Brugerdefinerede egenskaber for webdelen Webadgang fra Excel

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

Du kan tilpasse visse aspekter af webdelen Excel Web Access, som f.eks. layoutet og de indstillinger, der vises på værktøjslinjen. Du kan også konfigurere indstillinger, som styrer måden, hvorpå brugere kan interagere med projektmappen i webdelen, som f.eks. aktivering af parametre fra projektmappen.

Værktøjsruden i Excel Web Access indeholder to slags egenskaber: egenskaber, som er unikke for en Excel Web Access-webdel, og generelle egenskaber, som gælder for de fleste webdele. De unikke egenskaber for en Excel Web Access-webdel vises i projektmappevisning, i værktøjslinje og titellinje, samt i sektionerne til navigation og interaktivitet.

Denne artikel indeholder kun referenceoplysninger om de egenskaber, som er unikke for webdelen Excel Web Access.

Denne artikel indeholder

Egenskaber i sektionen Projektmappevisning

Egenskaber i sektionen med værktøjslinje og titellinje

Værktøjslinjen menukommandoer

Egenskaber i sektionen til navigation og interaktivitet

Indstillinger for interaktivitet

Egenskaber i sektionen Projektmappevisning

I sektionen Projektmappevisning skal du angive oplysninger, som identificerer projektmappen og, hvis det anvendes, det navgivne element, som webdelen EWA vil vise.

Egenskab

Beskrivelse

Projektmappe

Angiv URL-adresse eller UNC til projektmappen, som du vil have vist i Webadgang fra Excel i tekstfeltet. Du kan skrive URL-adressen i feltet, eller klik på Vælg et Link Knappen Generator og derefter bruge vinduet Vælg et aktiv – webside dialogboksen til at finde projektmappen.

Navngivet element

Skriv navnet på det element (navngivet område af celler) eller navnet på et regneark, tabel, diagram, pivottabelrapport eller pivotdiagramrapport, du vil have vist i Excel Web Access. Hvis du vil angive et navngivet element, skal projektmappeforfatter definere elementet i kildeprojektmappen i Excel, og Gem derefter projektmappen til et websted. Klik på Vælg et Link Knappen Generator for at redigere lange strenge, og Brug vinduet Tekstredigeringsprogram – webside dialogboksen til at redigere strengen.

Øverst på siden

Egenskaber i sektionen med værktøjslinje og titellinje

Excel Services aktiverer automatisk disse egenskaber for dig. Hvis du vil deaktivere en eller flere af egenskaberne, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Egenskab

Beskrivelse

Generer automatisk webdelens titel

Markér dette afkrydsningsfelt for at få Excel Services til automatisk at oprette en titel. Excel Services genererer en titel, som kombinerer projektmappens filnavn med værdien af egenskaben Titel i sektionen Udseende for denne webdel. Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, bruger Excel Services den aktuelle værdi fra egenskaben Titel .

Generer automatisk webdelens titel-URL-adresse

Markér dette afkrydsningsfelt for automatisk at oprette et link på webdelens titellinje, som åbner den sammenkædede projektmappe i browservinduet, når en bruger klikker på det. Hvis du fjerner markeringen fra dette afkrydsningsfelt, bruger Excel Services den aktuelle værdi fra egenskaben URL-adresse til titel i sektionen Avanceret. Hvis du vil benytte en brugerdefineret URL-adresse, skal du fjerne markeringen fra dette afkrydsningsfelt og angive den linkadresse, du ønsker at bruge, i tekstfeltet til egenskaben URL-adresse til titel.

Markér et af følgende afkrydsningsfelter for at vise eller skjule kommandoer og knapper på værktøjslinjen:

Egenskab

Beskrivelse

Fuld (Standardindstillingen).

EWA-værktøjslinje med knapperne Åbn, Data, Find og Hjælp Følgende illustration viser et eksempel EWA-webdel med en komplet værktøjslinje. I dette eksempel viser projektmappen i regnearksvisning, og omfatter menuen Åbn, menuen Data og knappen Find Knapflade . Hvis regnearket er vist i visning af navngivne elementer, vises der også en visning på værktøjslinjen.

