udelukker nulværdier på en liste med tal, skal du skrive "<>0" i feltet ud for kriterier.

Brug de medfølgende eksempeldata og følgende fremgangsmåder for at få mere at vide om, hvordan du beregner gennemsnit.

Kopiér eksempeldataene

For bedre at forstå trinnene skal du kopiere følgende eksempeldata til celle A1 i et tomt ark.

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Vælg følgende eksempeldata.

  Bemærk!: Markér ikke række- eller kolonneoverskrifterne (1, 2, 3 ...  A, B, C ...), når du kopierer eksempeldataene til et tomt ark.

  Vælg eksempeldata i Hjælp

  Vælg eksempeldata

  Enhedskvalitet

  Pris pr. enhed

  Antal enheder bestilt

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Gennemsnitlig enhedskvalitet

  Gennemsnitspris pr. enhed

  Gennemsnitlig kvalitet for alle enheder, der er klassificeret over 5

 3. Tryk på KOMMANDO + C .

 4. Markér celle A1 i arket, og tryk derefter på KOMMANDO + V .

Beregn det simple gennemsnit

Lad os bruge to forskellige måder til at beregne den gennemsnitlige enhedskvalitet. På den første måde kan du hurtigt se gennemsnittet uden at angive en formel. På den anden måde bruger du funktionen Autosum til at beregne gennemsnittet, så det vises på arket.

Få et hurtigt gennemsnit

 1. Markér cellerne A2 til og med A7 (værdierne i kolonnen Enhedskvalitet).

 2. På statuslinje skal du klikke på pilen for pop op-menuen Pop op-nedpil (hvis du bruger eksempeldataene, indeholder området formentlig teksten Sum=49), og klik derefter på Gennemsnit.

  Resultatet er 8,166666667.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se statuslinjen, skal du klikke på Statuslinje i menuen Vis.

Beregn et gennemsnit, så det vises i et ark

 1. Markér den celle, hvor du vil have vist gennemsnittet, f.eks. celle A8, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitlig enhedskvalitet" i eksempeldataene.

 2. På værktøjslinjen Standard, lige under titlen på projektmappen, skal du klikke på pilen ud for Autosum  Knappen Autosum , og derefter skal du klikke på Gennemsnit og derefter trykke på Enter. 

  Resultatet er 8,166666667, hvilket er den gennemsnitlige kvalitetsvurdering for alle enheder.

  Tip!: Hvis du arbejder med data, der opstiller tal i en række, skal du markere den første tomme celle i slutningen af rækken og derefter klikke på pilen ud for Autosum Knappen Autosum .

Beregn gennemsnittet for ikke-sammenhængende celler

Der er to metoder til at beregne gennemsnittet af celler, der ikke er ved siden af hinanden. På den første måde kan du hurtigt se gennemsnittet uden at angive en formel. I den anden metode bruger du funktionen MIDDEL til at beregne gennemsnittet, så det vises på arket.

Få et hurtigt gennemsnit

 1. Markér de celler, hvis indhold du vil beregne gennemsnittet af. Markér f.eks. A2, A4 og A7.

  Tip!: Hvis du vil markere ikke-sammenhængende celler, skal du holde KOMMANDO -tasten nede og klikke på de celler, du vil beregne gennemsnittet af.

 2. På statuslinje skal du klikke på pilen for pop op-menuen Pop op-nedpil , og derefter skal du klikke på Gennemsnit.

  Resultatet i eksemplet er 8.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se statuslinjen, skal du klikke på Statuslinje i menuen Vis.

Beregn et gennemsnit, så det vises i et ark

 1. Markér den celle, hvor du vil have vist gennemsnittet, f.eks. celle A8, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitlig enhedskvalitet" i eksempeldataene.

 2. På værktøjslinjen Standard, lige under titlen på projektmappen, skal du klikke på pilen ud for Autosum  Knappen Autosum , og derefter skal du klikke på Gennemsnit og derefter trykke på Enter. 

