Brugerdefinerede dataformater i Access

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Dataene i din database er forsynet med foruddefinerede formater, men når du vil have nogle andre, kan du anvende brugerdefinerede formater. Da brugerdefineret formatering kun ændrer den måde, som dataene vises på, behøver du ikke være urolig for, om det ændrer den måde, som dataene gemmes på. I denne artikel forklares det, hvilke type tegn du kan bruge, og hvordan du kan bruge dem.

Bemærk!:  Du kan ikke anvende brugerdefinerede formateringsindstillinger i Access-apps.

Hvad vil du foretage dig?

Få flere oplysninger om brugerdefinerede formater

Formatere for datatyperne Tal og Valuta

Formater til datatypen tekst

Formatere datatypen Dato og klokkeslæt

Få mere at vide om brugerdefinerede formater

Hvis du vil oprette et brugerdefineret format, kan du angive forskellige tegn i egenskaben Format for et tabelfelt. Tegnene kan være pladsholdere, f.eks. 0 og #, separatorer, f.eks. punktummer og kommaer, konstanttegn og farver baseret på, hvordan du ønsker, at formateringen skal se ud. Du skal blot huske, at Access automatisk anvender de brugerdefinerede formater, du bruger i et tabelfelt, i formularer eller rapporter, hvis de er bundne (sammenkædede).

Du kan angive formater for fire typer numeriske værdier – positive tal, negative tal, nul (0) og Null (udefineret). Hvis du vælger at oprette et format for alle typer værdier, skal du placere formatet for positive værdier først, formatet for negative værdier som nr. 2, formatet for værdien 0 som nr. 3 og formatet for Null-værdier til sidst. De enkelte formater skal være adskilt af semikolon.

Eksempel på brugerdefineret formatering: #.###,##;(#.###,##)[Rød];0,000.00;"Udefineret"

Vises som: 1.234,568-1.234,568 = 0

Her kan du se, hvad formateringen betyder

 • Nummertegnet (#) er en pladsholder for et ciffer. Hvis der ikke er nogen værdier, vises der et mellemrumstegn. Hvis du vil have vist nul i stedet for mellemrum, f.eks. for at vise 1234 som 1234,00, skal du bruge tallet 0 som pladsholder: ####,00.

 • Positive værdier med to decimaler.

 • Negative værdier med to decimaler angivet i parenteser og med rød tekst.

 • Nulværdier som tallet 0 og altid med to decimaler.

 • Null-værdier som ordet "Udefineret".

Du kan angive op til fire sektioner for en streng, og hver sektion adskilles med et semikolon (;). Hvis dit tabelfelt ikke accepterer null-værdier, kan du udelade den fjerde sektion.

Sektion

Formatbeskrivelse

Eksempel

Hvis den første sektion indeholder #.###,##

Vises positive værdier.

1234,5678 vises som 1.234,568

Dette format bruger punktum som tusindtalsseparator og komma som decimaltegn. Hvis antallet af decimaler i værdierne i posten overstiger antallet af pladsholdertegn i det brugerdefinerede format, afrundes værdierne, og kun det antal decimaler, der er angivet i formatet, vises. Hvis værdien i feltet f.eks. er 3.456,789, men formatet kun angiver to decimaler, afrundes decimalerne til 0,79.

Tip!: Hvis du vil angive et format med større værdier eller flere decimaler, skal du tilføje pladsholdere for hver decimal, f.eks. #.###,###.

Hvis den anden sektion indeholder (#.###,##)[Rød]

Vises kun negative værdier.
Hvis dine data ikke indeholder negative værdier, er feltet tomt.

Den negative værdi er angivet i konstanttegn eller parenteser. I dette eksempel vises negative værdier med rød tekstfarve.

Hvis den tredje sektion indeholder 0.000,00

Defineres formatet for værdier, der kun består af nulværdier.

Når feltet indeholder værdien nul, vises 0.000,00. Hvis du vil vise tekst i stedet for et tal, kan du bruge ordet "Nul" (omgivet af dobbelte anførselstegn).

Hvis den fjerde sektion indeholder "Udefineret"

Defineres det, som brugerne får vist, når en post indeholder en null-værdi. I dette tilfælde vises ordet "Udefineret".

Du kan også angive en anden tekst, f.eks. "Null" eller ""****". Hvis du angiver tegnene i dobbelte anførselstegn, behandles de som konstanter, og de vises præcis, som du angiver dem.

Toppen af siden

Formatere for datatyperne Tal og Valuta

Hvis du vil oprette et brugerdefineret format, kan du bruge de formateringstegn, der vises i følgende tabel.

Tegn

Beskrivelse

#

Bruges til at vise et ciffer. Hver forekomst af tegnet svarer til en plads til ét tal. Hvis der ikke er nogen værdi til en bestemt plads, vises et mellemrum. Kan også bruges som pladsholder.

