Budget - arbejdsfelter

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Felterne budgetarbejde bruges til at angive eller gennemse budgetarbejde for budgetarbejde og materialeressourcer. Budgetressourcer tildeles kun til projektets hovedopgave. Du kan bruge felterne budgetarbejde sammenligne det aktuelle budgetterede arbejde med det planlagte arbejde for projektet.

Der findes flere kategorier af felterne Budgetarbejde.

Budgetarbejde (opgavefelt)

Datatype     Varighed

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en arbejds- eller materialeressource, der er en budgetressource, til en projekthovedopgave og derefter angiver et arbejdsomfang for ressourcen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, opløfter Microsoft Office Project 2007 det totale omfang til projekthovedopgaven.

Disse oplysninger kan derefter bruges til at gennemgå det samlede budget arbejde oplysninger om projektet. Hvis projektet er en del af en hovedprojekt eller portefølje af projekter, kan projektoplysninger oversigt budget arbejde sammenlignet og analysere forhold til andre projekter. Projektets hovedopgave i hovedprojektet indeholder værdien af det akkumulerede arbejde af sin egen budgetressourcer plus summen af budgetressourcer af dets underprojekter.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Budgetarbejde til en opgavevisning og vis projektets hovedopgave, når du vil gennemgå det totale arbejdsbudget for arbejds- og materialeressourcer. Når du starter på at registrere fremdrift i en projektplan, kan du bruge feltet Budgetarbejde til at sammenligne det budgetterede arbejde med det faktiske arbejde.

Eksempel    Du opbygger et projekt baseret på et estimat på 5.000 timer for det, der svarer til tre fuldtidsarbejdsressourcer. Du opretter "Bemanding" som en arbejdsressource og identificerer den som en budgetressource. Du tildeler ressourcen "Bemanding" til projektets hovedopgave og indtaster arbejdsomfanget på 5.000 timer i visningen Opgaveforbrug. Efterhånden som arbejdet fortsætter, indtaster du oplysninger om faktisk fremdrift i projektplanen. Du kan sammenligne afvigelser mellem det planlagte arbejde og det faktiske arbejde for at analysere, om projektet følger planen, eller du skal foretage justeringer.

Bemærkninger    Felt Oprindeligt budgetarbejde viser oplysninger for arbejds- og materialeressourcer, men ikke for omkostningsressourcer. Hvis du vil se oplysninger om budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, skal du på opgavearket tilføje feltet Budgetomkostninger.

Du kan få vist projektets hovedopgave ved at klikke på Indstillinger i menuen Funktioner, klikke på fanen Visning og derefter markere afkrydsningsfeltet Vis projektets hovedopgave.

Budgetarbejde (ressourcefelt)

Datatype     Varighed

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en arbejds- eller materialeressource, der er en budgetressource, til en projekthovedopgave og derefter angiver et arbejdsomfang for ressourcen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, kopierer Microsoft Office Project 2007 dette omfang til ressourcefeltet Budgetarbejde.

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Budgetarbejde til en ressourcevisning, når du vil gennemgå arbejdsbudgettet for arbejds- og materialeressourcer, eller når du vil sammenligne arbejdsbudgetterne for ressourcer med hinanden.

Eksempel    Du opbygger et projekt baseret på et estimat på 5.000 timer for det, der svarer til tre fuldtidsarbejdsressourcer. Du opretter "Bemanding" som en arbejdsressource og identificerer den som en budgetressource. Du tildeler ressourcen "Bemanding" til projektets hovedopgave og indtaster arbejdsomganget på 5.000 timer i visningen Opgaveforbrug. Når du tilføjer feltet Budgetarbejde til ressourcearket, kan du se, at arbejdsressourcen "Bemanding" afspejler budgettet på 5.000 timer.

Bemærkninger    Felt Oprindeligt budgetarbejde viser oplysninger for arbejds- og materialeressourcer, men ikke for omkostningsressourcer. Hvis du vil se oplysninger om budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, skal du på ressourcearket tilføje feltet Budgetomkostninger.

Budgetarbejde (tildelingsfelt)

Datatype     Varighed

Posttype    Angivet

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet budgetarbejde til visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil angive budgetterede arbejdets omfang til arbejde eller materialeressourcer på opgaver, eller når du vil sammenligne de budgetterede arbejde for ressourcer til hinanden.

Eksempel    Du opbygger et projekt baseret på et estimat på 5.000 timer for det, der svarer til tre fuldtidsarbejdsressourcer. Du opretter "Bemanding" som en arbejdsressource og identificerer den som en budgetressource. Du tildeler ressourcen "Bemanding" til projektets hovedopgave. Du kan nu indtaste det totale budgetarbejdsomfang på 5.000 timer i arkdelen af visningen Opgaveforbrug.

Bemærkninger    Du kan bruge feltet Budgetarbejde til at indtaste oplysninger for arbejds- og materialeressourcer, men ikke for omkostningsressourcer. Hvis du vil indtaste de totale budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, skal du i arkdelen af en af visningerne Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug tilføje feltet Budgetomkostninger og indtaste omkostningerne der.