 3. Klik på den celle, der indeholder det gennemsnit, som du lige har oprettet, som i dette eksempel er celle A8.

  Formlen vises i formellinje, =MIDDEL(A2:A7), hvis du bruger eksempeldataene.

 4. I Formellinje skal du markere indholdet mellem parenteserne, som er A2:A7, hvis du bruger eksempeldataene.

 5. Hold KOMMANDO -tasten nede, og klik på de celler, du vil beregne gennemsnittet for, og tryk derefter på Enter. Markér f.eks. A2, A4 og A7, og tryk derefter på Enter.

  Excel erstatter den markerede områdereference i funktionen MIDDEL med cellereferencer til de celler, du har markeret. I dette eksempel er resultatet 8.

Beregn et vægtet gennemsnit

I dette eksempel beregnes den gennemsnitlige betalte pris for en vare på tværs af alle ordrer, hvor hver ordre er indeholder et forskelligt antal varer til en forskellig pris pr. enhed.

 1. Markér celle A9, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitspris pr. enhed".

 2. Klik på Formelbygger under Funktion på fanen Formler.

 3. På listen Formelbygger skal du dobbeltklikke på SUMPRODUKT.

  Tip!: For hurtigt at finde en funktion skal du klikke på feltet Søg efter en funktion og begynde at skrive funktionsnavnet. Begynd f.eks. at skrive SUMPRODUKT.

 4. Under Argumenter skal du klikke på feltet ud for matrix1 og derefter skal du markere cellerne B2 til og med B7 (værdierne i kolonnen Pris pr. enhed) på arket.

 5. Under Argumenter skal du klikke på feltet ud for matrix2, og derefter skal du markere cellerne C2 til og med C7 (værdierne i kolonnen Antal bestilte enheder) på arket.

 6. Klik til højre for slutparentesen for formlen i formellinjen, og skriv derefter /

  Hvis du ikke kan se formellinjen, skal du klikke på Formellinje i menuen Vis.

 7. I Formelbygger skal du dobbeltklikke på SUM.

 8. Under Argumenter skal du markere området i feltet tal1, trykke på Delete og derefter markere cellerne C2 til og med celle C7 på arket (værdierne i kolonnen Antal enheder).

  Formellinjen bør nu indeholde følgende formel: =SUMPRODUKT(B2:B7;C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Tryk på Retur.

  Denne formel dividerer den samlede pris for alle ordrer med det samlede antal bestilte enheder, hvilket giver en gennemsnitlig vægtet pris pr. enhed på 29,38297872.

Beregn et gennemsnit, der ignorerer bestemte værdier

Du kan oprette en formel, der udelukker bestemte værdier. I dette eksempel skal du oprette en formel til at beregne den gennemsnitlige enhedskvalitet for alle enheder, der er klassificeret højere end 5.

 1. Markér celle A10, som er cellen til venstre for den celle, der indeholder teksten "Gennemsnitlig kvalitet for alle enheder klassificeret over 5".

 2. Klik på Formelbygger under Funktion på fanen Formler.

 3. På listen Formelbygger skal du dobbeltklikke på MIDDEL.HVIS.

  Tip!: For hurtigt at finde en funktion skal du klikke på feltet Søg efter en funktion og begynde at skrive funktionsnavnet. Begynd f.eks. at skrive MIDDEL.HVIS.

 4. Under Argumenter skal du klikke på feltet ud for område og derefter skal du markere cellerne A2 til og med A7 (værdierne i kolonnen Pris pr. enhed) på arket.

 5. Under Argumenter skal du klikke på feltet ud for kriterier, og derefter skal du skrive ">5".

 6. Tryk på Retur.

  Formlen ekskluderer værdien i celle A7 fra beregningen, og det resultater i en gennemsnitlig enhedskvalitet på 8,8.

  Tip!: Hvis du vil bruge funktionen MIDDEL.HVIS til at beregne et gennemsnit, der udelukker nulværdier på en liste med tal, skal du skrive "<>0" i feltet ud for kriterier.

Se også

Beregn et løbende total

Beregne procentdele

Funktionen MIDDEL

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×