Brugermål: Vælge den rette visning af din tidsplan

Billede der illustrerer to visninger af en projektplan

Gantt-diagrammer giver dig én visning af den retning, dit projekt udvikler sig i. Du kan dog få kritisk feedback på alle områder af din plan ved at bruge Project-visninger.

Valgt af den rette visning af din plan er det første større skridt på vejen til at holde projektet på rette spor.

Du kan finde flere artikler i denne serie af projektstyringsvejledninger i Projektvejkortet.

Tip til projektstyring før du starter...

  • Vil du finde ud af, hvilke opgaver er de vigtigste i din tidsplan?    Alle opgaver er vigtige i din tidsplan, men nogle opgaver har større indflydelse på slutdatoen for tidsplanen end andre. I projektstyringsterminologi er disse kritiske opgaver. Kig på disse først for at løse problemer i tidsplanen.

  • Vil du se, hvordan opgaver er relateret til hinanden?   Gantt-diagrammet er blot én måde at se, hvordan opgaver er forbundet med hinanden. Vær dog ikke bange for at bruge andre visninger. I netværksdiagrammet vises mere komplekse opgaverelationer. I Kalender vises opgaver i et velkendt månedligt kalenderformat. På tidslinjen vises, hvor de større milepæle forekommer i din tidsplan.

  • Vil du se, hvordan folk klarer sig?   Du kan få et mere omfattende indtryk af din tidsplan ved at bruge visningen Ressourceforbrug eller bruge visningen Teamplanlægning til at vise opgaver fra det perspektiv, som de personer, der arbejder på dem, har.

  • Vil du vise dit projekt til en leder?    I mange tilfælde er afsendelse af en kopi af din tidsplan til ledelsen den forkerte fremgangsmåde. Ledere og andre interessenter ønsker kun de mest overordnede detaljer for at forstå projektets generelle tilstand. Heldigvis omfatter Project 2013 nu et helt nyt sæt visuelle rapporter, der indeholder netop det rigtige antal detaljer i grafer og diagrammer – og kræver en meget lille indsats fra din side.

  • Vil du have vist oplysninger om omkostninger og budget?   Project kan give dig en komplet oversigt over omkostninger eller en avanceret rapport over oparbejdet værdi. Alternativt kan du altid eksportere til Excel, når du har brug for en kompleks analyse af omkostningsoplysningerne.

  • Er du i den tidlige planlægningsfase og vil endnu ikke visualisere dit projekt med Microsoft Project?    Hvis du er i en meget tidlig planlægningsfase, vil du muligvis slet ikke bruge Project. Måske har du en simpel liste på et SharePoint-websted eller i Excel eller på en papirserviet. Du vil muligvis dele disse ideer med andre personer først, før du begynder at bruge Project til at sætte en tidsplan sammen.

Trin 1: Finde den rette visning

Vælge den rette visning

Lad os starte med det vigtigste – Du skal finde den rigtige visning til det rigtige formål. Det er f.eks. bedre at kigge på teamoplysninger i visningen Teamplanlægning eller visningen Ressourceforbrug og ikke i Gantt-diagrammet, hvor opgaveoplysninger vises.

Få vist tidsplanens status i Gantt-diagrammet

Den nemmeste måde at få vist status på, er ved at se, hvordan Gantt-søjlerne ændres, som arbejdet skrider frem.

Vise projektaktiviteter på en tidslinje

En tidslinje hjælper dig med at rapportere den overordnede situation. Det giver dig et øjebliksbillede af vigtige opgaver og milepæle for statusmøder. Indsæt det bare i en PowerPoint-slide, udskriv det, eller send det med mail til din chef som en øjeblikkelig rapport.

Få vist arbejde i et netværksdiagram

Når projekter bliver meget komplekse, kan et netværksdiagram over opgaverelationer bidrage til at overskue de mange indbyrdes forbundne dele af en tidsplan. Netværksdiagrammer giver en klassisk visning af projektoplysninger med indbyrdes forbundne felter og linjer.