Resume

EWA-webdelsværktøjslinje, som viser rullelisten Vis til valg af navngivne elementer Denne illustration viser et eksempel EWA-webdel, der indeholder en Oversigt over værktøjslinje. Projektmappen til denne webdel er i visning af navngivne elementer, og viser menuen Åbn, menuen Data og rullelisten visning. Rullelisten visning vises på længst til højre for værktøjslinjen, og viser det navngivne element, der er defineret i projektmappen. Hvis projektmappen er vist i regnearksvisning, vises ikke på listen visning.

Kun navigation

Layoutet af værktøjslinjen Kun navigation afhænger af, hvordan projektmappen vises i EWA- webdelen. Den følgende tabel indeholder en beskrivelse af disse forskelle. I regnearksvisning er det kun navigationsknapperne som vises. I visningen Navngivet element vises rullelisten Vis også.

Ingen

Hvis du vælger værktøjslinjen Ingen, skjules værktøjslinjen af Excel Services. Dette kan være nyttigt, hvis du ikke vil have, at brugeren kan interagere med projektmappen. Når du f.eks. viser en Excel Web Access-webdel på et dashboard, kan du vælge at skjule værktøjslinjen på webdelen.

Øverst på siden

Menukommandoer på værktøjslinjen

Excel Services aktiverer automatisk disse kommandoer. Hvis du vil deaktivere en eller flere kommandoer, skal du fjerne markeringen fra den pågældende kommandos afkrydsningsfelt.

Kommando

Beskrivelse

Åbn i Excel, Åbn snapshot i Excel

Når denne kommando er valgt, kan webdelen vise kommandoerne Åbn i Excel og Åbn Snapshot i Excel i menuen Åbn på værktøjslinjen. Hvis der er installeret Excel på en brugers computer, kan brugeren åbne projektmappen i Excel for at redigere i den. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule kommandoerne Åbn i Excel og Åbn Snapshot i Excel og forhindre brugere i at åbne projektmappen i Excel.

Vigtigt!: Denne funktion påvirker kun visningen af menupunkterne Åbn. Den påvirker ikke brugertilladelserne på nogen måde. Hvis sikkerheden skal administreres, er det en administrator, som skal tildele brugertilladelser.

Opdater den markerede forbindelse, Opdater alle forbindelser

Når denne kommando er valgt, viser webdelen kommandoerne Opdater den markerede forbindelse og Opdater alle forbindelser i menuen Data på værktøjslinjen. En bruger kan derefter manuelt opdatere alle eller udvalgte forbindelser til eksterne datakilder.

 • Fjern markeringen fra dette afkrydsningsfelt for at skjule disse kommandoer i menuen Data på værktøjslinjen.

Beregn projektmappe

Når denne kommando er valgt, viser webdelen kommandoen Beregn projektmappe i menuen Data på værktøjslinjen.

 • For at skjule kommandoen Beregn projektmappe i menuen Data for værktøjslinjen, skal du fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt. Denne egenskab kun påvirker visningen af kommandoen og påvirker ikke den aktuelle beregningsindstillingen i projektmappen.

Rullelisten Navngivet element

Hvis du vil bruge denne egenskab, skal den projektmappe, du vil have vist, være vist i visningen Navngivet element. Når projektmappen vises i visningen Navngivet element, og dette afkrydsningsfelt er markeret, vises rullelisten Vis på værktøjslinjen i webdelen.

 • Hvis du vil skjule rullelisten Vis på værktøjslinjen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. Hvis du f.eks. ønsker, at der kun vises et specifikt navngivet element i webdelen, og du ikke vil have, at en bruger kan ændre elementet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

Øverst på siden

Egenskaber i sektionen til navigation og interaktivitet

Excel Services aktiverer automatisk disse egenskaber for dig, medmindre andet er anført. Hvis du vil deaktivere en eller flere af egenskaberne, skal du fjerne markeringen i det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Egenskab

Beskrivelse

Hyperlinks

Denne egenskab aktiverer hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen. Hvis du vil aktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen, skal du også markere afkrydsningsfeltet Projektmappenavigation. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at deaktivere hyperlinks til placeringer i projektmappen eller til filer og dokumenter uden for projektmappen.