Budgetarbejde (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Datatype     Varighed

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en arbejds- eller materialeressource, der er en budgetressource til projektets hovedopgave, og angiv derefter et beløb arbejde for ressourcen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, løber Microsoft Office Project 2007 ned det samlede beløb til den tidsfaseinddelte niveau.

Anvendelsesmuligheder    Klik på Detaljeformater i menuen Formater i visningen Opgaveforbrug. Flyt feltet Budgetarbejde til boksen Vis disse felter for at vise feltet Budgetarbejde i den tidsfaseinddelte del af visningen. Dette viser opdelingen af det budgetterede arbejde for projektets hovedopgave fordelt over tid.

Eksempel    Du opbygger et projekt baseret på et estimat på 5.000 timer for det, der svarer til tre fuldtidsarbejdsressourcer. Du opretter "Bemanding" som en arbejdsressource og identificerer den som en budgetressource. Du tildeler ressourcen "Bemanding" til projektets hovedopgave og indtaster arbejdsomfanget på 5.000 timer i visningen Opgaveforbrug. Efterhånden som arbejdet fortsætter, indtaster du oplysninger om faktisk fremdrift i projektplanen. Du kan sammenligne afvigelser mellem det planlagte arbejde og det faktiske arbejde for at analysere, om projektet følger planen, eller du skal foretage justeringer.

Bemærkninger    Feltet Budgetarbejde viser oplysninger for arbejds- og materialeressourcer, men ikke for omkostningsressourcer. Hvis du vil se oplysninger om budgetomkostninger tidsfaseinddelt for omkostningsressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, skal du i den tidsfaseinddelte del af visningen Opgaveforbrug tilføje feltet Budgetomkostninger.

Budgetarbejde (tidsfaseinddelt ressourcefelt)

Datatype     Varighed

Posttype    Beregnet

Hvordan beregnes det    Når du tildeler en arbejds- eller materialeressource, der er en budgetressource til projektets hovedopgave, og angiv derefter et beløb budgetterede arbejde for ressourcen i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, løber Microsoft Office Project 2007 ned det samlede beløb til tidsfaseinddelt niveau.

Anvendelsesmuligheder    Klik på Detaljeformater i menuen Formater i visningen Ressourceforbrug. Flyt feltet Budgetarbejde til boksen Vis disse felter for at vise feltet Budgetarbejde i den tidsfaseinddelte del af visningen. Dette viser opdelingen af det budgetterede arbejde for de budgetressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, fordelt over tid.

Eksempel    Du opbygger et projekt baseret på et estimat på 5.000 timer for det, der svarer til tre fuldtidsarbejdsressourcer. Du opretter "Bemanding" som en arbejdsressource og identificerer den som en budgetressource. Du tildeler ressourcen "Bemanding" til projektets hovedopgave og indtaster arbejdsomfanget på 5.000 timer i visningen Opgaveforbrug. Efterhånden som arbejdet fortsætter, indtaster du oplysninger om faktisk fremdrift i projektplanen. Du kan sammenligne afvigelser mellem det planlagte tidsfaseinddelte arbejde og det faktiske tidsfaseinddelte arbejde for at analysere, om projektet følger planen, eller du skal foretage justeringer.

Bemærkninger    Feltet Budgetarbejde viser oplysninger for arbejds- og materialeressourcer, men ikke for omkostningsressourcer. Hvis du vil se oplysninger om budgetomkostninger tidsfaseinddelt for omkostningsressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, skal du i den tidsfaseinddelte del af visningen Ressourceforbrug tilføje feltet Budgetomkostninger.

Budgetarbejde (tidsfaseinddelt tildelingsfelt)

Datatype     Varighed

Posttype    Angivet

Anvendelsesmuligheder    Klik på Detaljeformater i menuen Formater i visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug. Flyt feltet Budgetarbejde til boksen Vis disse felter for at vise feltet Budgetarbejde i den tidsfaseinddelte del af visningen. Du kan nu indtaste eller gennemgå budgetarbejdet for tildelingen fordelt over tid.

Eksempel    Har oprettet dit projekt, der er baseret på en estimering af 5.000 timer for tre tilsvarende arbejdsressourcer, du opretter "Staffing" som en arbejdsressource og identificerer den som en budgetressource. Du kan tildele "Staffing" ressourcen til projektets hovedopgave. Du kan nu angive tidsfaseinddelte eller design arbejdsmængde i timeseddel del af visningen Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug for tildelingen af "Staffing" på projektets hovedopgave.

Bemærkninger    Du kan bruge feltet Budgetarbejde til at indtaste tidsfaseinddelte oplysninger for arbejds- og materialeressourcer, men ikke for omkostningsressourcer. Hvis du vil indtaste tidsfaseinddelte oplysninger om budgetomkostninger for omkostningsressourcer, der er tildelt til projektets hovedopgave, skal du i den tidsfaseinddelte del af en af visningerne Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug tilføje feltet Budgetomkostninger og indtaste omkostningsoplysninger der.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×