Vise rapporter over status for oparbejdet værdi

Oparbejdet værdi er en effektiv registrerings- og budgetteringsfunktion i Project, og den er ikke specielt kompliceret. Oparbejdet værdi hjælper med at besvare spørgsmål som "Når man kigger på den foreløbige arbejdsmængde i dette projekt, hvor mange penge skulle vi så have brugt?" Dette henleder så til andre spørgsmål som f.eks. "Bliver vi færdige til tiden?".

Få vist projektoplysninger med en flot rapport

Opret og tilpas iøjnefaldende grafiske rapporter om netop de projektoplysninger, som du foretrækker. Og hvis du ikke kan lide rapportens udseende, tager det kun få sekunder at tilpasse den.

Fremhæve opgavekæder

I et kompliceret projekt kan siden med søjler i Gantt-diagrammet begynde at se overfyldt ud med mangefarvede søjler og kæder overalt. For at få styr på dette visuelt kan du få vist en opgavesti, der fremhæver en enkelt opgaves foregående og efterfølgende opgaver.

Udskrive en visning

Udskriv Project-visninger på printeren på dit skrivebord eller på en kæmpe grafskriver til at hænge i gangen eller på et bord til tekniske tegninger.

Trin 2: Finjustere visningen

Føje en kolonne til en visning

Føj kolonner til en projektvisning for at se flere oplysninger om en opgave. Du kan også skjule en kolonne for at beskytte følsomme oplysninger.

Ændre tidsskalaen i en visning

Du kan justere tidsskalaen, så der vises mindre eller større tidsenheder, alt lige fra timer til år. Det kan f.eks. være, at du vil have vist tiden i regnskabsår i stedet for kalenderår, eller måske vil du have Gantt-søjler på tværs af måneder i stedet for dage.

Gruppere opgaver eller ressourcer

Hvis der er for mange store opgaver i dit projekt til, at du kan få et klart overblik, kan du prøve at gruppere opgaverne i kategorier. Med en gruppering får du masser af sorteringsmuligheder, f.eks. prioritet, begrænsningstype eller fuldførelsesstatus, når du skal sortere dit projekt.

Opdele en visning

Nogle gange er det bedre at se to visninger end én. Når Gantt-diagrammer f.eks. ses i en overordnet visning, kan du gå ned i detaljerne for en bestemt opgave ved hjælp af en underordnet visning. Erfarne projektledere lærer at bruge opdelte visninger til at gøre deres daglige projektledelsesarbejde mere effektivt.

Sortere projektoplysninger efter opgave, ressource eller dato

Det meste af tiden får du vist opgaverne i kronologisk rækkefølge. I takt med at projektet vokser, kan du dog finde det mere praktisk at organisere opgaver alfabetisk efter status eller ressource.

Filtrere din visning

Du behøver ikke altid at få vist projektoplysninger i kronologisk rækkefølge. Du kan opdele dem, nøjagtigt som du vil.

Indrykke opgaver for at oprette underordnede opgaver og hovedopgaver

Rykke opgaver ind og ud for at vise hierarki, eller hvordan opgaver er forbundne i faser og underfaser.

Dele dine tilpasninger på tværs af kommende projekter.

Dine tilpassede visninger skulle nødigt gå tabt. Del dem med andre, eller gem dem som skabeloner til brug i kommende projekter.

Trin 3: Brug af et andet program til at få vist Project-data

Få vist projektoplysninger på et SharePoint-websted

Hvis du vil synkronisere dine projekter med en SharePoint-opgaveliste – uden at bruge Project Server – har du nu chancen. Med Project Professional kan du konfigurere en SharePoint-opgaveliste, der synkroniseres med dit projekt. Dine teammedlemmer kan få vist oversigten og opdatere deres arbejde i SharePoint, og du kan se ændringerne i Project.

Få vist et projekt i PDF-format

Når du gemmer din projektplan i et PDF- eller XPS-dokument, kan du dele det med alle, der har en computer, også selvom de ikke har installeret Project.

Importere data fra Excel til Project

Hvis du har et komplekst projekt, der blev startet i Excel eller som en database, og du er bekymret om eventuelle problemer, når du flytter projektet til Microsoft Project, kan du bruge en importguide. Den håndterer importen af mere krævende projekter.

Gemme et projekt i et andet format

Project understøtter eksport af projektoplysninger til Excel, Visio, PDF-format og en række andre almindelige formater.

Gå tilbage til Projektvejkortet

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×