Projektmappeinteraktivitet

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere interaktion med projektmappen. Interaktion med projektmappen inkluderer følgende funktioner:

 • Manuel, periodisk og automatisk opdatering af eksterne data

 • Brugerindtastning af værdier til parametre, som er angivet i kildeprojektmappen

 • Sortering og filtrering

 • Udvidelse eller komprimering af en disposition

 • Udvidelse eller komprimering af data i en pivottabel

Interaktivitetsindstillinger

Disse indstillinger styrer specifikke indstillinger for interaktivitet. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Projektmappeinteraktivitet, deaktiverer Excel Services alle interaktvitetsindstillinger, så brugerne ikke kan vælge eller fjerne disse indstillinger.

Indstilling

Beskrivelse

Parameterændring

Markér dette afkrydsningsfelt for at få vist opgaveruden Parametre og for at gøre det muligt for brugere at indtaste værdier for parametre, som er blevet defineret i kildeprojektmappen.

 • Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule opgaveruden Parametre. Dette forhindrer, at brugere kan angive parametre i projektmappen. Du kan f.eks. skjule opgaveruden Parametre, hvis du vil angive værdier for parametre ved at bruge en forbindelse til en anden webdel i stedet for ved brugerindtastning. Hvis du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet Parameterændring, deaktiveres egenskaben Vis opgaverude med parametre.

Vis opgaverude med parametre

Markér dette afkrydsningsfelt for at vise opgaveruden Parametre, hvis der er defineret parametre for projektmappen.

 • Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet for at skjule opgaveruden Parametre, selvom der er defineret parametre for projektmappen. Det kan f.eks. være, at du vil skjule ruden Parametre, hvis en anden webdel leverer parameterværdien i stedet for en bruger.

Sortering

Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere sortering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller. Fjern markeringen fra dette afkrydsningsfelt for at deaktivere sortering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller. Sortering, der allerede er anvendt på projektmappen, bliver dog bevaret.

Filtrering

Markér dette afkrydsningsfelt for at aktivere filtrering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller, samt for at aktivere dispositioner. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre filtrering af celleområder, Excel-tabeller og pivottabeller, samt for at forhindre brug af dispositioner. Filtrering, der allerede er anvendt på projektmappen, bliver dog bevaret.

Al pivottabelinteraktivitet

Markér eller fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere følgende interaktive handlinger i pivottabeller: udvidelse (flere detaljer) og komprimering (færre detaljer) af dataniveauerne, sortering og filtrering.

Opdater regelmæssigt, hvis aktiveret i projektmappe

Markér dette afkrydsningsfelt for at styre visningen af meddelelser om regelmæssige opdateringer nederst i webdelen Excel Web Access. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at forhindre en projektmappe i regelmæssigt at opdatere eksterne data og for at forhindre meddelelser om regelmæssig opdatering i at blive vist nederst i webdelen Excel Web Access.

Vis prompt for periodisk dataopdatering

Hvis du vil angive denne egenskab, skal du også vælge afkrydsningsfeltet Opdater med jævne mellemrum, hvis det er aktiveret i projektmappe. Vælg en af følgende indstillinger for at styre automatisk periodisk opdatering:

Altid    Få vist periodisk opdatering prompten uden indstillingen altid. Brug denne indstilling, hvis du ønsker, at brugeren skal kunne opdatere dataene på hvert planlagte interval, men ikke skal kunne vælge altid.

Du kan også    Få vist periodisk opdatering prompten med indstillingen altid. Brug denne indstilling, der gør det muligt at bestemme, om du vil opdatere dataene på hvert planlagte interval uden at spørge efterfølgende.

Aldrig    Skjule bliver bedt om det periodiske Opdater og indstillingen altid. Brug denne indstilling til at aktivere opdatering af data på hvert planlagte interval uden en hvilken som helst at spørge.

Luk session, før der åbnes en ny

Markér dette afkrydsningsfelt for at lukke den aktuelle projektmappe, når du har åbnet en ny projektmappe. Du kan markere afkrydsningsfeltet for at forbedre ydeevnen, når mange brugere har den samme projektmappe åben.

 • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at holde den aktuelle projektmappe åben, når du har åbnet en ny projektmappe. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, hvis du vil kunne åbne en ny projektmappe på samme tid, men stadig bevare indstillingerne i den aktuelle projektmappe, f.eks. filtreringer, sorteringer eller indstillinger for parameterværdier, når en anden projektmappe er åbnet.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×