Hvis du anvender den format ### og angive en værdi af 45 i feltet, vises eksempelvis 45. Hvis du angiver 12,145 i et felt, vises 12,145 – også selvom du har defineret kun én pladsholder til venstre for tusindtalsseparatoren separator.

0

Bruges til at vise et ciffer. Hver forekomst af tegnet svarer til en plads til ét tal. Hvis der ikke er nogen værdi til en bestemt plads, vises et nul (0).

Tusindtalsseparator og decimalseparator

Bruges til at angive, hvor Access skal placere tusindtalsseparatoren og decimalseparatoren.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -) og finansielle symboler (¥ £ $) efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere dem hvor som helst.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

!

Bruges til at gennemtvinge venstrejustering af alle værdier. Når du gennemtvinger venstrejustering, kan du ikke samtidigt bruge pladsholderne # og 0, men du kan godt bruge pladsholdere for tekst.

*

Bruges til at gennemtvinge, at det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt numeriske data højrejusteret og udfylder eventuel plads til venstre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng, og når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

Formatet £##*~,00 viser f.eks. et valutabeløb som £45~~~~~,15. Det antal tilder (~), der vises i feltet, afhænger af antallet af mellemrumstegn i tabelfeltet.

%

Bruges som sidste tegn i en formatstreng. Ganger værdien med 100 og viser et procenttegn efter resultatet.

E+, E-

– eller –

e+, e-

Bruges til at vise værdier med videnskabelig (eksponentiel) notation.

Brug denne indstilling, hvis det foruddefinerede videnskabelige format ikke har tilstrækkelig plads til de aktuelle værdier. Brug E+ eller e+ til at få vist værdier som positive eksponenter og E- eller e- til at få vist værdier som negative eksponenter. Disse pladsholdere skal anvendes sammen med andre tegn.

Antag f.eks., at du anvender formatet 0,000E+00 på et numerisk felt og derefter skriver 612345. Access viser 6,123E05. Access runder først antallet af decimaler ned til 3 (antallet af nuller til højre eller venstre for decimaltegnet). Derefter beregner Access eksponentværdien ud fra det antal cifre, der falder til højre (eller venstre, afhængigt af sprogindstillingerne) for decimalseparatoren i den oprindelige værdi. I dette tilfælde ville den oprindelige værdi have placeret "612345" (fem cifre) til højre for decimalseparatoren. Derfor viser Access resultatet som 6,123E+05, som er lig med 6,123 x 105.

"Ordret tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som brugerne skal se.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Anvende brugerdefineret formatering for datatyperne Tal eller Valuta:

 1. Åbn tabellen i Designvisning, og vælg det felt, du vil formatere,

 2. Klik på cellen ud for feltet Format under fanen Generelt, og angiv de bestemte tegn baseret på den ønskede formatering.

 3. Tryk på Ctrl+S for at gemme arbejdet.

Toppen af siden

Formater til datatypen Tekst

Datatyperne tekst og Notat accepterer ikke foruddefinerede formater, men du kan anvende brugerdefinerede formater for at gøre det nemmere at læse tabeldataene. Hvis du bruger en webformular til at indsamle kreditkortnumre, og du gemmer disse tal uden mellemrum, kan du bruge et brugerdefineret format til at tilføje de relevante mellemrum for at gøre det nemmere at læse kreditkortnumre. Datatyperne tekst og Notat Tillad to formatafsnit i en streng. Den første del af strengen, der styrer, hvordan teksten vises, og den anden sektion bestemmer, hvordan tomme værdier eller strenge af længden nul vises. Hvis du ikke angiver et format, justerer venstre Access al tekst i dataark.

I den følgende er der en oversigt over og en beskrivelse af de brugerdefinerede formater, du kan anvende på datatypen Tekst.

Tegn

Beskrivelse

@

Bruges til at vise den tilgængelige plads til tegn i formatstrengen. Når Access har placeret alle tegn i de underliggende data, vises eventuelle ekstra pladsholdere som mellemrumstegn.

Hvis formatstrengen f.eks. er @@@@@, og den underliggende tekst er ABC, venstrejusteres teksten med to mellemrumstegn foran.

&

Bruges til at vise den tilgængelige plads til tegn i formatstrengen. Når Access har placeret alle tegn i de underliggende data, vises eventuelle ekstra pladsholdere ikke.

Hvis formatstrengen f.eks. er &&&&&, og teksten er ABC, vises kun den venstrejusterede tekst.

!

Bruges til at gennemtvinge, at pladsholdertegn udfyldes fra venstre til højre i stedet for fra højre til venstre. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng.

<

Bruges til at gennemtvinge, at al tekst bliver til små bogstaver. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng, men der kan eventuelt komme et udråbstegn (!) foran.

>

Bruges til at gennemtvinge, at al tekst bliver til store bogstaver. Du skal bruge dette tegn i starten af en formatstreng, men der kan eventuelt komme et udråbstegn (!) foran.

*

Det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt tekst som venstrejusteret og udfylder eventuel plads til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng. Når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -), finansielle symboler (¥ £ $) og parenteser efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere disse tegn hvor som helst i formatstrengen.

"Ordret tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som skal vises for brugerne.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Bemærk!: Når du angiver et format, udfylder Access pladsholdertegnene med data fra det underliggende felt.

Anvende brugerdefinerede formater i tekstfelter

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Klik på det felt, du vil formatere, og klik derefter på cellen ud for feltet Format under fanen Standard.

 3. Angiv det ønskede format. Den type brugerdefinerede format, du kan angive, afhænger af den datatype, du vælger til feltet.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme arbejdet.

Toppen af siden

Formatere datatypen Dato og klokkeslæt

Hvis du ikke angiver et foruddefineret eller brugerdefineret format for datatypen Dato og klokkeslæt, anvendes standarddatoformatet – dd-mm-åååå t:nn:ss. Brugerdefinerede formater for felter af typen Dato og klokkeslæt kan indeholde to sektioner – en for datoen og en for klokkeslættet. Sektionerne separeres med et semikolon. Du kan f.eks. genskabe standarddatoformat med følgende: dd/m/åååå;t:nn:ss.

Tegn

Beskrivelse

Datoseparator

Bruges til at styre, hvor Access skal placere separatoren for dage, måneder og år.

c

Bruges til at vise standarddatoformatet.

d eller dd

Bruges til at vise dagen i måneden med ét eller to cifre. Brug en enkelt pladsholder for at benytte ét ciffer og to pladsholdere til to cifre.

ddd

Bruges til at forkorte ugedagens navn til tre bogstaver.

Mandag vises f.eks. som Man.

dddd

Bruges til at skrive ugedagens navn helt ud.

ddddd

Bruges til at vise det korte datoformat.

dddddd

Bruges til at vise det lange datoformat.

w

Bruges til at vise nummeret på ugedagen.

Mandag vises f.eks. som 2.

m eller mm

Bruges til at vise måneden som et tal med ét eller to cifre.

mmm

Bruges til at forkorte månedens navn til tre bogstaver.

Oktober vises f.eks. som Okt.

mmmm

Bruges til at skrive månedens navn helt ud.

q

Bruges til at vise tallet for det aktuelle kvartal (1-4).

For en dato i maj viser Access f.eks. 2 som værdien for kvartalet.

å

Bruges til at vise dagens nummer i året, 1-366.

åå

Bruges til at viser de sidste to cifre i årstallet.

Bemærk!: Det anbefales, at du angiver og viser alle fire cifre i årstallet.

åååå

Bruges til at vise alle fire cifre i årstallet i intervallet 0100-9999.

Klokkeslætsseparator

Bruges til at styre, hvor Access skal placere separatoren for timer, minutter og sekunder.

t eller tt

Bruges til at vise timen med ét eller to cifre.

n eller nn

Bruges til at vise minutterne med ét eller to cifre.

s eller ss

Bruges til at vise sekunderne med ét eller to cifre.

ttttt

Bruges til at vise det lange klokkeslætsformat.

AM/PM

Bruges til at vise 12-timers værdier med efterstillet AM eller PM. Access benytter systemuret på computeren til at angive værdien.

A/P eller a/p

Bruges til at vise 12-timers værdier med efterstillet A, P, a eller p. Access benytter systemuret på computeren til at angive værdien.

AMPM

Viser værdier for 12-timers klokkeslæt, men bruger de indikatorer for morgen og eftermiddag, der er angivet i Internationale indstillinger i Windows.

Mellemrumstegn, + - $ ()

Bruges til at indsætte mellemrumstegn, matematiske tegn (+ -), finansielle symboler (¥ £ $) og parenteser efter behov overalt i formatstrenge. Hvis du vil bruge andre almindelige matematiske symboler, f.eks. skråstreg (\ eller /) og stjerne (*), skal du omgive dem med dobbelte anførselstegn. Bemærk, at du kan placere dem hvor som helst.

\

Bruges til at tvinge Access til at vise det tegn, der følger umiddelbart efter. Det er det samme som at sætte det pågældende tegn i dobbelte anførselstegn.

*

Bruges til at gennemtvinge, at det tegn, der følger umiddelbart efter stjernen, bliver til et fyldtegn – et tegn, der bruges til at udfylde tomme pladser. Access viser normalt numeriske tekst venstrejusteret og udfylder eventuel plads til højre for værdien med mellemrumstegn. Du kan tilføje fyldtegn overalt i en formatstreng. Når du gør det, udfylder Access eventuelle tomme pladser med det angivne tegn.

"Ordret tekst"

Brug dobbelte anførselstegn til at omgive tekst, som brugerne skal se.

[farve]

Bruges til at anvende en farve på alle værdier i en sektion i formatet. Du skal sætte navnet på den ønskede farve i skarpe parenteser og benytte et af følgende navne: sort, blå, cyan, grøn, lyslilla, rød, gul eller hvid.

Se Formatere datoer og klokkeslæt for at få flere oplysninger.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×